Siłą naszej uczelni są ludzie. Doświadczeni i pozytywni wykładowcy oraz sympatyczni pracownicy administracji. Każdy student może liczyć na ich wiedzę, poradę, wsparcie i uśmiech.

 

Wielu naszych wykładowców to nasi absolwenci lub doktoranci, a także osoby, które dany obszar znają doskonale z praktyki zawodowej. Nie są tylko pracownikami szkoły, badaczami czy naukowcami, ale też posiadają własne firmy, są doradcami, coachami, psychologami, informatykami, dziennikarzami i praktykami wielu różnych branż. Swoją wiedzę  przekazują studentom na wykładach i warsztatach oraz w laboratoriach. W uczelni preferujemy zajęcia aktywizujące (ćwiczenia, case study, gry, treningi), które wymagają pełnego zaangażowania studentów.

 

Każdy kierunek studiów ma swojego kierownika. Dzięki temu na każdym z kierunków możemy zachować wysoką jakość kształcenia i nowoczesne podejście do omawianych zagadnień. Ta  osoba weryfikuje i doskonali programy kształcenia we współpracy z zespołem dydaktycznym, studentami i absolwentami oraz organizuje atrakcyjne praktyki i staże. Jej zadaniem jest także  inspirowanie do tworzenia kół naukowych.

 

Wydział Studiów Stosowanych

Na uczelni stworzyliśmy Wydział Studiów Stosowanych z czterema kolegiami:

  •         Kolegium Studiów Administracyjnych, Bezpieczeństwa i Technicznych
  •         Kolegium Studiów o Komunikacji Społecznej i Mediach
  •         Kolegium Studiów Pedagogicznych
  •         Kolegium Studiów Psychologicznych

 

Każdy z kolegiów ma swojego kierownika oraz wykładowców, którzy związanie są z obszarem omawianych zagadnień i prowadzonych badań.

 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kierunku, zwróć się do kierownika kolegium lub kierownika kierunku.

dr Piotr Para

Dziennikarstwo

 

 

Kontakt: piotr.para@dsw.edu.pl

dr Piotr Para

prof. dr hab. Edward Osada

Geodezja

 

 

Kontakt: edward.osada@dsw.edu.pl

dr Agnieszka Piasecka-Robak

HR, Coaching
dr Agnieszka Piasecka-Robak

dr Małgorzata Pietras-Szewczyk

Informatyka

Absolwentka studiów doktoranckich ochrony środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor Nauk o Ziemi w dyscyplinie Geografia. Inicjatorka i główna realizatorka projektu utworzenia studiów z zakresu informatyki w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Systemów Informacji Geograficznej prowadzone na Politechnice Wrocławskiej oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej: Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego. Od 2013 roku pracuje jako adiunkt w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Od 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Instytutu Geodezji, później Instytutu Nauk Technicznych, obecnie Dyrektor programowy kierunku informatyka. Prócz pracy naukowo-dydaktycznej działa jako ekspert oceniający projekty na zlecenie Narodowego Centrum Badań i rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (RPO, dziedzina edukacja oraz ochrona środowiska). Posiada Certyfikat w zakresie zarządzania projektami Project Management Institute (CAMP) oraz Prince 2 Fundation.

 

Kontakt: malgorzata.pietras@dsw.edu.pl

dr Małgorzata Pietras-Szewczyk

mgr Joanna Śmietanka

Media design

dr Adam Flamma

Media kreatywne
dr Adam Flamma

dr Karolina Reinhard

Pedagogika
dr Karolina Reinhard

dr Małgorzata Oleniacz

Pedagogika specjalna
dr Małgorzata Oleniacz

mgr Sławomir Brdęk

Praca socjalna
mgr Sławomir Brdęk

mgr Wioletta Klimczak

Psychologia