Siłą naszej uczelni są ludzie. Doświadczeni i pozytywni wykładowcy oraz sympatyczni pracownicy administracji. Każdy student może liczyć na ich wiedzę, poradę, wsparcie i uśmiech.

 

Wielu naszych wykładowców to nasi absolwenci lub doktoranci, a także osoby, które dany obszar znają doskonale z praktyki zawodowej. Nie są tylko pracownikami szkoły, badaczami czy naukowcami, ale też posiadają własne firmy, są doradcami, coachami, psychologami, informatykami, dziennikarzami i praktykami wielu różnych branż. Swoją wiedzę  przekazują studentom na wykładach i warsztatach oraz w laboratoriach. W uczelni preferujemy zajęcia aktywizujące (ćwiczenia, case study, gry, treningi), które wymagają pełnego zaangażowania studentów.

 

Każdy kierunek studiów ma swojego kierownika. Dzięki temu na każdym z kierunków możemy zachować wysoką jakość kształcenia i nowoczesne podejście do omawianych zagadnień. Ta  osoba weryfikuje i doskonali programy kształcenia we współpracy z zespołem dydaktycznym, studentami i absolwentami oraz organizuje atrakcyjne praktyki i staże. Jej zadaniem jest także  inspirowanie do tworzenia kół naukowych.

 

Wydział Studiów Stosowanych

Na uczelni stworzyliśmy Wydział Studiów Stosowanych z czterema kolegiami:

  •         Kolegium Studiów Administracyjnych, Bezpieczeństwa i Technicznych
  •         Kolegium Studiów o Komunikacji Społecznej i Mediach
  •         Kolegium Studiów Pedagogicznych
  •         Kolegium Studiów Psychologicznych

 

Każdy z kolegiów ma swojego kierownika oraz wykładowców, którzy związanie są z obszarem omawianych zagadnień i prowadzonych badań.

 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kierunku, zwróć się do kierownika kolegium lub kierownika kierunku.

dr Bogusław Węgliński

dr Artur Łysoń

Administracja I stopień 

Administracja II stopień

 

 

kontakt: artur.lyson@dsw.edu.pl

mgr inż. Joanna Mulik-Buczma

prof. dr hab. Edward Osada

 

Geodezja i kartografia I stopień

 

Kontakt: edward.osada@dsw.edu.pl

mgr Małgorzata Warzycha

mgr inż. Karol Kaluga

 

Informatyka I stopień

 

Kontakt: karol.kaluga@dsw.edu.pl

mgr Julita Florczak

 

Kosmetologia I stopień

 

kontakt: julita.florczak@dsw.edu.pl

dr Barbara Kilijańska

 

Media design i marketing wizerunkowy I stopień 


Kontakt: barbara.kilijanska@dsw.edu.pl

dr Karolina Reinhard

 

Pedagogika I stopień 

Pedagogika II stopień 


Kontakt: karolina.reinhard@dsw.edu.pl

 

dr Karolina Reinhard

dr Paulina Hawrylewicz-Kowalska

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II stopień 


Kontakt: paulina.hawrylewicz-kowalska@dsw.edu.pl

dr Danuta Studencka-Derkacz

mgr Agnieszka Chojnacka

 

Pedagogika specjalna jednolite studia magisterskie

 


Kontakt: agnieszka.chojnacka@dsw.edu.pl 

mgr Sławomir Brdęk

 

Praca socjalna I stopień / dualne 

Praca socjalna II stopień 


Kontakt: slawomir.brdek@dsw.edu.pl

mgr Wioletta Klimczak

 

Psychologia jednolite studia magisterskie 

Psychologia II stopień 


Kontakt: wioletta.klimczak@dsw.edu.pl

dr Anita Szprych

 

Sztuki nowoczesne- Design now! I stopień 

 

kontakt: anita.szprych@dsw.edu.pl

mgr Małgorzata Warzycha

dr Danuta Studencka-Derkacz

Zarządzanie I stopnień

Zarządzanie II stopień

 

kontakt: danuta.studencka-derkacz@dsw.edu.pl

dr Alicja Barcik

Logistyka I stopień

 

kontakt: alicja.barcik@dsw.edu.pl

mgr Agnieszka Chojnacka