Siłą naszej uczelni są ludzie. Doświadczeni i pozytywni wykładowcy oraz sympatyczni pracownicy administracji. Każdy student może liczyć na ich wiedzę, poradę, wsparcie i uśmiech.

 

Wielu naszych wykładowców to nasi absolwenci lub doktoranci, a także osoby, które dany obszar znają doskonale z praktyki zawodowej. Nie są tylko pracownikami szkoły, badaczami czy naukowcami, ale też posiadają własne firmy, są doradcami, coachami, psychologami, informatykami, dziennikarzami i praktykami wielu różnych branż. Swoją wiedzę  przekazują studentom na wykładach i warsztatach oraz w laboratoriach. W uczelni preferujemy zajęcia aktywizujące (ćwiczenia, case study, gry, treningi), które wymagają pełnego zaangażowania studentów.

 

Każdy kierunek studiów ma swojego kierownika. Dzięki temu na każdym z kierunków możemy zachować wysoką jakość kształcenia i nowoczesne podejście do omawianych zagadnień. Ta  osoba weryfikuje i doskonali programy kształcenia we współpracy z zespołem dydaktycznym, studentami i absolwentami oraz organizuje atrakcyjne praktyki i staże. Jej zadaniem jest także  inspirowanie do tworzenia kół naukowych.

 

Wydział Studiów Stosowanych

Na uczelni stworzyliśmy Wydział Studiów Stosowanych z czterema kolegiami:

  •         Kolegium Studiów Administracyjnych, Bezpieczeństwa i Technicznych
  •         Kolegium Studiów o Komunikacji Społecznej i Mediach
  •         Kolegium Studiów Pedagogicznych
  •         Kolegium Studiów Psychologicznych

 

Każdy z kolegiów ma swojego kierownika oraz wykładowców, którzy związanie są z obszarem omawianych zagadnień i prowadzonych badań.

 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kierunku, zwróć się do kierownika kolegium lub kierownika kierunku.

dr Piotr Para

Dziennikarstwo

 

 

Kontakt: piotr.para@dsw.edu.pl

dr Piotr Para

prof. dr hab. Edward Osada

Geodezja

 

 

Kontakt: edward.osada@dsw.edu.pl

dr Agnieszka Piasecka-Robak

HR, Coaching
dr Agnieszka Piasecka-Robak

mgr inż. Stanisław Lota

Informatyka

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Magister inżynier informatyk w specjalizacji Systemy i Sieci Komputerowe. Pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, właściciel firmy informatycznej Devillecloud, certyfikowany instruktor Akademii Cisco CCNA i IoT, trener i specjalista IT w sektorze MŚP, certyfikowany tester oprogramowania ISTQB FL. Absolwent studiów podyplomowych „ Android i iOS - nowoczesne aplikacje mobilne” PWr. Od lat współpracował jako freelancer bądź administrator dla lokalnych podmiotów.
Nauczaniem zajmuje się od blisko 7 lat pomagając ludziom stawiać pierwsze kroki w branży informatycznej oraz rozwijać się w wybranych specjalizacjach. Metodyk i konsultant w zakresie nauczania przedmiotów informatycznych w tym programowania na każdym etapie edukacyjnym oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 

Kontakt: stanislaw.lota@dsw.edu.pl

Zdjęcie mgr inż. Stanisław Lota

mgr Joanna Śmietanka

Media design

dr Adam Flamma

Media kreatywne
dr Adam Flamma

dr Karolina Reinhard

Pedagogika
dr Karolina Reinhard

dr Małgorzata Oleniacz

Pedagogika specjalna
dr Małgorzata Oleniacz

mgr Sławomir Brdęk

Praca socjalna

mgr Wioletta Klimczak

Psychologia