Co zyskujesz, studiując pedagogikę w DSW?

 • Zrozumiesz złożoność relacji edukacji, wychowania i kształcenia człowieka w odniesieniu do współczesnych przemian społeczno-kulturowych.
 • Zdobędziesz wiedzę pedagogiczną pozwalającą zrozumieć procesy wychowania, socjalizacji i uczenia się, które przez cały okres życia człowieka.
 • Zaprojektujesz badania pedagogiczne.
 • Będziesz umiał analizować i interpretować procesy edukacyjne i ich kulturowe, społeczne, polityczne i ekonomiczne konteksty.
 • Nauczysz się diagnozować potrzeby i możliwości, a także wspomaganie rozwoju człowieka we wszystkich fazach jego życia.
 • Zaplanujesz działania edukacyjne w instytucjach oświatowych i  poza nimi.
   
 • Dostosujesz działania edukacyjne, metody i treści do potrzeb, możliwości, sytuacji życiowej uczących się.
 • Poznasz innowacyjne metody organizowania pracy grupowej.
 • Wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komputerowych (TIK) w pracy edukacyjnej.
 • Refleksyjnego i krytycznego oglądu rzeczywistości edukacyjnej i społeczno-kulturowej.
 • Odbędziesz specjalistyczne warsztaty oraz praktyki.
 • Będziesz miał możliwość uczestniczenia w różnorodnych wydarzeniach naukowych, kulturalnych i edukacyjnych (konferencje, wykłady otwarte, seminaria, warsztaty, eventy).

Dodatkowe atuty kierunku: 

 • podczas studiów zostaniesz objęty wsparciem tutora, który pomoże Ci odnaleźć się w kulturze akademickiej i korzystać z jej zasobów. Spersonalizowana opieka tutorska przyczyni się do podniesienia Twoich kompetencji osobistych i profesjonalnych,
 • jesteśmy jedną z niewielu szkół niepublicznych kształcących specjalistów w dziedzinie pedagogiki. W zakresie tworzenia programów, wymiany naukowej i praktyk na stałe współpracujemy ze  szkołami  podstawowymi,  przedszkolami,  ośrodkami  doskonalenia  nauczycieli,  poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami wspomagającymi rozwój dzieci w wieku szkolnym,
 • nasze programy studiów tworzymy wspólnie z przedstawicielami różnych instytucji pomocy pedagogiczno-psychologicznej oraz placówek oświatowych udzielających profesjonalnego wsparcia,
 • warunkiem zatrudnienia absolwentów studiów kierunku pedagogika we wszystkich instytucjach edukacyjnych podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej, jest posiadanie przez nich przygotowania pedagogicznego. Zachęcamy kandydatów na studia II stopnia, nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a zainteresowanych pracą w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, do uzupełnia tych kwalifikacji na studiach podyplomowych,
 • akredytowany i najlepszy kierunek studiów - program studiów nagrodzony w konkursie Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyższego,
 • praktyczny profil kształcenia,
 • kształcenie od licencjatu do doktoratu-możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich,
 • możesz także wybrać kierunek pedagogika ze studiami podyplomowymi organizacja i zarządzanie oświatą i uzyskać dwa dyplomy w dwa lata.
 • masz możliwość udziału w konferencjach naukowych, wykładach otwartych oraz seminariach, które odbywają się na uczelni. Dzięki temu przyjrzysz się pracy ekspertów z branży edukacyjnej oraz poznasz w niej najnowsze trendy.  
 • po studiach możesz pracować w: publicznych lub niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, centrach integracji społecznej, poradniach rodzinnych i specjalistycznych, instytucjach edukacyjnych, instytucjach kultury i sztuki oraz organizacjach pozarządowych.
 • Warunkiem zatrudnienia absolwentów studiów kierunku pedagogika we wszystkich instytucjach edukacyjnych podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej jest posiadanie przez nich przygotowania pedagogicznego. Kandydatów na studia II stopnia, nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a zainteresowanych pracą w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, zachęcamy do uzupełnienia tych kwalifikacji na studiach podyplomowych z przygotowaniem pedagogicznym.

Posłuchaj, co ma do powiedzenia o kierunku Pedagogika

dr Magdalena Czubak-Koch, prof. DSW oraz dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

do 10 lutego
czesne już od
452 zł
427 zł
miesięcznie

Zapisując się do 10 lutego, zyskujesz:
●    600 zł zniżki w czesnym rozliczanej w ciągu dwóch lat studiów 
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś absolwentem DSW, zyskujesz więcej:
●    1000 zł zniżki w czesnym rozliczanej w ciągu dwóch lat studiów (400 zł na pierwszym roku studiów i 400 zł na drugim),
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 


 

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Culture and education
Niestacjonarne Stacjonarne Angielski Rekrutacja zakończona
od 453 zł 478 zł
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Niestacjonarne Od marca
od 453 zł 478 zł
od 453 zł 478 zł
Studia nad edukacją
Niestacjonarne Stacjonarne Rekrutacja zakończona
Terapia pedagogiczna
Niestacjonarne Od marca
od 453 zł 478 zł

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF