Co zyskujesz, studiując pedagogikę na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW?

 • Zdobędziesz wiedzę na temat założonej relacji edukacji, wychowywania i kształcenia człowieka w odniesieniu do współczesnych przemian społeczno-kulturowych.
 • Będziesz potrafił/potrafiła diagnozować i organizować pracę z grupami dzieci w różnym wieku oraz pochodzących z różnych środowisk.
 • Spotkasz się z wybitnymi ekspertami, praktykami w swoich dziedzinach.
 • Zaprojektujesz badania pedagogiczne.
 • Zaplanujesz działania edukacyjne w instytucjach oświatowych i poza nimi. 
 • Będziesz mieć możliwość uczestniczenia w różnorodnych wydarzeniach naukowych, kulturalnych i edukacyjnych (konferencje, wykłady otwarte, seminaria, warsztaty, eventy).

 

Obecne studia nie spełniają Twoich oczekiwań? Myślisz o zmianie uczelni? Dobrze trafiłeś! Z naszą pomocą przeniesiesz się z dowolnej uczelni do Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW  Dowiedz się więcej

Ciekawostki: 

 

 • W trakcie studiów można uzyskać dodatkowe specjalistyczne kwalifikacje dzięki certyfikowanym kursom w zakresie wybranych metod terapii.
 • Po studiach możesz pracować w zależności od wybranego modułu specjalnościowego w: publicznych lub niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach rodzinnych i specjalistycznych, centrach integracji społecznej, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, instytucjach kultury i sztuki oraz organizacjach pozarządowych.
 • Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (dziennikustaw.gov.pl)
 • Warunkiem zatrudnienia absolwentów studiów kierunku pedagogika we wszystkich instytucjach edukacyjnych podległych Ministerstwu Edukacji i Nauki jest posiadanie przez nich przygotowania pedagogicznego.
 • Kandydatów na studia II stopnia, nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a zainteresowanych pracą w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, zachęcamy do uzupełnienia tych kwalifikacji na studiach podyplomowych z przygotowaniem pedagogicznym.
dr Karolina Reinhard

Pedagogika to kierunek dla osób ceniących sobie pracę z drugim człowiekiem. Praca z dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi to wyzwania, które daje wiele satysfakcji. Na studiach pedagogicznych II stopnia poszerzamy kompetencje studentów w zakresie zawodu nauczyciela-pedagoga i nauczyciela-wychowawcy. Dzięki modułom przedmiotów wybieralnych dajemy studentom możliwość dopełnienia swoich kwalifikacji zgodnie z zainteresowaniami i wymaganiami rynku pracy.

dr Karolina Reinhard

Menedżerka kierunku pedagogika

Ukończenie kierunku pedagogika na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW od ponad 15 lat wytycza moją ścieżkę rozwoju i kariery. Studia pedagogiczne stały się kluczem otwierającym wiele możliwości realizacji zawodowych, planów w różnych obszarach pracy z dzieckiem, dorosłym i rodziną. Zarówno podejmowane stanowiska pedagoga w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pełnienie zadań pedagoga szkolnego i specjalnego w zespołach szkolno-przedszkolnych, jak i szkole podstawowej, stanowiły znakomitą okazję do dzielenia się wiedzą, jak i zdobywania licznych doświadczeń.
Studia pedagogiczne pozwoliły również na wykonywanie przez 13 lat zadań społecznego kuratora sądowego ds. nieletnich i rodzinnych, współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w obszarze diagnozy i poradnictwa na rzecz kandydatów na rodziny zastępcze. Wiedza i umiejętności pedagogiczne zostały wykorzystane przy wypełnianiu zadań eksperta, członkini Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy pracy na rzecz Zespołów ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
Poszerzanie pedagogicznych kontekstów realizowałam zawsze dwutorowo – łącząc ciągłe podnoszenie kwalifikacji z aktywnością zawodową. Tę ostatnią od kilku lat ukierunkowuję zarówno na pracę z dziećmi i rodzinami, jak i pracę z dorosłymi. W ciągu ostatnich lat miałam okazję, jako pedagożka, realizować wiele projektów edukacyjnych, współpracować z fundacjami i stowarzyszeniami, ośrodkami doskonalenia zawodowego, czy niepublicznymi poradniami psychologicznopedagogicznymi na terenie Dolnego Śląska.
Ostatecznie od prawie roku jestem współzałożycielką gabinetów pedagogiczno-psychologicznych, tworząc przestrzeń do udzielania wsparcia i specjalistycznej pomocy dzieciom, rodzinom, potrzebującym. To domknięcie moich pedagogicznych starań, a jednocześnie spełnienie marzenia, do którego doprowadziła osobista determinacja i pedagogiczna pasja.
Studia pedagogiczne stanowią zatem znakomity punkt wyjścia do niezwykłego rozwoju osobistego i społecznego, ale przede wszystkim tworzą realne możliwości do budowania ścieżki kariery na wielu płaszczyznach, dając szerokie spectrum okazji do pracy z człowiekiem na każdym etapie jego życia w różnych instytucjach. Pedagog to nie tylko zawód, to stan otwartego umysłu. Wiedza pedagogiczna daje korzenie, ale i skrzydła. Warto je rozwinąć, by poznać świat z wielu różnych perspektyw, ale przede wszystkim służyć drugiemu człowiekowi w jego wzroście i rozwoju.

dr Monika Kurzynoga

pedagożka, wykładowczyni, absolwentka

Jeśli ważne są dla Ciebie, jako dla pedagoga, terapeuty pedagogicznego, ale też rodzica, kwestie wspomagania rozwoju psychomotorycznego dziecka, chcesz pomagać w przezwyciężaniu trudności w uczeniu się: dysleksji, dyskalkulii, trudności z byciem w grupie rówieśniczej, w codziennym zmaganiu się z życiem, specjalność Terapia pedagogiczna jest dla Ciebie. Zajęcia stanowią inspirację dla osób poszukujących pomysłów na pracę i zabawę z dzieckiem w szkole i w przedszkolu, w świetlicy szkolnej, w domu, w czasie wolnym. Są okazją do skonstruowania swojego własnego warsztatu pracy terapeuty pedagogicznego, pedagoga, diagnosty, świadomego rodzica.  

Dr Joanna Kłodkowska

Wykładowczyni na kierunku pedagogika 

Czego się nauczysz?

Analizować i interpretować procesy edukacyjne oraz ich kulturowe, społeczne, polityczne i ekonomiczne konteksty.
Dowiesz się, jak krytycznie myśleć nad teorią i praktyką edukacyjno-wychowawczą.
Będziesz miał możliwość udziału w konferencjach naukowych, wykładach otwartych oraz seminariach, które odbywają się na uczelni. 
DSW miejsce dla ciebie

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
od 469 zł 503 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 469 zł
Pedagogika resocjalizacyjna
Niestacjonarne Stacjonarne Nowość
od 469 zł 503 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 469 zł
od 469 zł 503 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 469 zł
Terapia pedagogiczna
Niestacjonarne Stacjonarne
od 469 zł 503 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 469 zł

Wykładowcy

dr Karolina Reinhard
dr hab. Paweł Rudnicki
Dr Karolina Reinhard

Menedżerka kierunku pedagogika I i II stopnia, z wykształcenia pedagożka i ekonomistka. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. 
Zajmuje się pedagogiką szkoły, indywidualizacją kształcenia i alternatywami edukacyjnymi, a ostatnio również pedagogiami pomocy wzajemnej oraz...

dr hab. Paweł Rudnicki, prof. UD DSW

Pedagog, politolog, profesor na Wydziale Studiów Stosowanych Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Naukowo zajmuje się pedagogiką krytyczną oraz edukacyjnymi wymiarami działań organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się...

dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. UD DSW

Socjolog edukacji, zajmuje się społecznymi uwarunkowaniami funkcjonowania edukacji. 
Autor wielu opracowań naukowych dotyczących funkcjonowania systemu edukacji, ekspert współpracujący z władzami oświatowymi (krajowymi, regionalnymi i lokalnymi) w zakresie kreowania polityki...

dr Anna Bilon-Piórko

Absolwentka pedagogiki i filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Badawczo zajmuje się głównie poradnictwem kariery oraz edukacją i uczeniem się osób dorosłych. Za swój doktorat, dotyczący systemu poradnictwa zawodowego w Holandii otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa...

dr hab. Alicja Czerkawska, prof. UD DSW

Pedagog, profesor na Wydziale Studiów Stosowanych Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Moje zainteresowania badawcze dotyczą poradoznawstwa i andragogiki. W szczególności zajmuję się: poradnictwem egzystencjalnym, edukacją całożyciową, diagnozowaniem sytuacji problemowych i kryzysowych w...

dr hab. Maria Reut, prof. UD DSW

Absolwentka filozofii oraz pedagogiki (z kierunkiem pobocznym: filologia polska), dr hab. nauk humanistycznych, profesor na Wydziale Studiów Stosowanych Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Obszary zainteresowań: filozofia edukacji, filozofia kultury, filozofia sztuki, pedagogika krytyczna,...

dr hab. Tomasz Zarębski, prof. UD DSW

Filozof, naukowo zajmujący się filozofią języka, filozofią edukacji, teorią argumentacji, problemami interdyscyplinarnymi. Tłumacz literatury filozoficznej. Redaktor naczelny czasopisma TERAŹNIEJSZOŚĆ – CZŁOWIEK – EDUKACJA / INSTED: Interdisciplinary Studies in Educcation &...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF