Co zyskujesz, studiując pedagogikę na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW?

 • Pogłębisz wiedzę na temat edukacji, wychowania oraz procesów uczenia się i kształcenia innych.
 • Przygotujesz się do prowadzenia badań pedagogicznych i zdobędziesz umiejętności związane z opracowaniem danych empirycznych.
 • Zrozumiesz procesy rozwojowe zachodzące u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Nauczysz się diagnozować potrzeby, oczekiwania i trudności wybranych jednostek i grup społecznych.
 • Zaplanujesz optymalne formy oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych lub pomocowych dla wybranej grupy podmiotów.
 • Dopasujesz metody i techniki pracy pedagogicznej do potrzeb i możliwości dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Dokonasz analizy procesów edukacyjnych w kontekście przemian społeczno-kulturowych.
 • Nauczysz się wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komputerowych (TIK) w pracy edukacyjnej.
 • Odbędziesz specjalistyczne warsztaty oraz praktyki.
 • Będziesz miał możliwość uczestniczenia w różnorodnych wydarzeniach naukowych, kulturalnych i edukacyjnych (konferencje, wykłady otwarte, seminaria, warsztaty, eventy).
   

Dodatkowe atuty kierunku: 

 

 • podczas studiów zostaniesz objęty wsparciem tutora, który pomoże Ci odnaleźć się w kulturze akademickiej i korzystać z jej zasobów. 
 • jesteśmy jedną z niewielu szkół niepublicznych kształcących specjalistów w dziedzinie pedagogiki. W zakresie tworzenia programów, wymiany naukowej i praktyk na stałe współpracujemy ze  szkołami  podstawowymi,  przedszkolami,  ośrodkami  doskonalenia  nauczycieli,  poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami wspomagającymi rozwój dzieci w wieku szkolnym,
 • nasze programy studiów tworzymy wspólnie z przedstawicielami różnych instytucji pomocy pedagogiczno-psychologicznej oraz placówek oświatowych udzielających profesjonalnego wsparcia,
 • akredytowany i najlepszy kierunek studiów - program studiów nagrodzony w konkursie Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyższego,

 

 • kształcenie od licencjatu do doktoratu-możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz w szkole doktorskiej,
 • masz możliwość udziału w konferencjach naukowych, wykładach otwartych oraz seminariach, które odbywają się na uczelni. 
 • warunkiem zatrudnienia absolwentów studiów kierunku pedagogika we wszystkich instytucjach edukacyjnych podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej, jest posiadanie przez nich przygotowania pedagogicznego. Zachęcamy kandydatów na studia II stopnia, nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a zainteresowanych pracą w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, do uzupełnia tych kwalifikacji na studiach podyplomowych,

 

 • po studiach możesz pracować w: publicznych lub niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, centrach integracji społecznej, poradniach rodzinnych i specjalistycznych, instytucjach edukacyjnych, instytucjach kultury i sztuki oraz organizacjach pozarządowych.
 • Warunkiem zatrudnienia absolwentów studiów kierunku pedagogika we wszystkich instytucjach edukacyjnych podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej jest posiadanie przez nich przygotowania pedagogicznego. Kandydatów na studia II stopnia, nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a zainteresowanych pracą w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, zachęcamy do uzupełnienia tych kwalifikacji na studiach podyplomowych z przygotowaniem pedagogicznym

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 3 stycznia
czesne już od
440 zł
406 zł
miesięcznie

Zapisując się do 3 stycznia, zyskujesz:
●    800 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego,
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej. 

 

 

 

 

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 440 zł

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej:
●    Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana również przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego,
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 


 

dr Karolina Reinhard

Pedagogika to kierunek dla osób ceniących pracę z drugim człowiekiem. Praca z dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi to wyzwanie, które daje jednak wiele satysfakcji.

Na studiach pedagogicznych II stopnia przygotowujemy studentów do pracy w zawodzie nauczyciela – pedagoga. Jednocześnie oferujemy moduły przedmiotów wybieralnych, które wynikają z zapotrzebowania rynku pracy i które kompleksowo poszerzają kompetencje naszych absolwentów.

 

dr Karolina Reinhard

Menedżer kierunku pedagogika

Ukończenie kierunku pedagogika na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW od ponad 15 lat wytycza moją ścieżkę rozwoju i kariery. Studia pedagogiczne stały się kluczem otwierającym wiele możliwości realizacji zawodowych, planów w różnych obszarach pracy z dzieckiem, dorosłym i rodziną. Zarówno podejmowane stanowiska pedagoga w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pełnienie zadań pedagoga szkolnego i specjalnego w zespołach szkolno-przedszkolnych, jak i szkole podstawowej, stanowiły znakomitą okazję do dzielenia się wiedzą, jak i zdobywania licznych doświadczeń.
Studia pedagogiczne pozwoliły również na wykonywanie przez 13 lat zadań społecznego kuratora sądowego ds. nieletnich i rodzinnych, współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w obszarze diagnozy i poradnictwa na rzecz kandydatów na rodziny zastępcze. Wiedza i umiejętności pedagogiczne zostały wykorzystane przy wypełnianiu zadań eksperta, członkini Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy pracy na rzecz Zespołów ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
Poszerzanie pedagogicznych kontekstów realizowałam zawsze dwutorowo – łącząc ciągłe podnoszenie kwalifikacji z aktywnością zawodową. Tę ostatnią od kilku lat ukierunkowuję zarówno na pracę z dziećmi i rodzinami, jak i pracę z dorosłymi. W ciągu ostatnich lat miałam okazję, jako pedagożka, realizować wiele projektów edukacyjnych, współpracować z fundacjami i stowarzyszeniami, ośrodkami doskonalenia zawodowego, czy niepublicznymi poradniami psychologicznopedagogicznymi na terenie Dolnego Śląska.
Ostatecznie od prawie roku jestem współzałożycielką gabinetów pedagogiczno-psychologicznych, tworząc przestrzeń do udzielania wsparcia i specjalistycznej pomocy dzieciom, rodzinom, potrzebującym. To domknięcie moich pedagogicznych starań, a jednocześnie spełnienie marzenia, do którego doprowadziła osobista determinacja i pedagogiczna pasja.
Studia pedagogiczne stanowią zatem znakomity punkt wyjścia do niezwykłego rozwoju osobistego i społecznego, ale przede wszystkim tworzą realne możliwości do budowania ścieżki kariery na wielu płaszczyznach, dając szerokie spectrum okazji do pracy z człowiekiem na każdym etapie jego życia w różnych instytucjach. Pedagog to nie tylko zawód, to stan otwartego umysłu. Wiedza pedagogiczna daje korzenie, ale i skrzydła. Warto je rozwinąć, by poznać świat z wielu różnych perspektyw, ale przede wszystkim służyć drugiemu człowiekowi w jego wzroście i rozwoju.

dr Monika Kurzynoga

pedagożka, wykładowczyni, absolwentka

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Manager działań artystycznych i arteterapia
Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
od 436 zł 470 zł
od 436 zł 470 zł
Terapia pedagogiczna
Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
od 436 zł 470 zł
od 436 zł 470 zł

Wykładowcy

dr Karolina Reinhard
dr hab. Paweł Rudnicki
Dr Karolina Reinhard

Menedżerka kierunku pedagogika I i II stopnia, z wykształcenia pedagożka i ekonomistka. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. 
Zajmuje się pedagogiką szkoły, indywidualizacją kształcenia i alternatywami edukacyjnymi, a ostatnio również pedagogiami pomocy wzajemnej oraz...

dr hab. Paweł Rudnicki, prof. UD DSW

Pedagog, politolog, profesor na Wydziale Studiów Stosowanych Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Naukowo zajmuje się pedagogiką krytyczną oraz edukacyjnymi wymiarami działań organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się...

dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. UD DSW

Socjolog edukacji, zajmuje się społecznymi uwarunkowaniami funkcjonowania edukacji. 
Autor wielu opracowań naukowych dotyczących funkcjonowania systemu edukacji, ekspert współpracujący z władzami oświatowymi (krajowymi, regionalnymi i lokalnymi) w zakresie kreowania polityki...

dr Anna Bilon-Piórko

Absolwentka pedagogiki i filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Badawczo zajmuje się głównie poradnictwem kariery oraz edukacją i uczeniem się osób dorosłych. Za swój doktorat, dotyczący systemu poradnictwa zawodowego w Holandii otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa...

dr hab. Alicja Czerkawska, prof. UD DSW

Pedagog, profesor na Wydziale Studiów Stosowanych Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Moje zainteresowania badawcze dotyczą poradoznawstwa i andragogiki. W szczególności zajmuję się: poradnictwem egzystencjalnym, edukacją całożyciową, diagnozowaniem sytuacji problemowych i kryzysowych w...

dr hab. Maria Reut, prof. UD DSW

Absolwentka filozofii oraz pedagogiki (z kierunkiem pobocznym: filologia polska), dr hab. nauk humanistycznych, profesor na Wydziale Studiów Stosowanych Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Obszary zainteresowań: filozofia edukacji, filozofia kultury, filozofia sztuki, pedagogika krytyczna,...

dr hab. Tomasz Zarębski, prof. UD DSW

Filozof, naukowo zajmujący się filozofią języka, filozofią edukacji, teorią argumentacji, problemami interdyscyplinarnymi. Tłumacz literatury filozoficznej. Redaktor naczelny czasopisma TERAŹNIEJSZOŚĆ – CZŁOWIEK – EDUKACJA / INSTED: Interdisciplinary Studies in Educcation &...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF