Co zyskujesz, studiując pedagogikę w DSW?

 • Zrozumiesz złożoność relacji edukacji, wychowania i kształcenia człowieka w odniesieniu do współczesnych przemian społeczno-kulturowych.
 • Zdobędziesz wiedzę pedagogiczną pozwalającą zrozumieć procesy wychowania, socjalizacji i uczenia się, które przez cały okres życia człowieka.
 • Zaprojektujesz badania pedagogiczne.
 • Będziesz umiał analizować i interpretować procesy edukacyjne i ich kulturowe, społeczne, polityczne i ekonomiczne konteksty.
 • Nauczysz się diagnozować potrzeby i możliwości, a także wspomaganie rozwoju człowieka we wszystkich fazach jego życia.
 • Zaplanujesz działania edukacyjne w instytucjach oświatowych i  poza nimi.
   
 • Dostosujesz działania edukacyjne, metody i treści do potrzeb, możliwości, sytuacji życiowej uczących się.
 • Poznasz innowacyjne metody organizowania pracy grupowej.
 • Wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komputerowych (TIK) w pracy edukacyjnej.
 • Refleksyjnego i krytycznego oglądu rzeczywistości edukacyjnej i społeczno-kulturowej.
 • Odbędziesz specjalistyczne warsztaty oraz praktyki.
 • Będziesz miał możliwość uczestniczenia w różnorodnych wydarzeniach naukowych, kulturalnych i edukacyjnych (konferencje, wykłady otwarte, seminaria, warsztaty, eventy).

Dodatkowe atuty kierunku: 

 • podczas studiów zostaniesz objęty wsparciem tutora, który pomoże Ci odnaleźć się w kulturze akademickiej i korzystać z jej zasobów. Spersonalizowana opieka tutorska przyczyni się do podniesienia Twoich kompetencji osobistych i profesjonalnych,
 • jesteśmy jedną z niewielu szkół niepublicznych kształcących specjalistów w dziedzinie pedagogiki. W zakresie tworzenia programów, wymiany naukowej i praktyk na stałe współpracujemy ze  szkołami  podstawowymi,  przedszkolami,  ośrodkami  doskonalenia  nauczycieli,  poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami wspomagającymi rozwój dzieci w wieku szkolnym,
 • nasze programy studiów tworzymy wspólnie z przedstawicielami różnych instytucji pomocy pedagogiczno-psychologicznej oraz placówek oświatowych udzielających profesjonalnego wsparcia,
 • warunkiem zatrudnienia absolwentów studiów kierunku pedagogika we wszystkich instytucjach edukacyjnych podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej, jest posiadanie przez nich przygotowania pedagogicznego. Zachęcamy kandydatów na studia II stopnia, nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a zainteresowanych pracą w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, do uzupełnia tych kwalifikacji na studiach podyplomowych,
 • akredytowany i najlepszy kierunek studiów - program studiów nagrodzony w konkursie Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyższego,
 • praktyczny profil kształcenia,
 • kształcenie od licencjatu do doktoratu-możliwość podjęcia studiów I stopnia i kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach doktoranckich,
 • możesz także wybrać kierunek pedagogika ze studiami podyplomowymi organizacja i zarządzanie oświatą i uzyskać dwa dyplomy w dwa lata.
 • masz możliwość udziału w konferencjach naukowych, wykładach otwartych oraz seminariach, które odbywają się na uczelni. Dzięki temu przyjrzysz się pracy ekspertów z branży edukacyjnej oraz poznasz w niej najnowsze trendy.  
 • po studiach możesz pracować w: publicznych lub niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, centrach integracji społecznej, poradniach rodzinnych i specjalistycznych, instytucjach edukacyjnych, instytucjach kultury i sztuki oraz organizacjach pozarządowych.
 • Warunkiem zatrudnienia absolwentów studiów kierunku pedagogika we wszystkich instytucjach edukacyjnych podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej jest posiadanie przez nich przygotowania pedagogicznego. Kandydatów na studia II stopnia, nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a zainteresowanych pracą w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, zachęcamy do uzupełnienia tych kwalifikacji na studiach podyplomowych z przygotowaniem pedagogicznym.

Posłuchaj, co ma do powiedzenia o kierunku Pedagogika

dr Magdalena Czubak-Koch, prof. DSW oraz dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 31 sierpnia
czesne już od
430 zł
417 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 sierpnia, zyskujesz:
●    300 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego,
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej:
●    Twoja zniżka w czesnym wyniesie 800 zł i będzie rozliczana również przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego,
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 


 

dr Karolina Reinhard

Pedagogika to kierunek dla osób ceniących pracę z drugim człowiekiem. Praca z dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi to wyzwanie, które daje jednak wiele satysfakcji.

Na studiach pedagogicznych II stopnia przygotowujemy studentów do pracy w zawodzie nauczyciela – pedagoga. Jednocześnie oferujemy moduły przedmiotów wybieralnych, które wynikają z zapotrzebowania rynku pracy i które kompleksowo poszerzają kompetencje naszych absolwentów.

 

de Karolina Reinhard

Menedżer kierunku Pedagogika

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Culture and education
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe Angielski
od 1140 zł
Manager działań artystycznych i arteterapia
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 457 zł 470 zł
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 457 zł 470 zł
Projektowanie i organizacja wczesnej edukacji
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 457 zł 470 zł
Terapia pedagogiczna
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 457 zł 470 zł
od 457 zł 470 zł

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF