Z końcem lipca poznaliśmy wyniki oceny naszej działalności naukowej, której poddawaliśmy się ramach Federacji Naukowej WSB-DSWBardzo dobre wyniki ewaluacji otwierają nowe możliwości – m.in. dają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w najwyżej ocenianych dyscyplinach (A, B+); elastycznego tworzenia nowej oferty studiów oraz prowadzenia szkół doktorskich.  

 

Przyznane decyzjami Ministra Edukacji i Nauki kategorie naukowe: 

  • ekonomia i finanse – kategoria A,  
  • pedagogika – kategoria A,  
  • nauki o zarządzaniu i jakości – kategoria A,  
  • nauki o komunikacji społecznej i mediach – kategoria A,  
  • językoznawstwo - kategoria A,  
  • nauki o kulturze fizycznej – kategoria B+,  
  • nauki o bezpieczeństwie – kategoria B+,
  • psychologia - kategoria B+.

Tak dobre wyniki ewaluacji są efektem wielkiego zaangażowania i pasji niemal 200 pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, pracujących na rzecz rozwoju i profesjonalizacji w zakresie badań i nauki w naszych uczelniach. W ewaluowanym okresie pracownicy naukowi brali udział m.in. w projektach i badaniach, które miały wpływ na otoczenie społeczne i gospodarcze, poprzez współpracę z wieloma znaczącymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. 

 

Oceny efektów pracy naukowej uczelni dokonała Komisja Ewaluacji Nauki (KEN), a dotyczyła ona lat 2017-2021. Dyscypliny naukowe oceniane są pod kątem poziomu naukowego, efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.  

facebooklinkedininstagramyoutube

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), w ramach oceny działalności naukowej, przyznał naszej uczelni kategorię B. Oznacza to, że mamy prawo prowadzić studia przygotowujące do zawodu nauczyciela. 

Studia nauczycielskie prowadzimy na kierunkach pedagogika oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, w ramach którego przygotowujemy do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III szkoły podstawowej). 

Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora honoris causa, stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika oraz doktora w dyscyplinie nauki o komunikacji i mediach.

Uniwersytet Dolnośląski DSW to jeden z najważniejszych ośrodków akademickich we Wrocławiu i w całym regionie Dolnego Śląska. W tym roku obchodzimy 25-lecie istnienia.

Projekty badawcze

ponad 60

Wzięliśmy udział w ponad 60 projektach badawczych i rozwojowych.

ponad 60
projektów badawcze i rozwojowe
180

Od początku istnienia uczelni udało nam się zrealizować ponad 180 konferencji naukowych.

180
konferencji naukowych
233

Zrealizowaliśmy także 233 seminaria naukowe. 

233
seminaria naukowe

Wzięliśmy udział w ponad 60 projektach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, w tym 14 międzynarodowych, ze środków m.in. Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą blisko 45 mln złotych.

 

Od początku istnienia uczelni udało nam się zrealizować ponad 180 konferencji naukowych, w tym 48 o randze międzynarodowej i 122 o zasięgu ogólnopolskim, oraz 233 seminaria naukowe, z czego 151 to spotkania organizowane cyklicznie. 

Nagrody i wyróżnienia

Nasze autorskie programy kształcenia, szczególnie te z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej, zdobyły ogólnopolskie uznanie i były wielokrotnie nagradzane, m.in. w konkursach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zagranicznej instytucji Forum on Education Abroad.

Nagroda honoruje nauczycieli akademickich, którzy przygotowują i wdrażają innowacyjne programy kształcenia. Jest to jedyna nagroda wręczana jednostkom lub grupom za jakość w projektowaniu kursów w edukacji międzynarodowej, prowadzonej poza granicami USA.


W 2019 roku nagrody dostali także nasi pracownicy naukowi:

  • dr Barbara Muszyńska otrzymała nagrodę MNiSW za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej i organizacyjnej oraz za całokształt dorobku
  • dr Marcin Starnawski otrzymał nagrodę Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za najlepszą rozprawę z pedagogiki społecznej.

 

Kadra z sukcesami

Kadrę Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW tworzą nauczyciele akademiccy (badawczy, badawczo-rozwojowi, dydaktyczni), praktycy życia gospodarczego i pracownicy administracyjni. Aktywnie uczestniczymy w życiu naukowym szkoły, miasta i całego regionu, z pasją dzielimy się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem i zawsze jesteśmy otwarci na nowe pomysły.

Współpracujemy z organami administracji publicznej, podmiotami gospodarczymi i biznesowymi oraz dużymi ośrodkami edukacyjnymi w ramach realizacji projektów badawczych i rozwojowych.  

Wydawnictwo

Mamy własne wydawnictwo naukowe działające od 2004 r. opublikowaliśmy niemal 200 tytułów, w tym także wyróżnione i nagrodzone prace doktorskie, kierując się zasadami etyki publikacyjnej COPE.  Wydawnictwo należy do Polskiej Izby Książki.

 

Współpracujemy z autorami z całego świata, a na miejscu organizujemy staże dla osób chcących poznać specyfikę pracy w Wydawnictwie.

 

Wydajemy cztery czasopisma: