Co zyskujesz, studiując administrację na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW?

 • Program studiów przygotowaliśmy tak, by uwzględniał potrzeby rynku pracy. 
 • Przygotujesz się do analizy, interpretacji i oceny mechanizmów rządzących poszczególnymi sferami życia społecznego, gospodarczego i politycznego. 
 • Zdobędziesz umiejętność analizy zjawisk i trendów społeczno-gospodarczo-politycznych. 
 • Zrozumiesz teksty prawne, zwłaszcza dokumenty strategiczne i wykonawcze oraz regulacje prawne, posługując się regułami logicznego rozumowania i interpretowania przepisów. 
 • Przygotujesz się do rozpoczęcia działalności gospodarczej, społecznej czy politycznej. 
 • Odbędziesz praktyki zawodowe. 

Dodatkowe atuty kierunku:

 

 • Zajęcia prowadzone są przez ekspertów i praktyków z zakresu prawa, administracji, ekonomii i polityki.
 • W programie przewidziane są interaktywne ćwiczenia i konwersatoria.
 • Student już w trakcie studiów pozna pracę administracyjną od strony praktycznej, a zdobyte umiejętności będą odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.
 • Zajęcia wyróżniają się kreatywnymi metodami nauczania z naciskiem na kształtowanie samodzielności studentów.
 • Oprócz wiedzy, sprawdzane i oceniane są również umiejętności praktyczne w trakcie realizowanych zadań, ćwiczeń lub analiz.

Kluczowe cechy kierunku: 

 

 • Doświadczona kadra dydaktyczna.
 • Nowoczesne i interaktywne metody nauczania.
 • Program studiów odpowiadający na aktualne zapotrzebowania i trendy na rynku pracy.

Chcesz uczyć się o ochronie środowiska? Wybierz studiowanie administracji. Posłuchaj naszej studentki Darii.

Administracja jest kierunkiem praktycznym, którego celem jest kształcenie specjalistów poszukiwanych na rynku pracy zarówno w administracji publicznej, służbach, jak i firmach. Program studiów wzbogacony jest zajęciami rozwijającymi kluczowe na rynku pracy umiejętności analizy i diagnozy, planowania oraz realizacji działań indywidualnych i zespołowych, opracowywania programów usług publicznych i ich ewaluacji, wykorzystywania nowych technologii itp. Takie kompleksowe, wielobodźcowe kształcenie ma na celu wyposażenie absolwenta w wiedzę specjalistyczną z zakresu administracji i prawa, który podczas studiów rozwinie swoje specjalistyczne kompetencje zawodowe. Na zajęciach opartych na praktycznym doświadczeniu wykładowców, dajemy możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami organizacyjno-prawnymi, proceduralnymi, dotyczącymi funkcjonowania administracji rządowej oraz samorządowej. Zależy nam na tym, by absolwenci administracji zyskali podczas studiów na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW umiejętność komunikacji i prowadzenia dialogu, a także umiejętności interpersonalne przydatne na rynku pracy w sektorze publicznym i prywatnym.

dr Iwona Ładysz

Wykładowczyni na kierunku Administracja

Czego się nauczysz?

Przygotowywać akty i decyzje administracyjne.
Kierować małymi oraz średnimi zespołami pracowniczymi i organizować ich pracę.
Szczegółowych zasad i mechanizmów funkcjonowania administracji samorządowej.
Poznasz cele zrównoważonego rozwoju w administracji publicznej oraz aktualne trendy w zielonej transformacji.
Poznasz zasady zarządzania nieruchomościami.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Administracja samorządowa
Niestacjonarne Stacjonarne
od 469 zł 503 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 503 zł
od 469 zł 503 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 503 zł
ESG w administracji
Niestacjonarne Stacjonarne Nowość
od 469 zł 503 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 503 zł
Zarządzanie w administracji publicznej
Niestacjonarne Stacjonarne
od 469 zł 503 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 503 zł

Program studiów

 

 • Ewolucja myśli ustrojowo-administracyjnej
 • Zasady ustroju politycznego państwa
 • Zasady tworzenia i stosowania prawa
 • Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
 • System ochrony prawnej
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
 • Strategia rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Fundusze europejskiej i system finansowania projektów
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Prawo karne skarbowe
 • Publiczne prawo konkurencji
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr hab. Helena Wyligała

Dr hab. w zakresie nauk o polityce i administracji (2020), profesor Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Jej zainteresowania badawcze dotyczą roli ochrony środowiska i kwestii zmian klimatu w procesie kształtowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa, w tym kontekście także...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF