Wydział Studiów Stosowanych został utworzony w Dolnośląskiej Szkole Wyższej 1 października 2019 roku w miejsce dwóch dotychczasowych wydziałów: Wydziału Nauk Pedagogicznych i Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych. Przeobrażenia wynikały ze zmian w szkolnictwie wyższym oraz planów rozwojowych i inwestycyjnych Uczelni.

Zajęcia na Wydziale prowadzone są przez uznanych w kraju i zagranicą naukowców, praktyków i specjalistów. Bogata oferta edukacyjna, wielofunkcyjna przestrzeń, multimedialne pracownie i nowoczesne sale dydaktyczne, własne studio telewizyjne i fotograficzne, profesjonalne laboratorium dźwięku, jedna z niewielu w Polsce pracowni motion capture, dogodna lokalizacja w centrum Wrocławia, dostępność dla osób z niepełnosprawnością, oraz bezpłatny parking dla studentów to tylko kilka z atutów Wydziału Studiów Stosowanych.

Wydział jest także miejscem organizacji międzynarodowych konferencji, seminariów oraz licznych wydarzeń o charakterze społeczno-kulturalnym. Realizujemy różnorodne wydarzenia skierowane do studentów, absolwentów, współpracowników oraz mieszkańców Dolnego Śląska. W ramach licznych projektów współpracujemy z otoczeniem społeczno-gospodarczym regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora honoris causa, stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika oraz doktora w dyscyplinie nauki o komunikacji i mediach.

Struktura Wydziału Studiów Stosowanych

  • Kolegium Studiów Administracyjnych, Bezpieczeństwa i Technicznych
  • Kolegium Studiów o Komunikacji Społecznej i Mediach
  • Kolegium Studiów Pedagogicznych
  • Kolegium Studiów Psychologicznych
  • Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
  • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
  • Pracownia Kształcenia Językowego 
  • Biuro Karier 
  • Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
  • Gabinet Diagnozy i Terapii Dzieci z Utrudnieniami w Rozwoju

Kontakt

Wydział Studiów Stosowanych
ul. Strzegomska 55
 53-611 Wrocław

 

Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych
dr Joanna Minta, prof. DSW
e-mail: joanna.minta@dsw.edu.pl

 

Biuro Dziekana
ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław (pokój 411)
e-mail: wss@dsw.edu.pl

 

Kierownik Biura Dziekana

mgr Maria Rajca
tel. 71 356 15 33

kom: 539 670 419

e-mail: maria.rajca@dsw.edu.pl

 

Specjalista ds. administracyjnych biura dziekana

Aleksandra Nędza

tel. 71 356 15 11

kom: 539 670 415

e-mail: aleksandra.nedza@dsw.edu.pl

 

Specjalista ds. administracyjnych biura dziekana

Barbara Woldan

tel. 71 356 15 33

kom: 662 197 217

e-mail: barbara.woldan@dsw.edu.pl

 

Prodziekan ds. studentów i współpracy z otoczeniem
dr Magdalena Czubak-Koch, prof. DSW
e-mail: magdalena.czubak-koch@dsw.edu.pl 
 
Prodziekan ds. kształcenia
dr Iwona Ładysz
e-mail: iwona.ladysz@dsw.edu.pl 

 

Koordynatorzy dyscyplin naukowych:

Koordynator Dyscypliny Naukowej Pedagogika
dr hab. Sławomir Krzychała, prof. DSW
e-mail: slawomir.krzychala@dsw.edu.pl 
tel. 71 356 15 42

 
Koordynator dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW
e-mail: jan.stasienko@dsw.edu.pl