Wydział Studiów Stosowanych został utworzony w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW 1 października 2019 roku w miejsce dwóch dotychczasowych wydziałów: Wydziału Nauk Pedagogicznych i Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych. Przeobrażenia wynikały ze zmian w szkolnictwie wyższym oraz planów rozwojowych i inwestycyjnych Uczelni.

Zajęcia na Wydziale prowadzone są przez uznanych w kraju i zagranicą naukowców, praktyków i specjalistów. Bogata oferta edukacyjna, wielofunkcyjna przestrzeń, multimedialne pracownie i nowoczesne sale dydaktyczne, własne studio telewizyjne i fotograficzne, profesjonalne laboratorium dźwięku, jedna z niewielu w Polsce pracowni motion capture, dogodna lokalizacja w centrum Wrocławia, dostępność dla osób z niepełnosprawnością, oraz bezpłatny parking dla studentów to tylko kilka z atutów Wydziału Studiów Stosowanych.

Wydział jest także miejscem organizacji międzynarodowych konferencji, seminariów oraz licznych wydarzeń o charakterze społeczno-kulturalnym. Realizujemy różnorodne wydarzenia skierowane do studentów, absolwentów, współpracowników oraz mieszkańców Dolnego Śląska. W ramach licznych projektów współpracujemy z otoczeniem społeczno-gospodarczym regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora honoris causa, stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika oraz doktora w dyscyplinie nauki o komunikacji i mediach.

Struktura Wydziału Studiów Stosowanych

 • Kolegium Studiów Administracyjnych, Bezpieczeństwa i Technicznych
 • Kolegium Studiów o Komunikacji Społecznej i Mediach
 • Kolegium Studiów Pedagogicznych
 • Kolegium Studiów Psychologicznych
 • Kolegium Studiów o Zdrowiu
 • Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
 • Pracownia Kształcenia Językowego 
 • Biuro Karier i Praktyk
 • Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Gabinet Diagnozy i Terapii Dzieci z Utrudnieniami w Rozwoju

Kontakt

Wydział Studiów Stosowanych
ul. Strzegomska 55
53-611 Wrocław

 

Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych
dr Joanna Minta, prof. DSW
e-mail: joanna.minta@dsw.edu.pl

 

Biuro Dziekana
ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław (pokój 3)
e-mail: wss@dsw.edu.pl

 

Kierownik Biura Dziekana

Liubov Tymonchuk

kom: 532 060 439

e-mail: liubov.tymonchuk@dsw.edu.pl

 

Specjalista ds. administracyjnych Biura Dziekana

Aleksandra Nędza

kom: 539 670 415

e-mail: aleksandra.nedza@dsw.edu.pl

 

Specjalista ds. administracyjnych Biura Dziekana

Barbara Woldan

kom: 662 197 217

e-mail: barbara.woldan@dsw.edu.pl
 
Prodziekan ds. kształcenia
dr Iwona Ładysz
e-mail: iwona.ladysz@dsw.edu.pl 

 

Prodziekan ds. kształcenia
dr inż. Anna Motylska-Kuźma
e-mail: anna.motylska-kuzma@dsw.edu.pl

 

Prodziekan ds. kształcenia
dr Piotr Para
e-mail: piotr.para@dsw.edu.pl 

 

Prodziekan ds. kształcenia
dr Aleksander Korchut
e-mail: aleksander.korchut@dsw.edu.pl 

 

 

Koordynatorzy dyscyplin naukowych:

Koordynator dyscypliny naukowej Pedagogika
dr Marcin Starnawski
e-mail: marcin.starnawski@dsw.edu.pl 
 

 
Koordynator dyscypliny Nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr hab.  Jan Stasieńko, prof. DSW
e-mail: jan.stasienko@dsw.edu.pl