Wrocław ma wyjątkową atmosferę sprzyjającą międzynarodowym i międzykulturowym projektom i imprezom.
 

W ciągu roku ma miejsce wiele imprez cyklicznych, takich jak Dzień życzliwości, Jazz nad Odrą, Przegląd Piosenki aktorskiej, noc muzeów, szanty we Wrocławiu, Festiwal Kina amatorskiego i niezależnego Kan, Wratislavia Cantans, gitarowy Weekend Guinnessa, Brave Festival, Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych oraz Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. Na liście wydarzeń kulturalno-rozrywkowych znajdują się też oczywiście juwenalia organizowane przez niemal wszystkie uczelnie wyższe w mieście.

 

Oprócz tego miasto jest organizatorem licznych imprez i wydarzeń sportowych, a także miejscem bardzo przyjaznym sportowcom – nowoczesne obiekty, ścieżki rowerowe, wypożyczalnie rowerów i sprzętu wodnego oraz siłownie na świeżym powietrzu to elementy, które sprawiają, że mieszkanie tu to po prostu przyjemność.

 

Działalność uczelni sięga daleko poza jej mury. Wykładowcy aktywnie uczestniczą w życiu edukacyjnym  i kulturalnym Wrocławia.

Nasze cykliczne działania:

Od 2008 r. prowadzimy projekt „Bezpieczna młodzież”. Poświęcony jest profilaktyce, diagnostyce zagrożeń, na jakie narażona jest współczesna młodzież, oraz przeciwdziałaniu im.


Do tej pory udało nam się:

  • Zorganizować konkurs na scenariusz filmu „Kolekcja zagrożeń”. Zekranizowaliśmy zwycięski scenariusz oraz rozdystrybuowaliśmy zrealizowany filmu w placówkach oświatowych. Pokazy połączyliśmy ze spotkaniami z rodzicami, uczniami i nauczycielami.
  • Przygotować ogólnopolską konferencję „Młodzież wobec współczesnych zagrożeń”, której celem było zainicjowanie wśród uczniów, nauczycieli, pedagogów, terapeutów, dziennikarzy i rodziców szerokiej debaty na temat kontekstów współczesnych zagrożeń dotyczących młodzieży oraz sposobów diagnozowania, przeciwdziałania i radzenia sobie z nimi. Patronat nad konferencją objęła Dolnośląska Kurator Oświaty. Obecnie konferencja ma charakter cykliczny.
  • Zorganizować warsztaty "Młodzież 2.0 bez ryzyka – bezpieczeństwo w sieci a nowe technologie" adresowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych jako „pokolenia sieciowego”, pokolenia dorastającego w środowisku cyberprzestrzeni i nowych technologii. Spotkania realizowane są w szkołach, ośrodkach kultury, centrach młodzieżowych. Prowadzącymi spotkania są pracownicy naukowo-dydaktyczni DSW.
  • Wydać "Bezpieczeństwo w szkole. Przewodnik dla nauczycieli" -  przewodnik dla nauczycieli uwzględniający zmiany cywilizacyjne w zakresie bezpieczeństwa w szkole. To vademecum współczesnych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi, stanowiących wyzwanie dla nowoczesnej edukacji.

Dolnośląska Akademia Młodzieży

Dolnośląska Akademia Młodzieży to bezpłatne spotkania organizowane w szkołach średnich, prowadzone przez wykładowców Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz studentów starszych roczników od października 2019 do kwietnia 2020. Uczestnikami warsztatów są licealiści, szczególnie klasy maturalne z Dolnego Śląska. Za każdym razem staramy się, aby tematy, poruszane w czasie naszych odwiedzin w szkołach, były adekwatne do wyzwań, z jakimi młodzi ludzie zmierzą się rozpoczynając studia czy wchodząc na rynek pracy.


Tematy naszych warsztatów są ściśle powiązane z tematami rekomendowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nasi wykładowcy prezentują materiał w sposób zrozumiały i ciekawy, obrazowo pokazują realny wpływ nauki i badań na nasze życie i otoczenie, zachęcają do samodzielnego pogłębiania wiedzy, szukania rozwiązań.
 
Tematy warsztatów:

  • Jak się uczyć, żeby się nauczyć?
  • Pokolenie Show Off. Młodość pod presją znaczenia.
  • Po co jestem w sieci? Warsztat PR.
  • Jak zaplanować swoją karierę w obszarze IT?

Dolnośląska Akademia Dzieci, Młodzieży i Rodziców

Dolnośląska Akademia Dzieci, Młodzieży i Rodziców to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Edukacja Wiedza Rozwój.
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji uczestników projektu tj. 780 osób (300 dzieci w wielu 6-12 lat; 320 młodzieży w wieku 13-16 lat oraz 160 rodziców) przez opracowanie koncepcji i przeprowadzenie kursów edukacyjnych realizowanych przez Uniwersytet Dolnośląski DSW.

 

Zadania w projekcie są realizowane przy współpracy Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW z regionalnymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji, w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług edukacyjnych i prawidłowego dostosowania działań do potrzeb grup docelowych.

Dolnośląski Festiwal Nauki

Dolnośląski Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową organizowaną co roku we wrześniu (edycja stacjonarna) i październiku (sesje wyjazdowe w Legnicy, Zgorzelcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich oraz Bystrzycy Kłodzkiej) przez wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane. Jest adresowany do wszystkich interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata

 

Chcielibyśmy, aby nauka nie była postrzegana jako hermetyczna, niedostępna i niezrozumiała. Chcemy przybliżyć jej tematy, problemy, które rozwiązuje, korzyści, jakie z niej płyną, pokazać jej postęp w różnych dyscyplinach oraz nowe kierunki, jak biotechnologia, nanotechnika i nanotechnologia. Nie unikamy spraw trudnych i drażliwych, a podejmowane tematy są odpowiedzią na ważne dylematy społeczne. W atrakcyjnej, zrozumiałej dla przeciętnego odbiorcy formie staramy się prezentować osiągnięcia nauki we wszystkich dziedzinach wiedzy.


W naszych zamierzeniach Festiwal Nauki ma być wielką "pigułką edukacyjną" - w krótkim czasie można wysłuchać ciekawych wykładów, brać udział w dyskusjach z uczonymi, zwiedzać na co dzień niedostępne laboratoria i warsztaty badawcze przyrodników, lekarzy, inżynierów, humanistów i artystów.
Chcemy uczestniczyć w procesie kształtowania społeczeństwa dysponującego coraz większym zasobem i poziomem wiedzy, przekonać, że wiedza stoi w centrum najważniejszych procesów cywilizacyjnych i że od sposobu i wielkości finansowania nauki zależy poziom i wykształcenie społeczeństwa, a więc nasze miejsce w Unii Europejskiej i na świecie.


Festiwal Nauki to także sposób na integrację środowiska naukowego wokół promowania nauki, kształtowanie postaw odpowiedzialności uczonych za wykorzystywanie odkryć naukowych, promocja regionalnych inicjatyw edukacyjnych, uzdolnionej młodzieży oraz pomoc w wyborze kierunku studiów wyższych. To sposób na zainteresowanie przemysłu i firm potencjalnymi możliwościami zastosowań badań i odkryć naukowych.


Festiwal 2020 ze względu na sytuację epidemiologiczną odbył się w formule online. Zobacz, jakie warsztaty i spotkania były w ofercie DSW.