Co zyskujesz, studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW?

  • Podczas studiów zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które umożliwią Ci rozumienie rzeczywistości edukacyjnej. Uwaga! Program studiów jest zgodny ze standardami kształcenia nauczycieli.

 

  • Zdobędziesz przygotowanie pedagogiczne bazujące na aktualnej wiedzy, praktycznych umiejętnościach i kompetencjach społecznych z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyk szczegółowych.

 

  • Przygotujesz się do pracy edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej poprzez realizację praktyk zawodowych w specjalistycznych placówkach.

 

  • W trakcie studiów można uzyskać dodatkowe specjalistyczne kwalifikacje dzięki certyfikowanym kursom w zakresie wybranych metod terapii.

 

 

 

Cechy kierunku:

  • Kierunek rozwija się ze względu na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie wspomagania dzieci i młodzieży doświadczających różnorodnych trudności rozwojowych, takich jak: 
  • Specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa)
  • Zaburzenia zachowania
  • Zaburzenia rozwoju społeczno-emocjonalnego 

 

Obecne studia nie spełniają Twoich oczekiwań? Myślisz o zmianie uczelni? Dobrze trafiłeś! Z naszą pomocą przeniesiesz się z dowolnej uczelni do Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW  Dowiedz się więcej

Dodatkowe atuty kierunku: 

  • Studia mają charakter praktyczny. Zajęcia prowadzą eksperci z branży edukacyjnej. Dzięki temu masz możliwość poznania nowoczesnych i zróżnicowanych metod pracy z dziećmi i młodzieżą.
  • Po ukończeniu studiów pedagogicznych masz szerokie perspektywy zatrudnienia, ponieważ zdobędziesz podwójne kwalifikacje: nauczyciela pedagoga szkolnego oraz w zależności od specjalności, terapeuty pedagogicznego, nauczyciela-wychowawcy w MOW i MOS, zakładach poprawczych albo nauczyciela świetlicach szkolnych i wychowawcy w internatach.

Dowiedz się, dlaczego warto wybrać pedagogikę. Posłuchaj studenta Mateusza.

dr Karolina Reinhard

Pedagogika to kierunek dla osób ceniących sobie pracę z drugim człowiekiem. Praca z dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi to wyzwanie, które daje wiele satysfakcji. Na studiach pedagogicznych I stopnia przygotowujemy studentów do pracy w zawodzie nauczyciela-pedagoga. Jednocześnie oferujemy moduły przedmiotów wybieralnych, które wynikają z zapotrzebowania rynku pracy i które kompleksowo poszerzają kompetencje naszych absolwentów.

 

Do oferty wprowadzamy specjalność o nazwie Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną. Jest ona odpowiedzią na rosnący odsetek dzieci i młodzieży z różnego rodzaju niedostosowaniami społecznymi oraz uzależnieniami. Chcemy kompleksowo przygotować studentów pedagogiki do rozpoznawania zaburzonych zachowań dzieci i młodzieży oraz do podejmowania stosownych działań z zakresu profilaktyki.

 

Jednocześnie poszerzamy ofertę o specjalność: Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii. Wiedza i umiejętności z tego obszaru dają dodatkowe kwalifikacje nauczyciela-terapeuty. Studenci nauczą się diagnozowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a następnie realizowania odpowiednich zajęć z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowo warsztaty arteterapeutyczne wzbogacą praktyczny warsztat pedagoga i terapeuty.

 

Naturalnie, nasza flagowa specjalność, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii, przyciągająca niezmiennie większość kandydatów, pozostaje w ofercie. 

dr Karolina Reinhard

Menedżerka kierunku pedagogika

Ukończenie kierunku pedagogika na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW od ponad 15 lat wytycza moją ścieżkę rozwoju i kariery. Studia pedagogiczne stały się kluczem otwierającym wiele możliwości realizacji zawodowych, planów w różnych obszarach pracy z dzieckiem, dorosłym i rodziną. Zarówno podejmowane stanowiska pedagoga w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pełnienie zadań pedagoga szkolnego i specjalnego w zespołach szkolno-przedszkolnych, jak i szkole podstawowej, stanowiły znakomitą okazję do dzielenia się wiedzą, jak i zdobywania licznych doświadczeń.
Studia pedagogiczne pozwoliły również na wykonywanie przez 13 lat zadań społecznego kuratora sądowego ds. nieletnich i rodzinnych, współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w obszarze diagnozy i poradnictwa na rzecz kandydatów na rodziny zastępcze. Wiedza i umiejętności pedagogiczne zostały wykorzystane przy wypełnianiu zadań eksperta, członkini Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy pracy na rzecz Zespołów ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
Poszerzanie pedagogicznych kontekstów realizowałam zawsze dwutorowo – łącząc ciągłe podnoszenie kwalifikacji z aktywnością zawodową. Tę ostatnią od kilku lat ukierunkowuję zarówno na pracę z dziećmi i rodzinami, jak i pracę z dorosłymi. W ciągu ostatnich lat miałam okazję, jako pedagożka, realizować wiele projektów edukacyjnych, współpracować z fundacjami i stowarzyszeniami, ośrodkami doskonalenia zawodowego, czy niepublicznymi poradniami psychologicznopedagogicznymi na terenie Dolnego Śląska.
Ostatecznie od prawie roku jestem współzałożycielką gabinetów pedagogiczno-psychologicznych, tworząc przestrzeń do udzielania wsparcia i specjalistycznej pomocy dzieciom, rodzinom, potrzebującym. To domknięcie moich pedagogicznych starań, a jednocześnie spełnienie marzenia, do którego doprowadziła osobista determinacja i pedagogiczna pasja.
Studia pedagogiczne stanowią zatem znakomity punkt wyjścia do niezwykłego rozwoju osobistego i społecznego, ale przede wszystkim tworzą realne możliwości do budowania ścieżki kariery na wielu płaszczyznach, dając szerokie spectrum okazji do pracy z człowiekiem na każdym etapie jego życia w różnych instytucjach. Pedagog to nie tylko zawód, to stan otwartego umysłu. Wiedza pedagogiczna daje korzenie, ale i skrzydła. Warto je rozwinąć, by poznać świat z wielu różnych perspektyw, ale przede wszystkim służyć drugiemu człowiekowi w jego wzroście i rozwoju.

dr Monika Kurzynoga

pedagożka, wykładowczyni, absolwentka

Lubisz działać dla innych i z innymi? Jeśli chciałbyś w przyszłości jako specjalista pracować z dziećmi i młodzieżą i dmuchać ich skrzydła, przyjdź do nas. Najpierw rozwiniemy twoje. Spotkasz tu ludzi, którzy wierzą, że edukacją można zmieniać świat na lepsze i wiedzą, jak to robić. Nasza pedagogika to kierunek nowoczesny, oferujący szeroki wachlarz możliwości. Bogata oferta ciekawych specjalności do wyboru. Nauka w salach wyposażonych w nowe technologie i pomoce potrzebne nowoczesnym pedagogom i praktyki, które świetnie przygotują Cię do zawodu. Już po pierwszym roku zdobędziesz mikro certyfikaty potwierdzające tak pożądane dziś na rynku pracy kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej czy prowadzenia treningu umiejętności społecznych. Nasz uniwersytet to miejsce, gdzie atmosfera pasji i wzajemnego wsparcia unoszą się w powietrzu na co dzień. Jeśli marzysz o studiach, które skończysz z poczuciem mocy do pomocy i pomysłami na siebie, dołącz do nas. Czekamy! 

dr Małgorzata Mikołajczak - Woźniak

Wykładowczyni na kierunku pedagogika

Od zawsze blisko mi było do społeczności, do ludzi i przede wszystkim do dzieci. Jestem humanistką i w tej kwestii chciałam się rozwijać oraz wspierać moje dzieci w rozwoju. Dzięki pedagogice krok po kroku analizowałam etapy ich życia, mogłam być dla nich przewodnikiem np. w emocjach, z którymi sobie nie radzili. Pedagogika poszerzyła  nasze wychowanie o metody Marii Montessori. Zwiększyła mój wachlarz możliwości jako mamy, dała pewność  w dokonywanych wyborach i spokój o decyzje, jakie kiedyś przyjdzie podjąć  moim dzieciom i być może moim podopiecznym. Studia wzbogaciły moją wiedzę o wychowaniu i kształceniu, pozwoliły na pozyskanie nowych umiejętności  od najlepszych praktyków i wykorzystywanie ich co dzień.

Zostaną ze mną zajęcia z psychologii rozwoju, które ukazały zmiany zachodzące w zachowaniu dzieci oraz wpływ procesu na sfery życia. A drugim bardzo wartościowym przedmiotem była dla mnie socjoterapia dzieci i młodzieży, gdzie od strony praktycznej mogliśmy uczyć się jak być dobrym terapeutą i profesjonalnie wspierać młodzież.
Podczas 3 lat studiów na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW poznałam wspaniałych ludzi, z którymi na pewno będę miała kontakt na długo. Bo przyjaźń jest wtedy, kiedy patrzysz we wspólnym kierunku i masz podobne spojrzenie na świat. 

Moim marzeniem w przyszłości jest stworzyć placówkę opiekuńczo wychowawczą w myśl systemu Montessori. Miejsce, gdzie dzieci uczą się wzajemnie od siebie, wspierają i pomagają. Miejsce, gdzie kształcą się w swoim własnym tempie, a program nauczania jest zindywidualizowany, ponieważ każde dziecko jest inne i ma inne potrzeby, zdolności i zainteresowania, a metody nauczania są dostosowane do ich wieku.

Marika Cempiel

absolwentka pedagogiki opiekuńczo wychowawczej z elementami socjoterapii

Studia na specjalności Terapia pedagogiczna są dedykowane osobom, które lubią pracę z dziećmi i są wrażliwi na ich potrzeby. Terapeuta pedagogiczny zajmuje się wspomaganiem rozwoju dzieci, świadczeniem pomocy przedszkolakom i uczniom, którzy mają trudności w nabywaniu umiejętności potrzebnych w uczeniu się czytania, pisania, uczeniu się matematyki i bycia z innymi w grupie. Pokazujemy, jak pracować i bawić się z dziećmi, aby im to ułatwić.  

Dr Joanna Kłodkowska

Wykładowczyni na kierunku pedagogika

Czego się nauczysz?

Poznasz innowacyjne metody organizowania pracy z grupami dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk
Opanujesz sposoby planowania, organizowania i realizacji działań edukacyjnych w instytucjach oświatowych
Dowiesz się, jak indywidualizować działania edukacyjne z dostosowaniem metody i treści do potrzeb oraz możliwości podopiecznego
Nauczysz się wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komputerowych (TIK) w pracy edukacyjnej

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
od 450 zł 517 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 450 zł
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Niestacjonarne Stacjonarne Nowość
od 450 zł 517 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 450 zł
Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii
Niestacjonarne Stacjonarne Nowość
od 450 zł 517 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 450 zł

Program studiów

Program studiów na kierunku Pedagogika obejmuje m.in.:

Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Karolina Reinhard
Dr Karolina Reinhard

Menedżerka kierunku pedagogika I i II stopnia, z wykształcenia pedagożka i ekonomistka. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. 
Zajmuje się pedagogiką szkoły, indywidualizacją kształcenia i alternatywami edukacyjnymi, a ostatnio również pedagogiami pomocy wzajemnej oraz...

Dr Karolina Klimkiewicz

Doktor nauk społecznych, psycholog, pedagog, socjoterapeutka, specjalista od przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz terapeutka rodzin i par. Absolwentka Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW oraz Uniwersytetu SWPS. Od 14 lat pracuje w obszarze edukacyjnym i pomocowym. Zaczynała jako asystent...

Dr Agnieszka Szymajda

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, artysta muzyk- flecistka i muzykoterapeutka.  Absolwentka Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Podyplomowych Studiów Muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Wykładowca na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we...

dr Marcin Starnawski

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (UD DSW), absolwent socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, studiował w Uniwersytecie Oksfordzkim oraz w Uniwersytecie Północnej Karoliny (USA). Absolwent programu Master of Didactics in Excellent Teaching w Uniwersytecie Aarhus w Danii. Członek...

dr Joanna Kłodkowska

Pedagog, doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, adiunkt Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, zajmuje się poradnictwem, terapią pedagogiczną, pedagogiką społeczną, wykonawca działań w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF