Co zyskujesz, studiując pedagogikę na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW?

 • Zdobędziesz umiejętność swobodnego posługiwania się teoriami i metodami pedagogicznymi we własnej praktyce zawodowej.
 • Poznasz specyfikę pracy w poradniach specjalistycznych.
 • Nauczysz się diagnozować potrzeby i możliwości dzieci i młodzieży, a także wspomagać ich rozwój.
 • Opanujesz sposoby planowania, organizowania i realizacji działań edukacyjnych w instytucjach oświatowych.
 • Dowiesz się, jak indywidualizować działania edukacyjne z dostosowaniem metody i treści do potrzeb oraz możliwości podopiecznego. Nauczysz się wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komputerowych (TIK) w pracy edukacyjnej.
 • Będziesz uczestniczyć w wykładach otwartych, konferencjach i seminariach i poznasz szerokie grono specjalistów i znawców dziedziny.
 • Poznasz innowacyjne metody organizowania pracy z grupami dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk.

Dodatkowe atuty kierunku: 

 • Zajęcia prowadzą eksperci z branży edukacyjnej oraz badacze rzeczywistości społecznej. Dzięki temu masz możliwość poznania nowoczesnych i zróżnicowanych metod pracy z dziećmi i młodzieżą. 

 • Niektóre warsztaty prowadzą badacze i praktycy, mający znaczący wpływ na rozwój poradoznawstwa w Polsce, w tym członkowie Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego oraz Stowarzyszenia Doradców Szkolnych I Zawodowych RP. 

 •  
 • W ramach kierunku realizujemy praktyki w rekomendowanych placówkach. 

 • Studia mają charakter praktyczny. Zajęcia prowadzą eksperci z branży edukacyjnej, jak i badacze rzeczywistości społecznej. Dzięki temu masz możliwość poznania nowoczesnych i zróżnicowanych metod pracy z dziećmi i młodzieżą.

 • Pamiętaj – żeby zostać nauczycielem w przedszkolu lub w klasach I-III, musisz ukończyć jednolite pedagogiczne studia magisterskie! 

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 3 stycznia
czesne już od
450 zł
383 zł
miesięcznie

Zapisując się do 3 stycznia zyskujesz:
●   800 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego, 
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 

   

   

   

   

   

  Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 450 zł

  Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej:

  ●    Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego,
  ●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.


   

  dr Karolina Reinhard

  Pedagogika to kierunek dla osób ceniących sobie pracę z drugim człowiekiem. Praca z dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi to wyzwanie, które daje wiele satysfakcji. Na studiach pedagogicznych I stopnia przygotowujemy studentów do pracy w zawodzie nauczyciela-pedagoga. Jednocześnie oferujemy moduły przedmiotów wybieralnych, które wynikają z zapotrzebowania rynku pracy i które kompleksowo poszerzają kompetencje naszych absolwentów.


  Do oferty wprowadzamy specjalność o nazwie Pedagogika szkolna z profilaktyką uzależnień. Jest ona odpowiedzią na rosnący odsetek dzieci i młodzieży z różnego rodzaju uzależnieniami. Chcemy kompleksowo przygotować studentów pedagogiki do rozpoznawania zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz do podejmowania stosownych działań z zakresu profilaktyki.


  Jednocześnie poszerzamy również ofertę o specjalność: Edukacja małego dziecka i wczesne wspomaganie rozwoju. Wiedza i umiejętności z tego obszaru stanowią ważne uzupełnienie kompetencji pedagoga w pracy z małymi dziećmi, w odpowiednim diagnozowaniu najmłodszych i wprowadzeniu, w razie potrzeby, odpowiednich działań stymulujących ich rozwój.

  dr Karolina Reinhard

  Menedżer kierunku pedagogika

  Od zawsze blisko mi było do społeczności, do ludzi i przede wszystkim do dzieci. Jestem humanistką i w tej kwestii chciałam się rozwijać oraz wspierać moje dzieci w rozwoju. Dzięki pedagogice krok po kroku analizowałam etapy ich życia, mogłam być dla nich przewodnikiem np. w emocjach, z którymi sobie nie radzili. Pedagogika poszerzyła  nasze wychowanie o metody Marii Montessori. Zwiększyła mój wachlarz możliwości jako mamy, dała pewność  w dokonywanych wyborach i spokój o decyzje, jakie kiedyś przyjdzie podjąć  moim dzieciom i być może moim podopiecznym. Studia wzbogaciły moją wiedzę o wychowaniu i kształceniu, pozwoliły na pozyskanie nowych umiejętności  od najlepszych praktyków i wykorzystywanie ich co dzień.

  Zostaną ze mną zajęcia z psychologii rozwoju, które ukazały zmiany zachodzące w zachowaniu dzieci oraz wpływ procesu na sfery życia. A drugim bardzo wartościowym przedmiotem była dla mnie socjoterapia dzieci i młodzieży, gdzie od strony praktycznej mogliśmy uczyć się jak być dobrym terapeutą i profesjonalnie wspierać młodzież.
  Podczas 3 lat studiów na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW poznałam wspaniałych ludzi, z którymi na pewno będę miała kontakt na długo. Bo przyjaźń jest wtedy, kiedy patrzysz we wspólnym kierunku i masz podobne spojrzenie na świat. 

  Moim marzeniem w przyszłości jest stworzyć placówkę opiekuńczo wychowawczą w myśl systemu Montessori. Miejsce, gdzie dzieci uczą się wzajemnie od siebie, wspierają i pomagają. Miejsce, gdzie kształcą się w swoim własnym tempie, a program nauczania jest zindywidualizowany, ponieważ każde dziecko jest inne i ma inne potrzeby, zdolności i zainteresowania, a metody nauczania są dostosowane do ich wieku.

  Marika Cempiel

  absolwentka pedagogiki opiekuńczo wychowawczej z elementami socjoterapii

  Ukończenie kierunku pedagogika na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW od ponad 15 lat wytycza moją ścieżkę rozwoju i kariery. Studia pedagogiczne stały się kluczem otwierającym wiele możliwości realizacji zawodowych, planów w różnych obszarach pracy z dzieckiem, dorosłym i rodziną. Zarówno podejmowane stanowiska pedagoga w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pełnienie zadań pedagoga szkolnego i specjalnego w zespołach szkolno-przedszkolnych, jak i szkole podstawowej, stanowiły znakomitą okazję do dzielenia się wiedzą, jak i zdobywania licznych doświadczeń.
  Studia pedagogiczne pozwoliły również na wykonywanie przez 13 lat zadań społecznego kuratora sądowego ds. nieletnich i rodzinnych, współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w obszarze diagnozy i poradnictwa na rzecz kandydatów na rodziny zastępcze. Wiedza i umiejętności pedagogiczne zostały wykorzystane przy wypełnianiu zadań eksperta, członkini Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy pracy na rzecz Zespołów ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
  Poszerzanie pedagogicznych kontekstów realizowałam zawsze dwutorowo – łącząc ciągłe podnoszenie kwalifikacji z aktywnością zawodową. Tę ostatnią od kilku lat ukierunkowuję zarówno na pracę z dziećmi i rodzinami, jak i pracę z dorosłymi. W ciągu ostatnich lat miałam okazję, jako pedagożka, realizować wiele projektów edukacyjnych, współpracować z fundacjami i stowarzyszeniami, ośrodkami doskonalenia zawodowego, czy niepublicznymi poradniami psychologicznopedagogicznymi na terenie Dolnego Śląska.
  Ostatecznie od prawie roku jestem współzałożycielką gabinetów pedagogiczno-psychologicznych, tworząc przestrzeń do udzielania wsparcia i specjalistycznej pomocy dzieciom, rodzinom, potrzebującym. To domknięcie moich pedagogicznych starań, a jednocześnie spełnienie marzenia, do którego doprowadziła osobista determinacja i pedagogiczna pasja.
  Studia pedagogiczne stanowią zatem znakomity punkt wyjścia do niezwykłego rozwoju osobistego i społecznego, ale przede wszystkim tworzą realne możliwości do budowania ścieżki kariery na wielu płaszczyznach, dając szerokie spectrum okazji do pracy z człowiekiem na każdym etapie jego życia w różnych instytucjach. Pedagog to nie tylko zawód, to stan otwartego umysłu. Wiedza pedagogiczna daje korzenie, ale i skrzydła. Warto je rozwinąć, by poznać świat z wielu różnych perspektyw, ale przede wszystkim służyć drugiemu człowiekowi w jego wzroście i rozwoju.

  dr Monika Kurzynoga

  pedagożka, wykładowczyni, absolwentka

  Zobacz specjalności na tym kierunku

  Specjalności:
  Edukacja małego dziecka i wczesne wspomaganie rozwoju
  Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
  od 433 zł 500 zł
  od 433 zł 500 zł
  od 433 zł 500 zł
  Pedagogika szkolna z profilaktyką uzależnień
  Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
  od 433 zł 500 zł

  Program studiów

  Program studiów na kierunku Pedagogika obejmuje m.in.:

  Zobacz program studiów

  Wykładowcy

  dr Karolina Reinhard
  Dr Karolina Reinhard

  Menedżerka kierunku pedagogika I i II stopnia, z wykształcenia pedagożka i ekonomistka. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. 
  Zajmuje się pedagogiką szkoły, indywidualizacją kształcenia i alternatywami edukacyjnymi, a ostatnio również pedagogiami pomocy wzajemnej oraz...

  Dr Karolina Klimkiewicz

  Doktor nauk społecznych, psycholog, pedagog, socjoterapeutka, specjalista od przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz terapeutka rodzin i par. Absolwentka Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW oraz Uniwersytetu SWPS. Od 14 lat pracuje w obszarze edukacyjnym i pomocowym. Zaczynała jako asystent...

  Dr Agnieszka Szymajda

  Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, artysta muzyk- flecistka i muzykoterapeutka.  Absolwentka Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Podyplomowych Studiów Muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Wykładowca na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we...

  dr Marcin Starnawski

  Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (UD DSW), absolwent socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, studiował w Uniwersytecie Oksfordzkim oraz w Uniwersytecie Północnej Karoliny (USA). Absolwent programu Master of Didactics in Excellent Teaching w Uniwersytecie Aarhus w Danii. Członek...

  dr Joanna Kłodkowska

  Pedagog, doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, adiunkt Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, zajmuje się poradnictwem, terapią pedagogiczną, pedagogiką społeczną, wykonawca działań w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami...

  Poznaj innych wykładowców

  Partnerzy kierunku

  Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
  Hand icon

  Zainteresował Cię kierunek?
  Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

  Zapisz się online
  Pobierz stronę do PDF