Konkurs na monografię

Zapraszamy do składania wniosków na wydanie monografii naukowej w ramach Funduszu Stypendialnego im. Roberta Kwaśnicy "Poza kulturową oczywistością".

 

Do kiedy można wysłać zgłoszenie?
Prace zgłaszać można w trybie ciągłym. 
Komisja konkursowa rozpatruje wnioski 28 lutego, 30 czerwca oraz 31 października danego roku.

 

Jak zgłosić prace?
Prace z obszaru społeczno-pedagogicznego, które nie były dotąd publikowane, należy zgłaszać na adres wydawnictwo@dsw.edu.pl z załączonym plikiem pracy oraz wnioskiem konkursowym (z dopiskiem Zgłoszenie na konkurs).

 

Co obejmuje nagroda konkursowa?
Otrzymują Państwo możliwość pokrycia kosztów wydania publikacji w Wydawnictwie Naukowym DSW.

 

Jakie jeszcze warunki należy spełnić?
Szczegółowe informacje zawiera Regulamin konkursu na monografię naukową w ramach Funduszu Stypendialnego imienia Roberta Kwaśnicy "Poza kulturową oczywistością".

Okładki z seri wydawniczej "Poza Kulturową Oczywistością"

O Funduszu

Fundusz Stypendialny im. Roberta Kwaśnicy „Poza kulturową oczywistością” powstał w Dolnośląskiej Szkole Wyższej z siedzibą we Wrocławiu dla upamiętnienia osoby inicjatora powstania Uczelni i jej wieloletniego Rektora i Prezydenta, na podstawie Uchwały Senatu nr 47/2021. Funduszem zarządza Rada Funduszu. W ramach jego działalności finansowane są publikacje wyłonione w drodze konkursu.

 

W 2021 roku w konkursie wyróżnione zostały następujące prace:

  • Konrad Rejman, Etyka radykalna jako emancypacja. O wojnie i pokoju z perspektywy pedagogicznej
  • Bogusława D. Gołębniak,  Ekspansja uczenia się?  Co z nauczaniem? W stronę społeczno-kulturowych podstaw edukacji nauczycieli
  • Katarzyna Nanowska, Komunikacja interpersonalna kuratorów sądowych z podopiecznymi
  • Alina Stechnij,  Tożsamość młodzieży jako zaniedbany obszar wychowawczy
  • Wiesław Antosz,  Genealogia zakazanej tożsamości

W 2022 roku w konkursie wyróżnione zostały następujące prace:

  • Przemysław Szczygieł, Bunt. Przestrzeń uczenia się dorosłych

O Robercie Kwaśnicy

dr hab. prof. DSW Robert Kwaśnica (1948-2018) pedagog; wykładowca akademicki; współzałożyciel, rektor (1997–2016) i prezydent (2016–2018) Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu

 

W 1997 należał do założycieli Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP (przekształconej w 2007 w Dolnośląską Szkołę Wyższą), obejmując na tej uczelni stanowisko rektora. Pełnił ją do 2016, po czym został prezydentem tej uczelni.

 

Był również członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (od 2003) oraz członkiem rady redakcyjnej „Kwartalnika Pedagogicznego” (od 1993). Specjalizował się w zagadnieniach z zakresu dydaktyki, filozofii wychowania i pedagogiki ogólnej. Był członkiem Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

 

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).