Konkurs na monografię

Zapraszamy do składania wniosków na wydanie monografii naukowej w ramach Funduszu Stypendialnego im. Roberta Kwaśnicy "Poza kulturową oczywistością".

 

Do kiedy można wysłać zgłoszenie?
Prace zgłaszać można w trybie ciągłym. 
Komisja konkursowa rozpatruje wnioski 28 lutego, 30 czerwca oraz 31 października danego roku. Ważne: rok 2024 będzie ostatnim, kiedy prace będą przyjmowane.

 

Jak zgłosić prace?
Prace z obszaru społeczno-pedagogicznego, które nie były dotąd publikowane, należy zgłaszać na adres wydawnictwo@dsw.edu.pl z załączonym plikiem pracy oraz wnioskiem konkursowym (z dopiskiem Zgłoszenie na konkurs).

 

Co obejmuje nagroda konkursowa?
Otrzymują Państwo możliwość pokrycia kosztów wydania publikacji w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

 

Jakie jeszcze warunki należy spełnić?
Szczegółowe informacje zawiera Regulamin konkursu na monografię naukową w ramach Funduszu Stypendialnego imienia Roberta Kwaśnicy "Poza kulturową oczywistością".

Okładki z seri wydawniczej "Poza Kulturową Oczywistością"

O Funduszu

Fundusz Stypendialny im. Roberta Kwaśnicy „Poza kulturową oczywistością” powstał w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW z siedzibą we Wrocławiu dla upamiętnienia osoby inicjatora powstania Uczelni i jej wieloletniego Rektora i Prezydenta, na podstawie Uchwały Senatu nr 47/2021. Funduszem zarządza Rada Funduszu. W ramach jego działalności finansowane są publikacje wyłonione w drodze konkursu. Publikacje dostępne są na stronie księgarni Wydawnictwa Naukowego DSW. Zamówienie można składać mailowo-  wydawnictwo@dsw.edu.pl.

 

W konkursie wyróżnione zostały następujące prace:

2021

  • Konrad Rejman, Etyka radykalna jako emancypacja. O wojnie i pokoju z perspektywy pedagogicznej
  • Bogusława Dorota Gołębniak, Ekspansja uczenia? Co z nauczaniem? W stronę społeczno-kulturowych podstaw edukacji nauczycieli, 
  • Katarzyna Nanowska, komunikacja interpersonalna kuratorów sądowych z podopiecznymi
  • Alina Stechnij, Tożsamość młodzieży. Zaniedbany obszar wychowawczy
  • Wiesław Antosz, Genealogia zakazanej tożsamości

2022

  • Przemysław Szczygieł, Bunt. Przestrzeń uczenia się dorosłych
  • Paweł Rudnicki, Kto jak nie my? Wspólnota i działanie na Dworcu Głównym we Wrocławiu (marzec-kwiecień 2022)

2023

  • Colette Szczepaniak, Pedagogie kobiecości w polskim dyskursie prasy kobiecej
  • Rozalia Ligus, Re-generacje. Odzyskiwanie wiedzy utraconej i uczenie się w społeczności.

O Robercie Kwaśnicy

dr hab. prof. DSW Robert Kwaśnica (1948-2018) pedagog; wykładowca akademicki; współzałożyciel, rektor (1997–2016) i prezydent (2016–2018) Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW z siedzibą we Wrocławiu

 

W 1997 należał do założycieli Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP (przekształconej w 2007 w Dolnośląską Szkołę Wyższą), obejmując na tej uczelni stanowisko rektora. Pełnił ją do 2016, po czym został prezydentem tej uczelni.

 

Był również członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (od 2003) oraz członkiem rady redakcyjnej „Kwartalnika Pedagogicznego” (od 1993). Specjalizował się w zagadnieniach z zakresu dydaktyki, filozofii wychowania i pedagogiki ogólnej. Był członkiem Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

 

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).