Co zyskujesz, studiując pedagogikę specjalną w DSW?

 • Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w placówkach specjalnych, czyli kwalifikacje do pracy z uczniami z niepełnosprawnościami, stanami ze spektrum autyzmu lub zaburzeniami zachowania.
 • Kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej do współorganizowania kształcenia integracyjnego, czyli do pracy w charakterze nauczyciela wspomagającego;
 • Przygotowanie pedagogiczne, czyli aktualną wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyk szczegółowych;
 • Przygotowanie do pełnienia zadań pedagoga w przedszkolu, szkole i placówce, a w szczególności do zadań wynikających z zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Praktyczne przygotowanie do pracy opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami, stanami ze spektrum autyzmu lub zaburzeniami zachowania poprzez realizację praktyk pedagogicznych w specjalistycznych centrach rehabilitacyjnych.

 

 • W trakcie studiów nauczysz się m.in.:
  - diagnozowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci; 
  - tworzenia indywidualnych programów oddziaływań terapeutycznych;
  - prowadzenia zajęć edukacyjnych i rehabilitacyjnych z osobami z niepełnosprawnościami, stanami ze spektrum autyzmu lub zaburzeniami zachowania;
 • Program studiów zakłada wybór specjalności, który następuje po piątym semestrze studiów. Standard kształcenia nauczycieli pedagogów specjalnych zakłada do wybory, m. in. następujące specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; pedagogika resocjalizacyjna, logopedia.
 • Program nauczania otrzymał nagrodę w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program kształcenia w tym obszarze tematycznym.
 • Dzięki możliwości pracy z ekspertami, zdobytą wiedzę wykorzystasz w praktyce już w trakcie studiów, konstruując i realizując projekty diagnostyczne i terapeutyczne zarówno w ramach zajęć realizowanych na uczelni, jak i w pracy rehabilitacyjnej w instytucjach, w których odbywane będą praktyki.

Dodatkowe atuty kierunku:

 • Praktyczny profil studiów – na praktyki pedagogiczne przyjmują partnerzy kierunku, którymi są najważniejsze na Dolnym Śląsku placówki specjalne oraz specjalistyczne centra zajmujące się diagnozą i terapią osób z różnymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami.

 • Ukończenie kierunku pedagogika specjalna daje perspektywy pracy w wielu miejscach – od edukacji publicznej, poprzez sektor pozarządowy po własną działalność diagnostyczno-terapeutyczną.

 • W trakcie studiów można uzyskać dodatkowe specjalistyczne kwalifikacje dzięki certyfikowanym kursom w zakresie wybranych metod terapii.

 • Nasi studenci stają się specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy, którego oferta jest bogata dla specjalistów – pedagogów specjalnych. Zapotrzebowanie na pedagogów specjalnych na terenie Dolnego Śląska jest ogromne.

 

 • Współpracujemy z takimi ośrodkami, jak: Fundacja Promyk Słońca, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 we Wrocławiu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 we Wrocławiu, Zespół Szkół nr 11 – największa placówka integracyjna na terenie Wrocławia, Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu, Stowarzyszenie Pomocy Iskierka,  Stowarzyszenie św. Celestyna. 
 • Mamy doświadczenie w opracowaniu programu kształcenia i realizacji studiów dualnych na kierunku pedagogika specjalna, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych realizowanych u pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów uczenia się przewidzianych w programie kształcenia na kierunku o profilu praktycznym.

 • W ramach praktyk i studiów dualnych realizowane są wizyty studyjne do wiodących ośrodków rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych w Polsce i poza granicami kraju, a także liczne certyfikowane kursy specjalistyczne.

 

Po studiach możesz pracować jako:

 • nauczyciel pedagog specjalny w przedszkolach i szkołach specjalnych
 • nauczyciel wspomagający – pedagog specjalny w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych
 • pedagog specjalny w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, centrach rehabilitacyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, warsztatach terapii zajęciowej 
 • wychowawca w placówkach opiekuńczych i wychowawczych (np. w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, w ośrodkach interwencji kryzysowej)
 • w stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
   

Posłuchaj, co ma do powiedzenia dr Małgorzata Oleniacz, dyrektor programowy kierunku Pedagogika specjalna.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu!

do 16 sierpnia
czesne już od
360 zł
335 zł
miesięcznie

Zapisując się do 16 sierpnia, zyskujesz:
●    300 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW, zyskujesz więcej:

●    800 zł zniżki w czesnym i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.
 

Dr hab. Joanna Kruk -Lasocka:
Czy warto studiować pedagogikę specjalną? Sceptycy będą mnożyć przeszkody, że pensja marna, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych trudne, a praca nauczyciela to działanie od podstaw, wymagające i stresujące. Z drugiej jednak strony, dzieci obarczonych różnymi dysfunkcjami jest na świecie coraz więcej, a rozwijających się typowo coraz mniej. Na przykład w USA szacuje się, że 1/40 dzieci jest obarczonych autyzmem. W Polsce nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia integracji sensorycznej stały się plagą. Dodatkowo wzrosła liczba prób samobójczych podejmowanych przez dzieci. Od 2013 r. do
2018 r. odnotowano dwukrotny skok, z 357 do 772 przypadków. Przybywa osób cierpiących na depresję, choroby psychiczne. Wszyscy ci ludzie potrzebują pomocy. Zastanów się, bo być może masz w sobie pasję, może czujesz, że jesteś w stanie wspierać drugiego człowieka? Może to właśnie Ty poradzisz sobie, a nawet będziesz czerpał radość z niesienia pomocy najmłodszym? Jeśli jesteś w stanie ,,wysłuchać innych, nawet tępych i nieświadomych, bo oni też mają swoją opowieść” (Desiderata), jeśli spróbujesz coś zrobić z ,,Błędem systemu” (film Nory Fingscheidt), podejmij studia z pedagogiki specjalnej, poczujesz, że Twoje życie wzbogaca się o nowe, cenne wartości. Bo jak pisał T. Nowak:, ,Chcę być pomylony, pomyleni tkają sobą niewidzialne sukno. Chcę być pomylony, pomyleni zaściełają suknem wszystkie ścieżki”. Może na tych ścieżkach odnajdziesz siebie - terapeutę, nauczyciela, psychomotoryka?

Dr hab. Joanna Kruk-Lasocka

Wykładowca

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
od 430 zł 455 zł
Logopedia
Niestacjonarne Stacjonarne
Pedagogika lecznicza (terapeutyczna)
Niestacjonarne Stacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna
Niestacjonarne Stacjonarne
Surdopedagogika
Niestacjonarne Stacjonarne

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF