Co zyskujesz, studiując pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW?

 • Uzyskasz pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w oświatowych placówkach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych.
 • Zdobędziesz przygotowanie pedagogiczne bazujące na aktualnej wiedzy, praktycznych umiejętnościach i kompetencjach społecznych z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyk szczegółowych.
 • Przygotujesz się do pracy edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej poprzez realizację praktyk zawodowych w specjalistycznych centrach rehabilitacyjnych.
 • Będziesz mógł zdobyć kwalifikacje logopedy - w zakresie diagnozowania logopedycznego, programowania terapii oraz jej realizacji u osób z zaburzeniami w komunikacji językowej o różnorodnej etiologii i patomechanizmie. Przygotujesz się także do pracy logopedycznej z osobami w różnym wieku: od noworodkowego po wiek starczy. 
 • Ukończenie kierunku daje perspektywy pracy w wielu miejscach – od edukacji publicznej, poprzez sektor pozarządowy, po własną działalność diagnostyczno-terapeutyczną. 
 • W trakcie studiów można uzyskać dodatkowe specjalistyczne kwalifikacje dzięki certyfikowanym kursom w zakresie wybranych metod terapii. 
 • Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (dziennikustaw.gov.pl)

Po studiach możesz pracować jako:

 • nauczyciel pedagog specjalny w placówkach oświatowych ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych,
 • pedagog specjalny w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, centrach rehabilitacyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, warsztatach terapii zajęciowej,
 • w stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

Współpracujemy z takimi ośrodkami, jak: Fundacja Promyk Słońca, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 we Wrocławiu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 we Wrocławiu, Zespół Szkół nr 11 – największa placówka integracyjna na terenie Wrocławia, Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu, Stowarzyszenie Pomocy Iskierka,  Stowarzyszenie św. Celestyna. 

Ważna informacja:

 • Od 1 października 2019 roku zmianie uległ system kształcenia nauczycieli pedagogów specjalnych. Kształcenie przebiega na jednolitych, 5-letnich studiach magisterskich na kierunku pedagogika specjalna.  Nowe  zasady  kształcenia  nauczycieli  określa  Rozporządzenie  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, które obowiązuje od 1 października 2019 roku. Podstawa prawna: § 8, ust. 1, pkt 9 oraz § 48 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz.U. poz. 1861, ze zm.). 

Dowiedz się, dlaczego warto wybrać pedagogikę. Posłuchaj studenta Mateusza.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu!

do 31 lipca
czesne już od
517 zł
450 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz:
●    800 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 

 

Najniższa cena w ostatnim miesiącu: 450 zł

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskujesz więcej:

●    1200 zł zniżki w czesnym i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.
 

W dzisiejszych czasach, kiedy coraz większy nacisk kładzie się na inkluzję społeczną i równość szans, potrzeba wykwalifikowanych pedagogów specjalnych jest coraz większa. Studia na kierunku pedagogika specjalna pozwalają przyczynić się do tworzenia bardziej otwartego i zrozumiałego społeczeństwa, w którym każdy ma szansę na rozwój i pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Dlatego warto studiować pedagogikę specjalną, by być częścią tego ważnego procesu zmiany i poprawy życia innych osób.

mgr Agnieszka Chojnacka

Menedżerka kierunku pedagogika specjalna

dr Małgorzata Oleniacz

Kierunek pedagogika specjalna jest w ofercie DSW od początku istnienia szkoły. Ma długą tradycję i wypracowaną bardzo dobrą markę wśród dolnośląskich (i nie tylko) pracodawców. Nasi absolwenci są doceniani na rynku pracy i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze publicznym, jak i w organizacjach pozarządowych, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Program kształcenia o profilu praktycznym zdobył najwyższą nagrodę w konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepsze programy kształcenia. Kształcimy studentów w tym kierunku jako jedyna uczelnia niepubliczna w Polsce. Współpracujemy z doświadczonymi praktykami z obszaru edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami zachowania w kraju i za granicą oraz wybitnymi badaczami tych problemów. Dbamy o wspomaganie integralnego rozwoju naszych studentów.
 

dr Małgorzata Oleniacz, prof. Uniwersytetu DSW

Wykładowczyni na kierunku pedagogika specjalna

Z wykształcenia jestem muzykiem, absolwentką Akademii Muzycznej specjalności flet i muzyko terapeutką. Na co dzień działam też w Stowarzyszeniu Muzykoterapeutów Polskich, a także reprezentuje Polskę w Europejskiej Federacji Muzykoterapii. Ze studentami pedagogiki i pedagogiki specjalnej dzielę się swoimi doświadczeniami praktycznymi z gabinetu muzykoterapeutycznego, a także z przedszkoli. Podczas zajęć ze studentami prowadzę przede wszystkim zajęcia praktyczne, do których wykorzystujemy szereg instrumentów, które mamy do dyspozycji w szkole. Jest to bardzo istotne, żeby studenci, szczególnie właśnie pedagogiki i pedagogiki specjalnej, mogli poznać te techniki, które stosowane są na co dzień w pracy z dziećmi.  

dr Agnieszka Szymajda

Wykładowczyni na kierunku pedagogika specjalna

Dzieci z niepełnosprawnościami potrzebują specjalistycznego wsparcia nie tylko w ośrodkach specjalnych, ale także, a może przede wszystkim - w szkołach ogólnodostępnych, do których coraz częściej trafiają. Tam właśnie niezbędni są specjaliści, którzy z jednej strony będą potrafili wspierać dziecko w edukacji oraz kierować procesem rehabilitacji. Z drugiej strony natomiast przygotują szkołę do inkluzji, tworząc ją dostępną.  Podczas naszych zajęć zdobywa się nie tylko wiedzę. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem używanym w rehabilitacji, edukacji a także aktywności sportowej i przygotowując pedagogów specjalnych kładziemy duży nacisk na działalność praktyczną. Wykracza ona czasem poza uczelnię i programy obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Pracownicy i studenci mogą brać udział w przedsięwzięciach przygotowywanych dla osób z niepełnosprawnościami, które realizowane są wspólnie z organizacjami społecznymi oraz ośrodkami specjalnymi. Można się włączyć w przygotowania, realizację a także być asystentem osoby z niepełnosprawnością. Niezapomnianym doświadczeniem jest bycie przewodnikiem zawodnika niewidomego w biegu, nordic walkingu a nawet narciarstwie.  Stale poprawiająca się dostępność Uczelni pozwala na współpracę z osobami z niepełnosprawnościami, które są studentami różnych kierunków, także pedagogiki specjalnej. Nie ma wątpliwości, że te kontakty, zwiększają empatię i poczucie, że jest się potrzebnym. 

dr Dariusz Rutkowski

Wykładowca na kierunku pedagogika specjalna

Czego się nauczysz?

Diagnozowania potrzeb edukacyjnych osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Interpretowania wyników diagnoz w celu dostosowania odpowiedniego wsparcia.
Planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych i edukacyjnych.
Projektowania i prowadzenia zajęcia terapeutyczne i edukacyjne, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zastosowania różnorodnych metod nauczania i terapii.
Podstaw teoretycznych różnych podejść pedagogicznych.
Współpracy z różnymi specjalistami.
Podstaw prawa i polityki edukacyjnej.
Obsługi technologii wspomagających.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
od 450 zł 517 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 450 zł
Logopedia
Niestacjonarne Stacjonarne
od 450 zł 517 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 450 zł
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna
Niestacjonarne Stacjonarne
od 450 zł 517 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 450 zł

Wykładowcy

dr hab. Marek Heine, prof. Uniwersytetu DSW
dr Dorota Prędkiewicz
dr hab. Anna Karłyk-Ćwik, prof. UD DSW
mgr Agnieszka Chojnacka

Pedagożka i psycholożka. Menedżerka kierunku pedagogika specjalna i resocjalizacja na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW. W swojej pracy łączy teorię z praktyką. Posiada doświadczenie pracy pedagoga szkolnego w placówkach oświatowych. Współpracowała z ośrodkami psychoterapii i...

dr hab. Marek Heine, prof. Uniwersytetu DSW

Marek Heine pedagog, prawnik. W roku 1972 ukończył studia pedagogiczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskując tytuł magistra pedagogiki, w roku 1974 ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego studia prawnicze uzyskując...

dr Dariusz Rutkowski

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Instruktor m.in. pływania, badmintona oraz narciarstwa zjazdowego, trener (PZLA) oraz sędzia (PZLA) Nordic Walking. Trener klasy II Sportu Osób Niepełnosprawnych. Menadżer sportu i rekreacji. Były trener koordynator kadry Polski...

dr Dorota Prędkiewicz

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych Wydziału Nauk Stosowanych Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka, terapeuta...

dr hab. Anna Karłyk-Ćwik, prof. UD DSW

Doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika; profesor Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu. Specjalistka do spraw profilaktyki środowiskowej, trenerka warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Terapeutka prowadząca...

dr Agnieszka Szymajda

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, artysta muzyk- flecistka i muzykoterapeutka.  Absolwentka Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Podyplomowych Studiów Muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Wykładowca na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF