Co zyskujesz, studiując pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW?

 • Uzyskasz pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w oświatowych placówkach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych.
 • Zdobędziesz przygotowanie pedagogiczne bazujące na aktualnej wiedzy, praktycznych umiejętnościach i kompetencjach społecznych z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyk szczegółowych.
 • Przygotujesz się do pracy edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej poprzez realizację praktyk zawodowych w specjalistycznych centrach rehabilitacyjnych.
 • Będziesz mógł zdobyć kwalifikacje logopedy - w zakresie diagnozowania logopedycznego, programowania terapii oraz jej realizacji u osób z zaburzeniami w komunikacji językowej o różnorodnej etiologii i patomechanizmie. Przygotujesz się także do pracy logopedycznej z osobami w różnym wieku: od noworodkowego po wiek starczy. 
 • Ukończenie kierunku daje perspektywy pracy w wielu miejscach – od edukacji publicznej, poprzez sektor pozarządowy, po własną działalność diagnostyczno-terapeutyczną. 
 • W trakcie studiów można uzyskać dodatkowe specjalistyczne kwalifikacje dzięki certyfikowanym kursom w zakresie wybranych metod terapii. 
 • W programie znajdziesz specjalności, które podejmują problematykę nasilających się zjawisk niesamodzielności, nowego typu uzależnień i patologii społecznych, nowych chorób przewlekłych oraz różnego typu złożonych i wielorakich niepełnosprawności. 
 • W trakcie pięcioletniego cyklu kształcenia wybór specjalności następuje po piątym semestrze; student może się specjalizować w jednej spośród subdyscyplin pedagogiki specjalnej. 
 • Rynek pracy przejawia duże zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru edukacji i rehabilitacji osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Coraz więcej dzieci i młodzieży dotkniętych jest utrudnieniami w rozwoju, choruje przewlekle (również na choroby psychiczne i psychosomatyczne) i potrzebuje specjalistycznego wsparcia w procesie edukacji i rehabilitacji.
 • Współpracujemy z takimi ośrodkami, jak: Fundacja Promyk Słońca, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 we Wrocławiu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 we Wrocławiu, Zespół Szkół nr 11 – największa placówka integracyjna na terenie Wrocławia, Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu, Stowarzyszenie Pomocy Iskierka,  Stowarzyszenie św. Celestyna. 

Po studiach możesz pracować jako:

 • nauczyciel pedagog specjalny w placówkach oświatowych ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych,
 • pedagog specjalny w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, centrach rehabilitacyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, warsztatach terapii zajęciowej,
 • w stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
   

Ważna informacja:

 • Od 1 października 2019 roku zmianie uległ system kształcenia nauczycieli pedagogów specjalnych. Kształcenie przebiega na jednolitych, 5-letnich studiach magisterskich na kierunku pedagogika specjalna.  Nowe  zasady  kształcenia  nauczycieli  określa  Rozporządzenie  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, które obowiązuje od 1 października 2019 roku. Podstawa prawna: § 8, ust. 1, pkt 9 oraz § 48 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz.U. poz. 1861, ze zm.). 

 

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu!

do 3 stycznia
czesne już od
500 zł
433 zł
miesięcznie

Zapisując się do 3 stycznia, zyskujesz:
●    800 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 

 

Najniższa cena w ostatnim miesiącu: 500 zł 

  Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskujesz więcej:

  ●    1200 zł zniżki w czesnym i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
  ●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.
   

  dr Małgorzata Oleniacz

  Kierunek pedagogika specjalna jest w ofercie DSW od początku istnienia szkoły. Ma długą tradycję i wypracowaną bardzo dobrą markę wśród dolnośląskich (i nie tylko) pracodawców. Nasi absolwenci są doceniani na rynku pracy i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze publicznym, jak i w organizacjach pozarządowych, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Program kształcenia o profilu praktycznym zdobył najwyższą nagrodę w konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepsze programy kształcenia. Kształcimy studentów w tym kierunku jako jedyna uczelnia niepubliczna w Polsce. Współpracujemy z doświadczonymi praktykami z obszaru edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami zachowania w kraju i za granicą oraz wybitnymi badaczami tych problemów. Dbamy o wspomaganie integralnego rozwoju naszych studentów.
   

  dr Małgorzata Oleniacz, prof. Uniwersytetu DSW

  Menedżer kierunku pedagogika specjalna

  Dzieci z niepełnosprawnościami potrzebują specjalistycznego wsparcia nie tylko w ośrodkach specjalnych, ale także, a może przede wszystkim - w szkołach ogólnodostępnych, do których coraz częściej trafiają. Tam właśnie niezbędni są specjaliści, którzy z jednej strony będą potrafili wspierać dziecko w edukacji oraz kierować procesem rehabilitacji. Z drugiej strony natomiast przygotują szkołę do inkluzji, tworząc ją dostępną.  Podczas naszych zajęć zdobywa się nie tylko wiedzę. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem używanym w rehabilitacji, edukacji a także aktywności sportowej i przygotowując pedagogów specjalnych kładziemy duży nacisk na działalność praktyczną. Wykracza ona czasem poza uczelnię i programy obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Pracownicy i studenci mogą brać udział w przedsięwzięciach przygotowywanych dla osób z niepełnosprawnościami, które realizowane są wspólnie z organizacjami społecznymi oraz ośrodkami specjalnymi. Można się włączyć w przygotowania, realizację a także być asystentem osoby z niepełnosprawnością. Niezapomnianym doświadczeniem jest bycie przewodnikiem zawodnika niewidomego w biegu, nordic walkingu a nawet narciarstwie.  Stale poprawiająca się dostępność Uczelni pozwala na współpracę z osobami z niepełnosprawnościami, które są studentami różnych kierunków, także pedagogiki specjalnej. Nie ma wątpliwości, że te kontakty, zwiększają empatię i poczucie, że jest się potrzebnym. 

  dr Dariusz Rutkowski

  Wykładowca na kierunku pedagogika specjalna

  Zobacz specjalności na tym kierunku

  Specjalności:
  od 433 zł 500 zł
  Logopedia
  Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
  od 433 zł 500 zł
  Pedagogika terapeutyczna
  Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
  od 433 zł 500 zł

  Partnerzy kierunku

  Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
  Hand icon

  Zainteresował Cię kierunek?
  Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

  Zapisz się online
  Pobierz stronę do PDF