Co zyskujesz, studiując pedagogikę specjalną w DSW?

 • Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w placówkach specjalnych, czyli kwalifikacje do pracy z uczniami z niepełnosprawnościami, stanami ze spektrum autyzmu lub zaburzeniami zachowania.
 • Kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej do współorganizowania kształcenia integracyjnego, czyli do pracy w charakterze nauczyciela wspomagającego;
 • Przygotowanie pedagogiczne, czyli aktualną wiedzę, praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyk szczegółowych;
 • Przygotowanie do pełnienia zadań pedagoga w przedszkolu, szkole i placówce, a w szczególności do zadań wynikających z zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Praktyczne przygotowanie do pracy opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami, stanami ze spektrum autyzmu lub zaburzeniami zachowania poprzez realizację praktyk pedagogicznych w specjalistycznych centrach rehabilitacyjnych.

 

Interesuje Cię dany kierunek? Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą: Formularz kontaktowy

 

 • W trakcie studiów nauczysz się m.in.:
  - diagnozowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci; 
  - tworzenia indywidualnych programów oddziaływań terapeutycznych;
  - prowadzenia zajęć edukacyjnych i rehabilitacyjnych z osobami z niepełnosprawnościami, stanami ze spektrum autyzmu lub zaburzeniami zachowania;
 • Program studiów zakłada wybór specjalności, który następuje po piątym semestrze studiów. Standard kształcenia nauczycieli pedagogów specjalnych zakłada do wybory, m. in. następujące specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; pedagogika resocjalizacyjna, logopedia.
 • Program nauczania otrzymał nagrodę w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program kształcenia w tym obszarze tematycznym.
 • Dzięki możliwości pracy z ekspertami, zdobytą wiedzę wykorzystasz w praktyce już w trakcie studiów, konstruując i realizując projekty diagnostyczne i terapeutyczne zarówno w ramach zajęć realizowanych na uczelni, jak i w pracy rehabilitacyjnej w instytucjach, w których odbywane będą praktyki.

Dodatkowe atuty kierunku:

 • Praktyczny profil studiów – na praktyki pedagogiczne przyjmują partnerzy kierunku, którymi są najważniejsze na Dolnym Śląsku placówki specjalne oraz specjalistyczne centra zajmujące się diagnozą i terapią osób z różnymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami.

 • Ukończenie kierunku pedagogika specjalna daje perspektywy pracy w wielu miejscach – od edukacji publicznej, poprzez sektor pozarządowy po własną działalność diagnostyczno-terapeutyczną.

 • W trakcie studiów można uzyskać dodatkowe specjalistyczne kwalifikacje dzięki certyfikowanym kursom w zakresie wybranych metod terapii.

 • Nasi studenci stają się specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy, którego oferta jest bogata dla specjalistów – pedagogów specjalnych. Zapotrzebowanie na pedagogów specjalnych na terenie Dolnego Śląska jest ogromne.

 

 • Współpracujemy z takimi ośrodkami, jak: Fundacja Promyk Słońca, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 we Wrocławiu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 we Wrocławiu, Zespół Szkół nr 11 – największa placówka integracyjna na terenie Wrocławia, Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu, Stowarzyszenie Pomocy Iskierka,  Stowarzyszenie św. Celestyna. 
 • Mamy doświadczenie w opracowaniu programu kształcenia i realizacji studiów dualnych na kierunku pedagogika specjalna, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych realizowanych u pracodawcy, uwzględniających realizację wszystkich efektów uczenia się przewidzianych w programie kształcenia na kierunku o profilu praktycznym.

 • W ramach praktyk i studiów dualnych realizowane są wizyty studyjne do wiodących ośrodków rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych w Polsce i poza granicami kraju, a także liczne certyfikowane kursy specjalistyczne.

 

Po studiach możesz pracować jako:

 • nauczyciel pedagog specjalny w przedszkolach i szkołach specjalnych
 • nauczyciel wspomagający – pedagog specjalny w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych
 • pedagog specjalny w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, centrach rehabilitacyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, warsztatach terapii zajęciowej 
 • wychowawca w placówkach opiekuńczych i wychowawczych (np. w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, w ośrodkach interwencji kryzysowej)
 • w stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
   

Posłuchaj, co ma do powiedzenia dr Małgorzata Oleniacz, dyrektor programowy kierunku Pedagogika specjalna.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu!

do 10 stycznia
czesne już od
478 zł
428 zł
miesięcznie

Zapisując się do 10 stycznia, zyskujesz:
●    600 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW, zyskujesz więcej:

●    1000 zł zniżki w czesnym i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.
 

Dr hab. Joanna Kruk -Lasocka:
Czy warto studiować pedagogikę specjalną? Sceptycy będą mnożyć przeszkody, że pensja marna, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych trudne, a praca nauczyciela to działanie od podstaw, wymagające i stresujące. Z drugiej jednak strony, dzieci obarczonych różnymi dysfunkcjami jest na świecie coraz więcej, a rozwijających się typowo coraz mniej. Na przykład w USA szacuje się, że 1/40 dzieci jest obarczonych autyzmem. W Polsce nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia integracji sensorycznej stały się plagą. Dodatkowo wzrosła liczba prób samobójczych podejmowanych przez dzieci. Od 2013 r. do
2018 r. odnotowano dwukrotny skok, z 357 do 772 przypadków. Przybywa osób cierpiących na depresję, choroby psychiczne. Wszyscy ci ludzie potrzebują pomocy. Zastanów się, bo być może masz w sobie pasję, może czujesz, że jesteś w stanie wspierać drugiego człowieka? Może to właśnie Ty poradzisz sobie, a nawet będziesz czerpał radość z niesienia pomocy najmłodszym? Jeśli jesteś w stanie ,,wysłuchać innych, nawet tępych i nieświadomych, bo oni też mają swoją opowieść” (Desiderata), jeśli spróbujesz coś zrobić z ,,Błędem systemu” (film Nory Fingscheidt), podejmij studia z pedagogiki specjalnej, poczujesz, że Twoje życie wzbogaca się o nowe, cenne wartości. Bo jak pisał T. Nowak:, ,Chcę być pomylony, pomyleni tkają sobą niewidzialne sukno. Chcę być pomylony, pomyleni zaściełają suknem wszystkie ścieżki”. Może na tych ścieżkach odnajdziesz siebie - terapeutę, nauczyciela, psychomotoryka?

Dr hab. Joanna Kruk-Lasocka

Wykładowca

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Niestacjonarne Stacjonarne Rekrutacja zakończona
od 405 zł 455 zł
Logopedia
Niestacjonarne Stacjonarne Rekrutacja zakończona
Pedagogika lecznicza (terapeutyczna)
Niestacjonarne Stacjonarne Rekrutacja zakończona
Pedagogika resocjalizacyjna
Niestacjonarne Stacjonarne Rekrutacja zakończona
Surdopedagogika
Niestacjonarne Stacjonarne Rekrutacja zakończona

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Pobierz stronę do PDF