Co zyskujesz, studiując pedagogikę specjalną w DSW?

 • Zajęcia prowadzone przez specjalistów – pedagogów specjalnych – badaczy i praktyków, ekspertów w dziedzinie pedagogiki specjalnej, z bogatym doświadczeniem i dorobkiem dydaktycznym i naukowym oraz doświadczeniem współpracy z zagranicznymi ośrodkami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 • Dzięki możliwości pracy z ekspertami, zdobytą wiedzę wykorzystasz w praktyce już w trakcie studiów, konstruując i realizując projekty diagnostyczne i terapeutyczne zarówno w ramach zajęć realizowanych na uczelni, jak i w pracy rehabilitacyjnej w instytucjach, w których odbywane będą praktyki.
 • Praktyki pedagogiczne odbywają się w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami zachowania.
 • Program studiów dostosowany jest do potrzeb zmieniającego się rynku pracy i regulacji prawnych.
 • Kierunek pedagogika specjalna posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, oznacza to, że program kształcenia spełnia ustanowione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kryteria jakości.
 • Program nauczania otrzymał nagrodę w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program kształcenia w tym obszarze tematycznym.
 • Doświadczenia badawcze pozwalają na uruchomienie specjalności, które podejmują problematykę nasilających się zjawisk niesamodzielności, nowego typu uzależnień i patologii społecznych, wzrost liczby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nowe choroby przewlekłe, terminalne, różnego typu złożone i wielorakie niepełnosprawności towarzyszące tym procesom.

Dodatkowe atuty kierunku:

 • Kierunek  umożliwi Ci pogłębienie, rozszerzanie i porządkowanie wiedzy pedagogicznej przedmiotowej i metodologicznej pozwalającej na rozumienie specyfiki pedagogiki specjalnej oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami.
 • Wzmocnisz umiejętności i kompetencje niezbędne do wykorzystywania wiedzy w projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej – praktycznej i badawczej (rehabilitacyjnej, terapeutycznej, resocjalizacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej) – w odniesieniu do grup i jednostek.
 • Współpracujemy z takimi ośrodkami, jak: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 we Wrocławiu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 we Wrocławiu, Zespół Szkół nr 11 – największa placówka integracyjna na terenie Wrocławia, Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu.

 

 • Nasi studenci stają się specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy, którego oferta jest bogata dla specjalistów – pedagogów specjalnych. Zapotrzebowanie na pedagogów specjalnych na terenie Dolnego Śląska jest ogromne.

Po studiach możesz pracować jako:

 • pedagog w przedszkolu, szkole i placówce edukacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej albo nauczyciel, wychowawca wspomagający
 • wychowawca w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych oraz ośrodkach interwencji kryzysowej, centrach pomocy rodzinie.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.

do 30 września
czesne już od
475 zł
450 zł
miesięcznie

Zapisując się do 30 września, zyskujesz:

 • 300 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów
 • dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW, zyskujesz więcej:

 • 800 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów
 • dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

Dr hab. Joanna Kruk -Lasocka:
Czy warto studiować pedagogikę specjalną? Sceptycy będą mnożyć przeszkody, że pensja marna, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych trudne, a praca nauczyciela to działanie od podstaw, wymagające i stresujące. Z drugiej jednak strony, dzieci obarczonych różnymi dysfunkcjami jest na świecie coraz więcej, a rozwijających się typowo coraz mniej. Na przykład w USA szacuje się, że 1/40 dzieci jest obarczonych autyzmem. W Polsce nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia integracji sensorycznej stały się plagą. Dodatkowo wzrosła liczba prób samobójczych podejmowanych przez dzieci. Od 2013 r. do
2018 r. odnotowano dwukrotny skok, z 357 do 772 przypadków. Przybywa osób cierpiących na depresję, choroby psychiczne. Wszyscy ci ludzie potrzebują pomocy. Zastanów się, bo być może masz w sobie pasję, może czujesz, że jesteś w stanie wspierać drugiego człowieka? Może to właśnie Ty poradzisz sobie, a nawet będziesz czerpał radość z niesienia pomocy najmłodszym? Jeśli jesteś w stanie ,,wysłuchać innych, nawet tępych i nieświadomych, bo oni też mają swoją opowieść” (Desiderata), jeśli spróbujesz coś zrobić z ,,Błędem systemu” (film Nory Fingscheidt), podejmij studia z pedagogiki specjalnej, poczujesz, że Twoje życie wzbogaca się o nowe, cenne wartości. Bo jak pisał T. Nowak:, ,Chcę być pomylony, pomyleni tkają sobą niewidzialne sukno. Chcę być pomylony, pomyleni zaściełają suknem wszystkie ścieżki”. Może na tych ścieżkach odnajdziesz siebie - terapeutę, nauczyciela, psychomotoryka?

Dr hab. Joanna Kruk-Lasocka

Wykładowca

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
od 450 zł 475 zł
Logopedia
Niestacjonarne Stacjonarne Nowość
od 450 zł 475 zł
Pedagogika lecznicza (terapeutyczna)
Niestacjonarne Stacjonarne
od 450 zł 475 zł
Pedagogika resocjalizacyjna
Niestacjonarne Stacjonarne
od 450 zł 475 zł
Surdopedagogika
Niestacjonarne Stacjonarne
od 450 zł 475 zł

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Jesteś ciekawy co mówią wykładowcy o kierunku Pedagogika specjalna?

Zapraszamy na film kierunkowy z dr Małgorzatą Oleniacz, Dyrektor Programowy kierunku Pedagogika specjalna.

Film dot. kierunku Pedagogika specjalna
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF