Nasi absolwenci do nas wracają. Kończą kolejne studia wyższe, decydują się na studia magisterskie lub studia podyplomowe, czasami wybierają nasze kursy i szkolenia, często uczestniczą w konferencjach jako prelegenci. Takie powroty zawsze nas cieszą, bo oznaczają, że absolwenci cenią sobie umiejętności, które u nas zdobywają, i możliwości, jakie oferujemy.


W roku 2019 przeprowadziliśmy Badanie Atrybutów Marki, które pokazało jak dobrze absolwenci oceniają lata spędzone w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW

Wyniki Badanie Atrybutów Marki

dr hab. Paweł Rudnicki

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW to miejsce dla osób, które planują rozpocząć karierę akademicką, zrealizować swoje plany badawcze i przygotować rozprawę doktorską w obszarze nauk społecznych w dyscyplinach pedagogika lub nauki o komunikacji społecznej i mediach. Modułowy program kształcenia, stypendium naukowe przez cały okres nauki oraz możliwość współpracy naukowej z doświadczonymi badaczami i badaczkami – to atuty Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

 

Mamy doświadczenie i wiedzę jak pracować z doktorantami i doktorantkami, a ponad osiemdziesiąt osób posiadających dyplom doktora nauk społecznych, to powód do dumy dla społeczności DSW. Wiem, o czym mówię, w 2008 roku – w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW – obroniłem z wyróżnieniem doktorat z pedagogiki.

dr hab. Paweł Rudnicki

prof. DSW, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, wiceprzewodniczący Rady Akademickiej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW