Pracownicy administracyjni

W Uniwersytecie Dolnośląskim DSW pracują pozytywni i otwarci ludzie. Każdy student może liczyć na ich wsparcie, poradę i uśmiech. Biura Karier, Dziekanaty, Biura Rekrutacji i wszystkie inne działy czekają na Was. Nie wahajcie się prosić ich pracowników o pomoc.

Dziekanat

W dziekanacie załatwicie masę ważnych spraw. Do jego zadań należą:

 • wydawanie i przedłużanie ważności legitymacji studenckich
 • zakładanie kont w systemie USOSweb
 • wystawianie zaświadczeń o stanie studiów
 • przyjmowanie podań studentów dotyczących przebiegu studiów
 • wydawanie i przyjmowanie kart wpisów warunkowych i różnic programowych
 • zaliczanie semestrów
 • rejestrowanie prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym
   

Dyrektorem Dziekanatu jest:
mgr Barbara Jabłonkowska
e-mail: barbara.jablonkowska@dsw.edu.pl

Biblioteka

Biblioteka Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW stwarza możliwie najlepsze warunki do korzystania ze światowego dorobku nauki jak najszerszym kręgom użytkowników, korzystając z wiedzy i innowacyjności swoich pracowników, którym zapewnia możliwości wszechstronnego rozwoju.

Co znajdziesz w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW? Łatwiej byłoby zadać pytanie czego nie ma!
Dbamy by warsztat naukowy obejmował najważniejsze i najnowsze publikacje z zakresu:

 • pedagogiki,
 • nauki o kulturze i naukoznawstwa,
 • filozofii,
 • psychologii,
 • socjologii,
 • medycyny,
 • marketingu i zarządzania,
 • politologii, zwłaszcza stosunków międzynarodowych,
 • historii,
 • medioznawstwa,
 • informatyki oraz sztuk wizualnych.

W ostatnich latach, w związku z uruchomieniem nowych kierunków studiów oraz planowanym dalszym rozszerzaniem profilu uczelni, biblioteka gromadzi literaturę muzykologiczną oraz dotyczącą geodezji i kartografii.

Sukcesywnie wzbogaca zasób wydawnictw informacyjnych, publikacji bibliologicznych i bibliotekoznawczych, tworzących warsztat zawodowy dla pracowników biblioteki.

 

W Bibliotece Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW oprócz książek znajdziesz również bogatą bazę czasopism (w wersji papierowej oraz elektronicznej).


Dyrektorem biblioteki jest:
mgr Agnieszka Kobiałka
e-mail: agnieszka.kobialka@dsw.edu.pl
tel. 71 356 15 06

Biuro Karier i Praktyk

Misją Biur Karier i Praktyk jest pomoc studentom i absolwentom Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW w skutecznym przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia oraz w efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy.

 

Biuro Karier, które działa z myślą o Was i pomaga w rozwoju naukowym oraz w aktywnym działaniu w karierze zawodowej. Oferujemy poradnictwo indywidualne, grupowe i pośrednictwo pracy. Wszystkie nasze usługi są bezpłatne.


Dyrektorem Biura Karier i Praktyk jest:
mgr Ewa Suchożebrska 

e-mail: ewa.suchozebrska@dsw.edu.pl

tel. 71 355 14 38

Dział Współpracy Międzynarodowej

W ramach programu studenci Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW z sukcesem realizują na uczelniach europejskich programy studiów zagranicznych, mają też możliwość nabycia kompetencji zawodowych w międzynarodowym otoczeniu, odbywając praktyki w europejskich przedsiębiorstwach. nasze partnerskie uczelnie to między innymi: Freie Universität Berlin, University Of Tartu, University Of Bergen, Universidad De Sevilla, University Of Zagreb, Masaryk University, Roskilde University, University Of Utrecht, Universita Degli Studi Di Genova, Technische Universität Dresden, University Of Antwerp.


Dyrektorem Biura jest:
Joanna Tatar 
e-mail: joanna.tatar@dsw.edu.pl ; erasmus@dsw.edu.pl 

Pracownia Kształcenia Językowego

Waga, jaką przywiązujemy do uczenia się i nauczania języków obcych, ma swe źródło w przekonaniu, iż kompetencje językowe zwiększają możliwości zatrudnienia, ułatwiają mobilność i współpracę międzynarodową, otwierają możliwości poszukiwania pracy za granicą, a także pogłębiają nasze rozumienie obcych kultur. Pracownia Kształcenia Językowego ma swój wkład w strategię rozwoju Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, prowadząc działania w kierunku jej większego umiędzynarodowienia.


Dyrektorem Biura jest:
dr Barbara Muszyńska
e- mail: barbara.muszynska@dsw.edu.pl

Wydawnictwo

Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną przez Rektora Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW w 2004 roku. W ramach swej działalności publikuje książki naukowe (monografie, serie wydawnicze, prace zbiorowe) oraz czasopisma z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, nauk technicznych oraz nauk o kulturze fizycznej, których problematyka odpowiada kierunkom studiów i badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW.

 

Wydawnictwo prowadzi także sprzedaż online książek.

 

Dyrektorem Wydawnictwa jest:

dr Magdalena Karciarz

e-mail: magdalena.karciarz@dsw.edu.pl

tel: 71 351 15 03539 670 429