Co zyskujesz, studiując resocjalizację na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW?

  • Zajęcia prowadzone są przez specjalistów – pedagogów resocjalizacyjnych, psychologów, prawników i specjalistów z zakresu bezpieczeństwa – badaczy i praktyków, z bogatym doświadczeniem oraz dorobkiem dydaktycznym i naukowym.
  • Dzięki możliwości pracy z ekspertami, wykorzystasz zdobytą wiedzę w praktyce już w trakcie studiów, konstruując i realizując projekty diagnostyczne, profilaktyczne i resocjalizacyjne zarówno w ramach zajęć realizowanych na uczelni, jak i w pracy resocjalizacyjnej w instytucjach, w których odbywane będą praktyki.
  • Program studiów dostosowany jest do potrzeb zmieniającego się rynku pracy i regulacji prawnych.
  • Zajęcia prowadzone przez osoby czynne zawodowo w obszarze resocjalizacji i bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz posiadające bogate doświadczenie badawcze i praktyczne.
  • Praktyki pedagogiczne odbywają się w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją w środowisku otwartym i instytucjonalnym, a także w organach służb mundurowych.
  • Wysoki poziom kadry naukowo-dydaktycznej.
  • Doświadczenia badawcze pozwalają na uruchomienie specjalności, które podejmują problematykę nasilających się zjawisk przestępczości, nowego typu uzależnień i patologii społecznych.
  • Profil studiów ma charakter praktyczny, z czym wiąże się duża liczba zajęć warsztatowych, wzmacniających nie tylko kompetencje profesjonalne, ale też osobiste i interpersonalne.

Dodatkowe atuty kierunku:

  • kierunek umożliwia studentom pogłębienie, rozszerzanie i porządkowanie wiedzy przedmiotowej i metodologicznej pozwalającej na rozumienie specyfiki resocjalizacji oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami,
  • program kształcenia stwarza warunki do kształtowania się i wzmacniania u studentów umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystywania wiedzy w projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności resocjalizacyjnej – praktycznej i badawczej – w odniesieniu do grup i jednostek.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 16 października
czesne już od
440 zł
423 zł
miesięcznie

Zapisując się do 16 października, zyskujesz:
●    400 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego,
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej. 

 

 

 

 

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 423 zł

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej:
●    Twoja zniżka w czesnym wyniesie 900 zł i będzie rozliczana również przez cały okres studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego,
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 


 

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Prewencja kryminalna i resocjalizacja penitencjarna
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 433 zł 450 zł
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja nieletnich
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 433 zł 450 zł

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF