Co zyskujesz, studiując Resocjalizację na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW?

 • Masz możliwość pracy z ekspertami (psychologami, pedagogami, prawnikami, funkcjonariuszami służb mundurowych) już w trakcie studiów.
 • Wykorzystujesz zdobytą wiedzę w praktyce, konstruujesz i realizujesz projekty diagnostyczne, profilaktyczne i resocjalizacyjne zarówno w ramach zajęć na uczelni, ale także w pracy resocjalizacyjnej w instytucjach, w których odbywają się praktyki.
 • Oferowane przez uniwersytet praktyki pedagogiczne odbywają się w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją, a także w organach służb mundurowych,
 • Dowiesz się więcej na temat problematyki nasilających się zjawisk przestępczości, nowych typów uzależnień oraz patologii społecznych – będziesz na bieżąco z najnowszą wiedzą z zakresu resocjalizacji.
 • Nauczysz się rozumienia społecznych i psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz krytycznego uznawania wiedzy w realizacji oddziaływań pomocowych wobec jednostek i grup zagrożonych patologią i wykluczeniem społecznym.
 • Kierunek umożliwia Ci pogłębianie, rozszerzanie i porządkowanie wiedzy na temat współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa jednostkowego i społecznego.
 • Program studiów daje Ci możliwość wyboru jednej z dwóch ścieżek: zorientowanej na pracę z dziećmi i młodzieżą (na tej zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje – przygotowanie pedagogiczne) lub związanej z pracą z osobami dorosłymi przejawiającymi zachowania aspołeczne.
 • W trakcie studiów przygotowujemy Cię do podejmowania decyzji w sferze lokalnej polityki społecznej, wychowawczej i kryminalnej z wykorzystaniem optymalnych strategii i metod prewencji oraz rozwiązywania problemów społecznych.
 • Praca zespołowa: Studenci nauczą się efektywnej pracy w zespole, co jest niezbędne w obszarze resocjalizacji, gdzie współpraca między różnymi specjalistami jest kluczowa dla skutecznego wsparcia klientów.

 • Samorozwój: Kierunek Resocjalizacja rozwija również umiejętność refleksji nad własnymi postawami i zachowaniami oraz dążenie do ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

 • Umiejętność pracy zespołowej i zdolności interpersonalne w kontekście pracy z różnorodnymi grupami społecznymi.

 • Wiedza potrzebna do pracy z osobami mającymi trudności adaptacyjne społeczne, w szczególności z osobami pozbawionymi wolności oraz młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. 
 • Praktyczna i teoretyczną wiedzę z zakresu resocjalizacji, niezbędne do skutecznego wsparcia osób w trudnej sytuacji życiowej.

 • Kompetencje w zakresie projektowania i realizacji działań resocjalizacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

 • Umiejętność diagnozowania potrzeb osób mających trudności adaptacyjne społeczne.

Czego się nauczysz?

Zgłębisz złożone zagadnienia związane z wsparciem osób mających trudności adaptacyjne społecznie.
Podczas studiów nauczymy Cię zrozumieć podstawy teoretyczne resocjalizacji, w tym różne modele i koncepcje pracy z osobami mającymi trudności społeczne.
Będziesz miał/a szansę zgłębić psychologiczne i socjologiczne aspekty zachowań dewiacyjnych oraz zrozumieć mechanizmy przestępczości.
Będziesz uczestniczyć w praktycznych zajęciach, które pomogą Ci rozwijać umiejętności interpersonalne i zawodowe.
Nauczysz się diagnozować potrzeby klientów, projektować i realizować działania resocjalizacyjne oraz pracować w zespole.
Nasi wykładowcy to eksperci w swoich dziedzinach, którzy są gotowi wesprzeć Cię w rozwoju i osiągnięciu Twoich celów edukacyjnych oraz zawodowych.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
od 469 zł 503 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 503 zł
od 469 zł 503 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 503 zł

Program studiów

 • Kryminologia stosowana.
 • Komunikacja społeczna z elementami treningu interpersonalnego.
 • Psychopatologia z elementami psychiatrii.
 • Prawne podstawy resocjalizacji i interwencji kryzysowej.
 • Profilaktyka społeczna.
 • Psychologia niedostosowania społecznego.
 • Mediacje i negocjacje w resocjalizacji.
 • Psychoprofilaktyka stresu i wypalenia zawodowego.
Zobacz program studiów

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF