Co zyskujesz, studiując resocjalizację w DSW?

  • zajęcia prowadzone są przez specjalistów – pedagogów resocjalizacyjnych, psychologów, prawników i specjalistów z zakresu bezpieczeństwa – badaczy i praktyków, z bogatym doświadczeniem oraz dorobkiem dydaktycznym i naukowym,
  • dzięki możliwości pracy z ekspertami, wykorzystasz zdobytą wiedzę w praktyce już w trakcie studiów, konstruując i realizując projekty diagnostyczne, profilaktyczne i resocjalizacyjne zarówno w ramach zajęć realizowanych na uczelni, jak i w pracy resocjalizacyjnej w instytucjach, w których odbywane będą praktyki.
  • program studiów dostosowany jest do potrzeb zmieniającego się rynku pracy i regulacji prawnych,
  • zajęcia prowadzone przez osoby czynne zawodowo w obszarze resocjalizacji i bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz posiadające bogate doświadczenie badawcze i praktyczne,
  • praktyki pedagogiczne odbywają się w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją w środowisku otwartym i instytucjonalnym, a także w organach służb mundurowych.
  • wysoki poziom kadry naukowo-dydaktycznej,
  • doświadczenia badawcze pozwalają na uruchomienie specjalności, które podejmują problematykę nasilających się zjawisk przestępczości, nowego typu uzależnień i patologii społecznych,
  • profil studiów ma charakter praktyczny, z czym wiąże się duża liczba zajęć warsztatowych, wzmacniających nie tylko kompetencje profesjonalne, ale też osobiste i interpersonalne.

Dodatkowe atuty kierunku:

  • Kierunek umożliwia studentom pogłębienie, rozszerzanie i porządkowanie wiedzy przedmiotowej i metodologicznej pozwalającej na rozumienie specyfiki resocjalizacji oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami.
  • Program kształcenia stwarza warunki do kształtowania się i wzmacniania u studentów umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystywania wiedzy w projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności resocjalizacyjnej – praktycznej i badawczej – w odniesieniu do grup i jednostek.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

do 30 czerwca
czesne już od
440 zł
415 zł
miesięcznie

Zapisując się do 30 czerwca, zyskujesz:
●    600 zł zniżki w czesnym rozliczanej w ciągu dwóch lat studiów (300 zł na pierwszym roku studiów i 300 zł na drugim),
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.
 

Jeśli jesteś absolwentem DSW, zyskujesz więcej:
●    1000 zł zniżki w czesnym rozliczanej w ciągu dwóch lat studiów (500 zł na pierwszym roku studiów i 500 zł na drugim),
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 


 

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Prewencja kryminalna i resocjalizacja penitencjarna
Niestacjonarne Stacjonarne W przygotowaniu
od 420 zł 445 zł
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja nieletnich
Niestacjonarne Stacjonarne W przygotowaniu
od 420 zł 445 zł

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF