Co zyskujesz, studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW?

Uzyskasz pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, możliwość nauczania języka obcego (angielskiego) na poziomie przedszkola oraz klas I-III szkoły podstawowej. Ponadto uzyskasz uprawnienia do pełnienie funkcji pedagoga w przedszkolu. 
Zdobędziesz przygotowanie pedagogiczne bazujące na aktualnej wiedzy, praktycznych umiejętnościach i kompetencjach społecznych z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyk szczegółowych.

 


 
 

Kluczowe cechy kierunku: 

 

Po studiach możesz pracować jako:

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkołach,

  podstawowych w klasach I–III,

 • wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 10 (świetlice, kluby i ogniska dziecięce, kąciki dziecięce w centrach handlowych),

 • nauczyciel lub wychowawca w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Moduł wybieralny:

 

 • Edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Glottodydaktyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

 • Innowacje edukacyjne z elementami AI

 

 

Ważna informacja

 

Od 1 października 2019 roku zmianie uległ system kształcenia nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej – klas I-III szkoły podstawowej. Kształcenie przebiega na jednolitych, 5-letnich studiach magisterskich na kierunku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Nowe zasady kształcenia nauczycieli określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, które obowiązuje od 1 października 2019 roku. Podstawa prawna: § 8, ust. 1, pkt 9 oraz § 48 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz.U. poz. 1861, ze zm.)

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu!

do 31 lipca
czesne już od
517 zł
450 zł
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca, zyskujesz:
●    800 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 

 

Najniższa cena w ostatnim miesiącu: 450 zł

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskujesz więcej:

●    1200 zł zniżki w czesnym i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.
 

Jeśli masz dobry kontakt z dziećmi, jesteś osobą kreatywną, masz cierpliwość w tłumaczeniu zawiłości świata i odpowiadaniu na dziecięce pytania i jeśli rozumiesz rolę nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako przewodnika i osoby wspierającej rozwój dziecka, to jest to kierunek studiów dla Ciebie. Uzyskasz nie tylko wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, ale również będziesz miał okazję do pogłębiania swoich umiejętności komunikacyjnych, pracy zespołowej, planowania i organizacji swojej pracy z dziećmi. W ramach studiów możesz uczyć się w ramach Programu Erasmus+ na jednej z kilkudziesięciu uczelni, z którymi mamy podpisane umowy. Dzięki temu poznasz inne założenia i systemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pogłębisz znajomość języków obcych i nawiążesz nowe znajomości. Skuteczniej będziesz mógł także planować swój rozwój zawodowy.

dr Paulina Hawrylewicz-Kowalska

Menedżerka kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Z wykształcenia jestem muzykiem, absolwentką Akademii Muzycznej specjalności flet i muzyko terapeutką. Na co dzień działam też w Stowarzyszeniu Muzykoterapeutów Polskich, a także reprezentuje Polskę w Europejskiej Federacji Muzykoterapii. Ze studentami pedagogiki i pedagogiki specjalnej dzielę się swoimi doświadczeniami praktycznymi z gabinetu muzykoterapeutycznego, a także z przedszkoli. Podczas zajęć ze studentami prowadzę przede wszystkim zajęcia praktyczne, do których wykorzystujemy szereg instrumentów, które mamy do dyspozycji w szkole. Jest to bardzo istotne, żeby studenci, szczególnie właśnie pedagogiki i pedagogiki specjalnej, mogli poznać te techniki, które stosowane są na co dzień w pracy z dziećmi.  

dr Agnieszka Szymajda

Wykładowczyni na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Lubisz działać dla innych i z innymi? Jeśli chciałbyś w przyszłości jako specjalista pracować z dziećmi i młodzieżą i dmuchać ich skrzydła, przyjdź do nas. Najpierw rozwiniemy twoje. Spotkasz tu ludzi, którzy wierzą, że edukacją można zmieniać świat na lepsze i wiedzą, jak to robić. Nasza pedagogika to kierunek nowoczesny, oferujący szeroki wachlarz możliwości. Bogata oferta ciekawych specjalności do wyboru. Nauka w salach wyposażonych w nowe technologie i pomoce potrzebne nowoczesnym pedagogom i praktyki, które świetnie przygotują Cię do zawodu. Już po pierwszym roku zdobędziesz mikro certyfikaty potwierdzające tak pożądane dziś na rynku pracy kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej czy prowadzenia treningu umiejętności społecznych. Nasz uniwersytet to miejsce, gdzie atmosfera pasji i wzajemnego wsparcia unoszą się w powietrzu na co dzień. Jeśli marzysz o studiach, które skończysz z poczuciem mocy do pomocy i pomysłami na siebie, dołącz do nas. Czekamy! 

dr Małgorzata Mikołajczak - Woźniak

Wykładowczyni na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

dr Agnieszka Zembrzuska

Jeśli masz dobry kontakt z dziećmi, jesteś osobą kreatywną, masz cierpliwość w tłumaczeniu zawiłości świata i odpowiadaniu na dziecięce pytania i jeśli rozumiesz rolę nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako przewodnika i osoby wspierającej rozwój dziecka, to jest to kierunek studiów dla Ciebie. Uzyskasz nie tylko wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, ale również będziesz miał okazję do pogłębiania swoich umiejętności komunikacyjnych, pracy zespołowej, planowania i organizacji swojej pracy z dziećmi. W ramach studiów możesz jeden lub dwa semestry uczyć się w ramach Programu Erasmus+ na jednej z kilkudziesięciu uczelni, z którymi mamy podpisane umowy. Dzięki temu poznasz inne założenia i systemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pogłębisz znajomość języków obcych i nawiążesz nowe znajomości. Skuteczniej będziesz mógł także planować swój rozwój zawodowy.

dr Agnieszka Zembrzuska

Wykładowczyni na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Czego się nauczysz?

Organizować proces kształcenia dla dzieci oraz diagnozować ich potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe, aby w pełni wspomagać ich rozwój.
Poza tym poznasz innowacyjne metody organizowania pracy z dziećmi mającymi wyjątkowe potrzeby edukacyjne.
Dowiesz się, w jaki sposób należy indywidualizować działania edukacyjne z dostosowaniem metody i treści do potrzeb oraz możliwości uczniów z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komputerowych (TIK) w swojej pracy edukacyjnej.

Program studiów

 • Psychologia osobowości i różnic indywidualnych
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Współczesne koncepcje edukacyjne
 • Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania dzieci języka obcego
 • Diagnoza środowiska rodzinnego
 • Specjalne potrzeby edukacyjne
 • Elementy logopedii

 

Moduł kształcenia podstawowego: 

 • Szkolenie wstępne z zakresu BHP
 • Umiejętności akademickie
 • Filozofia z etyką
 • Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Podstawy pedagogiki
 • Podstawy socjologii
 • Socjologia edukacji
 • Psychologia rozwoju w cyklu życia
 • Psychologia osobowości i różnic indywidualnych
 • Psychologia procesów poznawczych
 • Psychologia emocji i motywacji

 

Moduł kształcenia kierunkowego: 

 

 • Komunikacja interpersonalna
 • Kultura języka
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna I
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna II
 • Historia wychowania
 • Pedagogika ogólna
 • Teoretyczne podstawy pomagania
 • Podstawy dydaktyki ogólnej i nauczania zintegrowanego
 • Pedagogika rodziny
 • Pedagogika specjalna
 • Współczesne koncepcje edukacyjne
 • Doktryny pedagogiczne
 • TIK w pracy nauczyciela
 • Pedagogika przedszkolna
 • Podstawy kształcenia języka polskiego
 • Poradnictwo i praca ze środowiskiem rodzinnym
 • Emisja głosu
 • Pedagogika społeczna
 • Metodyka edukacji polonistycznej
 • Pedagogika porównawcza
 • Metodyka edukacji przedszkolnej
 • Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania dzieci języka obcego
 • Podstawy kształcenia języka angielskiego/ języka niemieckiego
 • Podstawy edukacji matematycznej
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Diagnoza środowiska rodzinnego
 • Specjalne potrzeby edukacyjne
 • Kulturowe konteksty edukacji
 • Gramatyka języka angielskiego/ języka niemieckiego
 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
 • Metodyka edukacji matematycznej
 • Podstawy edukacji muzycznej
 • Podstawy edukacji plastycznej
 • Diagnoza specjlanych potrzeb edukacyjnych 
 • Teorie edukacji integracyjnej i włączającej 
 • Pedeutologia
 • Metodyka edukacji muzycznej
 • Metodyka edukacji plastycznej
 • Podstawy wychowania fizycznego
 • Metodyka pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
 • Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych
 • Metodyka nauczania języka angielskiego/ języka niemieckiego I
 • Metodyka nauczania języka angielskiego/ języka niemieckiego II
 • Metodyka zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych
 • Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej
 • Metodyka wychowania fizycznego
 • Elementy logopedii
 • Konstruowanie IPET
 • Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych w edukacji integracyjnej i włączającej
 • Ocena i ewaluacja procesu dydaktycznego
 • Warsztaty metodyczne nauczania języka angielskiego/ języka niemieckiego
 • Diagnoza dojrzałości szkolnej
 • Podstawy andragogiki
 • Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej
 • Podstawy edukacji technicznej
 • Podstawy edukacji informatycznej
 • Podstawy edukacji zdrowotnej
 • Tutoring - wspieranie rozwoju ucznia
 • Opieka i wychowanie dziecka w wieku poniemowlęcym
 • Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym
 • Prawa dziecka
 • Organizacja pracy instytucji edukacyjnych z elementami prawa oświatowego
 • Podstawy przedsiębiorczości w edukacji
 • Metodyka edukacji informatycznej i posługiwania się TIK
 • Metodyka edukacji zdrowotnej
 • Metodyka edukacji technicznej
 • Krytyczna analiza tekstów z elementami logiki
 • Warsztat pracy naukowej

 

Edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Współczesne konteksty dzieciństwa
 • Pedagogika zabawy
 • Elementy treningu umiejetności społecznych
 • Metodyka pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się
 • Edukacja antydyskryminacyjna
 • Warsztaty całożyciowego uczenia się

Glottodydaktyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

 • Podstawy psycholingwistyki
 • Współczesny język polski
 • Wprowadzenie do glottodydaktyki
 • Język polski jako obcy I
 • Język polski jako obcy II
 • Edukacja dwujęzyczna

Innowacje edukacyjne z elementami AI

 • Współczesne nurty we wczesnej edukacji
 • Elementy arteterapii we wczesnej edukacji
 • Edukacja demokratyczna
 • Niedyrektywne metody pracy z dzieckiem
 • Sztuczna inteligencja w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Grywalizacja w edukacji 
Zobacz program studiów

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF