Co zyskujesz, studiując pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w DSW?

 • Uzyskasz pełne kwalifikacje niezbędne do pracy w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.
 • Zdobędziesz najbardziej aktualną wiedzę oraz umiejętności i kompetencje przydatne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Zajęcia są prowadzone przez specjalistów, nauczycieli i badaczy okresu dzieciństwa oraz praktyków edukacyjnych.
 • Nauczysz się wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, diagnozowania ich potrzeb i możliwości.
 • Poznasz innowacyjne metody organizowania pracy z grupami dzieci w różnym wieku i pochodzących z różnych środowisk.
 • Poznasz zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej nastawionej na usługi edukacyjne.
 • Uzyskasz możliwość korzystania z Pracowni Edukacji Elementarnej w ramach zajęć ćwiczeniowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Dodatkowe atuty kierunku: 

 •  W trakcie studiów będziesz mógł wybrać niektóre przedmioty, dzięki którym ukierunkujesz swoje zainteresowania i umiejętności pedagogiczne oraz poszerzysz warsztat refleksyjnego praktyka o alternatywne koncepcje, metody i formy pracy z dziećmi/uczniami.
 • Zostaniesz objęty wsparciem tutora, który pomoże Ci odnaleźć się w kulturze akademickiej i korzystać z jej zasobów. Spersonalizowana opieka tutorska przyczyni się do podniesienia Twoich kompetencji osobistych i profesjonalnych. 
 • Będziesz miał możliwość uczestniczenia w różnorodnych wydarzeniach naukowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez uczelnię (konferencje, wykłady otwarte, seminaria, warsztaty, eventy).

Program kierunku nie zakłada specjalności, jednak możesz wybrać blok przedmiotów:

 • Przedmioty w ramach modułów przedmiotów do wyboru wybierasz w III semestrze na II roku studiów.
 • Zajęcia dotyczą m.in. pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukacji antydyskryminacyjnej, edukacji globalnej, roli zabawy w edukacji, planowania rozwoju zawodowego oraz zagadnień glottodydaktyki (uczenia się i nauczania języków obcych).

Po studiach możesz pracować jako:

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkołach

  podstawowych w klasach I–III

 • wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 10 (świetlice, kluby i ogniska dziecięce, kąciki dziecięce w centrach handlowych)

 • nauczyciel lub wychowawca w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 •  Jak indywidualizować działania edukacyjne (praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i niepełnosprawnościami)? 
 •  Jak wspierać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka?
 •  Jak przygotowywać merytorycznie i metodycznie zajęcia dla dzieci w przedszkolu i w szkole?

Ważna informacja: 

 • Od 1 października 2019 r. zmianie uległ system kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Kształcenie przebiega na jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Nowy standard kształcenia nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, które obowiązuje od 1 października 2019 r. Podstawa prawna: § 8 ust. 1 pkt 9 oraz § 48 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. poz. 1861, ze zm.).

Posłuchaj, co ma do powiedzenia Ewa Drozd, wykładowca na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu!

do 10 stycznia
czesne już od
478 zł
428 zł
miesięcznie

Zapisując się do 10 stycznia, zyskujesz:
●    600 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW, zyskujesz więcej:

●    1000 zł zniżki w czesnym i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.
 

dr Agnieszka Zembrzuska

Jeśli masz dobry kontakt z dziećmi, jesteś osobą kreatywną, masz cierpliwość w tłumaczeniu zawiłości świata i odpowiadaniu na dziecięce pytania i jeśli rozumiesz rolę nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako przewodnika i osoby wspierającej rozwój dziecka, to jest to kierunek studiów dla Ciebie. Uzyskasz nie tylko wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, ale również będziesz miał okazję do pogłębiania swoich umiejętności komunikacyjnych, pracy zespołowej, planowania i organizacji swojej pracy z dziećmi. W ramach studiów możesz jeden lub dwa semestry uczyć się w ramach Programu Erasmus+ na jednej z kilkudziesięciu uczelni, z którymi mamy podpisane umowy. Dzięki temu poznasz inne założenia i systemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pogłębisz znajomość języków obcych i nawiążesz nowe znajomości. Skuteczniej będziesz mógł także planować swój rozwój zawodowy.

dr Agnieszka Zembrzuska

Dyrektor programowa kierunku

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF