Co zyskujesz, studiując pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW?

 • Zdobędziesz aktualną wiedzę pedagogiczną i psychologiczną oraz umiejętności i kompetencje przydatne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Skorzystasz z Pracowni Edukacji Elementarnej w ramach zajęć ćwiczeniowych z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi
 • Zajęcia prowadzone przez specjalistów, nauczycieli i praktyków edukacyjnych oraz badaczy okresu dzieciństwa 
 • Nauczysz się wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, diagnozowania ich potrzeb i możliwości
 • Poznasz innowacyjne metody organizowania pracy z grupami dzieci w różnym wieku i pochodzących z różnych środowisk.
 • Uzyskasz pełne kwalifikacje niezbędne do pracy na stanowisku nauczyciela w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.
 • W trakcie studiów będziesz mógł/mogła wybrać moduły przedmiotów specjalnościowych, dzięki którym ukierunkujesz swoje zainteresowania i umiejętności pedagogiczne oraz poszerzysz warsztat refleksyjnego praktyka o alternatywne koncepcje, metody i formy pracy z dziećmi/uczniami.  
 • Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej obejmuje przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne, merytoryczne i dydaktyczne.
 • Zostaniesz objęty/objęta wsparciem tutora, który pomoże Ci odnaleźć się w kulturze akademickiej i korzystać z jej zasobów.
 • Odbędziesz 240 godz. praktyk w placówkach edukacyjnych (przedszkolu i kl. I-III szkoły podstawowej).
 • Będziesz się również uczyć języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) i blok przedmiotów metodycznych, przygotowujących do prowadzenia zajęć z języka obcego z dziećmi. Jeśli, zapisując się na studia, nie znasz języka obcego na poziomie B1, w trakcie 1 roku studiów proponujemy dodatkowe kursy online nauki języka, a właściwa nauka języka zaczyna się od 2 roku.
 • Będziesz miał/miała możliwość uczestniczenia w różnorodnych wydarzeniach naukowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez uczelnię (konferencje, wykłady otwarte, seminaria, warsztaty, eventy).

Czego jeszcze nauczysz się w trakcie studiów?

 •  Jak indywidualizować działania edukacyjne (praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i niepełnosprawnościami)? 
 •  Jak wspierać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka?
 •  Jak przygotowywać merytorycznie i metodycznie zajęcia dla dzieci w przedszkolu i w szkole.

  Po studiach możesz pracować jako:
 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkołach

  podstawowych w klasach I–III

 • wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 10 (świetlice, kluby i ogniska dziecięce, kąciki dziecięce w centrach handlowych)

 • nauczyciel lub wychowawca w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

  Ważna informacja: 

  • Od 1 października 2019 roku zmianie uległ system kształcenia nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej – klas I-III szkoły podstawowej. Kształcenie przebiega na jednolitych, 5-letnich studiach magisterskich na kierunku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Nowe zasady kształcenia nauczycieli określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, które obowiązuje od 1 października 2019 roku. Podstawa prawna: § 8, ust. 1, pkt 9 oraz § 48 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz.U. poz. 1861, ze zm.)

  Posłuchaj, co ma do powiedzenia Ewa Drozd, wykładowca na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

  dr Agnieszka Zembrzuska

  Jeśli masz dobry kontakt z dziećmi, jesteś osobą kreatywną, masz cierpliwość w tłumaczeniu zawiłości świata i odpowiadaniu na dziecięce pytania i jeśli rozumiesz rolę nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako przewodnika i osoby wspierającej rozwój dziecka, to jest to kierunek studiów dla Ciebie. Uzyskasz nie tylko wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, ale również będziesz miał okazję do pogłębiania swoich umiejętności komunikacyjnych, pracy zespołowej, planowania i organizacji swojej pracy z dziećmi. W ramach studiów możesz jeden lub dwa semestry uczyć się w ramach Programu Erasmus+ na jednej z kilkudziesięciu uczelni, z którymi mamy podpisane umowy. Dzięki temu poznasz inne założenia i systemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pogłębisz znajomość języków obcych i nawiążesz nowe znajomości. Skuteczniej będziesz mógł także planować swój rozwój zawodowy.

  dr Agnieszka Zembrzuska

  Menedżer kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Program studiów

  Moduły przedmiotów specjalnościowych:

  • Oferujemy wybór jednego z trzech modułów specjalnościowych, w każdym po sześć przedmiotów.
  • Moduł nie jest jednak specjalnością, tylko pulą przedmiotów, które wybierasz począwszy od III semestru studiów i realizujesz do VII semestru (łącznie 72 godz. – 15 punktów ECTS).
  • Szczegóły dotyczące poszczególnych modułów przedstawi Ci twój tutor pod koniec II semestru. 

  Proponujemy trzy moduły (wybierasz jeden z nich):
  Moduł 1 – edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi

  • Współczesne konteksty dzieciństwa 
  • Pedagogika zabawy 
  • Prawidłowości i problemy rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży
  • Edukacja antydyskryminacyjna 
  • Praca z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania w przedszkolu i 
  • Warsztaty całożyciowego uczenia się 

   Moduł 2 – Innowacje edukacyjne 

  W przygotowaniu.

   

  Moduł 3 – glottodydaktyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

  • Wprowadzenie do językoznawstwa 
  • Podstawy psycholingwistyki 
  • Współczesny język polski 
  • Wprowadzenie do glottodydaktyki 
  • Język polski jako obcy 1 
  •  Język polski jako obcy 2 
    
  Zobacz program studiów

  Partnerzy kierunku

  Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
  Hand icon

  Zainteresował Cię kierunek?
  Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

  Zapisz się online
  Pobierz stronę do PDF