Dolnoslezská Univerzita DSW ve Vratislavi

Dolnoslezská Univerzita DSW ve Vratislavi je po dobu již 16 let uváděna v žebříčku soukromých univerzit „Perspektywy“ jako nejlepší soukromá vysoká škola s magisterským studiem v Dolním Slezsku a jako jedna z nejlepších v Polsku.

 

Škola je spojena s Dolním Slezskem a Vratislavem již 25 let.  Od začátku vysoké školy realizují přednášející vizionářský plán na založení svobodné a demokratické školy. Studenti se měli podílet na jeho tvorbě, realizovat své vášně a sny bez jakýchkoliv překážek.

Vratislav, město plné atrakcí

Město má jedinečnou atmosféru přispívající k mezinárodním a mezikulturním událostem. V průběhu roku se koná mnoho akcí, jako je Den laskavosti, Jazz na Odře, Recenze hereckých písní, Muzejní noc, Shanties ve Vratislavi, KAN amatérský a nezávislý filmový festival, Wratislavia Cantans, Guinness Guitar Weekend, Brave Festival, International Street Artists Festival a Mezinárodní filmový festival New Horizons. Seznam kulturních a zábavních akcí samozřejmě zahrnuje i akce mládeže organizované téměř všemi univerzitami ve městě. Kromě toho je město Vratislav pořadatelem mnoha sportovních akcí a také místem velmi přátelským pro sportovce. Nalezneme zde mnoho moderních zařízení, cyklostezek, půjčoven kol a vodního vybavení i venkovní tělocvičny. To jsou prvky, díky nimž je život zde potěšením.

Vratislav, místo setkání

Mix kultur ve Vratislavi vyplývá nejen z jeho otevřenosti, ale především z bohaté historie. V průběhu let patřilo město Polsku, ale také dlouhou dobu Čechám a Německu. Dědictvím města je krásná architektura tržního náměstí, Starého Města, Ostrova Tumski nebo Hala Století, stejně jako mnoho činžovních domů v centru města a na hlavním náměstí. Vratislav se také nazývá Město stovek mostů a není to jen chlubení: v současné době má město přes 100 mostů! Je jich tolik, protože ve Vratislavi je až 12 ostrovů, z nichž každý je rozvinutý. Jedním z nejoblíbenějších je ostrov Słodowa, který pořádá koncerty a venkovní akce.

Za špatného počasí můžete nasměrovat své kroky do vratislavských muzeí: Národní muzeum, Městské muzeum, Muzeum současného umění, Panorama Racławicka nebo jedinečné vodní muzeum- Hydropolis a mnoho dalších. Během dlouhých a četných procházek po městě mějte oči otevřené a pozorujte Wroclawské trpaslíky, navštivte všechny parky a slavnou zoologickou zahradu. Vratislavský multikulturalismus je také tvořen otevřeností a úsměvem obyvatel a tisíců turistů a studentů z celého světa.

Číslo 1 mezi vysokými školami již několik let

Každý rok vzděláváme přes 3 000 studentů a posluchačů v polštině, angličtině a češtině.


Nabízíme:

 • 11 studijních oborů a 40 specializací prvního stupně (bakalářského)
 • 10 studijních oborů a 41 specializací druhého stupně (navazujícího magisterského)
 • 3 studijní obory a 7 specializací jednolitého magisterského stupně (pětiletého)
 • 55 postgraduálních programů.

Na naší vysoké škole již absolvovalo téměř 34 000 absolventů a studentů a 75 doktorandů. 81 lidí získalo doktorský titul.

 

Nabídka vysokoškolského studia v angličtině:

Bachelor’s degree:

 

Management

Creative Media 

 

 
Master’s degree:

 

 

Journalism and Social Communication 

 

Management:

KROK ZA KROKEM k úspěšnému přihlášení na Dolnoslezskou vysokou školu

KROK I – Online registrace uchazeče
 • Online registrace ke studiu ZDE  
 • V online registraci zadejte nezbytné osobní údaje 
 • Po registraci zašleme na Vaši e-mailovou adresu ověřovací odkaz a po potvrzení registrace Vám automaticky vygenerujeme a zašleme vyplněné dokumenty 
 • Nezapomeňte, že podmínkou pro přijetí ke studiu je doručení všech patřičných dokumentů. O přijetí ke studiu rozhoduje pořadí aplikací.

 

KROK II – Předložení všech písemných dokumentů
 • Přihláška ke studiu (PODANIE) – generováno automaticky, 1 x podepsaná
 • Smlouva o studiu česko-polská (Umowa) – generováno automaticky, 2 x podepsaná
 • Slib polsko-český (Slubowanie) – generován automaticky spolu se smlouvou, 1 x podepsaný
 • Bakalářský Diplom a Suplement (dodatek k diplomu), který umožňuje přihlášení ke studiu magisterského stupně v zemi, ve které byl vydán – ověřená obyčejná fotokopie (Czech Point). 
 • Překlad ověřené fotokopie Diplomu soudním překladatelem do polského jazyka. 
 • 1 x klasická fotografie: barevná fotografie v tradiční velikosti 35×45 mm, formát, jak na občanský průkaz, podepsána na zadní straně (příjmení, křestní jméno)
 • Potvrzení o platbě Přijímacího poplatku

 

Veškeré dokumenty zasílejte doporučeně poštou na adresu:

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu

Biuro Rekrutacji i Sprzedaży
ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław 

 

 

Termíny splátek dodržujte dle Platebního řádu, který je součástí smlouvy. Volbu splátek můžete měnit vždy nejpozději před začátkem semestru dle nařízení Rektora DVŠ a to v Kanceláři studijního oddělení DVŠ - PLATBY ve Wroclawi.

 

Další poplatky:
Přijímací poplatek: 85 PLN
Poplatek za studijní průkaz: 22 PLN

 

Platbu proveďte v internetovém bankovnictví mezinárodním převodem 
Majitel účtu:     Dolnośląska Szkoła Wyższa
Název banky:    Santander Bank Polska s.a. Warszawa
Konto IBAN:      PL85109015220000000132097591
Kod SWIFT:        WBKPPLPP 
Do poznámky:  Příjmení, jméno, účel platy, ID registrace

KROK III

Po slavnostní Imatrikulaci a Inauguraci se stáváte studentem Dolnoslezské vysoké školy.

GRATULUJEME VÁM A PŘEJEME HODNĚ ÚSPĚCHŮ VE STUDIU

 

Široké možnosti rozvoje

 

Máme právo udělovat akademické doktorské tituly v oblasti sociálních věd v oborech Pedagogika a Sociální komunikace a média, jakož i vědecký titul doktor habilitovaný (Docent) v oboru Pedagogika. Provádíme doktorské studium v polském, anglickém a českém jazyce.


To však není všechno. Na Dolnoslezské vysoké škole také vzděláváme novináře, vydavatele, blogery, mluvčí, tvůrce obrázků, vývojáře her a animací, marketingové a bezpečnostní specialisty, úředníky ve veřejných institucích a obchodním sektoru, odborníky na diplomacii a mezinárodní vztahy, profesionálně uniformované pracovníky, civilní a bezpečnostní jednotky, specialisty pro OZE (obnovitelné zdroje energie), inspektory a specialisty na navrhování a nezávislé vytváření územních plánů a map. Naše nabídka je velmi široká a možnosti rozvoje specializací, které přednášíme, jsou prakticky neomezené.

 

Zúčastnili jsme se více než 60 výzkumných, vývojových a implementačních projektů, včetně 14 mezinárodních z fondů Národního vědeckého centra, Národního střediska pro výzkum a vývoj, Ministerstva vědy a vysokého školství, s celkovým financováním téměř 35 milionů PLN.


 Od začátku existence vysoké školy jsme dokázali realizovat přes 170 vědeckých konferencí, z toho 48 mezinárodních a 122 celostátních, a 233 vědeckých seminářů, z nichž 151 je opakovaně organizováno. Ve spolupráci s evropskými a americkými univerzitami jsme také uspořádali přes 30 Mezinárodních letních škol a vždy jsme měli chuť na víc! Máme mezinárodní vzdělávací programy akreditované americkými institucemi, jejichž celkový počet účastníků z celého světa přesahuje 1000 lidí.

 

 

Jsme jednou z mála soukromých vysokých škol v Polsku, která vzdělává v mnoha oborech, jako je moderní pedagogika, psychologie, sociální komunikace a mediální vědy, informatika, bezpečnostní věda, politologie a státní správa, management a kvalita jakosti. Naši absolventi jsou profesionální pedagogové, psychologové, sociální pracovníci, terapeuti a učitelé.


Máme kategorii B. To znamená, že máme právo vzdělávat ve studiích, které připravují studenty na učitelskou profesi. Provádíme pedagogická studia v oborech Pedagogika a Speciální pedagogika, jakož i v novém oboru Předškolní pedagogika a Pedagogika pro 1. Stupeň základních škol (1.-3. Třída ZŠ), ve kterém připravujeme studenty na profesi pedagoga pro předškolní výchovu a učitele pro vzdělávání na základní škole (1.-3. Třída ZŠ).

 

 • Neomezený kontakt s vysokou školou mají pedagogové, studenti a absolventi díky:
  - webovému systému USOSweb, kde najdete informace o studiu a také aktuality,
  - webovým stránkám knihovny s dostupným katalogem, vyhledávačem knih a publikací a otevírací dobou,
  - Virtuálnímu Děkanátu s dostupným rozvrhem dva týdny před začátkem akademického roku.

 

Ředitelství DSW se nachází nedaleko samotného centra Vratislavi a je mimo jiné dobře propojené s letištěm, vlakovým nádražím Wrocław Mikołajów, autobusovým nádražím a městskou dálnicí.


Na vysoké škole máte mnoho příležitostí k rozvoji, najdete spoustu míst ke studiu a lidi, od kterých se můžete učit zajímavé a inspirativní věci.

 • Máme jednu z největších knihoven mezi soukromými univerzitami v Polsku. Při studiu můžete využít více než 94 000 svazků - knihy, učebnice a časopisy. Nabízíme také přístup k multimediálním sbírkám a elektronickým dokumentům a licencovaným databázím.
 • Máme vlastní vědecké nakladatelství. Vydali jsme téměř 200 titulů, včetně významných a oceněných disertačních prací.
 • Můžete použít zdarma Wi-Fi a studentský bufet, kde najdete chutná domácí jídla za dobré ceny (také pro vegetariány).

 

Společně jsme získali téměř 50 ocenění a vyznamenání, z toho 20 udělovaných státními úřady.
Vzdělávací program oboru Speciální pedagogika pro české studenty byl oceněn v roce 2017 organizací Business Center Club a Evropským hospodářským a sociálním výborem v Bruselu Evropskou medailí v kategorii služeb.

 

V soutěži EDUinspirator v roce 2018 ředitel Mezinárodního úřadu Jadwiga Dobrowolska-Dyrcz obsadila první místo v kategorii „Vysokoškolské vzdělání“.

 

Program ERASMUS +

V rámci výměnných pobytů studentů a zaměstnanců v rámci programu Evropské unie Erasmus + spolupracujeme s více než 100 prestižními akademickými středisky a také s mnoha obchodními institucemi ve 24 zemích Evropské unie, jakož is Norskem, Tureckem, Islandem, Severní Makedonií a Srbskem. V rámci tohoto programu studenti DSW úspěšně realizují zahraniční studijní programy na evropských univerzitách, mají také příležitost získat profesionální kompetence v mezinárodním prostředí absolvováním stáží v evropských společnostech.


Podrobné informace o možnosti získání stipendií nabízených v rámci programu Erasmus + pro studium a stáže poskytne Úřad pro mezinárodní spolupráci ve výuce.


Podrobné informace naleznete také na adrese: erasmusplus.dsw.edu.pl nebo napište na e-mailovou adresu: erasmus@dsw.edu.pl.

Tutoring - inovativní systém péče o studenty

Jako student DSW se můžete během studia spolehnout na pomoc Tutora daného studijního oboru. Program zahrnuje všechny studenty DSW, ale my se zvláště staráme o studenty 1. ročníku a postgraduální studenty. Úkolem Tutora je podporovat komplexní rozvoj studentů, podporovat je v novém prostředí, pomáhat s náročnými úkoly, inspirovat k přijímání nových výzev a hledat rozumná řešení, která jsou přínosná a přijímaná samotným studentem. Tutoring na DSW je kombinací práce na rozvoji vzdělávacích dovedností a obecných znalostí o fungování vysoké školy.


Další informace o úkolech Tutora DSW najdete na www.dsw.edu.pl.