Co zyskujesz, studiując geodezję i kartografię na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW?

  • Zajęcia prowadzą naukowcy i geodeci mający państwowe uprawnienia zawodowe posiadających państwowe geodezyjne uprawnienia zawodowe oraz prowadzący działalność gospodarczą w zakresie geodezji i kartografii.
  • Podczas warsztatów i praktyk wykorzystujemy podstawowy geodezyjny sprzęt pomiarowy: niwelatory, tachimetry elektroniczne, odbiorniki satelitarne GNSS, jak również specjalistyczne oprogramowanie i nowoczesne technologie geodezyjnego przetwarzania różnorodnych danych pomiarowych oraz zdjęć dronowych, lotniczych i satelitarnych.  
  • Zajęcia praktyczne odbywają się w terenie i w pracowniach komputerowych, w efekcie których poznasz prawne, pomiarowe i obliczeniowe aspekty wykonywania podstawowych prac geodezyjnych związanych z tworzeniem map i prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie oraz geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych i gospodarki nieruchomościami przy wykorzystaniu państwowego systemu informacji przestrzennej.
  • Na bieżąco aktualizujemy treści programowe przedmiotów pod względem ciągle uaktualnianego prawa geodezyjnego i pojawiającego się na rynku najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego i oprogramowania, które inżynierowie geodeci stosują w pracach geodezyjnych. 
  • Praktyki zawodowe w wymiarze 6 miesięcy odbywają się w firmach geodezyjnych z możliwością specjalizacji w wybranych zakresach tematycznych, w których są przyznawane państwowe uprawnienia zawodowe w geodezji.

Dodatkowe atuty kierunku: 

  • Kierunek ma akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełniamy wszystkie warunki poprawnego kształcenia w zakresie geodezji i kartografii.
  • Podczas zajęć przygotowujemy studentów do pracy samodzielnej i zespołowej w zawodzie geodety.
  • To jedyny taki kierunek prowadzony w trybie niestacjonarnym w województwie dolnośląskim.
  • Mamy nowoczesny sprzęt i oprogramowanie komputerowe, niezbędne do praktycznej nauki.
  • Kierunek geodezja i kartografia to studia ściśle zawodowe - precyzyjnie trzymamy się regulacji prawnych przy tworzeniu treści programowych dotyczących metod i instrumentów pomiarowych oraz opracowywania danych i rysowania map. 

Czego się nauczysz?

Obsługi nowoczesnego sprzętu geodezyjnego.
Tworzenia map geodezyjnych.

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF