Co zyskujesz, studiując geodezję i kartografię w DSW?

 • Zajęcia prowadzą naukowcy i geodeci posiadający państwowe uprawnienia zawodowe, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie geodezji i kartografii, dzięki czemu zdobytą wiedzę wykorzystasz w praktyce już w trakcie studiów.
 • Na ćwiczeniach wykorzystujemy podstawowy geodezyjny sprzęt pomiarowy niwelatory, tachimetry elektroniczne, odbiorniki satelitarne GNSS i drony, jak również specjalistyczne oprogramowanie i nowoczesne technologie geodezyjnego przetwarzania różnorodnych danych pomiarowych oraz zdjęć dronowych, lotniczych i satelitarnych.
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w terenie i w pracowniach komputerowych, w efekcie których poznasz prawne, pomiarowe i obliczeniowe aspekty wykonywania podstawowych prac geodezyjnych związanych z tworzeniem map i prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie oraz geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych i gospodarki nieruchomościami przy wykorzystaniu państwowego systemu informacji przestrzennej.
 • Praktyki zawodowe odbywają się w firmach geodezyjnych i geoinformatycznych, z którymi współpracujemy od wielu lat.

Dodatkowe atuty kierunku: 

 • Kierunek ma akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Oznacza to, że spełniamy wszystkie warunki poprawnego kształcenia w zakresie geodezji i kartografii.
 • Podczas zajęć przygotowujemy studentów do pracy samodzielnej i zespołowej w zawodzie geodety.
 • To jedyny taki kierunek prowadzony w trybie niestacjonarnym w województwie dolnośląskim.
 • Mamy nowoczesny sprzęt i najnowsze oprogramowania komputerowe, niezbędne do praktycznej nauki.
 • Kierunek geodezja i kartografia to studia ściśle zawodowe. Ze względu na regulacje prawne nie pozostawia wykładowcom wiele miejsca na swobodne kształtowanie treści programowych w zakresie metod i instrumentów pomiarowych oraz opracowywania danych i tworzenia map.
 • Specjalność geodezja gospodarcza jest rozszerzeniem podstawowej, zawodowej wiedzy geodezyjnej, natomiast geoinformatyka jest swego rodzaju furtką dla geodetów. Umożliwia podjęcie pracy w firmach niegeodezyjnych oraz urzędach zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

 

Kudłacik Andrzej Usługi Geodezyjne


 

Nie czekaj, wypełnij formularz i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu.

do 20 sierpnia
czesne już od
330 zł
280 zł
miesięcznie

Zapisując się do 20 sierpnia, zyskujesz:

 • 600 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów
 • dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW zyskujesz więcej:

 • 800 zł zniżki w czesnym odliczanej na pierwszym roku studiów
 • dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Geodezja gospodarcza
Niestacjonarne Stacjonarne Studia inżynierskie
od 370 zł 420 zł
Geoinformatyka
Niestacjonarne Stacjonarne Studia inżynierskie
od 370 zł 420 zł

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF