Co zyskujesz, studiując administrację na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW?

 • Masz możliwość pracy z ekspertami z obszarów administracji, prawa, ekonomii i polityki.
 • Wykształcisz zdolności myślenia abstrakcyjnego i analitycznego oraz hierarchizowania zadań i możliwych rozwiązań.
 • Udoskonalisz kompetencje społeczne: autoprezentacji, wypowiedzi, prowadzenia dyskusji, asertywności, kultury pracy.
 • Zyskasz umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej.
 • Odbędziesz praktyki zawodowe i skorzystasz z doradztwa kariery. 
 • Zajęcia mają charakter konwersatoriów i warsztatów, co pozwoli Ci na stałe rozwijanie i sprawdzanie umiejętności w praktyce.
 • Skorzystasz z kreatywnych metod nauczania z naciskiem na kształtowanie samodzielności. 

Dodatkowe atuty kierunku:

 

 

 • Zajęcia prowadzone są przez ekspertów i praktyków z zakresu prawa, administracji, ekonomii i polityki.
 • W programie przewidziane są interaktywne ćwiczenia i konwersatoria.
 • Student już w trakcie studiów pozna pracę administracyjną od strony praktycznej, a zdobyte umiejętności będą odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Zajęcia wyróżniają się kreatywnymi metodami nauczania z naciskiem na kształtowanie samodzielności studentów.
 • Oprócz wiedzy, sprawdzane i oceniane są również umiejętności praktyczne w trakcie realizowanych zadań, ćwiczeń lub analiz.

Kluczowe cechy kierunku: 

 • Doświadczona kadra dydaktyczna.
 • Nowoczesne i interaktywne metody nauczania.
 • Program studiów odpowiadający na aktualne zapotrzebowania i trendy na rynku pracy.

Chcesz uczyć się o ochronie środowiska? Wybierz studiowanie administracji. Posłuchaj naszej studentki Darii.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się online na studia.

do 31 lipca
czesne już od
460
393
miesięcznie

Zapisując się do 31 lipca zyskujesz:
●   800 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego, 
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 

 

 

 

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 393 zł

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej:

●    Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego,
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.


 

Administracja jest kierunkiem praktycznym, którego celem jest kształcenie specjalistów poszukiwanych na rynku pracy zarówno w administracji publicznej, służbach, jak i firmach. Program studiów wzbogacony jest zajęciami rozwijającymi kluczowe na rynku pracy umiejętności analizy i diagnozy, planowania oraz realizacji działań indywidualnych i zespołowych, opracowywania programów usług publicznych i ich ewaluacji, wykorzystywania nowych technologii itp. Takie kompleksowe, wielobodźcowe kształcenie ma na celu wyposażenie absolwenta w wiedzę specjalistyczną z zakresu administracji i prawa, który podczas studiów rozwinie swoje specjalistyczne kompetencje zawodowe. Na zajęciach opartych na praktycznym doświadczeniu wykładowców, dajemy możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami organizacyjno-prawnymi, proceduralnymi, dotyczącymi funkcjonowania administracji rządowej oraz samorządowej. Zależy nam na tym, by absolwenci administracji zyskali podczas studiów na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW umiejętność komunikacji i prowadzenia dialogu, a także umiejętności interpersonalne przydatne na rynku pracy w sektorze publicznym i prywatnym.

dr Iwona Ładysz

Wykładowca na kierunku

Administracja jest moim zdaniem jednym z najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce. Wybrałam ten kierunek, gdyż już w szkole średniej zaczęłam się interesować takimi sprawami jak prawo oraz ochrona środowiska. Uniwersytet Dolnośląski DSW pozwolił mi się w tym kierunku się rozwijać. Jednym z głównych atutów, jakie skłoniły mnie do wybrania tej uczelni, jest możliwość pracy z ekspertami obszarów prawa, ekonomii i polityki. Co jeszcze warto wspomnieć, to to, że zajęcia tutaj mają charakter konwersatoriów, co pozwala nam na jeszcze większą możliwość rozwinięcia się i sprawdzenie swoich umiejętności w praktyce.

Na zawsze w moim sercu zostaną zajęcia z dr Emilią Kuczmą oraz dr Iwoną Ładysz. Zajęcia prowadzone przez te panie pozowały mi wykształcić zdolność myślenia analitycznego, co na moim kierunku jest bardzo ważne. Oczywiście nie mogę też zapomnieć o poznanych mi tutaj osobach, z którymi mi przyszło współpracować w grupach, a także w parach. Poznałam tutaj osoby, na które naprawdę można liczyć.

Od pewnego czasu uczestniczę w szkolnym kole naukowym Paradygmat, którego opiekunem jest dr Bogusław Węgliński i podczas którego organizujemy przykładowo różne debaty. Aktualnie mamy pozaczynanych parę projektów, a także parę w głowie, które mam nadzieje niedługo ujrzą światło dzienne.

Daria Lisiecka

studentka

Czego się nauczysz?

Rozwiązywać problemy metodą projektu w warunkach zbliżonych do środowiska zawodowego.
Poznasz podstawowe zasady funkcjonowania administracji publicznej.
Poznasz aktualne trendy w zakresie cyfryzacji administracji publicznej.
Tworzyć i stosować przepisy prawa.
Poznasz podstawowe zasady prawa administracyjnego, cywilnego, karnego itp.
Poznasz system instytucjonalny i źródła prawa Unii Europejskiej.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Administracja celno-skarbowa
Niestacjonarne Stacjonarne
od 393 zł 460 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 393 zł
Administracja publiczna
Niestacjonarne Stacjonarne
od 393 zł 460 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 393 zł
E-administracja z elementami AI
Niestacjonarne Stacjonarne Nowość
od 393 zł 460 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 393 zł
Prawo w biznesie i administracji
Niestacjonarne Stacjonarne
od 393 zł 460 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 393 zł

Program studiów

 • Ekonomia
 • Organizacja i zarządzanie
 • Nauka o państwie i prawie
 • Komunikacja społeczna
 • Filozofia z elementami etyki


Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia

 

 • Podstawy prawoznawstwa
 • Kultura pracy administracyjnej
 • Konstytucyjny system organów państwowych
 • Prawo administracyjne
 • Finanse publiczne 
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
 • Zarządzanie jakością w administracji
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego
 • Prawo pracy
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Postępowanie administracyjne
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Zamówienia publiczne
 • Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
 • Legislacja administracyjna

 

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

 

 

 • Szkolenie wstępne z zakresu BHP
 • Ekonomia
 • Organizacja i zarządzanie
 • Nauka o państwie i prawie
 • Komunikacja społeczna
 • Filozofia z elementami etyki
 • Podstawy prawoznawstwa
 • Kultura pracy administracyjnej
 • Konstytucyjny system organów państwowych
 • Prawo administracyjne
 • Finanse publiczne
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
 • Zarządzanie jakością w administracji
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego
 • Prawo pracy
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Postępowanie administracyjne
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Zamówienia publiczne
 • Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
 • Legislacja administracyjna
 • Postępowanie egzekucyjne
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Iwona Ładysz
Dr Artur Łysoń

Dr Artur Łysoń jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku administracja oraz na kierunku prawo na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W grudniu 2020 r. na tej samej uczelni obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską uzyskując stopień doktora nauk...

dr hab. Helena Wyligała

Dr hab. w zakresie nauk o polityce i administracji (2020), profesor Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Jej zainteresowania badawcze dotyczą roli ochrony środowiska i kwestii zmian klimatu w procesie kształtowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa, w tym kontekście także...

dr Rafał Nowakowski

dr Rafał Nowakowski – ukończył studnia historyczne i politologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskał stopień doktora w zakresie nauk humanistycznych. Od ponad dekady związany z Uniwersytetem Dolnośląskim DSW jako wykładowcą akademickim. Promotor ponad siedemdziesięciu...

dr Iwona Ładysz

dr Iwona Ładysz - doktor nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą bezpieczeństwa ekonomicznego i finansowego państwa, w tym w obszarze finansów publicznych, samorządowych oraz gospodarki przestrzennej. Redaktorka tematyczna i była sekretarz redakcji „Rocznika...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF