Uczelnię stworzyliśmy 25 lata temu. To miejsce, w którym spotykają się ludzie, opinie i pasje. To właśnie te elementy je tworzą. Dla naszych studentów i słuchaczy staje się ono kuźnią talentów i zainteresowań oraz początkiem ich drogi zawodowej.


DSW to miejsce dla Ciebie, bo jesteś częścią wspólnoty, którą tworzymy.

 

Zatrudniamy ekspertów i praktyków. Posiadamy 94-osobową grupę nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-dydaktycznych. Nasza kadra to 8 profesorów zwyczajnych, 30 profesorów nadzwyczajnych i profesorów uczelni, 39 doktorów i 17 magistrów – naukowców i specjalistów z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i technicznych.
 

Władze uczelni

Rektor, Kanclerze i Dziekani. Spotykasz ich na korytarzu, zazwyczaj są bardzo zajęci i trudno umówić się na spotkanie i porozmawiać. Jednak, gdy się uda - niezmiennie uśmiechnięci i pomocni. To oni dbają o to, by szkoła funkcjonowała prawidłowo, brała udział w prestiżowych konkursach i rankingach, miała świetne relacje z przedsiębiorcami i pracodawcami w regionie. Decydują o programach studiów i ważnych inwestycjach uczelni.

Magdalena Nowak Zastępca Kanclerza DSW

DSW konsekwentnie kreuje i doskonali przestrzeń rozwoju dla swoich studentów i absolwentów. Prowadzimy i rozwijamy kilkadziesiąt kierunków studiów i specjalności do wyboru, które dają praktyczne umiejętności i kwalifikacje pożądane przez rynek pracy. Współpracujemy z firmami i instytucjami związanymi z obszarami prowadzonego przez nas kształcenia. Nasi studenci odbywają atrakcyjne praktyki, w których realizacji wspierani są przez Biuro Karier i Praktyk DSW. Przez cały okres studiów tworzymy naszym studentom możliwości uzyskiwania dodatkowych kompetencji, uprawnień i certyfikatów. Studia to niepowtarzalny czas rozwoju osobowości, dlatego w DSW zapewniamy okazje do spotkań i dyskusji z ekspertami nauki i rynku pracy, uczymy łączyć pasje z celami, budujemy relacje i nieustannie inspirujemy do rozwoju własnych możliwości.

 

Magdalena Nowak

Zastępca Kanclerza DSW

Wykładowcy

Są partnerami, doradcami, tutorami. Często stają się dla Ciebie autorytetami, które pamiętasz całe życie. Pomocni i otwarci, z pasją dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Na egzaminach wymagający, na zajęciach pełni zrozumienia. Doskonale wiedzą, że studenckie życie to nie tylko książki i nauka, ale też praca, przyjaciele i rodzina. Przyjmują studentów z otwartymi głowami, bazując na ich doświadczeniu, wykorzystują mocne strony i talenty w taki sposób, by jak najlepiej pokierować ścieżką edukacji i kariery.

dr Barbara Muszyńska

Jestem doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie edukacji dwujęzycznej, a także pedagogiem terapeutą, nauczycielką z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi. Dzięki swojej pracy w DSW z radością obserwuję, jak uczenie się języka obcego wpływa na nasz rozwój, postrzeganie świata, umiejętność wzajemnego zrozumienia. Spotkania ze studentami i uczniami inspirują mnie również do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań w nauce języków obcych. Interesuję się rozwojem nauki w zakresie kształcenia językowego oraz edukacji dwu- i wielojęzycznej w Europie. jestem również trenerem i metodykiem nauczania języka angielskiego w edukacji dwujęzycznej, współpracuję z wieloma instytucjami kształcącymi nauczycieli w Polsce, m.in. z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie czy też Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dzięki ciekawym i wymagającym spotkaniom ze studentami oraz pracy badawczej, mój zapał do pracy naukowej i dydaktycznej nie słabnie.

 

dr Barbara Muszyńska

Kierownik Pracowni Kształcenia Językowego DSW

Absolwenci

Naszych absolwentów liczymy już w tysiącach. Co możemy o nich powiedzieć? To osoby odważne, ambitne i nietuzinkowe. Z własnym pomysłem na siebie i swoje życie, często też z dokładnie określoną, wybraną i wymarzoną drogą zawodową. Skąd to wiemy? Bo nas odwiedzają, lub my odwiedzamy ich w miejscu pracy podczas studenckich praktyk. Bo są naszymi wykładowcami i ekspertami. Bo utrzymujemy kontakt, zapraszamy na konferencje i wydarzenia naukowe i biznesowe. Jesteśmy z nich bardzo dumni.

Barbara Strabel-Horbacz

Od zawsze interesowało mnie badanie trendów i foresight, kultura i marketing. Często ze zwykłej obserwacji –  gestów, zachowań, języka czy ubioru, po prostu stylu bycia – jestem w stanie coś zapamiętać i wyciągnąć wnioski. Moją pasją jest szeroko pojęty design – od ubrań i mebli, aż po materiały reklamowe, czyli po prostu wszystko, co widać, a co musi być przez kogoś wymyślone, zaprojektowane. Studiując, połączyłam swoje zamiłowanie do kreowania ze sporą dawką praktyki. Wiele zajęć odbywało się w sposób warsztatowy, a na zaliczenie realizowaliśmy ciekawe projekty. Podczas dwóch lat genialnych studiów zrealizowałam wiele takich prac i eventów, poznałam mnóstwo niesamowitych osób, także wykładowców, a dzięki ich otwartości i zaangażowaniu czułam się częścią akademickiej społeczności. Po studiach kontynuowałam swoją przygodę z marketingiem jako koordynatorka ds. mediów społecznościowych w muzycznej i kameralnej księgarni „Niskie Łąki” we Wrocławiu. Obecnie jestem asystentką projektanta jednej z największych polskich marek modowych, czuję się absolutnie spełniona.

 

Barbara Strabel-Horbacz

Absolwentka DSW

Studenci

Kolorowi i hałaśliwi, pełni energii i pomysłów. Bez studentów nie byłoby wspólnoty, którą tworzymy. Zarażają świeżą energią i entuzjazmem - każdy student to inna, ciekawa historia, potencjał do odkrycia i osoba, od której można się czegoś nauczyć! To dla nich, a właściwie dzięki nim, wykładowcy nieustannie poszukują i uczą się jakościowych rozwiązań, wymyślają nowe sposoby nauczania, piszą książki i dzielą się doświadczeniem. Zaangażowanie studentów, ich porażki, sukcesy i pasje, każdego roku z nową siłą, tworzą nieprawdopodobną atmosferę i energię uczelni.

Zdecydowałam się podjąć naukę w DSW, gdyż po przeanalizowaniu ofert innych uczelni okazała się bezkonkurencyjna. Wybrałam kierunek Pedagogika i po kilku miesiącach studiowania jestem bardzo zadowolona z poziomu nauczania, który jest wysoki a tego właśnie oczekuję od uczelni. Szkoła udostępnia szeroki wachlarz możliwości poprzez dodatkowe zajęcia, szkolenia, kursy. Wykładowcy to profesjonalni i empatyczni ludzie, którym zależy byśmy osiągali jak najlepsze wyniki. 

 

Barbara Szewczyk

Studentka DSW

Pracownicy

Tak, tak, w naszej szkole pracują także mistrzowie drugiego planu. Pracownicy administracji, czyli bohaterowie, którzy nie noszą peleryn. Bez nich nie istniałoby Biuro Karier, Biuro Rekrutacji i dziekanat.

 

Dbają o to, by codzienne obowiązku i czynności studentów nie wpływały niekorzystnie na komfort przebywania w szkole, jakość nauczania, tylko by stały się czymś naturalnym, co się po prostu wydarza. Dzięki nim uczelnia bierze udział w targach edukacyjnych, niezmiennie powiększa swój księgozbiór, komputery i sprzęty w laboratoriach działają poprawnie, a w toaletach nie gaśnie światło. To także dzięki nim, studenci i pracownicy mogą liczyć na ciepły i smaczny posiłek w przerwie między zajęciami.

dr. Magdalena Karciarz

Podejmując decyzję o zmianie pracy zadaję sobie pytanie: czy gdybym mogła stworzyć takie miejsce od początku to, czy tak by właśnie wyglądało? Jeśli nie to, co bym zmieniła? Jeśli wszystko – szukam dalej.

 

DSW to miejsce, które od początku pociągało mnie alternatywnym podejściem do edukacji, chciałam zobaczyć „jak działa od środka”. Przekonałam się, że wiele mogę się nauczyć ale też sporo do siebie dać. Przede wszystkim jest to miejsce ciągłego odkrywania. Odkrywania perspektywy dydaktyka, pracownika administracyjnego oraz studenta. To całościowe doświadczenie pozwala mi stwierdzić, że lata związane z DSW (a minęło ich już 16), to lata pełne inspirujących ludzi, nauki oraz rozwoju nowych umiejętności.


Moja edukacja związana jest ściśle z książką i informacją. Prowadząc zajęcia z zakresu źródeł informacji, pracując w Bibliotece, a obecnie prowadząc Wydawnictwo Naukowe DSW, poznaję oblicza własności intelektualnej, terapeutyczną rolę książki. Uczę się, jak ciekawym tworzywem jest słowo. Prowadzenie Wydawnictwa to nie tylko fascynujący autorzy i ich dzieła ale również konkretna lekcja ekonomii i zarządzania.


Nie bez znaczenia jest dla mnie również to, że DSW wspiera mnie jako rodzica. Elastyczny czas pracy pozwala łączyć rolę mamy, dydaktyka i dyrektora Wydawnictwa.

dr Magdalena Karciarz

Dyrektor Wydawnictwa Naukowego DSW