Co zyskujesz, studiując psychologię w DSW?

  • Zajęcia prowadzone są przez ekspertów m.in. z dziedziny psychologii społecznej, klinicznej, sądowej oraz zarządzania i biznesu.
  • Dzięki możliwości pracy z ekspertami, zdobytą wiedzę wykorzystasz w praktyce już w trakcie studiów.
  • Będziesz miał możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności na temat badania procesów i mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka.
  • ​​​​​​Poznasz wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem.
  • Jako przyszły psycholog rozwiniesz umiejętność: słuchania i obserwowania otoczenia, analizowania procesów zachodzących w relacjach międzyludzkich, okazywania empatii oraz nawiązywania kontaktów z innymi, a także diagnozowania problemów i trudności w indywidualnym i społecznym funkcjonowaniu współczesnego człowieka. 

Dodatkowe atuty kierunku: 

  • Jak pokazują badania, psychologia od wielu lat jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków studiów. Nic dziwnego, bowiem jest to kierunek, który został zaprojektowany w przemyślany sposób, a zapotrzebowanie na psychologów na rynku pracy stale rośnie. 
  • Zajęcia, seminaria i warsztaty prowadzone są w przyjaznej atmosferze przez specjalistów – praktyków z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi.
  • Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną, którą uzupełniają zajęciami praktycznymi - biorą udział w symulacjach, analizują przypadki, projektują plany pomocy psychologicznej, realizują projekty badawcze, uczestniczą w laboratoriach komputerowych, poznają narzędzia diagnostyczne i procedury pomocowe bazujące na etycznych standardach zawodu psychologa. 
  • Kierunek psychologia daje szerokie perspektywy zatrudnienia i rozwoju. Absolwenci mogą poszukiwać zatrudnienia zarówno w publicznych, jak i prywatnych ośrodkach i centrach prowadzących oddziaływania psychologiczne. Mają także możliwość prowadzenia własnej praktyki.  

Posłuchaj, co ma do powiedzenia dr Beata Rajba, wykładowca kierunku psychologia.

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu!

do 30 czerwca
czesne już od
495 zł
445 zł
miesięcznie

Zapisując się do 30 czerwca, zyskujesz:
●    300 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 

Jeśli jesteś absolwentem DSW, zyskujesz więcej:

●    800 zł zniżki w czesnym i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.
 

Psychologia jest dziś obecna w niemal wszystkich dziedzinach życia. Jest to nauka, która  zajmuje się analizowaniem i nazywaniem zjawisk psychologicznych przyczyniając się do lepszego rozumienia i rozwiązywania problemów jednostek i grup społecznych. Studiowanie na tym kierunku umożliwia poznawanie natury człowieka, mechanizmów i motywów kierujących jego psychiką i zachowaniem. To kierunek dla osób, które cechuje komunikatywność, otwartość na ludzi, wrażliwość i empatia. Kierunek, który sprzyja rozwijaniu kompetencji niezbędnych do lepszego poznawania i rozumienia siebie oraz innych ludzi w obliczu różnych sytuacji społecznych. Studenci rozwijają umiejętność kreatywnego i krytycznego myślenia, analizowania i interpretowania zjawisk psychologicznych, planowania i przeprowadzania interwencji, projektowania i prowadzenia badań. Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach psychologicznych są niezwykle cenione i przydatne na rynku pracy, zatem ich realizacja daje możliwość podjęcia aktywności zawodowej w wielu obszarach. Umiejętności zdobyte na studiach psychologicznych są spójne z wymaganiami, jakie stawia współczesny rynek pracy i znajdują zastosowanie nie tylko w leczeniu zaburzeń natury psychologicznej. Absolwenci psychologii znajdują zatrudnienie także w instytucjach oświatowych, firmach sprzedażowych, więziennictwie, reklamie, czy nawet transporcie. Możliwości psychologa są właściwie nieograniczone. 

 

Wioletta Klimczak

Menedżer Kierunku Psychologia

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
od 580 zł 630 zł
od 580 zł 630 zł
od 580 zł 630 zł

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF