Co zyskujesz, studiując psychologię na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW?

 • Zdobędziesz wiedzę teoretyczną  i umiejętności praktyczne m. in. z zakresu mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi jak i zachowaniami człowieka. Zapoznasz się z czynnikami biologicznymi, psychologicznymi i społecznymi, które mają wpływ na zachowania ludzi i grup społecznych.
 • Dzięki możliwości nauki pod okiem ekspertów, zdobytą wiedzę możesz stosować w praktyce już w trakcie studiów.


 

 •  Jako student psychologii rozwiniesz umiejętność słuchania i obserwowania otoczenia, analizowania procesów zachodzących w relacjach międzyludzkich, okazywania empatii oraz nawiązywania kontaktów z innymi, a także diagnozowania problemów i trudności w indywidualnym i społecznym funkcjonowaniu współczesnego człowieka. 
 • Nauczysz się prowadzenia rzetelnych badań naukowych. Jako student psychologii będziesz miał dostęp do pakietu statystycznego SPSS oraz do nowoczesnego laboratorium badań i testów psychologicznych. 

Dodatkowe atuty kierunku: 

 • jak pokazują badania, psychologia od wielu lat jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków studiów. Nic dziwnego, bowiem jest to kierunek, który został zaprojektowany w przemyślany sposób, a zapotrzebowanie na psychologów na rynku pracy stale rośnie,
 • zajęcia, seminaria, warsztaty i laboratoria prowadzone są w przyjaznej atmosferze przez specjalistów – praktyków z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi,
 • studenci zdobywają wiedzę teoretyczną, którą uzupełniają zajęciami praktycznymi - biorą udział w wizytach studyjnych, symulacjach, realizują praktyki zawodowe, analizują przypadki, projektują plany pomocy psychologicznej, realizują projekty badawcze, uczestniczą w laboratoriach komputerowych, poznają narzędzia diagnostyczne i procedury pomocowe bazujące na etycznych standardach zawodu psychologa,
 • kierunek dysponuje laboratorium badań i testów psychologicznych, wyposażonym w nowoczesną aparaturę służącą do badań procesów poznawczych,
 • w ramach kierunku funkcjonują aż trzy psychologiczne koła naukowe, w których studenci realizują swoje pasje, uczestniczą w organizacji wydarzeń naukowych, warsztatów, szkoleń oraz wielu innych własnych inicjatyw, które zawsze wspierane są przez opiekunów kół naukowych, wykładowców oraz innych specjalistów-praktyków współpracujących z uczelnią,
 • kierunek psychologia daje szerokie perspektywy zatrudnienia i rozwoju. Absolwenci mogą poszukiwać zatrudnienia zarówno w publicznych, jak i prywatnych ośrodkach i centrach prowadzących oddziaływania psychologiczne. Mają także możliwość prowadzenia własnej praktyki.  

Zobacz, jaki projekt zrealizowali studenci psychologii w ramach Koła Naukowego "Flow".

Poznaj Kasię, naszą studentkę psychologii i inicjatorkę sekcji "Psychoonkologia" działającej w ramach koła naukowego "Flow".

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu!

do 16 października
czesne już od
500 zł
433 zł
miesięcznie

Zapisując się do 16 października, zyskujesz:
●    800 zł zniżki w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 

  Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskujesz więcej:

  ●    900 zł zniżki w czesnym i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
  ●    dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.
   

  Psychologia jest dziś obecna w niemal wszystkich dziedzinach życia. Studiowanie na tym kierunku umożliwia poznawanie natury człowieka, mechanizmów i motywów kierujących jego psychiką oraz zachowaniem. To kierunek dla osób, które cechuje komunikatywność, otwartość na ludzi, wrażliwość i empatia. Studiowanie psychologii sprzyja pogłębianiu kompetencji niezbędnych do lepszego poznawania i rozumienia siebie oraz innych ludzi. Podczas zajęć studenci rozwijają umiejętność kreatywnego i krytycznego myślenia, analizowania i interpretowania zjawisk psychologicznych, planowania i przeprowadzania interwencji, projektowania i prowadzenia badań naukowych. Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach psychologicznych są spójne z wymaganiami współczesnego rynku pracy. Absolwenci psychologii podejmują zatrudnienie nie tylko w obszarze diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych, ale także w instytucjach oświatowych i badawczych, firmach sprzedażowych, więziennictwie, reklamie czy nawet transporcie. Perspektywy zawodowe psychologa są właściwie nieograniczone. 

   

  mgr Wioletta Klimczak

  Menedżer kierunku psychologia

  Studiowanie psychologii koncentruje osoby studiujące na szerokiej wiedzy, poznaniu metody naukowej, prowadzeniu działań diagnostycznych i pomocowych. Jednocześnie studia psychologiczne pozwalają osobom studiującym poznać siebie, dzięki temu mogą korzystać ze swoich kompetencji w sposób profesjonalny i bezpieczny.
  Uniwersytet Dolnośląski DSW stwarza warunki do studiowania, w których wiedza połączona jest z praktyką. Osoby studiujące spotykają się w trakcie zajęć z praktykującymi psychologami z wielu dziedzin (od psychologów pracujących w obszarze zdrowia, psychologii sądowej, marketingu, edukacji, psychologii społecznej, rozwojowej i wielu innych) dzięki temu solidne akademickie podstawy budowane są w odniesieniu do rzeczywistości zawodowej. W gronie osób uczących są wybitni naukowcy, którzy wprowadzają przyszłych psychologów do świata nauki, projektowania i prowadzenia badań oraz publikowania. Ważną wartością w uczeniu psychologii jest dla nas etyka zawodu. Tak w prowadzeniu badań jak i w pomocy kluczowe jest dla nas działanie ze świadomością dobra i bezpieczeństwa osób, które spotykają się z naszymi absolwentami jak i ich samych. Program tutorski, którym obejmujemy studentów już od pierwszych zajęć powoduje, że łatwiej jest się poruszać po naszym Uniwersytecie, załatwiać sprawy oraz poznać i zintegrować się z grupą, by relacje powstałe na studiach dawały podstawy do współpracy po studiach.
  Psychologia to metodyczne skupienie na człowieku. W Uniwersytecie Dolnośląski DSW nie tylko to wiemy, ale przede wszystkim postępujemy tak, by tego uczyć i wymagać.
   

  mgr Maciej Jonek

  Wykładowca kierunku psychologia

  Psychologia jest dla tych, którzy pragną rozumieć, dostrzegać to, co nieoczywiste;  patrzeć i widzieć szerzej;  czuć więcej i towarzyszyć drugiemu człowiekowi na drodze do tego wszystkiego.
   Jeżeli jest to Ci bliskie, zapraszamy na Uniwersytet Dolnośląski DSW 🙂
  Znajdziesz tu ludzi, treści, wyzwania i doświadczenia, które będą zaproszeniem do świata Psychologii.
   

  Katarzyna Nowacka

  Studentka kierunku psychologia

  Kiedy pierwszy raz przekroczyłam progi naszej uczelni, pomyślałam, że będzie to miejsce, z którego będzie mi ciężko wyjść - intuicja mnie nie zawiodła. Budynek uczelni wzbudza we mnie duży uśmiech; kiedy przekraczam jego progi, czuję jakbym wchodziła do miejsca pełnego wsparcia, ludzi, którzy zawsze wyciągną do ciebie pomocną dłoń oraz miejsca, w którym mogę czuć się bezpiecznie. Nie przypuszczałam, że miejsce nauki może wywoływać w nas studentach tak pozytywne emocje. Dotychczas „szkoła” była dla mnie instytucją kojarzącą się jedynie z przepełnionymi holami, zajętymi toaletami oraz zaniedbanymi korytarzami, lecz tego tutaj nikt nie ujrzy. Przerwy na naszym Uniwersytecie są dostosowane tak, aby każdy ze studentów czuł się dobrze i nie był przytłoczony zbyt dużą ilością ludzi podczas przerwy między zajęciami. Uczelnia oferuje wspaniałe miejsca, w których studenci podczas przerw mogą pozwolić sobie na krótki wypoczynek w strefie czerwonej, zielonej, tudzież zielonej. Budynek jest bardzo modernistyczny. Warto wspomnieć o tym, że uczelnia prowadzi wiele aktywności studenckich, dzięki czemu możemy się rozwijać i to przeważnie nieodpłatnie. Kiedy w swojej głowie wizualizowałam sobie, jak będzie wyglądała moja studencka „podróż”, to właśnie oczekiwałam tego, co otrzymałam. Dziś wiem, że wybór Uniwersytetu Dolnośląskiego był jednym z lepszych wyborów w moim życiu.
  Z czystym sumieniem i uśmiechem na buzi mówię- lepiej trafić nie możesz!

  Ines Mielcarek

  studentka psychologii

  To dzięki mojej uczelni mogę zdobywać wiedzę i umiejętności potrzebne na rynku pracy. Bardzo dobra atmosfera na uczelni sprzyja, budowani długotrwałych relacji, opartych na wzajemnym porozumieniu, szacunku i akceptacji. Służą temu standardy obsługi na uczelni, które realizowane są przez każdego pracownika. Dzięki profesjonalnemu  podejściu wykładowców możemy konsekwentne i świadome budować właściwy obraz psychologa. Strategią uczelni jest promowanie rozwoju studenta na najwyższym poziomie, o czym  świadczy profesjonalne wsparcie w kierunku staży, dodatkowych szkoleń, warsztatów, spotkań i webinarów.  Jestem dumna, że studiuje na najlepszej niepublicznej uczelni na Dolnym Śląsku, według  rankingu Perspektyw. 

  Sylwia Małysz

  Studentka kierunku psychologia

  Studia na kierunku psychologia przyniosły mi wiele dobrego. Dzięki poprowadzonej profesjonalnie nauce, zauważyłam jak bardzo ważne jest znać i rozumieć swoje emocje oraz jak istotne jest je „uważniać”. Nauczyłam się większego wglądu w siebie, przez co o wiele łatwiej jest mi zauważać i respektować granice w kontaktach międzyludzkich. W edukacji, oprócz przyswajania wiedzy, doświadczam jej „przetrawiania”, dzięki czemu łatwiej jest mi rozumieć to, czego się uczę. Studia na tym kierunku pozwoliły mi na rozwój w obszarze naukowym. Korzystając z profesjonalnej opieki naukowej wykładowców przeprowadziłam dwa badania psychologiczne, które znajdują się w obszarze moich zainteresowań. Otworzyłam się także na rozwój w różnych dziedzinach nauki, dzięki czemu angażuję się, w realizację licznych projektów. Studia nauczyły mnie jak bardzo ważne jest dbanie o swoje „ja”.

  Iga Użyńska

  Studentka kierunku psychologia

  Zobacz specjalności na tym kierunku

  Specjalności:
  Psychologia kliniczna i zdrowia
  Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
  od 453 zł 520 zł
  Psychologia kliniczna z psychoterapią
  Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
  od 453 zł 520 zł
  Psychologia sądowa
  Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
  od 453 zł 520 zł
  Psychologia zarządzania i biznesu
  Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
  od 453 zł 520 zł
  Psychotraumatologia z psychoterapią
  Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
  od 453 zł 520 zł

  Program studiów

  Program studiów na kierunku psychologia obejmuje:

  Zobacz program studiów

  Wykładowcy

  dr Iwona Krosny-Wekselberg
  dr Tomasz Niemiec
  mgr Wioletta Klimczak

  Psycholog, pedagog, certyfikowany psychoterapeuta, biegły sądowy, mediator rodzinny, interwent kryzysowy, doradca zawodowy. Specjalista Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie certyfikowany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP Niebieska Linia [nr 339]. Menedżer kierunku Psychologia. Prezes...

  Maciej Jonek

  Psycholog, nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w edukacji i komunikacji. Prowadzi własną praktykę psychologiczną. Wspiera profesjonalistów pracujących z ludźmi, w tym nauczycieli, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodzin. Jest trenerem ogólnopolskiego...

  dr Aleksander Korchut

  Doktor w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Magister psychologii: specjalność psychologia kliniczna. Prowadząc praktykę zajmował się orzecznictwem psychologicznym w zawodach trudnych i niebezpiecznych. W swojej pracy naukowej koncertuje się między...

  Dr hab. Alicja Senejko profesor uczelni UDSW

  Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami z pogranicza psychologii rozwoju, psychologii klinicznej oraz psychologii osobowości. Jest autorką ujęcia funkcjonalno-czynnościowego obrony psychologicznej MFCOP oraz opartego na tym ujęciu modelu rozwoju po traumie. Jest też współautorką modelu...

  Prof. dr. hab. n. med. Andrzej Kiejna

  W 1969 roku ukończył  Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Medyczny), gdzie w 1976 otrzymał stopień naukowy doktora nauk medyczych, a w 1991 uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1998 r.  Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora w dziedzinie...

  dr n. med. Ewelina Cichoń

  W 2015 r. ukończyła studia magisterskie z Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu, a w 2003 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. 
  Obecnie swoje zainteresowania badawcze realizuje w obszarze...

  dr Iwona Krosny-Wekselberg

  Wykładowca najpierw w Instytucie Psychologii UWr. a od 2008 r. w DSW, obecnie Uniwersytecie Dolnośląskim. Współpracowała z uczelnią od początku jej istnienia opracowując programy nauczania i prowadząc zajęcia na różnych kierunkach pedagogicznych. W obu uczelniach nagradzana za...

  dr Tomasz Niemiec

  Absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Lider Kolegium Studiów Psychologicznych Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. 
  Prowadzone badania prezentował na konferencjach i sympozjach m.in. w: Toronto, Bolonii, Amsterdamie, Krakowie, Warszawie i Aarhus (Dania). Swoje studia...

  Poznaj innych wykładowców

  Partnerzy kierunku

  Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
  Hand icon

  Zainteresował Cię kierunek?
  Zrób kolejny krok i zacznij studia na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu.

  Zapisz się online
  Pobierz stronę do PDF