Szkoła Doktorska - o procesie

Ostatnia rekrutacja na studia doktoranckie odbyła się we wrześniu 2018 roku. Od roku akademickiego 2019/2020 doktorat można w ramach Szkoły Doktorskiej DSW. Kształcenie w Szkole Doktorskiej DSW:

  • przygotowuje doktoranta do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach naukowych: pedagogika, nauki o komunikacji społecznej i mediach,
  • trwa od sześciu do ośmiu semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej,
  • jest prowadzone na podstawie programu kształcenia ustalonego przez Senat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz indywidualnego planu badawczego.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej trwa od 15 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku. W dniach 10 i 11 września 2019 roku odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.
 

Szkoła Doktorska DSW to miejsce dla osób, które planują rozpocząć karierę akademicką, zrealizować swoje plany badawcze i przygotować rozprawę doktorską w obszarze nauk społecznych w dyscyplinach pedagogika lub nauki o komunikacji społecznej i mediach. Modułowy program kształcenia, stypendium naukowe przez cały okres kształcenia oraz możliwość współpracy naukowej z doświadczonymi badaczami i badaczkami - to atuty Szkoły Doktorskiej DSW.

 

Mamy doświadczenie i wiedzę jak pracować z doktorantami i doktorantkami, a ponad dziewięćdziesiąt osób posiadających dyplom doktora nauk społecznych, to powód do dumy dla społeczności DSW. Wiem, o czym mówię, w 2008 roku - w Dolnośląskiej Szkole Wyższej - obroniłem z wyróżnieniem doktorat z pedagogiki.

dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW

Dyrektor Szkoły Doktorskiej DSW, wiceprzewodniczący Rady Akademickiej DSW