Nauka i praktyka razem

Jesteśmy uczelnią odpowiedzialną. Wiemy, że nauka, która nie ma zastosowania w praktyce, a później w pracy zawodowej, może nie być dla studentów wystarczająco atrakcyjna. Dlatego przy tworzeniu naszych autorskich programów studiów, współpracujemy z praktykami zawodu, ekspertami z wielu dziedzin i z regionalnymi pracodawcami. Bliski kontakt ze środowiskiem biznesowym, podmiotami edukacyjnymi, poradniami psychologicznymi, klastrami nowych technologii, redakcjami, wydawnictwami czy instytucjami państwowymi, sprawia, że nasi studenci zdobywają aktualną wiedzę i poszukiwane przez pracodawców umiejętności.


Firmy i instytucje są dla nas partnerami na wielu płaszczyznach. Mają wpływ nie tylko na programy studiów, ale też na miejsca i sposób odbywania praktyk. Specjaliści z różnych branż często odwiedzają studentów na zajęciach lub prowadzą ciekawe spotkania, szkolenia, warsztaty i  zajęcia z przedmiotów specjalnościowych, dzieląc się wieloletnim doświadczeniem. Są oni ważną częścią naszej uczelnianej wspólnoty – to dzięki nim Uniwersytet Dolnośląski DSW jest miejscem przepływu wiedzy, świeżych podglądów i nowatorskich opinii.


Dzięki partnerstwu biznesowemu nasi studenci mogą również skorzystać z oferowanych przez Biuro Karier propozycji staży, praktyk i pracy, a na targach pracy spotkać przedstawicieli pracodawców i porozmawiać o ich oczekiwaniach i ofertach.

 

Wybrani partnerzy Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW