Jesteśmy jedną z niewielu uczelni niepublicznych w kraju kształcącą tak nowocześnie w tak wielu dyscyplinach:

 • pedagogika,
 • psychologia,
 • nauka o komunikacji społecznej i mediach,
 • informatyka,
 • nauka o bezpieczeństwie,
 • nauka o polityce i administracji,
 • nauka o zarządzaniu i jakości.

Nasi absolwenci to profesjonalni pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, terapeuci i nauczyciele. To jednak nie wszystko!

 

 

 

 

W Uniwersytecie Dolnośląskim DSW kształcimy także:

 • dziennikarzy, wydawców, blogerów, rzeczników prasowych, kreatorów wizerunku,
 • twórców gier i animacji,
 • specjalistów ds. marketingu, bezpieczeństwa, administracji w instytucjach publicznych oraz sektorze biznesowym,
 • ekspertów od dyplomacji i stosunków międzynarodowych,
 • profesjonalnych pracowników służb mundurowych, cywilnych oraz jednostek odpowiadających za bezpieczeństwo,
 • menedżerów OZE (odnawialnych źródeł energii),
 • geodetów oraz specjalistów w zakresie projektowania i samodzielnego tworzenia planów przestrzennych i map.

 

Nasza oferta jest bardzo szeroka, a możliwości rozwoju specjalizacji, które wykładamy, praktycznie nieograniczone.

To nie wszystko

Jako student możesz bez przeszkód korzystać ze studia fotograficznego, studia grafiki komputerowej, zasobów Galerii 55 i Galerii 47, auli ze sprzętem audiowizualnym i innych obiektów, które z założenia przygotowane są do realizacji ekspozycji, działań teatralnych, wystaw, działań performatywnych, realizacji audiowizualnych.

 

W ramach praktyk możesz uczestniczyć w pracach różnorodnych instytucji artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych. Masz też możliwość wspomagania, a także współkreowania projektów i przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych, społecznych.

studio telewizyjne
pracownie informatyczne
pracownie projektowe i fotograficzne
nowoczesne laboratoria dźwięku ze studiem nagraniowym
specjalistyczną pracownię motion capture do wykonywania animacji 3D i efektów specjalnych
pracownie multimedialne

Biblioteka

Mamy jedną z największych bibliotek wśród uczelni niepublicznych w Polsce. Podczas nauki możesz skorzystać z ponad 95 000 woluminów – książek, podręczników i czasopism. Oferujemy również dostęp do zbiorów multimedialnych i elektronicznych dokumentów oraz licencjonowanych baz danych.

 

Biblioteka swój księgozbiór zorganizowała w dostępie wolnym, co oznacza, że czytelnik może samodzielnie poszukiwać potrzebnych pozycji. Jeśli masz dostęp do Internetu, możesz przeglądać katalog biblioteki i e-źródła z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Na miejscu możesz skorzystać ze stanowisk komputerowych, samoobsługowego ksera, czytelni, sali do głośnej nauki i boksów profesorskich.

 

Oprócz gromadzenia i katalogowania zbiorów prowadzimy szkolenia biblioteczne, praktyki studenckie, gościmy grupy szkolne i włączamy się w działania promujące wiedzę, naukę i czytelnictwo. Studentów zapraszamy także w weekendy.

 

W naszej bibliotece szczególną uwagą otaczamy osoby z niepełnosprawnościami – znajdziecie tu różnego rodzaju udogodnienia. Przykładowo na miejscu można skorzystać z powiększalnika teksu TOPAZ. Posiada on kamerę z auto fokusem o standardowej rozdzielczości, blokadę fokusu, funkcję zamrażania obrazu (stopklatka) oraz szeroki zakres powiększeń dla osób niedowidzących.

 

Wydawnictwo naukowe

Mamy własne wydawnictwo naukowe działające od 2004 r. Opublikowaliśmy niemal 200 tytułów, w tym także wyróżnione i nagrodzone prace doktorskie, kierując się zasadami etyki publikacyjnej COPE.

 

Wydajemy cztery tytuły czasopism: „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”, „Forum Oświatowe”, „Studia Poradoznawcze” I „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” – posiadające punktację Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyższego oraz dostępne w nurcie Open Access. Współpracujemy z autorami z całego świata, a na miejscu organizujemy staże dla osób chcących poznać specyfikę pracy w wydawnictwie.

 

Tutoring – innowacyjny system opieki nad studentami

Jako student, przez cały okres nauki, możesz liczyć na pomoc tutora. Programem tutoringu objęci są wszyscy studenci Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, ale szczególną opieką otaczamy studentów i roku studiów licencjackich i magisterskich.

 

Zadaniem tutora jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju studentów, wspieranie ich w nowym środowisku, pomoc w wymagających zadaniach, inspirowanie do podejmowania nowych wyzwań oraz znajdowanie mądrych rozwiązań, korzystnych i akceptowanych przez samego studenta.


Tutoring w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW to połączenie pracy nad rozwojem umiejętności uczenia się z ogólną wiedzą o funkcjonowaniu uczelni wyższej.

 

Biuro Międzynarodowej Wymiany Akademickiej

W ramach projektów wymian studenckich i pracowniczych programu unii europejskiej Erasmus+ współpracujemy z ponad 100 prestiżowymi ośrodkami akademickimi, a także z wieloma instytucjami biznesowymi, znajdującymi się w 24 państwach Unii Europejskiej, a także w Norwegii, Turcji, Islandii, Macedonii Północnej i Serbii.


W ramach programu studenci Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW z sukcesem realizują na uczelniach europejskich programy studiów zagranicznych, mają też możliwość nabycia kompetencji zawodowych w międzynarodowym otoczeniu, odbywając praktyki w europejskich przedsiębiorstwach. Nasze partnerskie uczelnie to między innymi:

 

 • Freie Universität Berlin,
 • University Of Tartu,
 • University Of Bergen,
 • Universidad De Sevilla,
 • University Of Zagreb,
 • Masaryk University,
 • Roskilde University,
 • University Of Utrecht,
 • Universita Degli Studi Di Genova,
 • Technische Universität Dresden,
 • University Of Antwerp.


Co roku zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia i praktyki zagraniczne studentów wszystkich poziomów i typów studiów, a także absolwentów naszej uczelni. Program Erasmus+ umożliwia bowiem również realizację zawodowych praktyk absolwenckich.


Do tej pory udział w programie wzięło blisko 300 studentów i absolwentów Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW i była to dla nich przygoda życia.