Kolegium studiów psychologicznych

Menedżer kierunku psychologia
mgr Wioletta Klimczak

e-mail: wioletta.klimczak@dsw.edu.pl

 

prof. zw. dr hab. Andrzej Kiejna
prof. zw. dr hab. Lotar Rasiński 
dr hab. Alicja Senejko, prof. DSW
dr hab. Adam Zych, prof. DSW
dr hab. Agnieszka Wilczyńska, prof. DSW
dr Dorota Dyjakon, prof. DSW
dr Aleksander Korchut
dr Iwona Krosny-Wekselberg
dr Tomasz Niemiec
dr Michał Gusin
dr Beata Andrzejewska
dr Ewelina Cichoń
dr Tomasz Cyrkot
mgr Maciej Jonek