Kolegium studiów administracyjnych, bezpieczeństwa i technicznych

Dyrektor programowy kierunków: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe
dr Iwona Ładysz

e-mail: iwona.ladysz@dsw.edu.pl

 

prof. zw. dr hab. Edward Czapiewski
prof. zw. dr hab. Piotr Mickiewicz
dr hab. Tomasz Balbus, prof. DSW
dr Emilia Kuczma
dr Bogusław Węgliński
dr Helena Wyligała
prof. DSW dr hab. Krzysztof Szwagrzyk


Dyrektor programowy kierunku geodezja i kartografia
prof. zw. dr hab. Edward Osada

e-mail: edward.osada@dsw.edu.pl 

dr Szymon Ilczuk

 
Dyrektor programowy kierunku informatyka
dr Małgorzata Pietras-Szewczyk

e-mail: malgorzata.pietras@dsw.edu.pl

mgr inż. Stanisław Lota 
mgr inż. Leszek Szewczyk

dr inż. Paweł Prociów