Omega-PSIR

Omega-PSIR jest narzędziem do gromadzenia informacji o dorobku naukowym Pracowników Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

 

Wejdź do bazy!

 

Dostęp do bazy jest publiczny.

Zgodnie z Regulaminem wprowadzania dorobku naukowego do systemu Omega-PSIR (załącznik do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW nr 27/2022) pracownicy etatowi są zobowiązani do prowadzenia kont w Bazie Nauki.
Logowanie do profilu jest możliwe za pomocą danych do logowania do Intranetu.

 

Pracownicy wprowadzają do systemu następujące informacje:

 • dane dotyczące zatrudnienia: dane kontaktowe, identyfikatory ORCID, Google Scholar, Scopus, Web of Science, biogram
 • dane o publikacjach naukowych w terminie do 30 dni od chwili ukazania się publikacji: zgłaszanie opublikowanych pozycji odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego po zalogowaniu się na konto indywidualne autora. Jest to jedyna ścieżka informowania o osiągnięciach publikacyjnych
  W załączonym Przewodniku dla nauczycieli akademickich  znajduje się instrukcja wpisywania publikacji do systemu.

Informacje związane z pozostałymi aktywnościami naukowymi (rozprawy doktorskie i habilitacyjne, wydawane czasopisma, konferencje organizowane przez Uniwersytet Dolnośląski DSW oraz udział pracowników w konferencjach naukowych, zespoły badawcze, współpraca wewnętrzna i zewnętrzna, nagrody i wyróżnienia, recenzowane rozprawy doktorskie i habilitacyjne, komercjalizacja wyników działalności naukowej) wprowadza redaktor bazy w terminie 30 dni od dnia powiadomienia redaktora.

 

Wymienione osiągnięcia należy zgłaszać mailowo na adres anna.andrejow-kubow@dsw.edu.pl dbając o przesyłanie możliwie pełnych informacji o danym osiągnięciu. Ułatwi to i przyspieszy zamieszczenie ich w systemie. Warunkiem uwzględnienia aktywności naukowych w ocenie nauczycieli akademickich jest widoczność informacji o nich w systemie Omega-PSIR.

 

Przewodniki:

Baza Nauki – Przewodnik dla nauczycieli akademickich

Regulamin wprowadzania dorobku naukowego do Bazy Nauki

 

Wszelkie pytania dotyczące Bazy Nauki należy kierować do redaktora bazy – Anny Andrejów-Kubów, Kierownika Biura Nauki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej  - kontakt: tel. 539 670 468; e-mail: anna.andrejow-kubow@dsw.edu.pl

 

Najnowsze publikacje Pracowników Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW

 • Zarębski, T. (2021). When the Ordinary Meets the Jiggery-Pokery: Towards a Wittgensteinian Reading of Lindgren’s Karlson on the Roof. Children’s Literature in Education, 52(2), 149–161. http://doi.org/10.1007/s10583-020-09408-7
 • Bilon-Piórko, A., & Thomsen, R. (2022). A critical review of contemporary concepts of agency in the field of career guidance: life-design counselling and a systems theory framework. British Journal of Guidance and Counselling, 50(4), 533–546. http://doi.org/10.1080/03069885.2022.2101614
 • Muszyńska, B., & Gómez Parra, M. E. (2022). It’s embedded!? Modeling the Tenets of Critical Pedagogy for Future Teachers Working in Multilingual and Multicultural Learning Environments. Forum Oświatowe, 34(1(67)), 11–21. http://doi.org/10.34862/fo.2022.1
 • Muszyńska, B. (2022). The Implementation of Reflexive Methodology and a Storyline in Dual-Language Field Research. Przegląd Badań Edukacyjnych, 36(1), 261–280. http://doi.org/10.12775/PBE.2022.012
 • Gontarska, M., Rudnicki, P., & Zańko, P. (2022). Learning (for) Civil Disobedience in Poland: Extinction Rebellion as a New Form of Social Movement. In R. Evans, E. Kurantowicz, & E. Lucio-Villegas, R. Evans, E. Kurantowicz, & E. Lucio-Villegas (Eds.), Remaking Communities and Adult Learning: Social and Community-based Learning, New Forms of Knowledge and Action for Change (Vol. 11, pp. 170–187).
 • Zarębski, T. (2021). Grammatical self, linguistic community and education of grownups: Cavell reads Emerson. Cogent Arts and Humanities, 1–14. http://doi.org/10.1080/23311983.2021.1886437
 • Starnawski, M., & Forecki, P. (2022). Political Scientists’ Public Involvement and the Meanings of Democratic Education: Critical Questions from Poland. PS-Political Science & Politics, 55(3), 580–582. http://doi.org/10.1017/S1049096522000117
 • Gawęda, Ł., Cyrkot, T., Jankowiak-Siuda, K., Szczepanowski, R., & Cichoń, E. (2021). Mindreading and metacognition patterns in patients with borderline personality disorder: experimental study. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, null. http://doi.org/https://doi.org/10.1007/s00406-020-01227-7
 • Sadowski, A., Dobrowolska, B., Skowron-Grabowska, B., & Bujak, A. (2021). Polish Textile and Apparel Industry: Global Supply Chain Management Perspective. Autex Research Journal, Vol.21(nr 3), 262–271. http://doi.org/10.2478/aut-2021-0021
 • Pietras-Szewczyk, M. (2021). The Potential to Reduce Pollutant Emissions from Individual Household Sector by Involving Citizens as Project Stockholders. European Journal of Sustainable Development, 257–266. http://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n1p257
 • Zych, A. (2022). Usiłowanie samobójstwa, samobójstwo w starości i parasamobójstwo. In B. Hołyst, B. Hołyst (Ed.), Zapobieganie samobójstwom. Zachowania suicydalne osób starszych (Vol. 2, pp. 11–40).
 • Rasiński, L. (2022). Beyond Critical Theory. Wittgenstein, Discourse Ethics and Emancipatory Practice. In P. Garofalo, C. Demmerling, & F. Cimatti, P. Garofalo, C. Demmerling, & F. Cimatti (Eds.), Wittgenstein and Marx. Language, Mind and Society (pp. 119–140). Mimesis International.
 • Janiak, A. (2022). Transformations of religiosity during the SARS-COV-2 pandemic - on the example of religious practices of Polish students. Religions, null.
 • Kruk, J. (2022). Możliwości wprowadzania Mindtoyness do wczesnej edukacji. Ewaluacja z perspektywy społeczno-organizacyjnej i badawczej. Problemy Wczesnej Edukacji, 54(1), 60–72. http://doi.org/10.26881/pwe.2022.54.05
 • Szczepanowski, R., Wójta-Kempa, M., Cichoń, E., Andrzejewska, B., & Niemiec, T. (2021). Measurement of Unwanted Thought Suppression Strategies with the Thought Control Questionnaire in the General Polish Population: A Confirmatory Factor Analysis and Validation. Psychology Research and Behavior Management, 14, 137–148. http://doi.org/10.2147/PRBM.S286245
 • Pac-Pomarnacka, L., Augustyn, A., & Rutkowski, D. (2021). Fizyczno-utylitarny wzór kultury a doświadczenia wojny w byłej Jugosławii. Studia Peregietica, 35(3), null.
 • Faulkner, K. M., Uchmanowicz, I., Lisiak, M., Cyrkot, T., Szczepanowski, R., & Cichoń, E. (2021). Cognition and Frailty in Patients With Heart Failure: A Systematic Review of the Association Between Frailty and Cognitive Impairment. Frontiers in Psychiatry, 12, art. http://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.713386