An invitation to contribute a chapter

Dear Authors,

 

Dr. Barbara Muszyńska and Dr. Holly Hansen-Thomas are going to edit a book on Critical Language Pedagogy in Action to be published by the FRSE Publishing House in Warsaw, Poland.

 

FRSE is the Foundation for the Development of the Education System in Poland. It is a part of the National Agencies network in Europe, which is responsible for the Erasmus+ Programme and European Solidarity Corps in Poland. The aim of the National Agencies across Europe is to bring European countries together and to foster solidarity in European society.

 

The FRSE Publishing House publishes books in open access in English and Polish (two separate publications) in a pdf/ePub format as well as paper copies. The FRSE also promotes its publications in Poland and in the European Union, since they are a part of the Erasmus+ national agencies network in the European Union. Therefore, the book will receive international visibility. Each book undergoes a blind review before it is accepted for publishing.

 

We would like to invite you to contribute a chapter to this book. Chapters will need to be around 6,000 words with references in length.

You are welcome to invite co-authors to contribute to your chapter and/or suggest other researchers.

Prospective authors are encouraged to write a chapter specifically for the volume. However, it is also possible to draw on already published work, adapting this to address the volume theme. Copyright clearance for work that has already been published is entirely the responsibility of the contributing authors. The evidence of such clearance may be required by the publishers when we submit the final draft of the volume.

 

This book is aimed at school teachers as well as academic teachers and researchers.

 

For more details, please click here         (download)

Szeroki zakres współpracy

Współpraca z partnerami zagranicznymi obejmuje wymianę studentów i wykładowców, prowadzenie projektów badawczych oraz organizację międzynarodowych konferencji. Prowadzi to do efektywnej wymiany doświadczeń naukowych i dydaktycznych, poznawaniu nowych środowisk oraz doskonaleniu praktycznej znajomości języków obcych.


Współpracujemy m.in. z takimi uczelniami zagranicznymi jak:

  • The New School for Social Research (Stany Zjednoczone Ameryki)
  • Uniwersytet w Roskilde (Dania)
  • Uniwersytet w Warwick (Wielka Brytania)
  • Uniwersytet w Algarve (Portugalia)
  • Uniwersytet w Sztokholmie (Szwecja)
  • Narodowy Uniwersytet Irlandii w Maynooth (Irlandia)
  • Uniwersytet w Sevilli (Hiszpania)

 

Europejska Karta Naukowca

Celem karty jest zapewnienie, aby charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami lub grantodawcami sprzyjał osiągnięciu pozytywnych wyników w tworzeniu, przekazywaniu, wymianie oraz rozpowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju technologicznego, a także rozwojowi kariery pracowników naukowych.
 
Karta uznaje także wartość wszelkiego typu form mobilności będącej środkiem do dalszego rozwoju zawodowego naukowców. W tym sensie Karta stanowi ramy dla naukowców, pracodawców i grantodawców, które są dla nich zachętą do odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania w środowisku pracy, a także do postrzegania siebie nawzajem jako profesjonalistów.
 
Karta skierowana jest do wszystkich naukowców w Unii Europejskiej na wszystkich etapach kariery naukowej i obejmuje swoim zakresem wszystkie dziedziny badań naukowych w sektorze państwowym i prywatnym, niezależnie od charakteru stanowiska i zatrudnienia, statusu prawnego pracodawcy lub typu organizacji bądź instytucji, w której prowadzone są badania.
 
Karta uwzględnia różnorodne funkcje pełnione przez naukowców, którzy wyznaczani są nie tylko do prowadzenia badań naukowych i/lub działań rozwojowych, ale także wykonują zadania związane z opieką naukową, doradztwem, zarządzaniem lub administracją
 
Karta opiera się na założeniu, że nadrzędnym zobowiązaniem zarówno naukowców, jak też ich pracodawców i/lub grantodawców jest przestrzeganie odpowiednich przepisów krajowych lub regionalnych. W przypadku, gdy status i prawa naukowców, pod niektórymi względami są bardziej korzystne od tych, które przewiduje Karta, nie należy powoływać się na zawarte w niej warunki w celu ograniczenia statusu i praw, które naukowcy posiadają. Naukowcy oraz ich pracodawcy i grantodawcy przestrzegający postanowień ujętych w Karcie zobowiązani są również respektować prawa podstawowe oraz przestrzegać zasad uznanych przez Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
 
Dolnośląska Szkoła Wyższa podpisała deklarację poparcia dla założeń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
 
Zarządzeniem Rektora DSW nr 2/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. powołany został Uczelniany Zespół ds. HR Excellence in Research, który ma za zadanie przeprowadzić audyt wewnętrzny sprawdzający stosowanie się Dolnośląskiej Szkoły Wyższej do zasad określonych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

 

Badacze wizytujący DSW

  • PROF. DR. CLOTILDE LECHUGA JIMÉNEZ (doktor historii sztuki, 2015) obecnie pracuje w Katedrze Edukacji Matematycznej, Edukacji Nauk Społecznych i Nauk Eksperymentalnych na Uniwersytecie w Maladze (Hiszpania) jako adiunkt.  Jej badania koncentrują się na historii sztuki, gender studies, pedeutologii, kształceniu nauczycieli i zatrudnialności absolwentów.  Jest członkiem zespołów badawczych w następujących projektach:  (i)Innowacja + Rozwój (I + D) HAR2016-75662-P "Prácticas de subjetividad en las artes contemporáneas. Recepción crítica y ficciones de la identidad desde la perspectiva de género" (2016-2020); (ii) HUM-365'Training, Orientation, Employability, Entrepreneurship, Inclusion i Innovation (2017-); (iii)  PIE17-075 075'Teaching Contemporary Art From A Gender Perspective And Mindfulness Practice’ (2017-2019); (iv) PIE15-100' 100 “Integration of contents and English at the Faculty of Sciences of Education (ICIFACE) (2015-2017) (v) HUM222 “Architektura i dziedzictwo miejskie w Andaluzji " (2011-2017). Jej ostatnia publikacja to "Andaluzyjski projekt artystyczny. Barokowa rzeźba”. ENCYCLOPEDIA BOOKS (N. 38) Wydawca: Publicaciones Comunitarias, Sevilla (Hiszpania) ISBN: 978-84-936736-9-7. Jest Autorką ponad sześciu artykułów opublikowanych w SCOPUS, Katalog Latindex, Carhus Plus, MIAR, Dialnet, CIRC TO CATEGORY B.
  • Nadja Thoma, University of Vienna (Austria). Od marca do czerwca 2016 r. gościć będzie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na Wydziale Nauk Pedagogicznych w ramach międzynarodowego programu stażowego CEEPUS III. Opiekunem naukowym Nadji Thoma jest prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz.
  • Diane Nottle, City University of New York's Graduate School of Journalism (USA). Przyjeżdżając kolejny raz do Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, tym razem jako stypendystka Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Diane Nottle oferuje wrocławianom kursy języka angielskiego w trzech obszarach: media, sztuka i turystyka. Intensywne, dwutygodniowe spotkania przeznaczone są dla osób, które znają język przynajmniej w stopniu średniozaawansowanym. Udział można wziąć w jednym, dwóch lub trzech kursach.