Szeroki zakres współpracy

Współpraca z partnerami zagranicznymi obejmuje wymianę studentów i wykładowców, prowadzenie projektów badawczych oraz organizację międzynarodowych konferencji. Prowadzi to do efektywnej wymiany doświadczeń naukowych i dydaktycznych, poznawaniu nowych środowisk oraz doskonaleniu praktycznej znajomości języków obcych.


Współpracujemy m.in. z takimi uczelniami zagranicznymi jak:

  • The New School for Social Research (Stany Zjednoczone Ameryki)
  • Uniwersytet w Roskilde (Dania)
  • Uniwersytet w Warwick (Wielka Brytania)
  • Uniwersytet w Algarve (Portugalia)
  • Uniwersytet w Sztokholmie (Szwecja)
  • Narodowy Uniwersytet Irlandii w Maynooth (Irlandia)
  • Uniwersytet w Sevilli (Hiszpania)

 

Europejska Karta Naukowca

Celem karty jest zapewnienie, aby charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami lub grantodawcami sprzyjał osiągnięciu pozytywnych wyników w tworzeniu, przekazywaniu, wymianie oraz rozpowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju technologicznego, a także rozwojowi kariery pracowników naukowych.
 
Karta uznaje także wartość wszelkiego typu form mobilności będącej środkiem do dalszego rozwoju zawodowego naukowców. W tym sensie Karta stanowi ramy dla naukowców, pracodawców i grantodawców, które są dla nich zachętą do odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania w środowisku pracy, a także do postrzegania siebie nawzajem jako profesjonalistów.
 
Karta skierowana jest do wszystkich naukowców w Unii Europejskiej na wszystkich etapach kariery naukowej i obejmuje swoim zakresem wszystkie dziedziny badań naukowych w sektorze państwowym i prywatnym, niezależnie od charakteru stanowiska i zatrudnienia, statusu prawnego pracodawcy lub typu organizacji bądź instytucji, w której prowadzone są badania.
 
Karta uwzględnia różnorodne funkcje pełnione przez naukowców, którzy wyznaczani są nie tylko do prowadzenia badań naukowych i/lub działań rozwojowych, ale także wykonują zadania związane z opieką naukową, doradztwem, zarządzaniem lub administracją
 
Karta opiera się na założeniu, że nadrzędnym zobowiązaniem zarówno naukowców, jak też ich pracodawców i/lub grantodawców jest przestrzeganie odpowiednich przepisów krajowych lub regionalnych. W przypadku, gdy status i prawa naukowców, pod niektórymi względami są bardziej korzystne od tych, które przewiduje Karta, nie należy powoływać się na zawarte w niej warunki w celu ograniczenia statusu i praw, które naukowcy posiadają. Naukowcy oraz ich pracodawcy i grantodawcy przestrzegający postanowień ujętych w Karcie zobowiązani są również respektować prawa podstawowe oraz przestrzegać zasad uznanych przez Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
 
Dolnośląska Szkoła Wyższa podpisała deklarację poparcia dla założeń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
 
Zarządzeniem Rektora DSW nr 2/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. powołany został Uczelniany Zespół ds. HR Excellence in Research, który ma za zadanie przeprowadzić audyt wewnętrzny sprawdzający stosowanie się Dolnośląskiej Szkoły Wyższej do zasad określonych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

 

Badacze wizytujący DSW

  • PROF. DR. CLOTILDE LECHUGA JIMÉNEZ (doktor historii sztuki, 2015) obecnie pracuje w Katedrze Edukacji Matematycznej, Edukacji Nauk Społecznych i Nauk Eksperymentalnych na Uniwersytecie w Maladze (Hiszpania) jako adiunkt.  Jej badania koncentrują się na historii sztuki, gender studies, pedeutologii, kształceniu nauczycieli i zatrudnialności absolwentów.  Jest członkiem zespołów badawczych w następujących projektach:  (i)Innowacja + Rozwój (I + D) HAR2016-75662-P "Prácticas de subjetividad en las artes contemporáneas. Recepción crítica y ficciones de la identidad desde la perspectiva de género" (2016-2020); (ii) HUM-365'Training, Orientation, Employability, Entrepreneurship, Inclusion i Innovation (2017-); (iii)  PIE17-075 075'Teaching Contemporary Art From A Gender Perspective And Mindfulness Practice’ (2017-2019); (iv) PIE15-100' 100 “Integration of contents and English at the Faculty of Sciences of Education (ICIFACE) (2015-2017) (v) HUM222 “Architektura i dziedzictwo miejskie w Andaluzji " (2011-2017). Jej ostatnia publikacja to "Andaluzyjski projekt artystyczny. Barokowa rzeźba”. ENCYCLOPEDIA BOOKS (N. 38) Wydawca: Publicaciones Comunitarias, Sevilla (Hiszpania) ISBN: 978-84-936736-9-7. Jest Autorką ponad sześciu artykułów opublikowanych w SCOPUS, Katalog Latindex, Carhus Plus, MIAR, Dialnet, CIRC TO CATEGORY B.
  • Nadja Thoma, University of Vienna (Austria). Od marca do czerwca 2016 r. gościć będzie w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na Wydziale Nauk Pedagogicznych w ramach międzynarodowego programu stażowego CEEPUS III. Opiekunem naukowym Nadji Thoma jest prof. DSW dr hab. Ewa Kurantowicz.
  • Diane Nottle, City University of New York's Graduate School of Journalism (USA). Przyjeżdżając kolejny raz do Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, tym razem jako stypendystka Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Diane Nottle oferuje wrocławianom kursy języka angielskiego w trzech obszarach: media, sztuka i turystyka. Intensywne, dwutygodniowe spotkania przeznaczone są dla osób, które znają język przynajmniej w stopniu średniozaawansowanym. Udział można wziąć w jednym, dwóch lub trzech kursach.