Federacja Naukowa WSB-DSW Merito posiada pełne uprawnienia awansowe w 8 dyscyplinach naukowych, które zostały poddane ewaluacji jakości działalności naukowej:

  • Ekonomia i finanse
  • Językoznawstwo
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
  • Nauki o kulturze fizycznej
  • Nauki o zarządzaniu i jakości
  • Pedagogika
  • Psychologia

Zapytaj o szczegóły:

Dział Awansów Naukowych
 

Maria Sikorska-Gąsior
e-mail: maria.sikorska-gasior@federacja.merito.pl
numer telefonu: 539 670 454

Kolegium doktorskie:

Zapraszamy na studia podyplomowe Kolegium Doktorskie

 

Sprawdź szczegóły

Postępowanie doktorskie

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Federacji Naukowej WSB-DSW Merito.

 

Przejdź do strony

Postępowanie habilitacyjne

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Federacji Naukowej WSB-DSW Merito

 

Przejdź do strony