Zostań wykładowcą

Kadra naukowo-dydaktyczna odgrywa istotną rolę w procesie nauczania w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Kwalifikacje wykładowców, wiedza, doświadczenie, umiejętności oraz współpraca ze studentami, wsparcie w rozwijaniu zainteresowań nauką – mają istotny wpływ na sukces uczelni. Dolnośląska Szkoła Wyższa od 16 lat uzyskuje tytuł najlepszej niepublicznej uczelni na Dolnym Śląsku (ranking Perspektyw 2021).

 

Rosnące zainteresowanie studiami na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu oraz sukcesywnie poszerzana oferta kierunków studiów i specjalności skłaniają nas do poszukiwania wysokiej jakości wykładowców – wykładowców i specjalistów praktyków zainteresowanych podjęciem współpracy z uczelnią. 

 

Jeśli chcieliby Państwo dołączyć do grona naszych wykładowców, dzielić się wiedzą i zawodowymi doświadczeniami ze studentami, uczestnikami studiów podyplomowych oraz wspierać ich w rozwijaniu naukowych zainteresowań, przekazywać zdobyte doświadczenia na szkoleniach, seminariach i konferencjach organizowanych przez Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu, zapraszamy do podjęcia współpracy.

 

Sprawdź aktualne oferty pracy w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.