Nauczanie zdalne w DSW

Aby zapewnić ciągłość i jakość kształcenia w odniesieniu do zdalnego nauczania, udzielamy od marca 2020 r. wsparcia wykładowcom i studentom. To wsparcie oferujemy w różnorodnych formach, np. szkolenia online, instrukcje, filmy instruktażowe.

 

Aby doskonalić działania związane z nauczaniem zdalnym, została powołana Pracownia Edukacji Zdalnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 

To jednostka wydziałowa, podlegająca Dziekanowi WSS DSW, która będzie wspomagać proces kształcenia oraz prowadzić działalność szkoleniową w zakresie zdalnej edukacji.

 

Pracownia została utworzona na podstawie zaleceń Założyciela DSW, Uchwały Senatu DSW, a także obowiązujących w grupie uczelni TEB Akademia rekomendacji i standardów, dotyczących wykorzystywania w procesie nauczania i uczenia się na studiach wyższych metod i technik kształcenia na odległość, w tym np. „Standardów metodyki kształcenia zdalnego”.

Co to oznacza dla wykładowcy?

  • metodyczne oraz techniczne doradztwo w zakresie projektowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • możliwość korzystania z dodatkowej formy wsparcia (technicznego, e-metodycznego) w formie konsultacji z pracownikami Pracowni możliwość udziału w tematycznych szkoleniach doskonalących.
  • dostęp do dodatkowych instrukcji, filmów instruktażowych dotyczących korzystania z MS Teams Moodle oraz innych narzędzi TIK przydatnych w projektowaniu i realizacji procesu dydaktycznego.
  • dostęp do dedykowanego serwisu internetowego poświęconego e-learningowi, zawierającego aktualne informacje na temat seminariów, konferencji, publikacji a także bezpłatnych szkoleń i kursów oraz e-materiałów dla nauczycieli akademickich.
  • wsparcie w projektowaniu i tworzeniu kursów oraz materiałów e-learningowych i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w zajęciach prowadzonych zdalnie synchronicznie lub oferowanych w formule asynchronicznej.

 

Kontakt:

Kierownik Pracowni Edukacji Zdalnej

mgr inż. Stanisław Lota

e-mail: stanislaw.lota@dsw.du.pl

 

Metodyk ds.edukacji zdalnej

mgr Elżbieta Makowska-Ciesielska

e-mail: elzbieta.makowska-ciesielska@dsw.edu.pl

 

Koordynator i Specjalista ds. e-learningu i LMS

dr Elena Atanasiu

e-mail: elena.atanasiu@dsw.edu.pl

 

Specjalista ds. multimediów i LMS

inż. Michał Stańczak

e-mail: michal.stanczak@dsw.edu.pl

 

Sprawdź co mówią o Pracowni Edukacji Zdalnej: mgr inż. Stanisław Lota - Kierownik Pracowni Edukacji Zdalnej oraz mgr Elżbieta Makowska-Ciesielska - metodyk ds. edukacji zdalnej.

 

Akademickie Kursy Online

Zostań ambasadorem kształcenia zdalnego w grupie WSB i DSW

 

Jako doświadczony dydaktyk wiesz, że klasyczne zajęcia mają też swoje słabe strony - prowadzenie wielokrotnie tych samych wykładów prowadzi do powstania rutyny oraz zabiera czas, który w innym wypadku mógłbyś poświęcić na indywidualne wsparcie studenta, większą liczbę ćwiczeń lub pogłębienie tematu.   

Trudno jest też znaleźć odpowiedni poziom, adekwatny zarówno dla najsłabszych, jak i najlepszych studentów.  

 

Chcemy zaprosić Cię do współpracy przy innowacyjnym programie dydaktycznym Wyższych Szkół Bankowych i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, którego efektem będzie stworzenie Akademickich Kursów Online.  

 

Szczegółowe informacje: Akademickie Kursy Online