Nauczanie zdalne w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW

Aby zapewnić ciągłość i jakość kształcenia w odniesieniu do zdalnego nauczania, udzielamy od marca 2020 r. wsparcia wykładowcom i studentom. To wsparcie oferujemy w różnorodnych formach, np. szkolenia online, instrukcje, filmy instruktażowe.

 

Aby doskonalić działania związane z nauczaniem zdalnym, została powołana Pracownia Edukacji Zdalnej (PEZ) Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.
 

Pracownia została utworzona na podstawie zaleceń Założyciela Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, Uchwały Senatu Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, a także obowiązujących w grupie uczelni TEB Akademia rekomendacji i standardów, dotyczących wykorzystywania w procesie nauczania i uczenia się na studiach wyższych metod i technik kształcenia na odległość, w tym np. „Standardów metodyki kształcenia zdalnego”. 

 

Na początku 2022 Pracownia Edukacji Zdalnej, przekształciła się w Dział Rozwoju Kształcenia Zdalnego (DRKZ), jednostka, która podlega Vice Kanclerzowi do Spraw Dydaktyki.  

Co to oznacza dla wykładowcy?

  • metodyczne oraz techniczne doradztwo w zakresie projektowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • możliwość korzystania z dodatkowej formy wsparcia (technicznego, e-metodycznego) w formie konsultacji z pracownikami Pracowni możliwość udziału w tematycznych szkoleniach doskonalących.
  • dostęp do dodatkowych instrukcji, filmów instruktażowych dotyczących korzystania z MS Teams Moodle oraz innych narzędzi TIK przydatnych w projektowaniu i realizacji procesu dydaktycznego.
  • dostęp do dedykowanego serwisu internetowego poświęconego e-learningowi, zawierającego aktualne informacje na temat seminariów, konferencji, publikacji a także bezpłatnych szkoleń i kursów oraz e-materiałów dla nauczycieli akademickich.
  • wsparcie w projektowaniu i tworzeniu kursów oraz materiałów e-learningowych i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w zajęciach prowadzonych zdalnie synchronicznie lub oferowanych w formule asynchronicznej.

 

 

Kontakt:


Dyrektor Działu Rozwoju Kształcenia Zdalnego 
Dr  Elena Atanasiu 
e-mail: elena.atanasiu@dsw.edu.pl
 
Specjalista ds. multimediów i LMS
inż. Michał Stańczak
e-mail: michal.stanczak@dsw.edu.pl