Uczelnia zrealizowała już ponad 60 projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, w tym 14 międzynarodowych ze środków m.in. Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, itd. na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą blisko 25 mln złotych. Realizuje również inne projekty w ramach programów: Horyzont 2020, Erasmus+, Międzynarodowe Partnerstwa Strategiczne, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, czy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Laureaci nagród z obszaru dorobku naukowego i działalności dydaktycznej

Polityka Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu w sprawie rozwoju i wspierania kadry naukowej i dydaktycznej ma realny wpływ na osiągnięcia swoich pracowników.

Laureatami nagród z obszaru dorobku naukowego zostali:
 

 • dr hab. Katarzyna Gawlicz, prof. DSW
  Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego w 2022 roku w kategorii naukowej za publikację pt. „School as a site of transformative adult learning: parents’ experiences of Polish democratic school, Critical Studies in Education” (Critical Studies in Education)
 • dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW
  Nagroda im. Profesor Ireny Lepalczyk w 2021 roku za monografię pt. „Przecież jesteśmy! Homofobiczna przemoc w polskich szkołach – narracje gejów i lesbijek” (2020, współautorka dr Marzanna Pogorzelska)
 • dr hab. Sławomir Krzychała, prof. DSW
  Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego w 2021 roku w kategorii naukowej za publikację pt. „Teacher Responses to New Pedagogical Practices: A Praxeological Model for the Study of Teacher-Driven School Development” (American Educational Research Journal)
 • dr Anna Bilon
  Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznana w roku 2015 za osiągnięcia naukowe II stopnia będące podstawą nadania stopnia doktora w postaci rozprawy doktorskiej pt. "Poradnictwo kariery w Holandii – założenia, organizacja, perspektywy aplikacji w Polsce".
 • prof. DSW dr hab. Lotar Rasiński
  Nagroda Prezesa Rady Ministrów przyznana w roku 2014 za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną "Śladami Marksa i Wittgensteina. Krytyka społeczna bez teorii krytycznej".
 • dr Barbara Kutrowska
  Nagroda Ministra Edukacji i Prezydenta Wrocławia przyznana w roku 2012 za wybitne osiągnięcia pedagogiczne.
 • dr Aleksandra Moroska-Bonkiewicz
  Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznana w roku 2010 za osiągnięcia naukowe II stopnia będące podstawą nadania stopnia doktora w postaci rozprawy doktorskiej pt. "Prawicowy populizm a eurosceptyzm (na przykładzie Listy Pima Fortuyna w Holandii i Ligi Polskich Rodzin w Polsce".

Laureaci nagród za działalność dydaktyczną

 • dr Barbara Muszyńska

          Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznana w 2020 r. za znaczące osiągnięcia w       

          zakresie działalności dydaktycznej .