Co zyskasz rozwijając karierę naukową w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW?

  • Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), w ramach oceny działalności naukowej, przyznał naszej uczelni kategorię B.
  • Uczelnia zrealizowała już ponad 60 projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, w tym 14 międzynarodowych ze środków m.in. Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, itd. na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą blisko 25 mln złotych.
  • Dolnośląska Szkoła Wyższa jest także miejscem, gdzie odbywają się liczne seminaria, debaty, międzynarodowe konferencje, specjalistyczne kursy i szkolenia oraz zajęcia prowadzone przez wybitnych ekspertów, praktyków oraz specjalistów współpracujących z uczelnią.
  • Mamy jedną z największych bibliotek wśród uczelni niepublicznych w Polsce. Podczas nauki możesz skorzystać z ponad 95 000 woluminów – książek, podręczników i czasopism. Oferujemy również dostęp do zbiorów multimedialnych i elektronicznych dokumentów oraz licencjonowanych baz danych.
  • Kształcenie w Szkole Doktorskiej umożliwia zdobycie zaawansowanej wiedzy z pedagogiki i dyscyplin pokrewnych, przygotowuje do samodzielnej pracy badawczej i prowadzenia działalności dydaktycznej na poziomie akademickim, a także pozwala na twórczą wymianę myśli i rozwój umiejętności.
  • Kładziemy nacisk na to, aby nasza uczelnia była miejscem wymiany myśli i poglądów, miejscem spotkań ludzi z pasją, pełnych zaangażowania. Atmosferę na uczelni i relacje, jakie się rodzą, cenią nasi pracownicy naukowi.
  • Siedziba Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW znajduje się w niedalekiej odległości od ścisłego centrum Wrocławia i jest dobrze skomunikowana m.in. z portem lotniczym, dworcem PKP Wrocław Mikołajów, dworcem PKS oraz autostradową obwodnicą miasta.
dr hab. Paweł Rudnicki

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW to miejsce dla osób, które planują rozpocząć karierę akademicką, zrealizować swoje plany badawcze i przygotować rozprawę doktorską w obszarze nauk społecznych w dyscyplinach pedagogika lub nauki o komunikacji społecznej i mediach. Modułowy program kształcenia, stypendium naukowe przez cały okres nauki oraz możliwość współpracy naukowej z doświadczonymi badaczami i badaczkami – to atuty Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

 

Mamy doświadczenie i wiedzę jak pracować z doktorantami i doktorantkami, a ponad osiemdziesiąt osób posiadających dyplom doktora nauk społecznych, to powód do dumy dla społeczności Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Wiem, o czym mówię, w 2008 roku – w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW – obroniłem z wyróżnieniem doktorat z pedagogiki. dr hab. Paweł Rudnicki prof. DSW, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, wiceprzewodniczący Rady Akademickiej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW

dr hab. Paweł Rudnicki

prof. DSW, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, wiceprzewodniczący Rady Akademickiej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW