Nauka służy wyjaśnianiu i rozumieniu zjawisk oraz procesów zachodzących w świecie, a także przewidywaniu zachodzenia i przebiegu tych zjawisk. Pracownika naukowego obowiązuje etyka ogólnoludzka jak każdego człowieka, ale odpowiedzialność jest jego większa także dlatego, że pracownikom nauki przypisuje się wysoką rangę i zaufanie w społeczeństwie.

 

Powołana w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW Uczelniana Komisja ds. etyki badań naukowych pomaga zrozumieć i wdrożyć m.in.:  zalecenia dotyczące postępowania z danymi naukowymi, procedurami badawczymi, praktykami wydawniczymi, recenzowaniem i opiniowaniem prac.

Uczelniana Komisja ds. etyki badań naukowych

Komisja powstała 15 marca 2018 roku (zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW nr 4/2018 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu Uczelnianej Komisji ds. etyki badań naukowych w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW).
Obowiązujący obecnie regulamin wprowadzony został 14 stycznia 2020 roku (na mocy zarządzenia Rektora nr 1/2020 z 14 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczelnianej Komisji ds. etyki badań naukowych w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW).

 

Celem działania Komisji jest opiniowanie projektów badań naukowych realizowanych przez pracowników, studentów, doktorantów i podmioty zewnętrzne w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW. Opinia Komisji dotyczy wyłącznie przestrzegania zasad etyki badań naukowych i respektowania praw ochrony dóbr osobistych uczestników badań.

 

Obecny Skład Uczelnianej Komisji ds. etyki badań naukowych :

  • Przewodnicząca - dr hab. Maria Reut, prof. DSW 
  • Sekretarz - dr hab. Tomasz Zarębski, prof. DSW
  • Przedstawicielka Wydziału Studiów Stosowanych – dr hab. Jolanta Zwiernik, prof. DSW
  • Przedstawiciel Wydziału Studiów Stosowanych – dr hab. Remigiusz Szczepanowski, prof. DSW
  • Przedstawicielka Wydziału Studiów Stosowanych - dr hab. Agnieszka Węglińska, prof. DSW
  • Przedstawiciel Wydziału Studiów Stosowanych – dr hab. Marek Heine, prof. DSW