O Biurze Nauki

Biuro Nauki dokumentuje oraz promuje dorobek publikacyjny Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.
BN prowadzi bazy: 

 • PUB – PUBlikacje Pracowników Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW,
 • oPUB – repozytorium instytucjonalne Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

 

Do zadań Biura Nauki należy rejestracja dorobku naukowego pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW w systemie publikacji pracowników (PUB):

 • gromadzenie informacji o dorobku,
 • przygotowywanie zestawień bibliograficzno-bibliometrycznych,
 • promocja systemu PUB w uczelni.

Zarządzanie repozytorium DSW (oPUB):

 • redakcja i administrowanie oPUB.

Wspieranie społeczności uczelni w obliczaniu wskaźników parametrycznych na podstawie dorobku.


 

Publikacje pracowników Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW

Dorobek publikacyjny pracowników Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW rejestrowany jest w bazie PUB oraz w Polskiej Bibliografii Naukowej.
Do bazy PUB wpisywane są informacje o publikacjach naukowych i fachowych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, a także innych autorów, których prace posiadają afiliację Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Opis bibliograficzny pracy powstaje na podstawie dokumentu źródłowego (oryginału lub kopii publikacji).

 

Rejestrowane publikacje

W PUB dokumentowane są publikacje wydane w formie drukowanej lub elektronicznej. Rejestracji podlegają:

 • artykuły w czasopismach naukowych oraz innych wydawnictwach ciągłych,
 • monografie, podręczniki, skrypty oraz inne wydawnictwa zwarte (książki),
 • autorskie rozdziały w książkach naukowych,
 • redakcja naukowa monografii,
 • referaty i komunikaty opublikowane w materiałach konferencyjnych,
 • recenzje opublikowane w czasopismach,
 • tłumaczenia,
 • opracowania,
 • przedmowy,
 • sprawozdania,
 • oraz wybrane publikacje nie mające charakteru naukowego, np. prace dydaktyczne, popularyzatorskie, instruktażowe.

Analiza dorobku publikacyjnego

Biuro Nauki wykonuje analizy dorobku publikacyjnego na podstawie danych zawartych w bazie PUB oraz w Polskiej Bibliografii Naukowej.
Corocznie wykonywana jest analiza dorobku dla całej Uczelni, pozwalająca na ocenę kondycji naukowej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW oraz jej poszczególnych wydziałów. Ponadto Biuro Nauki przygotowuje:

 • zestawienia bibliograficzno-bibliometryczne na potrzeby wydziałów i innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW,
 • analizy bibliometryczne dla pracowników Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW (m.in. na potrzeby postępowań awansowych).

Zestawienia mogą obejmować dane bibliograficzne publikacji, liczbę punktów, liczbę cytowań oraz wartości innych wskaźników bibliometrycznych (np. indeksu H).