O Biurze Nauki

Biuro Nauki dokumentuje oraz promuje dorobek publikacyjny Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.
BN prowadzi bazy: 

 

Do zadań Biura Nauki należy także

  • przygotowywanie zestawień bibliograficzno-bibliometrycznych,
  • wspieranie społeczności uczelni w obliczaniu wskaźników parametrycznych na podstawie dorobku.

 


 

 

Analiza dorobku publikacyjnego

Biuro Nauki wykonuje analizy dorobku publikacyjnego na podstawie danych zawartych w Bazie Nauki Omega-PSIR oraz w Polskiej Bibliografii Naukowej.
Corocznie wykonywana jest analiza dorobku dla całej Uczelni, pozwalająca na ocenę kondycji naukowej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW oraz jej poszczególnych wydziałów. Ponadto Biuro Nauki przygotowuje:

  • zestawienia bibliograficzno-bibliometryczne na potrzeby wydziałów i innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW,
  • analizy bibliometryczne dla pracowników Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW (m.in. na potrzeby postępowań awansowych).

Zestawienia mogą obejmować dane bibliograficzne publikacji, liczbę punktów, liczbę cytowań oraz wartości innych wskaźników bibliometrycznych (np. indeksu H).