Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji/ Program Edukacja

​    

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,

konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

 

Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej

 

Program: Edukacja Komponent III

Źródło Finansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

Operator programu: FRSE

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. Uniwersytetu DSW

Czas trwania: 01.02.2022 - 31.01.2024

Wartość projektu: 196 632 EUR

Strona www: https://eeagrants.org

 

Opis: Celem głównym projektu, o charakterze współpracy dwustronnej, jest wypracowanie Dolnośląskiej Strategii Rozwoju Edukacji Zawodowej  przez dokonanie szeregu analiz rozwiązań strategicznych w państwach UE i OECD oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych funkcjonowania edukacji zawodowej w Polsce. Partnerami projektu są Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.

Ministerstwo Edukacji i Nauki


Ze sportem przez całe życie! Promocja sportu w środowisku akademickim

Program: Społeczna odpowiedzialność nauki/ moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu

 

Kierownik projektu: dr Dariusz Rutkowski

Czas trwania: 01.03.2022 - 31.12.2023

Dofinansowanie z budżetu państwa: 95 000 PLN

Wartość projektu: 105 600 PLN

 

Opis: Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności fizycznej studentów, słuchaczy pracowników oraz ich rodzin.


Strefa podcastów DSW

Program: Społeczna odpowiedzialność nauki/ moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu

 

Kierownik projektu: dr Szymon Makuch

Czas trwania: 01.12.2021 - 30.11.2023

Dofinansowanie z budżetu państwa: 189 475 PLN

Wartość projektu: 254 822 PLN

 

Opis: W ramach projektu planowane jest stworzenie kanału promującego podcasty przygotowywane przez studentów, doktorantów, pracowników i współpracowników Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.


Przystosowanie środowiska VR do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku

Program: Studenckie koła tworzą innowacje

 

Kierownik projektu: dr Szymon Makuch

Opiekun merytoryczny: dr Dariusz Rutkowski

Czas trwania: 04.04.2022 - 03.03.2023

Dofinansowanie z budżetu państwa: 26 800 PLN

Wartość projektu: 26 800 PLN

 

Opis: Celem projektu jest realizacja dwóch wirtualnych środowisk, które uwzględnią potrzeby osób z dysfunkcją wzroku. Rezultatem projektu będzie określenie skali udogodnień wpływającej na pozytywny odbiór technologii VR przez osoby z dysfunkcją wzroku.


Wittgensteina wykłady z filozofii psychologii

Program: Doskonała nauka/ moduł: Wsparcie monografii naukowych

 

Kierownik projektu: dr Magdalena Karciarz

Czas trwania: 01.12.2021 - 28.02.2023

Dofinansowanie z budżetu państwa: 47 300 PLN

Wartość projektu: 73 450 PLN

 

Opis: Przedmiotem projektu jest wydanie publikacji pod redakcją prof. Piotra Dehnela, która będzie przekładem na język polski opublikowanej już Wittgenstein's Lectures on Philosophical Psychology, 1946-47.


Fenomen głosu i wizerunku w komunikacji społecznej

Program: Doskonała nauka/ moduł: Wsparcie monografii naukowych

 

Kierownik projektu: dr Magdalena Karciarz

Czas trwania: 01.12.2021 - 30.11.2022

Dofinansowanie z budżetu państwa: 15 040 PLN

Wartość projektu: 31 640 PLN

 

Opis: Przedmiotem projektu jest wydanie publikacji autorstwa dr. Piotra Pary oraz dr. Marka Zimniaka dotyczącej fenomenu głosu i wizerunku w komunikacji społecznej, ukazującej nowe dla polskiego odbiorcy spojrzenie na budowanie wizerunku poprzez głos i wpływie głosu na postrzeganie wizerunku.


Jaka szkoła? Jaka edukacja? (Nie)obecne dyskursy edukacyjne w postpandemicznym świecie

Program: Doskonała nauka/ moduł: Wsparcie konferencji naukowych

 

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW

Czas trwania: 01.12.2021 - 30.11.2022

Dofinansowanie z budżetu państwa: 23 400 PLN

Wartość projektu: 48 475 PLN

 

Opis: Projekt polega na organizacji konferencji, która będzie inicjowała nowy cykl pt. “Jaka szkoła? Jaka edukacja?”


Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Sycowie

 

Kierownik projektu: dr Magdalena Czubak-Koch, prof. DSW

Czas trwania: 01.07.2020 - 30.06.2022

Wartość projektu: 51 945,60 PLN

 

Opis: W wyniku realizacji projektu powstanie Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń dla województwa dolnośląskiego jako wzorcowa placówka w skali kraju, wspierająca w codziennej pracy obecnych i przyszłych nauczycieli.


Mistrzowie dydaktyki

 

Kierownik projektu: Małgorzata Fit

Czas trwania: 28.02.2019 - 30.06.2022

Wartość projektu: 201 365 PLN

 

Opis: Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu. 


Zajęcia wyrównawcze dla studentów I roku studiów stacjonarnych

 

Kierownik projektu: dr hab. Joanna Minta, prof. DSW

Czas trwania: 1.12.2021 - 31.12.2021

Wartość projektu: 69 300 PLN


Profesjonalny pracownik socjalny - studia II stopnia  na kierunku praca socjalna

 

Kierownik projektu: Magdalena Fit

Czas trwania: 1.10.2016 - 31.10.2019

Wartość projektu: 299 237,50 PLN


Wsparcie dla czasopism naukowych

Rocznik Bezpieczeństwa Narodowego

Studia poradoznawcze

Forum Oświatowe

Komisja Europejska (Horyzont 2020) ​​​​​​

 

Kierownik projektu: dr hab. Hana Cervinkova, prof. DSW

Czas trwania: 01.10.2015 - 29.02.2020

Wartość projektu: 3 472 230,24 EUR (DSW: 672 412,32 EUR)

Patrnerstwa Strategiczne dla Szkolnictwa Wyższego - Erasmus+


Teacher Culture Pluri

 

Kierownik projektu: dr Barbara Muszyńska

Czas realizacji: 01.09.2019 - 31.12.2022

Wartość projektu: 117 729 PLN

 

Opis: Project supports the promotion of high-quality teaching in that it creates a sustainable solution for the integration of the plurilingual/pluricultural approach into international FL teacher education, which to date has been largely unsystematic, irregular or simply non-existent.


EU_CUL - Europejskie dziedzictwo kulturowe jako instrument wzmacniania akademickiego kształcenia i społecznej odpowiedzialności instytucji szkolnictwa wyższego

 

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Czas trwania: 01.03.2019 - 31.12.2021

Wartość projektu: 281 325 EUR


PRoSPERo - Pedagogy of Robotics in the Social Professions in Europe

 

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW

Czas trwania: 01.03.2019 - 31.12.2021

Wartość projektu: 112 574  PLN


Learning for Life: Student retention through innovative teaching approaches

 

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW

Czas trwania: 01.10.2016 - 31.08.2018

Wartość projektu: 61 627 PLN


EMPLOY - Enhancing the employability of non-traditional students in HE

 

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Czas trwania: 01.11.2014 - 30.09.2017

Wartość projektu: 1 809 654 PLN


AppSam – Professional and Social Support in Dementia Care

 

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Czas trwania: 01.09.2016 - 30.09.2017


European Doctoral Programme in Career Guidance & Counselling

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Alicja Kargul

Czas trwania: 01.10.2013 - 30.11.2016

Wartość projektu: 60 000 PLN


EDUPRO - Promocja uczenia się przez całe życie w szkołach wyższych przez wdrożenie innowacyjnych praktyk w zakresie uznawalnościefektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną

 

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Czas trwania: 01.09.2014 - 31.08.2016

Wartość projektu: 474 000 PLN


Narrative of carrer/labour market related learning of low skilled workers

 

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Czas trwania: 23.10.2013 - 01.10.2015

Wartość projektu: 107 500  PLN

Narodowe Centrum Nauki


Reakcje wobec ekstermizmu politycznego w państwie demokratycznym - "walcząca demokracja" w działaniu.

 

Kierownik projektu: dr Aleksandra Moroska-Bonkiewicz

Czas trwania: 03.08.2015 - 03.01.2022

Wartość projektu: 112 882 PLN


Szkoły demokratyczne - studium przypadku socjopedagogicznego nowych alternatyw edukacyjnych

 

Kierownik projektu: dr Katarzyna Gawlicz

Czas trwania: 25.02.2015 - 24.10.2020

Wartość projektu: 308 554 PLN


Indywidualne źródła rozwoju mobbingu w miejscu pracy

 

Kierownik projektu: dr Małgorzata Gamian-Wilk

Czas trwania: 28.03.2014 - 27.11.2017

Wartość projektu: 90 625 PLN


Relacyjność kolektywnych i indywidualnych wzorów działania w roli nauczyciela-tutora: rozwój profesjonalny w binarnym systemie działalności

 

Kierownik projektu: dr Sławomir Krzychała, prof. DSW

Czas trwania: 21.07.2015 - 20.11.2017

Wartość projektu: 262 360 PLN


Perspektywy awatara

 

Kierownik projektu: dr Marta Kania

Czas trwania: 11.03.2014 - 10.02.2017

Wartość projektu: 127 120 PLN


Kosowo jako suwerenne państwo. Teoria i praktyka

 

Kierownik projektu: dr Patrycja Marcinkowska

Czas trwania: 13.06.2011 - 24.11.2015

Wartość projektu: 48 198 PLN


Pozamilitarne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego Federacji Rosyjskiej

 

Kierownik projektu: dr Dorota Kaźmierczak-Pec

Czas trwania: 19.05.2011 - 18.12.2014

Wartość projektu: 33 456 PLN


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Zintegrowany program rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

 

Kierownik projektu: Magdalena Fit

Czas realizacji: 01.06.2018 - 31.12.2023

Wartość projektu: 6 718 987,01 PLN

 

Opis: Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, a także zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr uczelni w systemie szkolnictwa wyższego.


Innowacyjna uczelnia - doskonalenie działalności akademickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska

 

Kierownik projektu: Urszula Kłobuszewska

Czas realizacji: 01.07.2019 - 30.11.2023

Wartość projektu: 8 194 889,12 PLN

 

Opis: Celem projektu jest doskonalenie działalności akademickiej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW przez wdrożenie zintegrowanego programu uczelni na rzecz rozwoju regionalnego. Zaplanowane działania przyczynią się do podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w regionie Dolnego Śląska, a także poprawy efektywności i jakości edukacji oraz wdrożenie zmian organizacyjnych w uczelni. Wsparciem w ramach projektu objęci są studenci, doktoranci oraz pracownicy Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.


Studia? Nie ma przeszkód! Uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnością

 

Kierownik projektu: Magdalena Fit

Czas realizacji: 02.01.2020 - 31.10.2023

Wartość projektu: 3 367 154,00 PLN

 

Opis: Celem projektu jest zwiększenie dostępności Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW dla osób z niepełnosprawnościami poprzez podniesienie kompetencji kadry w zakresie kształcenia i obsługi osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie i usuwanie barier architektonicznych, infrastrukturalnych a także zwiększenie komfortu studiowania dla osób z niepełnosprawnością.


Profesjonalny nauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej

 

Kierownik projektu: dr hab. Sławomir Krzychała, prof. DSW

Czas realizacji: 01.01.2019 - 31.05.2023

Wartość projektu: 1 022 075,00 PLN

 

Opis: Celem projektu jest opracowanie programów kształcenia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, uruchomienie tego kierunku oraz przeprowadzenie dwóch cyklów kształcenia na studiach II stopnia.


Edukacja międzypokoleniowa - działania artystyczne dla zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej

 

Kierownik projektu: Magdalena Fit

Czas realizacji: 01.03.2019 - 30.03.2023

Wartość projektu: 409 568,75 zł PLN

 

Opis: Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna różnych grup wiekowych - dzieci, młodzieży, studentów i seniorów, pobudzenie ich aktywności edukacyjnej i kulturalnej, zapobieganie społecznemu wykluczeniu, a także edukacja liderów społecznych, edukatorów  instytucji kultury, managerów, decydentów zarządzających dostępnym w regionie dziedzictwem kulturowym, oraz studentów, nauczycieli i lokalnych społeczności.


Praca Socjalna - studia dualne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

 

Kierownik projektu: Sławomir Brdęk

Czas realizacji: 01.07.2018 - 30.06.2022

Wartość projektu: 960 485,00 PLN

 

Opis: Celem projektu jest opracowanie nowego programu kształcenia i realizacja studiów dualnych na kierunku Praca Socjalna o specjalności Organizacja i wsparcie w pracy socjalnej, które są realizowane zgodnie z oczekiwaniami pracodawców i przyszłych pracowników. Realizacja studiów dualnych o profilu praktycznym zakończy się uzyskaniem wykształcenia wyższego uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.


Pedagogika specjalna- studia dualne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

 

Kierownik projektu: dr Magdalena Czubak-Koch, prof. DSW

Czas trwania: 01.07.2018 - 30.03.2022

Wartość projektu: 1 664 928,00 PLN


Dolnośląska Akademia Dzieci, Młodzieży i Rodziców

 

Kierownik projektu: Magdalena Fit

Czas trwania: 01.07.2018 - 30.10.2021

Wartość projektu:  251 937,50 PLN


Big data - digital marketing and trendwatching  studia II stopnia w języku angielskim w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

 

Kierownik projektu: dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW

Czas trwania: 01.05.2017 - 30.09.2019

Wartość projektu: 1 425 108,01 PLN


Systemy wsparcia ośrodków terapii behawioralnej pracujących z osobami dotkniętymi zaburzeniami rozwojowymi

 

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Czas trwania: 01.09.2015 - 30.08.2018

Wartość projektu: 46 875 PLN


Kształcimy dla zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego

 

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Czas trwania: 03.01.2011 - 31.12.2015

Wartość projektu: 4 752 027 PLN


Praktyczne kształcenie dla rynku pracy

 

Kierownik projektu: Izabela Beno

Czas trwania: 01.10.2014 - 30.09.2015

Wartość projektu: 1 930 087,40 PLN


Poprzez praktykę do profesjonalizmu – nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja

 

Kierownik projektu: Izabela Beno

Czas trwania: 03.01.2011-31.10.2014

Wartość projektu: 3 774 142,92 PLN

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Wykonanie przez jednostkę naukową prac rozwojowych dotyczących opracowania prototypu innowacyjnej aplikacji mobilnej do prezentacji produktów, wykorzystującej technologię Augmented Reality

 

Kierownik projektu: dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW

Czas trwania: 15.08.2019 - 12.09.2019

Wartość projektu: 123 000 PLN


Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w oparciu o analizę heterogenicznych zbiorów danych opisujących działalność podmiotu świadczącego usługi e-handlu

 

Kierownik projektu: dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW

Czas trwania: 27.08.2018 - 15.11.2018

Wartość projektu: 117 500 PLN

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


 "Kruche awatary?" Reprezentacje niepełnosprawności w grach wideo w warstwie językowej, wizualnej, fabularnej i strukturalnej

 

Kierownik projektu: dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW

Czas trwania: 01.01.2021 - 16.12.2021

Wartość projektu: 118 795 PLN

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - Bony na innowacje

 • Prototyp platformy automatycznej komunikacji firmy typu start up z Funduszami typu Seed i VC  wraz z algorytmem oceny potencjału inwestycyjnego
 • Rozwój firmy Human Partner sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań Edu-Tech
 • Wykonanie prac badawczo-rozwojowych służących opracowaniu innowacyjnej aplikacji mobilnej Mobileo w wersji dla klienta biznesowego
 • Zaprojektowanie i wdrożenie responsywnej platformy e-learningowej w obszarze psychologii
 • Przeprowadzenie prac B+R nad wprowadzeniem opaski monitorującej osoby przebywające w domu dla osób niesamodzielnych
 • Przeprowadzenie prac B+R nad wprowadzeniem mobilnego przewodnika w muzeum
 • Ogólnopolski mobilny przewodnik po wydarzeniach – cyfrowe narzędzie do aktywizacji społeczeństwa
 • Opracowanie innowacyjnej linii naturalnych produktów YUTA Herbal Discoveries
 • Opracowanie prototypu innowacyjnej aplikacji mobilnej do prezentacji produktów, wykorzystującej technologię Augmented Reality
 • Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w oparciu o analizę heterogenicznych zbiorów danych opisujących działalność podmiotu świadczącego usługi e-handlu

Wrocławskie Centrum Akademickie


Program Visiting Professors:

prof. Karen Donders, Vrije Universiteit Brussel

prof. Stefan Sorgner, John Cabot University

prof. Richard Bernstein, The New School for Social Research

prof. Jeffrey Goldfarb, The New School for Social Research

prof. Mirami Cohen, University of Montreal


Wrocławska Profesura im. Fritza Sterna

Anne Applebaum


Fundusz Aktywności Studenckiej (FAST)

 

Kto mnie woła – spektakl teatralny, adaptacja sceniczna słuchowiska/dramatu Tymoteusza Karpowicza

Kierownik projektu: dr Monika Taras

Wartość projektu: 5 000 PLN


"Szkarłatne żagle". Słuchowisko audiowizualne z elementami perfopmatywnymi, na podstawie bajki Aleksandra Grina "Szkarłatne żagle"

Kierownik projektu: dr Anita Szprych

Wartość projektu: 3 100 PLN


Rejestrowanie audiosfery - studencki field recording

Kierownik projektu: dr Szymon Nożyński

Wartość projektu: 3 000 PLN


Pokolenia - spektakl teatralny

Kierownik projektu: dr Anita Szprych

Wartość projektu: 5 000 PLN

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 


Podniesienie jakości obsługi studentów zagranicznych potencjałem rozwoju DSW

 

Program: Welcome to Poland 2021

Czas trwania: 01.05.2022 - 30.04.2023

Wartość projektu: 229 010 PLN

 

Opis: Celem projektu był rozwój potencjału Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW w zakresie umiędzynarodowienia i kształcenia studentów zagranicznych przez podniesienie jakości obsługi oraz stworzenie struktur uczelnianych odpowiedzialnych za ten proces.

 

Zrealizowane działania:

1. Przygotowanie koncepcji i realizacja uczelnianego “Programu Buddy” w którym wzięło udział ok. 100 polskich i zagranicznych studentów Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. W programie studenci zagraniczni, mogli skorzystać z pomocy Opiekuna/Buddy, podczas swojego pobytu we Wrocławiu. W ramach wyjść integracyjnych studenci otrzymali pakiet wejściówek do wybranych miejsc nauki/kultury m.in. Centrum Nauki Hydropolis, na wystawę multisensoryczną IMPRESJONIŚCI, Muzeum Gier i Komputerów Minionej Ery, Zoo i Afrykanarium oraz poznania polskich tradycji kulinarnych - vouchery do baru PRL/Breslauer i Setka. 

2. Realizacja szkolenia z języka angielskiego dla 23 pracowników bezpośrednio zaangażowanych w obsługę studentów obcokrajowców, szkolenia z zakresu przyjmowania cudzoziemców na studia wyższe w Polsce w których udział wzięły 3 osoby oraz szkolenia międzykulturowo-komunikacyjne dla 2 pracowników administracyjnych. Wszyscy uczestnicy szkoleń uzyskali wymagane certyfikaty.

3. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania adaptacyjnego o charakterze integracyjno-edukacyjnym, w którym udział wzięli studenci zagraniczni Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. W ramach spotkania zaprezentowano najważniejsze aspekty prawne dotyczące cudzoziemców przybywających do Polski, informacje z zakresu opieki medycznej, legalizacji pobytu oraz podjęcia pracy.

4. Dostosowanie strony www do realizacji kształcenia dla studentów zagranicznych w języku angielskim i ukraińskim oraz zamieszczenie tłumaczenia treści zawartych na nowo powstałych witrynach UA i EN.

5. Utworzenie tzw. “Welcome Center” w którym powierzono zadania bieżącej i kompleksowej obsługi studenta zagranicznego, osobie posiadającej bogate doświadczenie w realizacji międzynarodowych programów kształcenia we współpracy z zagranicznymi uczelniami, biegle posługującej się językiem angielskim.

6. Przygotowanie i dostosowanie materiałów organizacyjno-informacyjno-adaptacyjnych do wersji user-frendly m.in. tłumaczenia w języku angielskim dokumentacji związanej z przebiegiem kształcenia. Przygotowanie e-ulotki dotyczącej działalności Welcome Center w wersji EN. Wszystkie materiały dostosowane zostały do potrzeb osób z niepełnosprawnością, zostały odpowiednio opracowane merytorycznie i graficznie.

 


 Solidarni z Ukrainą - Intensywny Kurs Języka Polskiego

 

Czas trwania: 01.07.2022 - 30.09.2022

Wartość projektu: 165 500 PLN

 

Opis: Celem programu jest umożliwienie studentom i doktorantom, którzy są obywatelami Ukrainy i przybyli do Polski po 24 lutego 2022 nauki języka polskiego.


Wyłaniająca się nowa kultura szkoły oraz jej potencjalne konsekwencje w kontekście edukacji zdalnej w czasie pandemii COVID 19

 

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW

Czas trwania: 15.02.2021 - 15.08.2022

Wartość projektu: 118 212 PLN

 

Opis: Celem badań jest przyjrzenie się procesowi zmiany kultury szkoły w kontekście edukacji zdalnej w czasie pandemii COVID-19 w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii.


Solidarni z Białorusią - stypendium naukowe

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW

Czas trwania: 15.02.2021 - 14.02.2022

Wartość projektu: 139 000 PLN

Bony na Innowacje

 

Bon na Innowacje. Innowacyjność = Konkurencyjność. II edycja. Bony na innowacje procesowe i produktowe dla Dolnośląskich Przedsiębiorstw


Wprowadzenie innowacji procesowej w zakresie obsługi klientów poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych

Partner: DWG DESIGN Krzysztof Kościukiewicz

Opiekun projektu:  dr Michał Otrocki 

Wartość projektu: 282 900 zł


Wykonanie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem skalowalnej, łatwo aktualizowanej oraz skonkretyzowanej platformy hostingowej ze zwiększoną odpornością na czynniki losowe

Partner: GRIX Sp z. o.o.

Opiekun projektu: prof. Jan Stasieńko

Wartość projektu: 289 050 zł


 

Opracowanie innowacyjnej formy zarządzania kartami klienta w salonie beauty 

Partner: Międzynarodowa Akademia Zawodowa Sp. z o.o.

Opiekun projektu: prof. Agnieszka Węglińska 

Wartość projektu: 282 900 zł


Wykonanie prac badawczo-rozwojowych umożliwiających opracowanie innowacyjnej linii produktów kosmetycznych 

Partner: Styl i Uroda Sp. z o.o.

Opiekun projektu: dr Justyna Harbanowicz 

Wartość projektu: 289 050 zł


Opracowanie innowacyjnej technologii automatyzującej procesy logistyczno-magazynowe, w tym w szczególności przesyłek wielogabarytowych

Partner: Stator MK Sp. z o.o. SK

Opiekun projektu:  dr Szymon Makuch 

Wartość projektu: 289 050 zł


Prace badawczo-rozwojowe służące opracowaniu ulepszeń i nowych rozwiązań technologicznych systemu e-commerce w firmie Stator MK sp. z o.o. umożliwiających wydajniejszą i bezpieczniejszą sprzedaż krajową oraz umożliwiających internacjonalzację przedsiębiorstwa

Partner: Stator MK Sp. z o.o. 

Opiekun projektu:  dr Marek Zimnak 

Wartość projektu: 289 050 zł


Samochód z panelami fotowoltaicznymi pozwalający na otworzenie i uruchomienie pojazdu na odcisk palca

Partner: "DAWO" P.P.H.U. Danuta Kardasz 

Opiekun projektu: prof. Jan Stasieńko

Wartość projektu: 289 050 zł


Opracowanie prototypu dużej maszyny próżniowej do odlewania z żywicy

Partner: Autonomic Sp. z o.o.

Opiekun projektu: prof. Jan Stasieńko

Wartość projektu: 289 050 zł

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta


Fulbright Senior Award 2021-22: dr Barbara Muszyńska, Uniwersytet Dolnośląski DSW


Fulbright Specialist Grant 2018: dr Timothy Mahoney,  Millersville University


Fulbright Specialist Grant 2016: Diane Nottle, Columbia University

Archiwalne

 • Proměny české a polské pohraniční školy poskytující povinné vzdělávání po r. 1989. Komparativní studie
 • Doradca - trener - konsultant. Całożyciowe Poradnictwo Zawodowe 
 • Praca i kariera 
 • Pracownia Ewaluacji dla Zespołów Edukacyjnych
 • Jakość kształcenia potencjałem rozwoju Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW
 • Wydział Nauk Technicznych
 • Dokształcanie nauczycieli - inwestycja w przyszłe pokolenia
 • Wykształcony nauczyciel
 • Kształcenia pracowników socjalnych w ramach: studiów I stopnia na kierunku praca socjalna
 • Nauczyciel na praktykach. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego
 • Współpraca instytucjonalna na rzecz sukcesu młodzieży – dobre praktyki partnera niemieckiego
 • Szkoła Kluczowych Kompetencji
 • How do mainstream curricula address the nature of minority cultural diversity
 • Konferencj naukowa "Dni odnawialnych źródeł energii i czystego powietrza"
 • Supporting the families of children with neurodevelopmental disorders (Special Educational Needs)
 • Edukacja słuchaczy Dolnośląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • Visegrad cooperation on innovative practices of teaching and learning in higher education
 • Intensywny Kurs Języka Angielskiego/ English Language Practicum