Dziesięć uczelni otrzymało granty NAWA na dofinansowanie projektów naukowych, których realizacja przyczyni się do rozwiązania bieżących, kluczowych dla społeczeństwa, problemów naukowych. Dziewięć projektów poświęconych jest badaniom związanym z pandemią, jeden z nich otrzymała Dolnośląska Szkoła Wyższa.


Dolnośląska Szkoła Wyższa otrzymała grant interwencyjny NAWA na projekt z obszaru edukacji: „Wyłaniająca się nowa kultura szkoły oraz jej potencjalne konsekwencje w kontekście edukacji zdalnej w czasie pandemii COVID-19”. Celem badań jest przyjrzenie się procesowi zmiany kultury szkoły pod wpływem edukacji zdalnej w czasie pandemii COVID-19 w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Naukowcy zamierzają przyjrzeć się m.in. interakcji ucznia z nauczycielem w nowej wirtualnej szkolnej rzeczywistości, uczestnictwu rodziców w e-learningu, a także zbadać proces edukacji zdalnej pod kątem edukacyjnych nierówności wynikających ze statusu społecznego rodzin.

 

 

Projekt badawczy poprowadzi prof. Piotr Mikiewicz (na zdjęciu) wspólnie z doktorantkami mgr Martą Jurczak-Morris oraz mgr Justyną Barzak. Projekt realizowany jest w ramach prac Zespołu Socjologii Edukacji i Polityki Edukacyjnej DSW. 
 

Czytaj więcej