EuroScience Open Forum 2024 - dr Dorota Prędkiewicz

Podczas tegorocznej edycji EuroScience Open Forum, udział wzięła nasza wykładowczyni pedagogiki specjalnej dr Dorota Prędkiewicz.

 

To jedna z najważniejszych i największych konferencji międzynarodowych, w której wzięło udział 2500 uczestników, odbyło się 7 sesji plenarnych, 145 wystąpień. Główne obszary tematyczne to: transformacja energetyczna, zrównoważone środowisko, tożsamość kulturowa i transformacja społeczna, przemiany w obrębie doskonałości naukowej oraz zdrowe społeczeństwo.

W sesji posterowej Zdrowe społeczeństwo dr Dorota Prędkiewicz zaprezentowała temat: Early imitation in newborns as a diagnostic indicator in detecting developmental abnormalities on the autism spectrum - report from own research, który wzbudził bardzo duże zainteresowanie uczestników ESOF2024.

Dwie nowe publikacje prof. dr hab. Piotra Mickiewicza

Zapraszamy na dwie nowe publikacje prof. dr hab. Piotra Mickiewicza. Artykuły przybliżają temat bezpieczeństwa energetycznego w regionie Bałtyku. 

 

Energetyczna Europa Bałtycka – pomiędzy współpracą a rywalizacją-Część projektów, których realizacja była istotna dla państwa polskiego poddana została obstrukcji co ograniczyło ich efektywność ekonomiczną. Dlatego zasadnym w prowadzonej polityce jest uwzględnienie interesu narodowego jako głównego celu strategicznego a następnie w drugiej kolejności realizacja procesu integracji energetycznej – pisze Piotr Mickiewicz w „Teologii Politycznej Co Tydzień”: „Atomowa racja stanu”.

 

Bałtyk jako obszar występowania najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego Polski - Prawdopodobieństwo przeprowadzenia na akwenie Morza Bałtyckiego aktów o charakterze dywersyjno-sabotażowym uzasadnia struktura sił specjalnych Floty Bałtyckiej. Są to oddziały Departamentu Operacji Specjalnych Marynarki Wojennej szkolone do prowadzenia różnorodnych misji bojowych na akwenach morza otwartego, wodach przybrzeżnych oraz wodach śródlądowych. Ich trzon stanowią samodzielne oddziały rozpoznania morskiego – pisze Piotr Mickiewicz w „Teologii Politycznej Co Tydzień”: „Atomowa racja stanu”.

 

Pełne artykuły znajdą Państwo pod następującymi linkami: 

Zapraszamy do dalszej lektury!

 

Powołanie dr hab. Pawła Rudnickiego, prof. Uniwersytetu DSW do Wrocławskiej Rady Edukacji

Dnia 4 czerwca 2024r, dr hab. Paweł Rudnicki, prof. Uniwersytetu DSW został powołany przez Prezydenta Wrocławia-Jacka Sutryka, do Wrocławskiej Rady Edukacji. 

 

„[...] Pana wiedza i znajomość praktyki oświatowej będzie pomocna we wskazaniu kierunków strategicznych działań sprzyjających rozwojowi wrocławskiej edukacji”. - czytamy w dokumencie potwierdzającym powołanie do Wrocławskiej Rady Edukacji.

 

Serdecznie gratulujemy i jesteśmy niezmiernie dumni, iż takie osoby tworzą naszą kadrę dydaktyczną. Życzymy jeszcze większych sukcesów!

Dr Aneta Słowik na międzynarodowym seminarium poświęconym zmianom w polityce azylowej i imigracyjnej w Unii Europejskiej

Dr Aneta Słowik z Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu  - laureatka  stypendium French Advanced Study Fellowship (FIAS) współfinansowanego przez program  Horyzont 2020 (Marie Curie Fellowship)  uczestniczyła aktywnie w dniu 04.04.2024 w międzynarodowym seminarium poświęconym zmianom w polityce azylowej i imigracyjnej w Unii Europejskiej. Wystąpienie dr Słowik dotyczyło strategii akulturacyjnych oraz zjawiska stresu akulturacyjnego.

 

Prelegentkami panelu, w którym dr Słowik brała udział,  były m.in.: Sylvie Guillaume -  vice przewodnicząca Parlamentu Europejskiego w latach 2014 à 2019; Elise Sabourdin - członkini Komisji Europejskiej, pracowniczka AFD, wykładowczyni w  Ecole de Guerre (Paryż).

 

Konferencja, której towarzyszyła debata i seminarium, wpisuje się w cykl konferencji poświęconych istotnym zapytaniom współczesnej rzeczywistości europejskiej, mających na celu dostarczanie obywatelom informacji i wzbogacanie dyskusji na temat polityki europejskiej, szczególnie u progu wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 09.06.2024.

 

Więcej o konferencji pod linkiem.