Formularz zgłoszenia planowanego udziału w konkursie

Planujesz złożenie wniosku w konkursie?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

 

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku prosimy o kontakt z Biurem Projektów, które wspiera pracowników w wypełnieniu wniosku i przygotowaniu dokumentacji formalnej.

Zachęcamy do aplikowania.

 

Zespół Biura Projektów

e-mail: biuro.projektow@dsw.edu.pl   

Dla Pracownika

MINIATURA 8 - konkurs na działanie naukowe

Nabór ciągły od 1 lutego do 31 lipca 2024


SONATA BIS 14 - konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego 

Nabór od 17 czerwca do 17 września 2024


MAESTRO 16 - konkurs na projekty badawcze prowadzone przez doświadczonych naukowców

Nabór od 17 czerwca do 17 września 2024


OPUS 27 + LAP/Weave - konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców

Nabór od 15 marca do 17 czerwca 2024


SONATA 20 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora

Nabór od 16 września do 16 grudnia 2024


SONATINA 8 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby będące do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

Nabór od 16 grudnia 2023 do 15 marca 2024


DAINA 3 - konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze

Nabór od 15 grudnia 2023 do 15 marca 2024


PROGRAM „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej”

Nabór: w trybie ciągłym ciągłym


KONKURS MONOGRAFIE - Adiustacja - na korektę językową dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Nabór: w trybie ciągłym


Finansowanie z Komisji Europejskiej

Program Horyzont Europa

Maria Curie-Skłodowska Action

Granty ERC

Program Erasmus+

Edukacja

Partnerstwa strategiczne

Dla Studenta

 

Akademia Umiejętności - dla studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Konkurs Dziekan WSS na projekty grantowe dla studentów


Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

Nabór ogłaszany jest raz w roku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki