Dla Pracownika

Finansowanie z Narodowego Centrum Nauki

 

Konkurs WAVE UNISONO - dla  zespołów badawczych (dwu- i trójstronnych), dla naukowców na każdym szczeblu kariery. 

 

Nabór: uzależniony od terminów wyznaczonych dla uczelni partnerskich.

 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono


Konkurs PRELUDIUM BIS 3 - dla podmiotów prowadzących szkoły doktorskie.

Nabór: do 15 grudnia 2021.

 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis3

 


Konkurs POLONEZ BIS 1-  dla zagranicznych naukowców ze stopniem doktora.
Nabór: 15 grudnia 2021
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis1

 


Finansowanie z Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej

 

 

 

Konkurs MONOGRAFIE - ADJUSTACJA  -  na korektę językową dla autorów monografii naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Nabór: w trybie ciągłym

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie-adiustacje/ 


Finansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 

 

Konkurs WELCOME TO POLAND - wspierający umiędzynarodowienie działań uczelni i podnoszenie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy. 

Nabór: do 10 listopada 2021

https://nawa.gov.pl/instytucje/welcome-to-poland/ogloszenie 


Konkurs GRANTY INTERWENCYJNE - dla naukowców na działania badawcze wymagające szybkiego reagowania.

Nabór: do 30 listopada 2021

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/granty-i… 


Finansowanie z Komisji Europejskiej

 

Program Horyzont 2020

Maria Curie-Skłodowska Action

Granty ERC

Program Erasmus+

Edukacja

Partnerstwa strategiczne


 

 

 


 

Dla Doktoranta

Finansowanie z Narodowego Centrum Nauki

 

Konkurs PRELUDIUM BIS 3 - dla doktorantów na badania w ramach rozpraw doktorskich.

Projekt badawczy PRELUDIUM BIS 3 musi być realizowany przez doktoranta w ramach planowanej rozprawy doktorskiej.

Nabór: do 15 grudnia 2021.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis3


 

Finansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 

Konkurs PRELUDIUM BIS 1  - dla doktorantów (działania synergiczne wobec projektu Preludium Bis 1 z Narodowego Centrum Nauki).

Nabór: do 10 grudnia 2024

https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis-1/ogloszenie 


Konkurs SONATA 17- dla zespołów badawczych pod kierownictwem naukowca posiadającego stopień naukowy doktora, na prowadzenie badań podstawowych. 


 

Dla Studenta

Finansowanie z Narodowego Centrum Nauki

 

Pozostałe programy finansowania badań, innowacji i działań rozwojowych

Procedura

Wewnętrzne procedury DSW