O projekcie

Program: Edukacja Komponent III (MF EOG 2014-2021)
Kierownik projektu: dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW
Czas trwania: 01.02.2022 - 31.01.2024
Wartość projektu: 196 632 EUR

Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Dolnośląski DSW w partnerstwie  z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz

Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu. 

Celem głównym projektu jest wypracowanie Dolnośląskiej Strategii Rozwoju Edukacji Zawodowej  przez dokonanie szeregu analiz rozwiązań strategicznych

w państwach UE i OECD oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych funkcjonowania edukacji zawodowej w Polsce.
 

Partnerzy

Produkty

 

 1. Analiza rozwiązań strategicznych w zakresie VET w krajach OECD i UE -Kliknij w link 
 2. Desk Research z elementami foresight na temat funkcjonowania VET i LLL na Dolnym Śląsku     Kliknij w link
 3. Zarys strategii Kliknij w link
 4. Wytyczne do strategii DSRED Kliknij w link

Wydarzenia

Zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami. 

11.01.2024 r. Konferencja pn.: "Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej – podsumowanie projektu”

Serdecznie zapraszamy na konferencję pn.:
"Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej – podsumowanie projektu” 
podczas, której zaprezentowane zostaną wyniki prac nad Strategią Rozwoju Edukacji Zawodowej dla Dolnego Śląska.

Termin: 11.01.2024 r.
Miejsce: Aula Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, ul. Strzegomska 55

 

Formularz zapisów 

 

 

Program konferencji 

 
Celem głównym projektu jest wypracowanie założeń Dolnośląskiej Strategii Rozwoju Edukacji Zawodowej przez dokonanie szeregu analiz rozwiązań strategicznych w państwach UE i OECD, uwarunkowań społeczno-gospodarczych funkcjonowania edukacji zawodowej w Polsce i na Dolnym Śląsku oraz w oparciu o dialog z kluczowymi interesariuszami edukacji zawodowej w regionie.
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW (Lider projektu), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

W dniu 30.11.2022 roku odbyła się konferencja otwierająca prace nad strategią, podczas której zaprezentowane zostały kluczowe informacje na temat uwarunkowań rozwoju edukacji zawodowej.
Druga konferencja, zrealizowana w dniu 24.04.2023 roku była poświęcona prezentacji wyników prac z czterech cykli warsztatów strategicznych dotyczących budowania strategii rozwoju edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku.

Podczas konferencji 11.01.2024 roku  zaprezentowane zostaną ostateczne wyniki prac będące syntezą rozwiązań dla budowania strategii rozwoju edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku powstałych podczas pracy warsztatowej w subregionach (jeleniogórski, legnicki, wałbrzyski, wrocławski), popartych licznymi konsultacjami społecznymi i eksperckimi.

Zapraszamy przedstawicieli władz samorządowych, instytucji oświatowych, instytucji rynku pracy i inne osoby zainteresowane rozwojem edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku.

 


   

Warsztaty wdrożeniowe online 

Warsztaty wdrożeniowe online 


Zapraszamy przedstawicieli władz samorządowych, instytucji oświatowych, instytucji rynku pracy, oraz wszystkie osoby zainteresowane rozwojem edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku do wzięcia udziału w warsztatach wdrożeniowych on-line, prowadzących do wypracowania założeń strategicznych, dotyczących edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku. Warsztaty stanowią kolejną fazę w ramach realizacji projektu pn.: „Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej”.


Terminy: 

 • subregion jeleniogórski: 10.10 oraz 24.10.2023 r., godz.: 9:00-11:00.   Zapisy 
 • subregion legnicki: 11.10 oraz 25.10.2023 r., godz.: 9:00-11:00.   Zapisy 
 • subregion wałbrzyski: 12.10 oraz 26.10.2023 r., godz.: 9:00-11:00.   Zapisy 
 • subregion wrocławski: 13.10 oraz 27.10.2023 r., godz.: 9:00-11:00.   Zapisy 


Miejsce: online, MS Teams

 

28.04.2023 r. Konferencja w ramach projektu "Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej" – podsumowanie drugiego etapu.

Serdecznie zapraszamy na konferencję pn.:
"Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej" – podsumowanie drugiego etapu

podczas, której zostaną zaprezentowane wstępne wyniki prac warsztatowych w zakresie rozwiązań strategicznych VET dla Dolnego Śląska.

Termin: 28.04.2023 r.
Miejsce: Aula Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, ul. Strzegomska 55
Formularz zapisów 

 

Program konferencji 


 
Celem głównym projektu jest wypracowanie założeń Dolnośląskiej Strategii Rozwoju Edukacji Zawodowej przez dokonanie szeregu analiz rozwiązań strategicznych w państwach UE i OECD, uwarunkowań społeczno-gospodarczych funkcjonowania edukacji zawodowej w Polsce i na Dolnym Śląsku oraz w oparciu o dialog z kluczowymi interesariuszami edukacji zawodowej w regionie.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW (wcześniej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu) (Lider projektu), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

W dniu 30.11.2022 r. odbyła się konferencja otwierająca pracę nad strategią, podczas której zaprezentowane zostały kluczowe informacje na temat uwarunkowań rozwoju edukacji zawodowej.


Podczas konferencji 28.04.2023 r. zostaną zaprezentowane wyniki prac z czterech cykli warsztatów strategicznych dotyczących budowania strategii rozwoju edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku.

Zapraszamy przedstawicieli władz samorządowych, instytucji oświatowych, instytucji rynku pracy i innych zainteresowanych rozwojem edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku.
 

Warsztaty strategiczne online w ramach projektu „Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej”

Zapraszamy przedstawicieli władz samorządowych, instytucji oświatowych, instytucji rynku pracy oraz inne osoby zainteresowane rozwojem edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku.


Czas trwania każdego z warsztatów to dwie godziny zegarowe (9.00-11.00).
Terminy: 

 • subregion jeleniogórski: godz. 9.00-11.00 w dniach: 02.02, 02.03, 16.03,

29.03.2023 r.

 • subregion legnicki: godz. 9.00-11.00 w dniach: 01.02, 01.03, 15.03,

30.03. 2023 r.

 • subregion wałbrzyski: godz. 9.00-11.00 w dniach: 25.01, 08.02, 08.03,

28.03.2023 r.

 • subregion wrocławski: godz. 9.00-11.00 w dniach: 26.01, 09.02, 09.03,

31.03.2023 r.

 

Miejsce: online, MS Teams

Formularze zapisów na poszczególne subregiony:

30.11.2022 Konferencja w ramach projektu „Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej”

30.11.2022 roku w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW odbyła się konferencja w ramach projektu „Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej”. 
Wzięło w niej udział ponad 100 osób. Byli to przedstawiciele władz samorządowych, instytucji oświatowych, instytucji rynku pracy oraz innych organów zainteresowanych rozwojem edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku.  

 

Konferencję otworzyli: Rektor Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW dr hab. Sławomir Krzychała, prof. DSW oraz w imieniu Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego,

pani Zuzanna Bielawska, Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW przedstawił założenia oraz materiał ze wstępnych analiz projektu DSREZ. Dr hab. Małgorzata Rosalska, prof.

UAM oraz dr Anna Bilon-Piórko dyskutowały na temat zarządzania karierą, dominujących nurtach i trendach w jej zakresie oraz o roli poradnictwa jako istotnego czynnika wspierającego dorosłych na rynku pracy. Paneliści: Lilla Jaroń z DWUP, Wicekurator Dolnośląskiej Oświaty Janusz Wrzal, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych we Wrocławiu Grzegorz Łazorczyk, Prezes Agencji Rozwoju Gospodarczego ARLEG Marcin Jednorał oraz dr Wojciech Maleszka z Instytutu Rozwoju Regionalnego omawiali znaczenie pandemii, wojny oraz kryzysu energetycznego dla kształcenia w szkołach. Wyrazili również nadzieję, iż wspólnie budowana strategia obejmie wszystkie sektory edukacji zawodowej. Następnym etapem prac będą warsztaty online prowadzące do wypracowania założeń strategicznych w ramach projektu DSREZ.  

 

Galeria zdjęć

Kontakt