Kadra badawcza i badawczo-dydaktyczna

Ważną częścią naszej wspólnoty jest kadra badawcza i badawczo-dydaktyczna. Stanowią ją doświadczeni naukowcy. To dzięki ich zaangażowaniu w pracę naukową, udziale w wielu projektach badawczych, w tym interdyscyplinarnych oraz międzynarodowych, a także licznych publikacji, uzyskaliśmy wysokie oceny w ostatniej ewaluacji naszej działalności naukowej w ramach Federacji Naukowej WSB-DSW. Ich praca przyczyniła się do tego, że zostaliśmy uniwersytetem.