Kim jesteśmy?

Samorząd doktorski pomaga przyszłym doktorantom w skorzystaniu z bezpłatnych konsultacji w zakresie pozyskiwania środków na projekty badawcze, grantów czy pomocy w zakresie prowadzenia pracy doktorskiej.

Rada Samorządu Doktorantów

  • Przewodnicząca - mgr Katarzyna Gil
  • Wiceprzewodniczący I - mgr Antoni Kalka
  • Wiceprzewodnicząca II - mgr Kornelia Pająk

Komisja Rewizyjna

  • Przewodnicząca -  mgr Marta Bartusiak
  • Wiceprzewodnicząca I – mgr Monika Burzyńska
  • Wiceprzewodnicząca II – mgr Małgorzata Motyka