Ważność legitymacji studenckich

26 marca 2021 r.

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 (Dz.U. 2020, poz. 695), na podstawie art. 63 ust. 4, wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 85, 374, 695) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich.

 

Tym samym, zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

 

Obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., następuje dalsze ograniczenie funkcjonowania uczelni przez zawieszenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz kształcenie doktorantów.

 

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji po zakończeniu semestru zimowego 2021/2022 – Państwa dokumenty pozostają ważne.

 

W indywidualnych przypadkach, w celu zasięgnięcia informacji w tym zakresie, bardzo prosimy o kontakt z Dziekanatem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, w wyznaczonych godzinach pracy działu.

 

Komunikat dot. zapisów na naukę języków obcych na platformie Moodle 

18.03.2021
Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,
 
Zawiadamiamy, że po wyeliminowaniu trudności informatycznych zapisy do grup językowych (zapisy na języki obce) odbywają się automatycznie i zostali już Państwo dopisani do właściwych zespołów i kursów na platformie Moodle. Bardzo przepraszamy za wcześniejsze kłopoty organizacyjno-techniczne związane z zapisami na języki obce i dziękujemy za Państwa zaangażowanie i wyrozumiałość!
 
Jednocześnie uprzejmie informujemy i przypominamy, że:  

 •  niniejsze instrukcje dotyczą studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich, z wyłączeniem specjalności nauczycielskiej PPiW oraz EWiWP, a także studentów studiów II stopnia;
 •  studenci stacjonarni mają zajęcia językowe z lektorem oraz pracują na platformie Moodle;
 •  studenci niestacjonarni pracują tylko na platformie Moodle;
 •  zapisy do grup językowych odbywają się automatycznie (osoby zapisane w grupach zajęciowych w USOSie będą automatycznie przypisane do właściwych kursów na Moodle); Państwa dane zostały już wysłane do kursów na Moodle;
 •  aby dołączyć do kursu na platformie Moodle należy zalogować się na stronie https://moodle2.e-wsb.pl, używając do logowania tych samym danych (login i hasło) co do USOSweb;
 • po zalogowaniu się do platformy z lewej strony menu klikamy w ikonę domku (podpis w dymku strona główna);
 •  z listy Kursy wybieramy zakładkę DSW (na samym dole, za wszystkimi WSB);
 • wybieramy zakładkę Języki obce, następnie 2020/2021 – semestr letni;
 •  po kliknięciu na wybrany kurs zobaczą Państwo instrukcję oraz filmik instruktażowy opisujący jak korzystać z kursów;
 •  jeżeli po poprawnym zalogowaniu do Moodle i wykonaniu powyższych czynności nie widzą Państwo swojego kursu językowego, prosimy o kontakt z opiekunem w Dziekanacie w celu uzyskania potwierdzenia, że zostali Państwo właściwie wpisani do grupy językowej w systemie USOS (https://www.dsw.edu.pl/kontakt);
 •  pozostałe problemy techniczne związane z logowaniem należy zgłaszać na helpdesk@dsw.edu.pl.

 
Życzymy Wszystkim owocnej nauki!
Pracownia Kształcenia Językowego DSW
 

Komunikat dot. prowadzenia zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Studenci, Słuchacze i Doktoranci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 

Informujemy, że zajęcia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 będą prowadzone w trybie hybrydowym, z przewagą zajęć zdalnych - synchronicznych, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 2/2021. Decyzja ta jest podyktowana troską o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz całej społeczności akademickiej.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych będą prowadzone w trybie zdalnym, z wyjątkiem zajęć laboratoryjnych oraz zajęć praktycznych wymagających bezpośredniego kontaktu, które będą prowadzone w trybie tradycyjnym (bezpośrednim).


Wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach trzeciego stopnia oraz w Szkole Doktorskiej będą prowadzone w trybie zdalnym. W wyjątkowych przypadkach, na pisemny wniosek Dyrektora Szkoły Doktorskiej, Rektor może wyrazić zgodę na prowadzenie wybranych zajęć w trybie tradycyjnym (bezpośrednim).  


Dalsze decyzje dotyczące sposobu prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021 roku będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju. 

Przez cały czas pozostajemy z Państwem w kontakcie, a wszystkie aktualne informacje będą publikowane w Wirtualnym Dziekanacie, USOSweb, na stronie www oraz w mediach społecznościowych Uczelni. Specjalna zakładka z ważnymi informacjami znajduje się w strefie studenta i doktoranta/informacje w związku z koronawirusem.


Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora nr 2/2021, które zawiera szczegółowe informacje dot. sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. 


 

Korzystanie z MS Teams - szkolenie dla nowych studentów 9 marca

Zapraszamy na szkolenie dla nowych studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej dot. korzystania z MS Teams. 
 

Treść szkolenia

 1. Pobranie aplikacji
 2. Logowanie do aplikacji
 3. Dołączanie do zespołów
 4. Dołączanie do transmisji
 5. Udostępnianie ekranu
 6. Korzystanie z zakładki Pliki
 7. Korzystanie z zakładki Zadania
 8. Testy
 9. Chat
 10. Ustawienia

 

Szkolenie (I termin) - 09.03 (wtorek), g. 16.00-17.00 
Link do spotkania  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJkODhjOGEtODc0Mi00NDcxLTkyYTYtODVkZjYzNzdhN2Nl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2253bc24c5-73ad-421a-9408-3ea555be4a07%22%2c%22Oid%22%3a%227cf90de6-adb2-41b6-9818-204580b487ff%22%7d

 

Szkolenie (II termin) - 09.03 (wtorek), g. 17.30-18.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGJmNmVjMjQtNWQxYi00OGY2LTg0NTQtODk3YTAwOGJiMjIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2253bc24c5-73ad-421a-9408-3ea555be4a07%22%2c%22Oid%22%3a%227cf90de6-adb2-41b6-9818-204580b487ff%22%7d

 

 


 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


 

Koniec semestru zimowego. Informacja dot. składania odpowiednich wniosków

8 marca 2021 r.
 

Szanowni Państwo,
W związku z kończącym się semestrem zimowym prosimy przed 15 marca 2021 r., aby Studenci sprawdzili swoje oceny w systemie USOSweb. W przypadku braku zaliczeń lub ocen niedostatecznych należy złożyć stosowne podanie do dziekanatu. 

 

Dotyczy to podań o wpis warunkowy, przedłużenie terminu zaliczenia różnic programowych, przedłużenia terminu realizacji wpisu warunkowego lub powtarzania semestru.


Odpowiednie wnioski do wydrukowania można znaleźć na stronie internetowej dziekanatu.  Podania można dostarczać do dziekanatu drogą elektroniczną.

W razie pytań, prosimy o kontakt z odpowiednią osobą z dziekanatu, która zajmuje się danym kierunkiem studiów. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej dziekanatu. 

Dane kontaktowe do dziekanatu:

 

Książkomat dla czytelników biblioteki DSW. Jak z niego skorzystać? 

5 marca 2021 r. 

 

Z radością informujemy, że od 5 marca do dyspozycji czytelników jest już książkomat. Ułatwi czytelnikom wygodne odebranie zamówionych książek, bez względu na godziny otwarcia biblioteki. Jak skorzystać z książkomatu? Poniżej prezentujemy krótką instrukcję, na naszym profilu FB zamieścimy też filmik instruktażowy. Zapraszamy do kontaktu. 


Jak wypożyczyć książki i odebrać w książkomacie? 

1. Należy zrobić zamówienie w katalogu Integro. 
2. Wybrać miejsce dostarczenia- Agenda-> Książkomat.
3. Po otrzymaniu wiadomości odwiedzić książkomat, który stoi w budynku uczelni przy ul. Strzegomskiej 55 (hol przy wejściu). 
4. Sczytać kartę czytelnika czytnikiem na książkomacie.
5. Po otwarciu skrytki wyjąć książki.
6. Zamknąć skrytkę.
7. Opcjonalnie wydrukować i odebrać potwierdzenie. 


POBIERZ INSTRUKCJĘ W PDF :) 

 

Zapraszamy serdecznie do korzystania z zasobów biblioteki i odbierania książek z książkomatu, który umieszczony jest w holu budynku uczelni na Strzegomskiej 55. Budynek jest otwarty od poniedziałku do niedzieli od godz. 8 do 21. 
 

 

Książki można też zamówić mailowo i odebrać w tradycyjny sposób w godzinach otwarcia biblioteki. 

 

Jak zamówić książki? 
Przypominamy, że z powodu pandemii zamówienia na książki z biblioteki przyjmujemy tylko MAILOWO oraz poprzez zamówienie w katalogu INTEGRO.

 

Prosimy piszcie na adres rezerwacja.ksiazka@dsw.edu.pl. Pamiętajcie, aby przed zamówieniem egzemplarza sprawdzić jego dostępność.

 

Jesteśmy dla Was dostępni 6 dni w tygodniu od godziny 9 do 14. Wtedy też realizujemy zamówienia. Po odbiór książek zapraszamy dopiero,  gdy otrzymacie ZWROTNEGO MAILA z informacją, że jest ono zrealizowane. 

 

Pamiętajcie, że obsługujemy tylko czytelników w MASECZKACH. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. 

 

Kontakt do biblioteki. Tel.: +71 356 15 02, e-mail: biblioteka@dsw.edu.pl 

 

Nowości w Bibliotece DSW.  Najnowsza wersja Prolib Integro 

 

Starając się nadążyć za nieustającym postępem w technologii zmieniamy się. Od 1 marca pracujemy w najnowszej wersji systemu Prolib Integro.

 

Wiąże się to między innymi z tym, że nasze zbiory dostępne są w nowoczesnej wersji multiwyszukiwarki INTEGRO. Katalog elektroniczny daje możliwość wyszukiwania pełnotekstowego, podpowiadania w zapytaniach treści i składni słów oraz wykorzystywania gotowych filtrów. Dodatkowo, na głównej stronie wyszukiwarki jest dostęp do serwisu „Wolne lektury” i platformy książek elektronicznych  „IBUK Libra”.

 

Kto jeszcze nie posiada kodu do korzystania z pełnotekstowej bazy IBUK Libra zapraszamy do wypożyczalni – najwyższy czas. Od teraz nowa przeglądarka znacznie ułatwia przeszukiwanie tych zasobów.

 

Zakładka "Twoja półka" pozwala na tworzenie własnych działów, do których możemy dodawać wyszukane książki. Zostaną one zapamiętane na naszym koncie. Nic tylko korzystać w pełni. Serdecznie zapraszamy! 

Ważne! Zmiana systemu logowania do USOSweb oraz APD

Drodzy Studenci, Słuchacze i Doktoranci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Dążąc do zapewnienia jak najwyższego komfortu i efektywności studiowania pragniemy poinformować, że wkrótce nastąpi zmiana systemu logowania do USOSweb oraz APD (Archiwum Prac Dyplomowych). Zmiana ma na celu ujednolicenie i uproszczenie logowania do różnych systemów uczelni. W pierwszej kolejności pozwoli na prosty dostęp do platformy e-learningowej Moodle, która już niedługo zostanie dla Państwa uruchomiona.

Poniżej znajdą Państwo informacje techniczne dotyczące wprowadzanych zmian.

Nowy sposób logowania do USOSweb (https://usosweb.dsw.edu.pl) oraz APD (https://apd.dsw.edu.pl) zostanie uruchomiony 03.02.2021.

Uwaga! Strona logowania otrzyma nową szatę graficzną.

 • Nowy login do USOSweb i APD będzie taki sam jak pierwszy człon studenckiego adresu mailowego. Przykładowo:
  • numer ALBUMU 12345, adres email: dsw12345@student.dsw.edu.pl – login do USOSweb: dsw12345
  • numer ALBUMU p-1234, adres email: dp1234@student.dsw.edu.pl – login do USOSweb: dp1234
  • numer ALBUMU d-123, adres email: ddr123@student.dsw.edu.pl – login do USOSweb: ddr123
 • Dotychczasowe hasła do USOSweb i APD pozostają bez zmian.
 • Jeśli nie pamiętasz swojego obecnego hasła do USOSweb i APD od 03.02.2021 będzie można je zresetować klikając w ten link.
  • Na stronie Resetowanie hasła należy podać nowy login. Na adres e-mail zapisany w uczelnianej bazie zostanie wysłany link do strony, na której będzie można ustawić nowe hasło.
 • Adres strony logowania zmieni się z cas.dsw.edu.pl na login.wsb.pl
 • Login i hasło do konta Microsoft365 oraz Teams pozostają bez zmian. Aby zalogować się do usług Microsoft należy podać cały uczelniany adres email.

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt i zgłoszenia na helpdesk@dsw.edu.pl

 

 

Wkrótce otwieramy Dział Obsługi Finansowej Studentów DSW

5 marca 2021 r. 
 

W trosce o jak najwyższą jakość i efektywność obsługi uruchamiamy Dział Obsługi Finansowej Studentów DSW. To tutaj będzie można załatwić wszystkie sprawy związane z opłatami za studia i pomocą materialną dla studentów. Nowy dział mieści się na pierwszym piętrze w budynku uczelni przy ul. Strzegomskiej 55, pokój 107a. 

Dział Obsługi Finansowej Studentów wyłoniliśmy ze struktur Dziekanatu i dedykujemy załatwianiu spraw związanych z opłatami za studia i pomocą materialną dla studentów. Pracownicy DOFS-u rozwieją studenckie wątpliwości dot. czesnego, rzetelnie i sprawnie pomogą w złożeniu wniosku np. o stypendium socjalne lub zapomogę oraz, w razie potrzeby, przygotują dokumenty potwierdzające wnoszenie opłat za studia.

Co załatwisz w Dziale Obsługi Finansowej Studentów?

 •  wniesiesz podanie w sprawie dot. opłat za studia (przesunięcie terminu, zmiana sytemu płatności itp.);
 • złożysz podanie o przyznanie stypendium;
 • złożysz wniosek o przyznanie zapomogi;
 • odbierzesz zaświadczenie o wnoszeniu opłat za studia;
 • otrzymasz fakturę VAT potwierdzającą opłaty czesnego;
 • uzyskasz rzetelne informacje dot. zasad wnoszenia opłat za studia i możliwości zmian w tym zakresie;
 • otrzymasz wsparcie w procesie ubiegania się o pomoc materialną.

Skontaktuj się z nami

Dokładamy starań, by jak najwięcej spraw załatwiać zdalnie. Zapraszamy do kontaktu mailowego i telefonicznego: platnosci@dsw.edu.pl, agnieszka.slowik@dsw.edu.pl, tel. 662188356, ewa.wojcik@dsw.edu.pl, tel. 539670437, agnieszka.zych-zaborska@dsw.edu.pl, tel. 539670431.

Stacjonarnie pracownicy DOFS pełnią dyżury w biurze nr 107a na I piętrze w budynku przy ulicy Strzegomskiej 55 w dniach:
wtorek: 10:00-14:00
środa: 10:00-14:00
czwartek: 10:00-14:00
sobota: 10:00-14:00

Zapraszamy! Więcej informacji o dziale i dokumenty do pobrania znajdziesz tutaj

Informacje na temat stypendiów i zniżek znajdziesz na stronie www w zakładce stypendia i zniżki.

Ankiety ewaluacyjne w USOSIE

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy o możliwości wypełnienia ankiet ewaluacyjnych dotyczących zajęć dydaktycznych z semestru zimowego 2020/2021. 

Ankiety będą dla Państwa dostępne od 10 lutego do 31 marca br.
Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym.

Odbiór dyplomów przez Absolwentów DSW 2019/2020

Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci,

 

Uprzejmie przypominamy, że warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów jest pełne rozliczenie się z Uczelnią, a wiążącym sygnałem, że można zgłosić się po odbiór dyplomu, jest stosowny komunikatu w tej sprawie na indywidualnym koncie w USOSweb.
 

Informujemy także, że niezmiennie dyplomy należy odbierać w siedzibie Uczelni, w Dziekanacie. Zachęcamy do uprzedniego sprawdzenia godzin pracy działu na stronie www. 

 

29 stycznia zapraszamy wszystkich Absolwentów 2019/2020  na uroczystość ukończenia studiów w formule online. Link do transmisji >>> https://youtu.be/Wy4wEdQvjw4 

Komunikat dot. sposobu prowadzenia zajęć do końca semestru zimowego

Szanowni Studenci, Słuchacze i Doktoranci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 


Informujemy, że do końca semestru zimowego zajęcia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej nadal będą prowadzone w trybie hybrydowym, z przewagą zajęć zdalnych - synchronicznych, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 35/2020. Decyzja ta jest podyktowana troską o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa i całej społeczności akademickiej. 


Trudna sytuacja związana z pandemią i konieczność kontynuacji nauczania zdalnego są wyzwaniem dla całej Uczelni. Dziękujemy za Państwa zrozumienie.


Dalsze decyzje dotyczące sposobu prowadzenia zajęć w 2021 roku będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju. 


W okresie od 21 grudnia 2020 roku do 1 stycznia 2021 trwa przerwa świąteczna dla studentów. 


Przez cały czas pozostajemy z Państwem w kontakcie, a wszystkie aktualne informacje będą publikowane w Wirtualnym Dziekanacie, USOSweb, na stronie www oraz w mediach społecznościowych Uczelni. Specjalna zakładka z ważnymi informacjami znajduje się w strefie studenta i doktoranta/informacje w związku z koronawirusem.


W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich zachęcamy do stosowania się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.


Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia! 

Wytrwałości, siły i nadziei w Nowym Roku 2021! 


dr Joanna Minta, prof. DSW

Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych
 

WAŻNE INFORMACJE/Nowa platforma Microsoft 365

Drodzy Studenci, Słuchacze i Doktoranci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 
 
Informujemy, że od dnia 2 listopada 2020 roku rozpoczynamy korzystanie z nowej platformy MS 365. To niezbędny krok w procesie zmian, mających na celu m.in. dalsze usprawnienie procesu edukacji zdalnej. Pozwoli nam to również na zintegrowanie MS Teams z platformą Moodle, a także na wprowadzenie w przyszłości pełnego, darmowego dostępu do pakietu Microsoft Office 365 dla Studentów, Słuchaczy i Doktorantów DSW.

 

Przed pierwszymi zajęciami w listopadzie 2020 r. otrzymają Państwo mailem nowy login i hasło, umożliwiające zalogowanie się do Microsoft 365 grupy TEB Akademia.  

 

Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje i zasady użytkowania platformy dla Studentów/ Słuchaczy/ Doktorantów DSW: 

 

1.    Każdy użytkownik otrzymuje nowe konto na platformie Microsoft 365 (w tym MS Teams), które będzie służyło m.in. do edukacji zdalnej od listopada 2020 roku.  
2.    Przed pierwszymi zajęciami konieczne będzie wykonanie zaleceń zawartych w instrukcji,  co umożliwi dostęp do wszystkich funkcji nowej platformy Microsoft 365 (w tym MS Teams).  
(Pierwsze logowanie do Microsoft 365 oraz Korzystanie z Microsoft Teams).
3.  Zachęcamy także do zapoznania się z pozostałymi instrukcjami w tej zakładce - edukacja w formie zdalnej.   
4.  Dodatkowo rekomendujemy obejrzenie  filmików instruktażowych z użytkowania MS Teams.
5.   W razie problemów technicznych prosimy o zgłoszenia do Działu Informatyzacji przez portal helpdesk: https://helpdesk.dsw.edu.pl/servicedesk/customer/portal/2 lub mailowo na adres helpdesk@dsw.edu.pl.   
6.  Prosimy o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych w Wirtualnym Dziekanacie i USOSweb. 

 

Najważniejsze informacje dla użytkowników nowego Microsoft 365 
1.    Dostęp, czyli loginy i hasła 
a)    W dniach 30.10-02.11 zablokowane zostanie logowanie na konta Microsoft 365, w tym pocztę Outlook, Teams oraz inne aplikacje.  Nie będzie możliwości wysyłania/odbierania wiadomości mailowych. 
b)    Hasła do starych kont nie zmienią się. Do starego konta będzie można zalogować się używając zmienionego loginu.

Nowy login do starego konta będzie brzmieć:
indeks@arch.student.dsw.edu.pl

Po zakończeniu uruchamiania nowych kont zalogowanie się do Microsoft 365 (Outlook, Teams itp.) będzie odbywało się przy użyciu nowego loginu:

c)    Przy pierwszym logowaniu na nowe konto konieczne będzie ustawienie własnego hasła. Nowe hasła tymczasowe zostaną rozesłane po 2.11.2020 r. 
d)    W razie problemów technicznych prosimy o zgłoszenia do Działu Informatyzacji przez portal helpdesk: https://helpdesk.dsw.edu.pl/servicedesk/customer/portal/2 lub mailowo  na adres: helpdesk@dsw.edu.pl
 

2.    Poczta Outlook  

a)    Konieczne będzie skonfigurowanie od nowa programu Outlook dla systemów Windows/ macOS/ Android/ iOS
(Instrukcja usuwania/dodawania konta do Outlook). 
Większość wiadomości będzie oznaczona jako nieodebrane.  
b)    Nie będą działały reguły wiadomości. Konieczne będzie utworzenie ich od nowa.  
c)    Konieczne będzie utworzenie od nowa podpisu wiadomości.  
  
3.    Nowy MS Teams  

a)    Program Teams startuje od nowa, bez historii użytkownika. 
b)    Dostęp do starego programu Teams będzie możliwy na starym koncie Microsoft 365 (domena @arch.student.dsw.edu.pl). 
c)    Nowe zespoły studentów zostaną utworzone automatycznie na podstawie grup zajęciowych z USOS. 
 

W jaki sposób oraz przez jaki okres dostępne będą dane na dotychczasowym koncie Microsoft 365 (w tym MS Teams)?   
  
1.    Dostęp do starych danych będzie możliwy przy użyciu dotychczasowego loginu z dopiskiem “arch” po “@”, np. indeks@arch.student.dsw.edu.pl
2.    Dane będą dostępne w archiwum do 30 września 2021 r.  

 

W jaki sposób oraz przez jaki okres dostępne będą dane na dotychczasowym koncie Microsoft 365 (w tym MS Teams)?   
  
1.    Dostęp do starych danych będzie możliwy przy użyciu dotychczasowego loginu z dopiskiem “arch” po “@”, np. indeks@arch.student.dsw.edu.pl

2.    Dane będą dostępne w archiwum do 30 września 2021 r.  
 

Jesteśmy przekonani, że zmiany przyniosą korzyści dla całej naszej społeczności akademickiej.  

 

Dziękujemy za zrozumienie! 

Zarządzenie Kanclerza i procedura w zakresie bezpieczeństwa pandemii COVID-19

Zarządzenie Kanclerza w  sprawie wprowadzenia zasad BHP podczas realizacji zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym w trybie kontaktu bezpośredniego w siedzibie Uczelni.


Działając na podstawie art. 207 § 1 zd. 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. ze zm.) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020.85 t.j. ze zm.), jak też na podstawie § 52 ust. 1 Statutu DSW oraz pełnomocnictwa Rektora z 1.10.2019 r. zarządzam co następuje:


§ 1
 

Niniejszym wprowadzam w Dolnośląskiej Szkole Wyższej z siedzibą we Wrocławiu zasady BHP obowiązujące podczas realizacji zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym w trybie kontaktu bezpośredniego w siedzibie Uczelni, które mają na celu zapewnienie bezpiecznych i zgodnych z przepisami prawa warunków funkcjonowania dla studentów i prowadzących zajęcia o charakterze praktycznym w okresie epidemii COVID-19.


§    2
 

1.    Na terenie Uczelni może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Na terenie Uczelni nie przebywają studenci i nauczyciele, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2.    Wszyscy przebywający w budynkach Uczelni są zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic.

3.    Studenci przebywający na terenie Uczelni oraz osoby prowadzące zajęcia są zobowiązani do częstego mycia i dezynfekowania rąk środkami odkażającymi lub noszenia jednorazowych rękawiczek.

4.    Przed wejściem do sali zajęciowej każdy uczestnik zajęć oraz prowadzący ma obowiązek zdezynfekowania rąk. Środki odkażające udostępnione są na terenie Uczelni.

5.    Wszystkie osoby przebywające w sali, w której prowadzone są zajęcia, zobowiązane są zakryć usta i nos (maseczka lub przyłbica).

6.    Wszystkim przebywającym w budynkach DSW zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego pomiędzy osobami, wynoszącego 1,5 metra.


§    3
 
1.    Zajęcia są organizowane z uwzględnieniem maksymalnego ograniczenia przemieszczania się studentów po terenie Uczelni DSW, w szczególności poprzez przypisanie grup do konkretnych sal zajęciowych w ciągu całego dnia kształcenia.

2.    Prowadzący zajęcia sporządzają listę obecności.

3.    Jeśli to możliwe miejsca do siedzenia należy zorganizować w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był co najmniej 1,5 metrowy odstęp w każdym kierunku.

4.    Pomieszczenia, w których prowadzone są zajęcia, powinny być regularnie wietrzone w tym, nie rzadziej niż podczas każdej przerwy w zajęciach.

5.    Miejsca siedzące i powierzchnie dotykowe należy dezynfekować przed i po każdych zajęciach.

6.    Informacje o doraźnych zmianach w harmonogramie zajęć podaje się do wiadomości studentom i nauczycielom akademickim przez ogłoszenie ich na stronie internetowej Uczelni.

7.    Za przystosowanie budynków i sal zajęciowych do realizacji zajęć dydaktycznych w trybie kontaktu bezpośredniego w siedzibie Uczelni odpowiedzialny jest Dyrektor Działu Administracyjno-Gospodarczego, który stosuje się w szczególności do wytycznych GIS.
 

§    4
 

1.    O podejrzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 prowadzący zajęcia i studenci zobowiązani są niezwłocznie poinformować telefonicznie, prowadzącego zajęcia i koordynatorów ds. BHP.

2.    Osoba, której zgłoszono przypadek podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2, bezzwłocznie zawiadamia o tym Kanclerza, który zawiadamia właściwy organ Inspekcji Sanitarnej.

3.    Kanclerz bezzwłocznie podejmuje działania ograniczające potencjalne ryzyko zakażenia innych pracowników i studentów.

4.    W przypadku wystąpienia u pracownika lub studenta objawów wskazujących na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w czasie przebywania na terenie Uczelni, należy stworzyć możliwość tej osobie do przemieszczenia się do odrębnego pomieszczenia z wydzielonym dostępem do sanitariatu, a w wyjątkowych przypadkach do wyznaczonego miejsca z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób oraz skontaktować się z: Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu i postępować zgodnie z wytycznymi pracowników PSSE lub osób dyżurujących w infolinii.

5.    Gdy stan zdrowia osoby z objawami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pogarsza się, należy wezwać pogotowie ratunkowe, celem niezwłocznego przewiezienia jej do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Należy poddać sprzątaniu obszar, w którym poruszała się ta osoba, wraz z dezynfekcją powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

6.    W sytuacji opisanej w ust. 4 ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
7.    Realizację zadań, o których mowa w ust. 4 i 5, zapewnia Dyrektor Działu Administracyjno-Gospodarczego.

8.    Prowadząc działania prewencyjne należy stosować się do procedur opisanych w zarządzeniu i bezwzględnie przestrzegać w procesie komunikacji zasad poufności informacji dotyczącej stanu zdrowia pracowników.

 

Kanclerz DSW

Krzysztof Kamiński

 

ZARZĄDZENIE >>>  W PDF

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
NA TERENIE DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ WE WROCŁAWIU

 

§ 1


Ogólne zasady organizacji prac
 

1.    DSW funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, wytycznymi GIS, MZ, MNiSW oraz w oparciu o akty prawa wewnętrznego stanowione przez organy do tego upoważnione.
2.    Na terenie Uczelni nie mogą przebywać osoby chore, z objawami choroby, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
3.    Wszystkie osoby przebywające na terenie Uczelni są zobowiązanie do noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic zakrywających usta i nos.
4.    Po wejściu na teren Uczelni należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
5.    Zaleca się częste mycie rąk wodą ze środkiem myjąco-dezynfekującym, który znajduje się w pojemniku obok umywalek. O braku środka myjąco-dezynfekującego w pojemniku należy niezwłocznie poinformować pracowników recepcji.
6.    Zużyte środki ochrony indywidualnej należy wrzucić do kosza wyposażonego w jednorazowy worek.
7.    Sale dydaktyczne i pomieszczenia biurowe powinny być systematycznie wietrzone.
8.    Sale, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne są sprzątane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
9.    Wszystkie pracownie komputerowe są wyposażone w sterylizator powietrza UV-C.

 

§ 2


Organizacja zajęć – informacja dla studentów

 

1.    W zajęciach może uczestniczyć osoba zdrowa, której domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2.    Studenci powinni być wyposażeni w maseczkę zakrywającą usta i nos, która jest obowiązkowa na terenie Uczelni. Maseczki i rękawiczki jednorazowe są dostępne na recepcji każdego z budynków.
3.    Jeżeli pracownik Uczelni/osoba prowadząca zajęcia zaobserwuje u studenta objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i/lub kaszel, to natychmiast należy odizolować go od pozostałych studentów. Pracownik Uczelni/osoba prowadząca zajęcia zbiera dane studenta (imię, nazwisko, numer telefonu). 
Jednocześnie należy wdrożyć procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia studenta/wykładowcy koronawirusem SARS-CoV-2 lub chorobą COVID-19.
4.    Student, który uzyskał dodatni wynik badania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zobowiązany jest  niezwłocznie powiadomić o tym fakcie (telefonicznie lub mailowo) uczelnianego koordynatora ds. COVID-19. Dane koordynatorów są dostępne na recepcji.
5.    W budynkach Uczelni obowiązują ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny. Student powinien unikać większych skupisk osób, zachować dystans poruszając się po korytarzach, w toaletach i innych pomieszczeniach wspólnych.
 

§ 3

 


Zasady korzystania z biblioteki
 

1.    Zamówienia przyjmowane są  tylko i wyłącznie drogą mailową. Zamówienia należy składać  na  adres: rezerwacja.ksiazka@dsw.edu.pl
2.    Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić dostępność pozycji książkowej w katalogu on-line: katalog.dsw.edu.pl/catalog
3.    Po odbiór zamówienia zapraszamy dopiero, po otrzymaniu ZWROTNEGO MAILA z informacją, że jest ono zrealizowane. Książki są wydawane w godzinach dyżuru biblioteki. 
4.    Karty obiegowe można podbić w godzinach dyżuru biblioteki lub on-line pisząc na  adres: biblioteka@dsw.edu.pl
5.    Czytelnicy odwiedzający bibliotekę zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic zakrywających usta i nos.

Kontakt z biblioteką: 
Tel.:  71 356 15 02, adres mailowy: biblioteka@dsw.edu.pl
Dyżur biblioteki: 
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, sobota i niedziela w godzinach od 9:00 do 14:00

 

§ 4


Postanowienia końcowe
 

1.    Jeżeli sytuacja epidemiologiczna będzie zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników oraz studentów, władze Uczelni wprowadzą odpowiednie zmiany w codziennym funkcjonowaniu Uczelni oraz w sposobie realizacji zajęć dydaktycznych.
  
CAŁA PROCEDURA W PDF. 

KOMUNIKAT dla studentów 1 roku studiów niestacjonarnych DSW

Szanowni Studenci i Studentki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 

 

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo oraz w odpowiedzi na liczne zapytania informujemy, że podtrzymujemy decyzję o prowadzeniu zajęć w DSW w semestrze zimowym 2020/2021 w większości zdalnie za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Jednocześnie, ze względu na obecną sytuację pandemiczną, zdecydowaliśmy o zmniejszeniu zaplanowanej wcześniej liczby zajęć odbywających się w tym samym czasie na terenie uczelni. Chcemy w ten sposób ograniczyć liczbę osób przebywających na uczelni oraz zapewnić jak najlepsze bezpieczeństwo naszym studentom i pracownikom. 

 

Zmiany te są podyktowane dynamiczną sytuacją epidemiczną w kraju. Dziękujemy za Państwa zrozumienie. Jednocześnie prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego i stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa (zarządzenie Kanclerza dot. procedur COVID-19). 

 

Uwaga! Terminy zajęć dla studentów DSW nie ulegają zmianie. 

 

Zmiany dotyczą tylko formy prowadzenia zajęć (czyli tego, czy zajęcia odbędą się w siedzibie uczelni, czy w formie zdalnej) i w tej chwili dotyczą studentów 1 roku studiów niestacjonarnych. Studenci 1 roku studiów niestacjonarnych rozpoczynają zajęcia 17 lub 24 października 2020. Liczba zajęć w siedzibie uczelni w czasie zjazdu dla poszczególnych kierunków studiów uległa zmianie.

Prosimy Państwa o sprawdzanie aktualnego harmonogramu i trybu prowadzenia zajęć przed każdym zjazdem. 

 

Jak sprawdzić harmonogram zajęć? 

 

Harmonogram zajęć znajduje się w wirtualnym dziekanacie (klikasz na ZALOGUJ u góry na stronie www.dsw.edu.pl ) w zakładce Plany zajęć / Plany Toków po wybraniu Wydziału Studiów Stosowanych / kierunku / naboru. Można także wybrać opcję okresu wyświetlania np. cały semestr. Wirtualny dziekanat  jest ogólnodostępny i nie wymaga logowania.

 

Z Biura Rekrutacji mailowo przekazano informację o numerze grupy, do której zostaliście Państwo przydzieleni.

 

Grupa jest widoczna w harmonogramie w kolumnie „grupy z wybranego toku”. Oznaczenie obejmuje następujące informacje: Kierunek_Xstopień_1_sem_Ćw_ZN, gdzie Z oznacza nr Państwa grupy ćwiczeniowej a ostatnia litera np. N-tryb studiów niestacjonarny. Kliknięcie na oznaczenie grupy pozwoli Państwu na wyświetlenie planu dla jednej grupy ćwiczeniowej zamiast planu całego roku.

 

Informacja o formie realizacji zajęć

 

Informacja o formie realizacji zajęć widoczna jest w harmonogramie w wirtualnym dziekanacie. W przypadku zajęć w formie bezpośredniej w kolumnie „Sala” znajdziecie Państwo informację o numerze sali i budynku, w którym odbywają się zajęcia. S55 to budynek przy ulicy Strzegomskiej 55, a S47 to budynek przy ul. Strzegomskiej 47. 


Jeśli w planie zajęć umieszczono informację "Distance Learning" (i oznaczenie na żółto zajęć) - znaczy to, że dane zajęcia odbędą się zdalnie.

 

Nauka zdalna i korzystanie z MS Teams

 

Realizacja zajęć w trybie zdalnym będzie odbywać się przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams oraz uczelnianej skrzynki e-mail. 


Na stronie DSW w zakładce „Strefa Studenta i Doktoranta”/ „Kształcenie w formie zdalnej”  znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne instrukcje oraz filmy szkoleniowe do zajęć w formie zdalnej (MS Teams) oraz bieżące informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

 

Rozpocznij od instrukcji:
a.    Instrukcja logowania się do USOS i znajdowania numeru indeksu
b.    Pierwsze logowanie do Microsoft 365 – Wzór hasła
c.    Pierwsze logowanie do Microsoft 365
d.    Następnie przeczytaj instrukcje dotyczące działania MS Teams i obejrzyj filmiki instruktażowe. W przypadku problemów prosimy o kontakt poprzez e-mail helpdesk@dsw.edu.pl lub stronę https://helpdesk.dsw.edu.pl/

 

 

Login i hasło do USOS zostały wysłane Państwu przez Dziekanat na adres e-mail podany przy rekrutacji. Studenci 1 roku studiów niestacjonarnych, których zjazd odbędzie się 24.10.2020 r.,  otrzymają loginy i hasło przed zjazdem. Prosimy o cierpliwość i dziękujemy za zrozumienie. 

 

Legitymacje studenckie

 

Legitymacje studenckie będą przekazywane Państwu podczas spotkania z tutorem w siedzibie uczelni. Studenci, których pierwszy zjazd i spotkanie z tutorem, odbędzie się zdalnie, będą mogli odebrać legitymacje w Dziekanacie lub w Biurze Rekrutacji.

 

UWAGA! 
Studenci 1 roku studiów niestacjonarnych, których zajęcia z tutorem 17.10.2020 r. odbędą się w formule zdalnej. Legitymacje studenckie będziecie Państwo mogli odebrać  w Dziekanacie lub Biurze Rekrutacji w wyznaczonych terminach. Poniżej zamieszczamy >>>>> harmonogram odbioru legitymacji dla Państwa.

 

Wkrótce zamieścimy też harmonogram odbioru legitymacji dla studentów 1 roku studiów niestacjonarnych z toku II, których zjazd odbędzie się 24.10.2020. 

 

Dziekanat i inne działy obsługowe

 

Informujemy, że administracja i działy obsługowe uczelni są do Państwa dyspozycji. Sprawy, które nie wymagają osobistego kontaktu, prosimy o załatwianie drogą mailową lub telefoniczną. Kontakty do działów obsługi znajdują się na stronie www w zakładce kontakt

 

Życzmy Państwu sukcesów i wszystkiego dobrego w nowym roku akademickim 2020/2021.

 

14.10.2020 r. 
 

Informacje dla studentów I roku. Odpowiedzi na najczęstsze pytania

Każdy z nas rozpoczynał kiedyś studia i szukał odpowiedzi na wiele pytań. Dla osób rozpoczynających studia w DSW, przygotowaliśmy zestaw przydatnych informacji. 

 

Można je znaleźć w zakładce Studia od października (>>>Informacje dla studentów I roku). Zamieściliśmy tam informacje organizacyjne i dane kontaktowe oraz ulotkę „Na dobry początek”. Dodatkowo studenci są objęci opieką tutorów, których poznają podczas pierwszego zjazdu na studiach.

 

Jak sprawdzić plan zajęć?

 

Plany studiów można znaleźć w Wirtualnym Dziekanacie, na który można wejść ze strony www.dsw.edu.pl (górny prawy róg strony „zaloguj”). Z listy rozwijanej należy wybrać zakładkę Wirtualny Dziekanat. Po przejściu na stronę Wirtualnego Dziekanatu wybieramy „Plany zajęć”, później „Plany toków”, następnie swój „kierunek”, nabór: „zima 2020/2021”,  tryb studiów: „stacjonarne” lub „niestacjonarne”. 

 

W harmonogramie zajęć, który umieszczany jest w Wirtualnym Dziekanacie, umieszczone są informację z numerem sali i budynkiem (wtedy zajęcia odbędą się stacjonarne na terenie uczelni). S55 to budynek przy ulicy Strzegomskiej 55, a S47 to budynek przy ul.Strzegomskiej 47.  Jeśli w planie zajęć umieszczono informację "Distance Learning" - oznacza to, że dane zajęcia odbędą się w trybie zdalnym na platformie Teams. 

 

Jednocześnie pragniemy dodać, że ze względu na dynamiczną sytuację epidemiczną, harmonogramy zjazdów mogą drobnym zmianom. W związku z tym, dzień przed zajęciami uprzejmie prosimy o sprawdzenie harmonogramu i trybu przeprowadzania zajęć.

 

Prosimy również o zapoznanie się z Zarządzeniem Kanclerza w  sprawie wprowadzenia zasad BHP podczas realizacji zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym w trybie kontaktu bezpośredniego w siedzibie Uczelni. (PDF) 

 

 

Wirtualny Dziekanat, USOSweb, zakładka STREFA STUDENTA I DOKTORANTA?

 

W Wirtualnym Dziekanacie można sprawdzić harmonogram zajęć (kiedy i gdzie są zajęcia) oraz się kiedy odbywają się konsultacje wykładowców. Zamieszczane są tam również ważne komunikaty do studentów. Wirtualny Dziekanat jest systemem ogólnodostępnym, niewymagającym logowania.


Z kolei niezbędne informacje o swoich studiach znajdziecie Państwo w USOSweb, np. spis aktualnych przedmiotów, uzyskane oceny. Loginem jest numer PESEL (w przypadku obcokrajowców jest to adres mailowy).

Hasło wysyłamy na maila, tak samo jak indywidualny numer albumu.

 

Bieżące informacje, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zamieszczamy w STREFIE STUDENTA I DOKTORANTA.  Z kolei instrukcje do zajęć w trybie zdalnym (MS Teams) znajdują się na stronie www uczelni, w dedykowanej dla Państwa zakładce - STREFA STUDENTA I DOKTORANTA/KSZTAŁCENIE W FORMIE ZDALNEJ.


Jak znaleźć numery telefonów i maile do działów administracyjnych?

 

Wszystkie dane kontaktowe do działów (Dziekanat, Biuro Rekrutacji, Dział Studiów Podyplomowych, Biblioteka, itp.) można znaleźć w zakładce kontakt. 

 

Jak mogę odebrać legitymację studencką?

 

Legitymacje studenckie będą do odbioru u tutora na pierwszych zajęciach  - w przypadku studentów stacjonarnych. Podczas pierwszego zjazdu - w przypadku studiów niestacjonarnych. 

 

Płatności 


Masz już indywidualny numer konta i nie wiesz, co dalej? Pierwszą płatność powinno się uregulować najpóźniej do 15 października, niezależnie od wybranego systemu opłat. Jeśli jesteś na I roku, powinieneś zlecić dwa przelewy za: 
•    pierwszą ratę czesnego,
•    legitymację studencką.

W tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz czego dotyczy przelew (np. opłata za I ratę czesnego", "opłata za legitymację studencką"). W razie pytań do dyspozycji jest Dział Płatności.


Gdzie znajdę informacje na temat stypendiów i zniżek?


Informacje na temat stypendiów i zniżek można znaleźć w zakładce STREFA STUDENTA I DOKTORANTA w części STYPENDIA I ZNIŻKI


Jak zamówić książkę z biblioteki?
 

Zamówienia na książki z biblioteki przyjmowane są tylko mailowo. Należy je składać na adres rezerwacja.ksiazka@dsw.edu.pl. Przed zamówieniem egzemplarza trzeba sprawdzić jej dostępność w katalogu on-line https://katalog.dsw.edu.pl/catalog. Po odbiór zamówienia zapraszamy dopiero po otrzymaniu zwrotnego maila z informacją, że jest ono zrealizowane. Książki są wydawane w godzinach dyżuru biblioteki. Zapraszamy również na FB biblioteki DSW.

W bibliotece wszyscy powinni być wyposażeni w maseczkę zakrywającą usta i nos, która jest obowiązkowa na terenie uczelni.  

Poznaj innych studentów DSW 

 

Jak poznać studentów z innych kierunków lub absolwentów DSW? Wystarczy dołączyć do grupy na Facebooku Studenci i absolwenci DSW! Od teraz będziesz mógł wymieniać się notatkami, brać udział w dyskusjach lub dowiesz się, co ciekawego planuje samorząd studencki.


DSW w social mediach

Poza oficjalnymi kanałami DSW w social mediach (FB, Instagram, Linkedin, You Tube) informacje o tym, co dzieje się na uczelni można też znaleźć w grupach FB, które tworzą nasi studenci. 


Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 

 

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 🎓 w Dolnośląskiej Szkole Wyższej odbędzie się wyłącznie online. Tę trudną decyzję podjęliśmy w trosce o zdrowie wszystkich Uczestników tego najważniejszego dla społeczności akademickiej wydarzenia. Zapraszamy serdecznie i będziemy zaszczyceni Państwa obecnością w trybie online. Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 będzie dostępna na kanale You Tube DSW pod tym linkiem. Więcej na temat wydarzenia na FB DSW.  


Życzymy sukcesów w roku akademickim 2020/2021! 

Nowy rok akademicki 2020/2021. PYTANIA i ODPOWIEDZI

 • W jaki sposób będą odbywać się zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021?

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Studentów, Słuchaczy, Doktorantów oraz całej społeczności akademickiej DSW, a także mając na uwadze dynamiczną sytuację epidemiczną w kraju, zgodnie z zaleceniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wszystkich Uczelni w kraju (z dnia 2 września 2020 r.), zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych, a także studiach III stopnia oraz w Szkole Doktorskiej będą prowadzone głównie w trybie zdalnym - synchronicznym. 

 

Wyjątek stanowić będą wybrane zajęcia, wymagające bezpośredniego kontaktu, m.in. zajęcia laboratoryjne oraz zajęcia praktyczne, które będą prowadzone w trybie tradycyjnym na terenie uczelni z zachowaniem rygorów sanitarnych. 


Dodatkowo ze względu na szczególną sytuację i konieczność sprawnego wdrożenia do procesu edukacji studentów I roku, pierwsze zajęcia dla studentów rozpoczynających kształcenie w DSW na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych planujemy przeprowadzić w formie tradycyjnej (bezpośredniej) na terenie uczelni z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa. 


Informacje o miejscu i sposobie prowadzenia zajęć zostaną zamieszczone w harmonogramach w Wirtualnym Dziekanacie. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ. Zachęcamy również do zapoznania się z Zarządzeniem Kanclerza w sprawie wprowadzenia zasad BHP podczas realizacji zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym w trybie kontaktu bezpośredniego w siedzibie Uczelni.

 

 • Gdzie szukać najważniejszych informacji dla studentów dot. nowego roku akademickiego 2020/2021?

Najważniejsze komunikaty zamieszczane są w USOSweb, Wirtualnym Dziekanacie oraz na stronie www uczelni. Ważne komunikaty zamieszczamy również w zakładce STREFA STUDENTA I DOKTORANTA. Najważniejsze ogłoszenia i aktualności publikujemy w zakładce INFORMACJE W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM. Przydatne instrukcje: jak się logować, jak korzystać z MS Teams znajdują się w zakładce KSZTAŁCENIE W FORMIE ZDALNEJ. Zachęcamy również do zaglądania na social media DSW oraz na grupę FB studenci i absolwenci DSW.

 

 • Jak obecnie pracują działy administracyjne na uczelni (Dziekanat, Biblioteka, Biuro Rekrutacji, itp.?)


Wszystkie dane kontaktowe do działów administracyjnych (Dziekanat, Dział Studiów Podyplomowych, Dział Rekrutacji, Biblioteka) znajdują się w zakładce KONTAKT na stronie Uczelni. Znajdziesz tam również informacje, kiedy poszczególne działy są otwarte dla Studentów i Słuchaczy. Od października Dziekanat i Dział Studiów Podyplomowych będą pracowały także w soboty i niedziele od godz. 9 do 14. Podczas wizyty na uczelni prosimy o zachowanie wymogów bezpieczeństwa tj. noszenia masek, dezynfekcji rąk i zachowania dystansu. 
 

 • Kiedy zostaną podane harmonogramy zajęć dla studentów I roku studiów niestacjonarnych?


Uprzejmie informujemy, że zajęcia na studiach niestacjonarnych dla I roku rozpoczną się w terminach: 
1. 17-18.10.2020 - TOK I
2. 24-25.10.2020 - TOK II 

 

Ze względu na prowadzoną rekrutację, szczegółowa informacja dotycząca podziału na grupy ćwiczeniowe będzie Państwu przesłana przed rozpoczęciem zajęć. Ułożone harmonogramy są sukcesywnie zamieszczane w Wirtualnym Dziekanacie. 

Uwaga! Terminy rozpoczęcia zajęć dla 1 semestrów studiów niestacjonarnych znajdują się w Wirtualnym Dziekanacie i w pdf. Pobierz TUTAJ. 

 

 • Kiedy zostaną podane harmonogramy zajęć dla studentów I roku studiów stacjonarnych?


Harmonogramy cały czas są przygotowywane i sukcesywnie publikowane w Wirtualnym Dziekanacie. Zostaną zamieszczone przed 1 października.


•    Kiedy zostaną zamieszczone szczegółowe harmonogramy zajęć dla studentów drugiego roku i wyższych?


Szczegółowe harmonogramy będą zamieszczone do końca września br. w Wirtualnym Dziekanacie. 


Aby sprawdzić, czy harmonogram dla danego kierunku studiów jest zamieszczony, trzeba  kliknąć ZALOGUJ po prawej u góry na stronie Uczelni i wybrać Wirtualny Dziekanat. Do Wirtualnego Dziekanatu nie potrzebujesz loginu i hasła. Wybierz zakładkę plany zajęć, plany toków, uzupełnij wydział, kierunek, tryb studiów. Po wybraniu harmonogramu swojej grupy możesz wybrać opcje wyświetlania (dzisiaj, ten tydzień/zjazd; najbliższy tydzień/zjazd; cały semestr).

 

 • Zaczynam studia od października. Kiedy otrzymam dostęp do USOSweb i Wirtualnego Dziekanatu?


Wirtualny Dziekanat jest ogólnodostępny, nie wymaga logowania. Wystarczy kliknąć zaloguj w prawym górnym rogu na stronie www Uczelni lub wpisać w przeglądarkę adres https://hamonogramy.dsw.edu.pl. Login i hasło do USOSweb Studenci i Słuchacze otrzymują przed pierwszym zjazdem. 

 

 •  Jakie informacje znajdę w USOSweb i Wirtualnym Dziekanacie?

Wszystkie niezbędne informacje o swoich studiach znajdziesz w USOSweb, np. spis aktualnych przedmiotów, uzyskane oceny. Loginem jest Twój numer PESEL (w przypadku obcokrajowców jest to adres mailowy). Hasło otrzymasz na swoją skrzynkę mailową, tak samo jak i indywidualny numer albumu. 
W Wirtualnym Dziekanacie sprawdzisz harmonogram zajęć (kiedy i gdzie masz zajęcia), dowiesz się kiedy są konsultacje wykładowców.

 

 •  Gdzie znajdę więcej informacji dla studentów I roku?


Więcej informacji dla Studentów pierwszego roku znajdziesz w zakładce STUDIA OD PAŹDZIERNIKA, sprawdź >>> Informacje dla studentów I roku. Zamieściliśmy tam podstawowe informacje pomocne w rozpoczęciu nauki oraz link do ulotki "Na dobry początek" z danymi kontaktowymi oraz informacjami organizacyjnymi. Dodatkowo zostaliście objęci opieką tutorów, z którymi spotkacie się na pierwszym zjeździe.

 

 • Gdzie znajdę informacje na temat stypendiów i zniżek?

Informacje na temat stypendiów i zniżek można znaleźć w zakładce STYPENDIA I ZNIŻKI. Znajdują się one w zakładce STREFA STUDENTA I DOKTORANTA.

 

 • Gdzie jeszcze szukać informacji co dzieje się na uczelni?

Poza oficjalnymi kanałami DSW w social mediach (FB, Instagram, Linkedin, You Tube) informacje o tym co dzieje się na uczelni można też znaleźć w grupach FB. Chcesz poznać studentów z innych kierunków lub absolwentów DSW? Nic prostszego! Dołącz do grupy na Facebooku Studenci i absolwenci DSW! Od teraz będziesz mógł wymieniać się notatkami, brać udział w dyskusjach lub dowiesz się, co ciekawego planuje Samorząd studencki.

 

 • Gdzie mogę się zgłosić jeśli mam problem z zalogowaniem się do systemu?

Problemy z logowaniem się do systemów należy zgłaszać na portalu HelpDesk DSW – https://helpdesk.dsw.edu.pl lub mailowo na adres: helpdesk@dsw.edu.pl

 

 • Czy mogę korzystać z pakietu Microsoft Office w pełnym zakresie (tzn. Pliki word, exel)?

Obecnie można korzystać z pakietu online dostępnego pod adresem https://portal.office.com. Trwają pracę nad udostępnieniem wersji desktopowej.

 • Witam, czy przewidziane są szkolenia dla studentów z korzystania z platform online?

Dział Informatyzacji DSW nie planuje szkoleń. Instrukcje oraz filmiki na temat korzystania z MS Teams zostały umieszczone w zakładce KSZTAŁCENIE W FORMIE ZDALNEJ. 

Nowy rok akademicki 2020/2021 w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

Szanowni Państwo, Studenci, Doktoranci i Słuchacze DSW


W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa oraz całej społeczności akademickiej DSW, a także mając na uwadze dynamiczną sytuację epidemiczną w kraju, zgodnie z zaleceniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wszystkich Uczelni w kraju (z dnia 2 września 2020 r.), zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych, a także studiach III stopnia oraz w Szkole Doktorskiej będą prowadzone głównie w trybie zdalnym - synchronicznym. 

 

Wyjątek stanowić będą wybrane zajęcia, wymagające bezpośredniego kontaktu m.in. zajęcia laboratoryjne oraz zajęcia praktyczne, które będą prowadzone w trybie tradycyjnym na terenie uczelni z zachowaniem rygorów sanitarnych. Informacje o miejscu i sposobie prowadzenia zajęć zostaną zamieszczone w harmonogramach w Wirtualnym Dziekanacie.

 

Ze względu na szczególną sytuację i konieczność sprawnego wdrożenia do procesu edukacji studentów I roku, pierwsze zajęcia dla studentów rozpoczynających kształcenie w DSW na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zostaną przeprowadzone w formie tradycyjnej (bezpośredniej) na terenie uczelni z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa. Chcemy w ten sposób dać studentom I roku szansę na bezpośrednie poznanie uczelni oraz spotkanie z wykładowcami, koleżankami i kolegami ze studiów. 

 

Biorąc pod uwagę specyfikę i praktyczny charakter studiów podyplomowych, informujemy, że część zajęć na studiach podyplomowych zostanie zaplanowana w formie tradycyjnej (bezpośredniej) na terenie uczelni z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa.

 

Informujemy również, że od roku akademickiego 2020/2021 seminaria oraz projekty dyplomowe na studiach I i II stopnia będą zaplanowane w trybie zdalnym synchronicznym. Na studiach w trybie niestacjonarnym będą one zaplanowane w piątki od godz. 17.00.

 

Szczegółowe informacje dla studentów, doktorantów i słuchaczy DSW poszczególnych kierunków (np. terminy zjazdów, plany zajęć i ich tryb) zostaną zamieszczone najpóźniej do 18 września br. w Wirtualnym Dziekanacie i USOSweb.

Ważne informacje/komunikaty dla studentów i doktorantów są też zamieszczane w zakładce strefa studenta i doktoranta. 

 

Edukacja zdalna – rozwijamy zdobyte doświadczenie 

Mijający semestr pokazał, że pozytywnie zdaliśmy egzamin z kształcenia zdalnego. 82,9% studentów DSW było zadowolonych z działań, jakie podjęliśmy w czasie panującej pandemii koronawirusa.

W nowym roku akademickim wykorzystamy dobre doświadczenia zdobyte w ostatnim semestrze. 

 

Okres wakacji był dla nas czasem wytężonej pracy nad standardami kształcenia zdalnego, które wpłyną na efektywniejsze pozyskiwanie przez Państwa wiedzy, umiejętności i kompetencji. Mamy nadzieję, że udoskonalone standardy nauczania i wykorzystywane rozwiązania technologiczne pozwolą Państwu w pełni korzystać z możliwości studiowania na naszej Uczelni. 

 

Co oznacza, że zajęcia prowadzone będą w trybie zdalnym?

 •  Na wykłady i ćwiczenia studenci i studentki łączą się z koleżankami, kolegami i nauczycielami akademickimi za pomocą takich narzędzi jak MS Teams, itp. Aplikacje kształcenia zdalnego pozwalają na bieżący kontakt z wykładowcą, prowadzenie dyskusji i zadawanie pytań oraz na pracę w podgrupach nad projektami realizowanymi z koleżankami i kolegami ze studiów. Informacje i instrukcje jak korzystać z MS Teams znajdują się w zakładce – Kształcenie w formie zdalnej. 
 • Program studiów realizowany jest tak, jak w przypadku zajęć prowadzonych tradycyjnie. 

Co oznacza, że niektóre zajęcia prowadzone są w bezpośrednim kontakcie (tryb tradycyjny)?

 •  Spotkamy się na zajęciach w budynkach uczelni. Będzie nas jednak obowiązywał reżim sanitarny, po to, aby te spotkania były dla nas wszystkich bezpieczne.
 • Na terenie uczelni należy zakrywać nos i usta, często dezynfekować dłonie i zachowywać bezpieczny dystans. 

Bez względu na formę kształcenia nasi studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych skorzystają z takich udogodnień technologicznych, jak:

 • Darmowy dostępu do pakietu MS Office 365 otrzymany od Uczelni, obejmujący popularne aplikacje, takie jak Outlook, Word, PowerPoint, Excel i OneNote, dzięki którym wykładowcy i studenci mogą ze sobą współpracować, bezproblemowo się komunikować i tworzyć np. projekty.
 • Wirtualny Dziekanat i USOSweb to strony www, na których studenci i doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych mogą sprawdzić oceny z całego okresu studiów, godziny konsultacji wykładowców, harmonogramy zajęć oraz znaleźć wiele ważnych informacji i komunikatów.
 • Strefa studenta i doktoranta na stronie internetowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej to źródło wiedzy o bieżących działaniach i najważniejszych kwestiach dotyczących studentów i doktorantów.

Dolnośląska Szkoła Wyższe będzie na bieżąco śledzić stan sytuacji epidemicznej, zalecenia GIS i decyzje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostosowując decyzje o dalszym kształceniu do zmian obowiązującego prawa. O wszelkich zmianach będziemy Państwa na informować poprzez stronę internetową, USOSweb, Wirtualny Dziekanat oraz Facebooka Uczelni. 
 

Przedłużenie ważności legitymacji studenckich

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, 

 

Informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 (Dz.U. 2020, poz. 695), na podstawie art. 63 ust. 4, wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 85, 374, 695) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich. 

 

Tym samym, zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

 

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji. 

 

Obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., nastąpi dalsze ograniczenie funkcjonowania uczelni przez zawieszenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz kształcenie doktorantów. 

 

W indywidualnych przypadkach, w celu zasięgnięcia informacji w tym zakresie, bardzo proszę o kontakt z Dziekanatem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefoniczny w wyznaczonych godzinach pracy. 
 

Zarządzenie Rektora DSW w sprawie egzaminów dyplomowych

Zarządzenie nr 21 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn. zm.), § 18 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1861 ze zm.) oraz w związku Zarządzeniem Rektora nr 10 z dnia 10 marca 2020 w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Zarządzeniem Rektora nr 13 z dnia 13 marca 2020 w sprawie szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 […] zarządza się, co następuje:

§ 1

Określenia użyte w zarządzeniu oznaczają:

1.    APD – Archiwum Prac Dyplomowych, aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem i przygotowaniem pracy dyplomowej do obrony jej oceny
i    archiwizacji;

2.    Dziekanat, jednostka zajmująca się obsługą studentów;

3.    dyplomant – osoba zdająca egzamin dyplomowy;

4.    egzamin – egzamin dyplomowy (magisterski, licencjacki, inżynierski);

5.    JSA – Jednolity System Antyplagiatowy tj. system antyplagiatowy, zapewniający wsparcie

w    zakresie  przeciwdziałania  naruszeniom  przepisów  o  prawie  autorskim  i  prawach

pokrewnych prowadzony i nieodpłatnie udostępniony uczelniom przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

6.    Komisja egzaminacyjna – komisja przeprowadzająca egzamin dyplomowy, skład komisji: przewodniczący, promotor, recenzent;

7.    praca – praca dyplomowa: magisterska, licencjacka, inżynierska, projekt dyplomowy;

8.    promotor – osoba sprawująca opiekę naukową nad studentem przygotowującym pracę dyplomową;

9.    recenzent – osoba recenzująca pracę;

10.    usługa Microsoft Teams – usługa internetowa oparta na chmurze, zwierająca zestaw narzędzi do współpracy zespołowej, wchodząca w skład pakietu Microsoft 365, który wykorzystywany jest w Dolnośląskiej Szkole Wyższej do spotkań audiowizualnych;

11.    USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studiów, tj. system wspomagający dokumentację przebiegu studiów w Dolnośląskiej Szkole Wyższej;
12.    spotkanie audiowizualne – zdalne połączenie realizowane za pomocą Microsoft Teams w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego;
13.    zajęcia dydaktyczne w trybie tradycyjnym – zajęcia dydaktyczne odbywane z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów w siedzibie uczelni lub poza nią;

14.    zdalny egzamin dyplomowy – synchroniczny egzamin ze zdalnym udziałem Komisji egzaminacyjnej i dyplomanta w siedzibie uczelni lub poza nią;
 
15.    Wydział – Wydział Studiów Stosowanych.

§    2

1.    W okresie zawieszenia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym, odbywać się mogą egzaminy dyplomowe, dla których przewidziana jest forma ustna, w formie przewidzianej programem studiów.

2.    Student podczas egzaminu dokonuje ustnej prezentacji pracy, o ile przewiduje ją program studiów. Następnie odpowiada na pytania członków komisji związane ze studiowanym kierunkiem oraz dotyczące przedłożonej przez niego pracy. Celem pytań jest potwierdzenie osiągniecia przez studenta zakładanych kierunkowych efektów uczenia się.

3.    Egzaminy dyplomowe, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się w trybie zdalnym – tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym dyplomant oraz komisja egzaminacyjna uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze spotkania audiowizualnego odbywanej za pomocą usługi Microsoft Teams.

4.    Egzaminy, o których mowa w ust. 1, mogą odbywać się tylko pod warunkiem, że zarówno przystępujący do nich studenci, jak i członkowie komisji mają techniczną możliwość zdalnego uczestniczenia w tych egzaminach w sposób określony w niniejszym zarządzeniu.

5.    Po wznowieniu w DSW zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym egzaminy dyplomowe, przeprowadza się z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i dyplomantów, bądź w uzasadnionych przypadkach, na wniosek złożony do Dziekana przez dyplomanta i/lub członka komisji, w trybie zdalnym.

§    3

1.    Promotor przekazuje przez Dyrektora Programowego Kierunku prowadzonego na Wydziale listę tematów prac do zatwierdzenia na Konwencie Dziekańskim.

2.    Okólnik Konwentu Dziekańskiego z zatwierdzonymi tematami prac przekazywany jest do Dziekanatu, który wprowadza dane do systemu USOS.
3.    Student rejestruje pracę w aplikacji APD wprowadzając następujące dane: tytuł pracy w języku polskim, jeżeli była ona przygotowana w innym języku niż polski;
1)    tytuł pracy w języku angielskim, jeżeli była ona przygotowana w innym języku niż angielski;

2)    streszczenie pracy w języku polskim i języku angielskim oraz w języku oryginału, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub język angielski;

3)    słowa kluczowe w języku polskim i języku angielskim oraz w języku oryginału, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub język angielski;

4)    wersję elektroniczną pracy przygotowaną w postaci jednego pliku w formacie pdf wraz z załącznikami, przy czym jeżeli praca zawiera inne załączniki, to dyplomant wprowadza je do APD w postaci spakowanej w jednym pliku (ZIP, RAR, 7Z);

5)    oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy, w formie załącznika, będącego skanem w formacie pdf albo zdjęciem w formacie jpg wydrukowanego i podpisanego oświadczenia.

4.    Po wprowadzeniu przez studenta do APD danych, o których mowa w ust. 4, promotor:

1)    sprawdza ich kompletność i poprawność, a następnie zatwierdza je w APD;

2)    zleca za pośrednictwem APD badanie pracy w JSA;

3)    akceptuje za pośrednictwem APD raport ogólny z badania antyplagiatowego pracy w JSA, pod warunkiem, że nie nosi ona znamion plagiatu;
4)    promotor niezwłocznie drukuje, wypełnia i podpisuje raport ogólny z badania antyplagiatowego pracy, wygenerowany przez JSA, po czym składa go osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej w Dziekanacie.

5)    niezwłocznie po zatwierdzeniu pracy do obrony promotor zawiadamia mailowo dziekanat, studenta i członków komisji o:

a) terminie egzaminu ze wskazaniem daty i godziny rozpoczęcia;

b)składzie komisji uzgodnionej z Dyrektorem Programowym Kierunku. O ile program studiów nie przewiduje inaczej, egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez rektora / osobę upoważnioną przez rektora, w skład której wchodzą

Dyrektor Programowy Kierunku lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący, opiekun pracy/promotor i recenzent. Dyrektor Programowy Kierunku może wyznaczyć dodatkowych członków komisji.

5.    Po otrzymaniu zawiadomienia o terminie egzaminu przewodniczący komisji tworzy w kalendarzu w usłudze Microsoft Teams spotkanie pt. „Egzamin dyplomowy [imię, nazwisko

i    (numer albumu studenta)]”, na które zaprasza w roli wymaganych uczestników dyplomanta oraz pozostałych członków komisji oraz informuje Dziekanat.

6.    Promotor i recenzent zobowiązani są do wypełnienia oraz zatwierdzenia w APD formularza oceny, stanowiącego recenzję pracy. Zatwierdzenie recenzji w APD winno nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin. Podpisane recenzje należy niezwłocznie złożyć
w    Dziekanacie osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej.

7.    Najpóźniej 7 dni przed egzaminem Dziekanat przygotowuje w USOS protokół egzaminu, który przesyła mailowo przewodniczącemu komisji.

§    4

Warunki przeprowadzenia egzaminu

1.    Do uczestnictwa w egzaminie dyplomowym niezbędne jest posiadanie urządzenia wyposażonego w mikrofon i kamerę oraz stabilnego łącza internetowego (umożliwiającego połączenia audio-wideo).

2.    Członkowie komisji egzaminacyjnej oraz dyplomant posiadają konta mailowe w Microsoft Office 365 w domenie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (tj. @dsw.edu.pl – w przypadku członków komicji oraz @student.dsw.edu.pl – w przypadku studenta/dyplomanta), które umożliwiają skorzystanie z usługi Microsoft Teams. Tylko z wykorzystaniem adresów w domenie Uczelni możliwe jest przeprowadzenie zdalnego egzaminu.

3.    Egzamin jest rejestrowany w formacie spotkania audiowizualnego. Za rejestrację przebiegu egzaminu dyplomowego odpowiada przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Protokół egzaminu sporządzany jest po egzaminie, na podstawie nagrania przebiegu egzaminu.

4.    Każdy z uczestników egzaminu odpowiedzialny jest za zapewnienie dobrej jakości połączenia internetowego. Przewodniczący Komisji rozstrzyga o jakości połączenia umożliwiającej prowadzenie egzaminu bez zakłóceń obrazu i dźwięku.

5.    Organizatorem egzaminu jest przewodniczący Komisji egzaminacyjnej:

5.1. Obowiązkiem przewodniczącego jest zaplanowanie egzaminu w Teams, na co najmniej

5 dni przed wyznaczonym terminem obrony (zgodnie z Instrukcją zakładania wydarzenia w Microsoft Teams).

5.2. Informacja o zdalnie przeprowadzanym egzaminie powinna być wysyłana do członków Komisji  egzaminacyjnej  oraz  studenta  w  formie  zaproszenia  wygenerowanego  w kalendarzu  w Microsoft  Teams/Outlook  do  udziału  w  spotkaniu  audiowizualnym.

Adresaci  zaproszenia  zobowiązani  są  potwierdzić  udział  w  wydarzeniu,  przez akceptację otrzymanego zaproszenia otrzymanego mailowo na konto w Microsoft Office 365 w domenie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
5.3. W zaproszeniu przedstawiane są warunki zdalnej obrony zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zarządzenia. W dniu egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji egzaminacyjnej inicjuje połączenie w aplikacji Microsoft Teams i podejmuje próbę nawiązania połączenia z członkami komisji egzaminacyjnej oraz studentem.
5.4. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej ocenia jakość połączenia, a w przypadku pozytywnej oceny decyduje o rozpoczęciu egzaminu.
5.5. W przypadku negatywnej oceny jakości połączenia (brak lub zakłócenia obrazu i/lub dźwięku) przewodniczący komisji egzaminacyjnej podejmuje do trzech następujących po sobie prób ponownego rozpoczęcia nawiązania połączenia z członkami komisji i studentem, a jeśli to nie przynosi pozytywnego rezultatu, zawiadamia studenta oraz członków Komisji egzaminacyjnej o przeniesieniu terminu egzaminu dyplomowego. Decyzja Przewodniczącego nie podlega procedurze odwoławczej ze strony dyplomanta.

5.6. O braku możliwości odbycia zdalnego egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje Dziekanat, podając jednocześnie nowy termin egzaminu dyplomowego.

5.7. Procedura organizacji egzaminu podejmowana jest ponownie na podstawie niniejszego Zarządzenia.

§    5

Przebieg egzaminu
 

1.    W wyznaczonym terminie egzaminu przewodniczący komisji inicjuje w usłudze Microsoft Teams połączenie członków komisji i dyplomanta w drodze spotkania audiowizualnego, zwane dalej połączeniem.

2.    Po odebraniu połączenia przez dyplomanta oraz wszystkich członków komisji, jej przewodniczący weryfikuje tożsamość dyplomanta.

3.    Przed przystąpieniem do merytorycznej części egzaminu przewodniczący komisji wyjaśnia dyplomantowi kwestie techniczne związane z przebiegiem egzaminu, a także konsekwencje przerwania spotkania audiowizualnego (utraty połączenia) przed jej zakończeniem. Dyplomant potwierdza zaznajomienie się z tą informacją ustnym oświadczeniem.

4.    Przed przystąpieniem do merytorycznej części egzaminu przewodniczący Komisji egzaminacyjnej informuje, że dyplomant nie może korzystać z pomocy innych osób, ani korzystać ze źródeł wiedzy (książki, notatki, materiały elektroniczne, itp.). Dyplomant potwierdza zaznajomienie się z tą informacją ustnym oświadczeniem.
5.    W wypadku utraty wizji lub dźwięku w trakcie egzaminu na czas dłuższy niż 15 minut przewodniczący Komisji egzaminacyjnej przerywa egzamin i przenosi go na inny termin.
6.    Utratę połączenia, przerwanie egzaminu oraz decyzję o jego powtórzeniu odnotowuje się w protokole egzaminu.
7.    Przed zakończeniem egzaminu (połączenia) przewodniczący komisji informuje dyplomanta o terminie ogłoszenia wyniku egzaminu oraz sposobie, w jaki ono nastąpi.
8.    Ogłoszenie wyniku egzaminu odbywa się w aplikacji Microsoft Teams w terminie określonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej po zakończeniu części niejawnej spotkania audiowizualnego.


§    6
 

1.    Przed odbiorem dyplomu ukończenia studiów student, który przystępował do egzaminu w trybie zdalnym, składa w Dziekanacie osobiście lub poprzez pocztę:

1). jeden egzemplarz pracy dyplomowej lub części opisowej projektu, wydrukowany z systemu APD w wersji zatwierdzonej przez promotora (praca wydrukowana dwustronnie, nieoprawiona, z luźnymi kartkami w formacie A4, w białej papierowej teczce z gumką, z dodatkową stroną tytułową naklejoną na teczce), przeznaczony do teczki akt osobowych dyplomanta;

2)    oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy, którego skan bądź zdjęcie wprowadził przed egzaminem do APD zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 6.

2.    Oświadczenia, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3, powinny być podpisane przez dyplomanta i w sposób trwały złączone z pracą.


§    7
 

1.    Treść oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.    Treść oświadczenia o całkowitej zgodności wersji elektronicznej pracy z jej wersją drukowaną określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.    Składając oświadczenie, o którym mowa w § 8 ust. 2, dyplomant może udzielić zgody na udostępnianie swojej pracy w czytelni Archiwum DSW oraz w zakresie koniecznym do ochrony swojego prawa do autorstwa lub praw osób trzecich.
 

§    8

1.    Jeśli student nie może przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, przesyła wraz z usprawiedliwieniem prośbę o wyznaczenie jego nowego terminu ze swojego studenckiego adresu e-mail (indeks@student.dsw.edu.pl) do Dziekanatu niezwłocznie po wystąpieniu niemożności przystąpienia do egzaminu przed jego terminem, albo niezwłocznie po ustąpieniu nagłej i niezapowiedzianej przyczyny nieprzystąpienia do niego.

2.    W sytuacji określonej w § 9 ust. 1 Dziekan podejmuje decyzję o nowym terminie i trybie egzaminu.

§    9

W przypadku uzyskania przez dyplomanta na egzaminie przeprowadzanym w trybie zdalnym oceny niedostatecznej, powtórny egzamin odbywa się w trybie tradycyjnym, po wznowieniu zajęć dydaktycznych, albo – w okresie zawieszenia zajęć – w trybie zdalnym, na wniosek dyplomanta.

§    10

1.    Podpisany protokół egzaminu przewodniczący komisji składa w Dziekanacie niezwłocznie osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej, informując o złożeniu protokołu pozostałych członków komisji.

2. Członkowie komisji podpisują protokół egzaminu niezwłocznie po otrzymaniu informacji o jego złożeniu w Dziekanacie

 
§    11

1.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.    Spory wynikłe z niniejszego zarządzania rozstrzyga Dziekan bez możliwości odwołania się od jego decyzji.


REKTOR DSW

dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW
 

Oryginał dokumentu Zarządzenie Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 19 maja 2020 roku

Zarządzenie Dziekana

Zarządzenie nr 7/2020 Dziekana Wydziału Studiów Stosowanych
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie szczególnego trybu realizacji i zaliczania praktyk zawodowych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

 

działając na podstawie § 1 ust. 2 i § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.511), § 1a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019.1450), Rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz Rekomendacji dotyczących realizacji praktyk zawodowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, oraz jednolitych studiach magisterskich, jak też na podstawie § 20 ust. 7 pkt 3 Statutu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu zarządzam co następuje: 

                                                                    § 1
1.    Jeśli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie ma możliwości kontynuowania rozpoczętych i trwających praktyk zawodowych realizowanych w uzgodnionej pierwotnie formie na podstawie porozumienia pomiędzy uczelnią i pracodawcą, dopuszcza się ich kontynuowanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r.
2.    W roku akademickim 2019/2020 zajęcia realizowane w formie praktyk zawodowych na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, kończących się w roku akademickim 2019/2020, zajęcia lub grupy zajęć realizowane w formie praktyk zawodowych mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

                                                                § 2
1.    Dopuszcza się możliwość skrócenia czasu trwania praktyk zawodowych w siedzibie pracodawcy, przyjmującego studenta na praktyki, pod warunkiem realizacji zakładanych dla nich efektów uczenia się.
2.    W przypadku sytuacji, o której mowa w pkt. 1 opiekun praktyk w uczelni w porozumieniu z dyrektorem programowym kierunku określa alternatywny sposób osiągnięcia efektów uczenia się np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń lub laboratoriów (np. symulacji) w sposób zdalny.
                                                                 § 3
1.    Praktyki zawodowe mogą zostać rozliczone na podstawie uznania dotychczasowego doświadczenia zawodowego, jeśli student osiągnął założone dla praktyki efekty uczenia się. 
2.    Decyzję o uznaniu dotychczasowej praktyki zawodowej i sposobie uzupełnienia brakujących efektów uczenia się wynikających z praktyki zawodowej, na podstawie opinii opiekuna praktyk, podejmuje Dziekan.
                                                               § 4
Jeżeli w ramach zrealizowanej praktyki zawodowej do czasu zawieszenia zajęć, opiekun praktyk w uczelni oceni, że założone dla danej praktyki efekty uczenia się zostały osiągnięte, praktykę zawodową można uznać za zaliczoną. 
                                                            § 5
1.    Na kierunkach studiów przygotowujących do zawodu nauczyciela, czyli na kierunkach pedagogika I i II stopnia, pedagogika specjalna I  i  II stopnia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia, rozpoczętych przed dniem 1 października 2019 r., które kończą się w roku akademickim 2019/2020, zajęcia lub grupy zajęć formie praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020 mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2.    Na kierunkach studiów, o których mowa w pkt. 1, które nie kończą się w roku akademickim 2019/2020, zajęcia lub grupy zajęć realizowane w formie praktyk zawodowych, w części mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile opiekun praktyk w placówce oraz opiekun praktyk w uczelni ocenią, że założone dla danej praktyki efekty uczenia się zostały osiągnięte.
3.    Jeżeli okres czasowego ograniczenia funkcjonowania podmiotów podlegających Ministerstwu Edukacji Narodowej zostanie przedłużony, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uniemożliwiając zrealizowanie praktyk zawodowych w terminie do dnia 30 września 2020 r., zaliczenie praktyk zostanie przesunięte na kolejny semestr.
                                                            § 6
1.    W przypadkach określonych w § 1-5 stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.511) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2019.1450).
                                                         § 7
Rozstrzyganie spraw określonych w § 1-5 może być prowadzone w formie zdalnej, a dokumentacja przekazywana w formie skanów i plików multimedialnych, w sposób przyjęty przez uczelnię.
                                                         § 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2020 roku i obowiązuje do odwołania, nie później jednak niż do 30.09.2020 r.

 

Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

dr Joanna Minta, prof. DSW
 

Świadczenie postojowe dla studenta pracującego na umowę zlecenie

Czy studentowi zleceniobiorcy, niepodlegającemu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej, przysługuje prawo do świadczenia postojowego? Zobacz odpowiedź prawnika. 
 

Świadczenie postojowe zostało uregulowane w art. 15zq-15zz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374). Poniżej najważniejsze elementy tego świadczenia.
 
Świadczenie postojowe przysługuje:
- osobom prowadzącym działalność gospodarczą i osobom wykonującym umowy cywilnoprawne (agencyjną, zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz umowa o dzieło)
- jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (osoby takie składają oświadczenia, że nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych)
- gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.
 
Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:
- umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
- przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia postojowego osoby wykonujące umowy cywilnoprawne składają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
 
Świadczenie wypłacane jest trzykrotnie. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku nie uległa poprawie.
 
W ocenie prawnika, z literalnego brzmienia przepisu (świadczenie postojowe przysługuje osobie zatrudnionej w oparciu o umowę zlecenia, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu) wynika, że każdy zleceniobiorca ma prawo do świadczenia postojowego, niezależnie od tego czy z tytułu tego zlecenia jest objęty ubezpieczeniem społecznym, czy też nie (studenci do 26 roku życia). Ważne jest, aby student nie miał innego tytułu do ubezpieczenia. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli np. student zatrudniony jest dodatkowo na umowę o pracę. Wówczas podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę.
 
Podsumowując, studentowi zleceniobiorcy, niepodlegającemu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej, przysługuje prawo do świadczenia postojowego.
 
Pomocny może być kontakt telefoniczny z ZUS-em. Zobacz poradnik i przykłady w załączniku.