Komunikat w sprawie kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Państwo,


prawie połowa wakacyjnego wypoczynku już za nami i zaledwie kilka tygodni dzieli nas od rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Naturalną tego konsekwencją są pojawiające się pytania i wątpliwości, dotyczące planowanego trybu realizacji zajęć dydaktycznych.


Obserwując na bieżąco sytuację w kraju, pracujemy nad przygotowaniem najbardziej optymalnego, bezpiecznego i satysfakcjonującego modelu kształcenia w roku 2021/22. Planując sposób prowadzenia zajęć bierzemy pod uwagę wiele czynników: zmienną sytuację epidemiczną w kraju, zalecenia resortu zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz komunikaty Ministra Edukacji i Nauki. Uwzględniamy wnioski i doświadczenia zdobyte w czasie trwającej od 2020 roku pandemii oraz możliwości wykorzystania innowacyjnych form nauczania, wypracowanych dzięki wprowadzeniu zdalnego trybu kształcenia.


Nasze założenia dotyczące formy kształcenia w roku akademickim 2021/22 opierają się na modelu hybrydowym, który łączy realizację części zajęć, szczególnie tych praktycznych, w murach Uczelni z  uczestnictwem w pozostałych spotkaniach za pomocą narzędzi kształcenia na odległość. O kolejnych krokach i zapadających decyzjach dot. modelu kształcenia w nadchodzącym roku akademickim będziemy zawiadamiać w Wirtualnym Dziekanacie, USOSweb oraz na stronie internetowej Uczelni (w strefie studenta i doktoranta/aktualne informacje).


Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującym aktualnie rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki wszystkie zajęcia na studiach, studiach podyplomowych oraz w ramach kształcenia doktorantów do dnia 30 września 2021 prowadzone będą w pełni z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O ewentualnych zmianach, które mogą wynikać między innymi z dynamiki sytuacji epidemicznej w kraju, będziemy Państwa na bieżąco zawiadamiać.


Ufamy, że trwający czas wakacji przyniesie Państwu chwile wytchnienia, również od trosk związanych z pandemią, nowe siły i inspiracje. Pozostajemy z Państwem w kontakcie z niecierpliwością czekając na spotkania i w murach Uczelni, i tak dobrze znanej już przestrzeni wirtualnej, licząc na to, że nowy rok akademicki stanie się źródłem nowych, ciekawych wyzwań i możliwości dla społeczności akademickiej DSW.

 

Kanclerz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

Zniżka absolwencka i test talentów. Informacja dla studentów trzeciego roku studiów licencjackich

16 lipca 2021 

Tok postępowania w  procesie rejestracji prac dyplomowych znajduje się na stronach www i USOSweb. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Dziekanatem. Jednocześnie zapraszamy Państwa do skorzystania za zniżki absolwenckiej i testów talentów (Gallupa). Szczegóły poniżej. 
 

Zniżka na studia dla Absolwentów DSW  
 

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania ze zniżki na studia II stopnia w naszej Uczelni. Dla naszych przyszłych i obecnych już Absolwentów, w zależności od terminu zapisu na studia mamy zniżkę nawet 800 zł w czesnym oraz zwolnienie z opłaty wpisowej.  


Jeszcze przed obroną mogą Państwo dokonać zapisu na studia poprzez stronę internetową uczelni. Rezerwują sobie Państwo miejsce i przede wszystkim korzystają z aktualnej promocji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie uczelni oraz w Biurze Rekrutacji (rekrutacja@dsw.edu.pl). 

 

Odkryj swoje talenty 
 
Dodatkowo chcielibyśmy poinformować, że pierwszych 200 studentów kończących studia I stopnia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, którzy zdecydują się na kontynuowanie kształcenia na studiach II stopnia w październiku 2021 roku, będą mieli możliwość zdiagnozowania testem Gallupa pięciu swoich najważniejszych naturalnych talentów, czyli obszarów, w których mogą osiągnąć mistrzostwo. 

 

Test Gallupa to narzędzie psychometryczne firmy CliftonStrengths, które pokazuje, jakie działania są dla nas najbardziej naturalne oraz w jakich obszarach możemy szukać osobistego potencjału. 

 

Dlaczego warto znać swoje talenty? Wg badań Instytutu Gallupa, osoby wykorzystujące je w pracy wykazują sześć razy wyższe zaangażowanie w pracę i trzykrotnie wyższą satysfakcję z życia. Ponadto świadomość talentów pozwala zrozumieć nasze myśli, emocje i zachowania oraz skupić się na tym, co wychodzi nam najlepiej w pracy i w życiu osobistym. Dodatkowe informacje na ten temat udziela Biuro Karier i Praktyk DSW. 
 
Zostańmy w kontakcie
 

Zapraszamy Państwa do pozostania w kontakcie z Dolnośląską Szkołą Wyższą. Jeśli są Państwo zainteresowani informacjami o ciekawych wydarzeniach, seminariach i webinarach oraz promocjach i zniżkach dla Absolwentów DSW, prosimy o wypełnienie formularza. https://www.dsw.edu.pl/formularz/zostan-w-kontakcie-z-dolnoslaska 

 

Życzymy Państwu powodzenia!  

Planowane terminy rozp. 1 zajęć w sem. zimowym 21/22 dla II, III, IV roku studiów niestacjonarnych

Szanowni Państwo, 

W załączniku zostały zamieszczone planowane terminy rozpoczęcia 1-szych zajęć w sem. zimowym 21/22 dla grup niestacjonarnych kontynuujących studia na II, III, IV roku. 
 

Terminy zjazdów w sem. zimowym 21/22 dla I TOKU:
18-19 września 2021 r. 
02-03 października 2021 r. 
16-17 października 2021 r. 
30-31 października 2021 r. 
13-14 listopada 2021 r. 
27-28 listopada 2021 r. 
11-12 grudnia 2021 r. 
08-09 stycznia 2022 r. 
22-23 stycznia 2022 r. 
05-06 lutego 2022 r. 


Terminy zjazdów w sem. zimowym 21/22 dla II TOKU:
25-26 września 2021 r. 
09-10 października 2021 r. 
23-24 października 2021 r. 
06-07 listopada 2021 r. 
20-21 listopada 2021 r. 
04-05 grudnia 2021 r. 
18-19 grudnia 2021 r. 
15-16 stycznia 2022 r. 
29-30 stycznia 2022 r. 
12-13 lutego 2022 r. 

 

POBIERZ PDF >> Planowane terminy rozpoczęcia 1-szych zajęć w sem. zimowym 21/22 dla grup niestacjonarnych kontynuujących studia na II, III, IV roku

„Akademii Umiejętności” konkurs na projekty grantowe dla studentów- III edycja

19 kwietnia 2021
Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 55
w ramach „Akademii Umiejętności” ogłasza konkurs na projekty grantowe dla studentów.

 

1.    Cel konkursu: wsparcie studentów DSW w rozwoju kompetencji interpersonalnych, społecznych, zawodowych i informacyjno-technologicznych (ICT) poprzez umożliwienie im zdobycia dofinansowania na następujące rodzaje inicjatyw:
1.1.    realizacja autorskiego projektu o charakterze naukowym, badawczo-rozwojowym, społecznym, artystycznym, praktycznego rozwiązania problemu, etc. (związanego z kierunkiem studiów). Autorem projektu może być student, grupa studentów lub koło naukowe. W ramach projektu można przewidzieć także udział studenta, grupy studentów, koła naukowego w szkoleniach, warsztatach i kursach o charakterze branżowo-zawodowym (związanych z kierunkiem studiów i zakończonych uzyskaniem zaświadczenia/certyfikatu),
1.2.    udział w szkoleniach, kursach, warsztatach z zakresu rozwoju kompetencji informacyjno-technologicznych ICT (związanych z kierunkiem studiów i zakończonych uzyskaniem zaświadczenia/certyfikatu).
Dopuszcza się możliwość łączenia ww. rodzajów inicjatyw w jednym wniosku, przy założeniu nieprzekraczalności maksymalnej wartości projektu. 
2.    Adresaci konkursu: studenci studiów I stopnia i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, którzy spełniają warunki określone w regulaminie konkursu.
3.    Budżet konkursu w edycji III wynosi: 200 000 PLN.
4.    Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie wniosku wraz z załącznikami dostępnego na stronie www.dsw.edu.pl
5.    Dokumenty do pobrania:

6.    Termin składania wniosków: do 12 maja 2021 roku do godz. 23:59.
7.    Forma składania wniosków: przesłanie kompletnego wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail: akademia.umiejetnosci@dsw.edu.pl
8.    Kontakt i informacje w sprawie konkursu: Ewa Suchożebrska – Dyrektor Biura Karier i Praktyk, tel. 691 033 783, e-mail: ewa.suchozebrska@dsw.edu.pl
9.    Wszelkie niezbędne informacje zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami, który opublikowany jest wraz z ogłoszeniem.

Ważność legitymacji studenckich

26 marca 2021 r.

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 (Dz.U. 2020, poz. 695), na podstawie art. 63 ust. 4, wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 85, 374, 695) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich.

 

Tym samym, zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

 

Obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., następuje dalsze ograniczenie funkcjonowania uczelni przez zawieszenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz kształcenie doktorantów.

 

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji po zakończeniu semestru zimowego 2021/2022 – Państwa dokumenty pozostają ważne.

 

W indywidualnych przypadkach, w celu zasięgnięcia informacji w tym zakresie, bardzo prosimy o kontakt z Dziekanatem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, w wyznaczonych godzinach pracy działu.

 

Komunikat dot. prowadzenia zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Studenci, Słuchacze i Doktoranci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 

Informujemy, że zajęcia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 będą prowadzone w trybie hybrydowym, z przewagą zajęć zdalnych - synchronicznych, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 2/2021. Decyzja ta jest podyktowana troską o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz całej społeczności akademickiej.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych będą prowadzone w trybie zdalnym, z wyjątkiem zajęć laboratoryjnych oraz zajęć praktycznych wymagających bezpośredniego kontaktu, które będą prowadzone w trybie tradycyjnym (bezpośrednim).


Wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach trzeciego stopnia oraz w Szkole Doktorskiej będą prowadzone w trybie zdalnym. W wyjątkowych przypadkach, na pisemny wniosek Dyrektora Szkoły Doktorskiej, Rektor może wyrazić zgodę na prowadzenie wybranych zajęć w trybie tradycyjnym (bezpośrednim).  


Dalsze decyzje dotyczące sposobu prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021 roku będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju. 

Przez cały czas pozostajemy z Państwem w kontakcie, a wszystkie aktualne informacje będą publikowane w Wirtualnym Dziekanacie, USOSweb, na stronie www oraz w mediach społecznościowych Uczelni. Specjalna zakładka z ważnymi informacjami znajduje się w strefie studenta i doktoranta/informacje w związku z koronawirusem.


Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora nr 2/2021, które zawiera szczegółowe informacje dot. sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. 


 

Książkomat dla czytelników biblioteki DSW. Jak z niego skorzystać? 

5 marca 2021 r. 

 

Z radością informujemy, że od 5 marca do dyspozycji czytelników jest już książkomat. Ułatwi czytelnikom wygodne odebranie zamówionych książek, bez względu na godziny otwarcia biblioteki. Jak skorzystać z książkomatu? Poniżej prezentujemy krótką instrukcję, na naszym profilu FB zamieścimy też filmik instruktażowy. Zapraszamy do kontaktu. 


Jak wypożyczyć książki i odebrać w książkomacie? 

1. Należy zrobić zamówienie w katalogu Integro. 
2. Wybrać miejsce dostarczenia- Agenda-> Książkomat.
3. Po otrzymaniu wiadomości odwiedzić książkomat, który stoi w budynku uczelni przy ul. Strzegomskiej 55 (hol przy wejściu). 
4. Sczytać kartę czytelnika czytnikiem na książkomacie.
5. Po otwarciu skrytki wyjąć książki.
6. Zamknąć skrytkę.
7. Opcjonalnie wydrukować i odebrać potwierdzenie. 


POBIERZ INSTRUKCJĘ W PDF :) 

 

Zapraszamy serdecznie do korzystania z zasobów biblioteki i odbierania książek z książkomatu, który umieszczony jest w holu budynku uczelni na Strzegomskiej 55. Budynek jest otwarty od poniedziałku do niedzieli od godz. 8 do 21. 
 

 

Książki można też zamówić mailowo i odebrać w tradycyjny sposób w godzinach otwarcia biblioteki. 

 

Jak zamówić książki? 
Przypominamy, że z powodu pandemii zamówienia na książki z biblioteki przyjmujemy tylko MAILOWO oraz poprzez zamówienie w katalogu INTEGRO.

 

Prosimy piszcie na adres rezerwacja.ksiazka@dsw.edu.pl. Pamiętajcie, aby przed zamówieniem egzemplarza sprawdzić jego dostępność.

 

Jesteśmy dla Was dostępni 6 dni w tygodniu od godziny 9 do 14. Wtedy też realizujemy zamówienia. Po odbiór książek zapraszamy dopiero,  gdy otrzymacie ZWROTNEGO MAILA z informacją, że jest ono zrealizowane. 

 

Pamiętajcie, że obsługujemy tylko czytelników w MASECZKACH. W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. 

 

Kontakt do biblioteki. Tel.: +71 356 15 02, e-mail: biblioteka@dsw.edu.pl 

 

Nowości w Bibliotece DSW.  Najnowsza wersja Prolib Integro 

 

Starając się nadążyć za nieustającym postępem w technologii zmieniamy się. Od 1 marca pracujemy w najnowszej wersji systemu Prolib Integro.

 

Wiąże się to między innymi z tym, że nasze zbiory dostępne są w nowoczesnej wersji multiwyszukiwarki INTEGRO. Katalog elektroniczny daje możliwość wyszukiwania pełnotekstowego, podpowiadania w zapytaniach treści i składni słów oraz wykorzystywania gotowych filtrów. Dodatkowo, na głównej stronie wyszukiwarki jest dostęp do serwisu „Wolne lektury” i platformy książek elektronicznych  „IBUK Libra”.

 

Kto jeszcze nie posiada kodu do korzystania z pełnotekstowej bazy IBUK Libra zapraszamy do wypożyczalni – najwyższy czas. Od teraz nowa przeglądarka znacznie ułatwia przeszukiwanie tych zasobów.

 

Zakładka "Twoja półka" pozwala na tworzenie własnych działów, do których możemy dodawać wyszukane książki. Zostaną one zapamiętane na naszym koncie. Nic tylko korzystać w pełni. Serdecznie zapraszamy! 

Dział Obsługi Finansowej Studentów DSW

5 marca 2021 r. 
 

W trosce o jak najwyższą jakość i efektywność obsługi uruchamiamy Dział Obsługi Finansowej Studentów DSW. To tutaj będzie można załatwić wszystkie sprawy związane z opłatami za studia i pomocą materialną dla studentów. Nowy dział mieści się na pierwszym piętrze w budynku uczelni przy ul. Strzegomskiej 55, pokój 107a. 

Dział Obsługi Finansowej Studentów wyłoniliśmy ze struktur Dziekanatu i dedykujemy załatwianiu spraw związanych z opłatami za studia i pomocą materialną dla studentów. Pracownicy DOFS-u rozwieją studenckie wątpliwości dot. czesnego, rzetelnie i sprawnie pomogą w złożeniu wniosku np. o stypendium socjalne lub zapomogę oraz, w razie potrzeby, przygotują dokumenty potwierdzające wnoszenie opłat za studia.

Co załatwisz w Dziale Obsługi Finansowej Studentów?

  •  wniesiesz podanie w sprawie dot. opłat za studia (przesunięcie terminu, zmiana sytemu płatności itp.);
  • złożysz podanie o przyznanie stypendium;
  • złożysz wniosek o przyznanie zapomogi;
  • odbierzesz zaświadczenie o wnoszeniu opłat za studia;
  • otrzymasz fakturę VAT potwierdzającą opłaty czesnego;
  • uzyskasz rzetelne informacje dot. zasad wnoszenia opłat za studia i możliwości zmian w tym zakresie;
  • otrzymasz wsparcie w procesie ubiegania się o pomoc materialną.

Skontaktuj się z nami

Dokładamy starań, by jak najwięcej spraw załatwiać zdalnie. Zapraszamy do kontaktu mailowego i telefonicznego: platnosci@dsw.edu.pl, agnieszka.slowik@dsw.edu.pl, tel. 662188356, ewa.wojcik@dsw.edu.pl, tel. 539670437, agnieszka.zych-zaborska@dsw.edu.pl, tel. 539670431.

Stacjonarnie pracownicy DOFS pełnią dyżury w biurze nr 107a na I piętrze w budynku przy ulicy Strzegomskiej 55 w dniach:
wtorek: 10:00-14:00
środa: 10:00-14:00
czwartek: 10:00-14:00
sobota: 10:00-14:00

Zapraszamy! Więcej informacji o dziale i dokumenty do pobrania znajdziesz tutaj

Informacje na temat stypendiów i zniżek znajdziesz na stronie www w zakładce stypendia i zniżki.

WAŻNE INFORMACJE/Nowa platforma Microsoft 365

Drodzy Studenci, Słuchacze i Doktoranci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 
 
Informujemy, że od dnia 2 listopada 2020 roku rozpoczynamy korzystanie z nowej platformy MS 365. To niezbędny krok w procesie zmian, mających na celu m.in. dalsze usprawnienie procesu edukacji zdalnej. Pozwoli nam to również na zintegrowanie MS Teams z platformą Moodle, a także na wprowadzenie w przyszłości pełnego, darmowego dostępu do pakietu Microsoft Office 365 dla Studentów, Słuchaczy i Doktorantów DSW.

 

Przed pierwszymi zajęciami w listopadzie 2020 r. otrzymają Państwo mailem nowy login i hasło, umożliwiające zalogowanie się do Microsoft 365 grupy TEB Akademia.  

 

Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje i zasady użytkowania platformy dla Studentów/ Słuchaczy/ Doktorantów DSW: 

 

1.    Każdy użytkownik otrzymuje nowe konto na platformie Microsoft 365 (w tym MS Teams), które będzie służyło m.in. do edukacji zdalnej od listopada 2020 roku.  
2.    Przed pierwszymi zajęciami konieczne będzie wykonanie zaleceń zawartych w instrukcji,  co umożliwi dostęp do wszystkich funkcji nowej platformy Microsoft 365 (w tym MS Teams).  
(Pierwsze logowanie do Microsoft 365 oraz Korzystanie z Microsoft Teams).
3.  Zachęcamy także do zapoznania się z pozostałymi instrukcjami w tej zakładce - edukacja w formie zdalnej.   
4.  Dodatkowo rekomendujemy obejrzenie  filmików instruktażowych z użytkowania MS Teams.
5.   W razie problemów technicznych prosimy o zgłoszenia do Działu Informatyzacji przez portal helpdesk: https://helpdesk.dsw.edu.pl/servicedesk/customer/portal/2 lub mailowo na adres helpdesk@dsw.edu.pl.   
6.  Prosimy o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych w Wirtualnym Dziekanacie i USOSweb. 

 

Najważniejsze informacje dla użytkowników nowego Microsoft 365 
1.    Dostęp, czyli loginy i hasła 
a)    W dniach 30.10-02.11 zablokowane zostanie logowanie na konta Microsoft 365, w tym pocztę Outlook, Teams oraz inne aplikacje.  Nie będzie możliwości wysyłania/odbierania wiadomości mailowych. 
b)    Hasła do starych kont nie zmienią się. Do starego konta będzie można zalogować się używając zmienionego loginu.

Nowy login do starego konta będzie brzmieć:
indeks@arch.student.dsw.edu.pl

Po zakończeniu uruchamiania nowych kont zalogowanie się do Microsoft 365 (Outlook, Teams itp.) będzie odbywało się przy użyciu nowego loginu:

c)    Przy pierwszym logowaniu na nowe konto konieczne będzie ustawienie własnego hasła. Nowe hasła tymczasowe zostaną rozesłane po 2.11.2020 r. 
d)    W razie problemów technicznych prosimy o zgłoszenia do Działu Informatyzacji przez portal helpdesk: https://helpdesk.dsw.edu.pl/servicedesk/customer/portal/2 lub mailowo  na adres: helpdesk@dsw.edu.pl
 

2.    Poczta Outlook  

a)    Konieczne będzie skonfigurowanie od nowa programu Outlook dla systemów Windows/ macOS/ Android/ iOS
(Instrukcja usuwania/dodawania konta do Outlook). 
Większość wiadomości będzie oznaczona jako nieodebrane.  
b)    Nie będą działały reguły wiadomości. Konieczne będzie utworzenie ich od nowa.  
c)    Konieczne będzie utworzenie od nowa podpisu wiadomości.  
  
3.    Nowy MS Teams  

a)    Program Teams startuje od nowa, bez historii użytkownika. 
b)    Dostęp do starego programu Teams będzie możliwy na starym koncie Microsoft 365 (domena @arch.student.dsw.edu.pl). 
c)    Nowe zespoły studentów zostaną utworzone automatycznie na podstawie grup zajęciowych z USOS. 
 

W jaki sposób oraz przez jaki okres dostępne będą dane na dotychczasowym koncie Microsoft 365 (w tym MS Teams)?   
  
1.    Dostęp do starych danych będzie możliwy przy użyciu dotychczasowego loginu z dopiskiem “arch” po “@”, np. indeks@arch.student.dsw.edu.pl
2.    Dane będą dostępne w archiwum do 30 września 2021 r.  

 

W jaki sposób oraz przez jaki okres dostępne będą dane na dotychczasowym koncie Microsoft 365 (w tym MS Teams)?   
  
1.    Dostęp do starych danych będzie możliwy przy użyciu dotychczasowego loginu z dopiskiem “arch” po “@”, np. indeks@arch.student.dsw.edu.pl

2.    Dane będą dostępne w archiwum do 30 września 2021 r.  
 

Jesteśmy przekonani, że zmiany przyniosą korzyści dla całej naszej społeczności akademickiej.  

 

Dziękujemy za zrozumienie! 

Zarządzenie Kanclerza i procedura w zakresie bezpieczeństwa pandemii COVID-19

Zarządzenie Kanclerza w  sprawie wprowadzenia zasad BHP podczas realizacji zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym w trybie kontaktu bezpośredniego w siedzibie Uczelni.


Działając na podstawie art. 207 § 1 zd. 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. ze zm.) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020.85 t.j. ze zm.), jak też na podstawie § 52 ust. 1 Statutu DSW oraz pełnomocnictwa Rektora z 1.10.2019 r. zarządzam co następuje:


§ 1
 

Niniejszym wprowadzam w Dolnośląskiej Szkole Wyższej z siedzibą we Wrocławiu zasady BHP obowiązujące podczas realizacji zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym w trybie kontaktu bezpośredniego w siedzibie Uczelni, które mają na celu zapewnienie bezpiecznych i zgodnych z przepisami prawa warunków funkcjonowania dla studentów i prowadzących zajęcia o charakterze praktycznym w okresie epidemii COVID-19.


§    2
 

1.    Na terenie Uczelni może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Na terenie Uczelni nie przebywają studenci i nauczyciele, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2.    Wszyscy przebywający w budynkach Uczelni są zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic.

3.    Studenci przebywający na terenie Uczelni oraz osoby prowadzące zajęcia są zobowiązani do częstego mycia i dezynfekowania rąk środkami odkażającymi lub noszenia jednorazowych rękawiczek.

4.    Przed wejściem do sali zajęciowej każdy uczestnik zajęć oraz prowadzący ma obowiązek zdezynfekowania rąk. Środki odkażające udostępnione są na terenie Uczelni.

5.    Wszystkie osoby przebywające w sali, w której prowadzone są zajęcia, zobowiązane są zakryć usta i nos (maseczka lub przyłbica).

6.    Wszystkim przebywającym w budynkach DSW zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego pomiędzy osobami, wynoszącego 1,5 metra.


§    3
 
1.    Zajęcia są organizowane z uwzględnieniem maksymalnego ograniczenia przemieszczania się studentów po terenie Uczelni DSW, w szczególności poprzez przypisanie grup do konkretnych sal zajęciowych w ciągu całego dnia kształcenia.

2.    Prowadzący zajęcia sporządzają listę obecności.

3.    Jeśli to możliwe miejsca do siedzenia należy zorganizować w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był co najmniej 1,5 metrowy odstęp w każdym kierunku.

4.    Pomieszczenia, w których prowadzone są zajęcia, powinny być regularnie wietrzone w tym, nie rzadziej niż podczas każdej przerwy w zajęciach.

5.    Miejsca siedzące i powierzchnie dotykowe należy dezynfekować przed i po każdych zajęciach.

6.    Informacje o doraźnych zmianach w harmonogramie zajęć podaje się do wiadomości studentom i nauczycielom akademickim przez ogłoszenie ich na stronie internetowej Uczelni.

7.    Za przystosowanie budynków i sal zajęciowych do realizacji zajęć dydaktycznych w trybie kontaktu bezpośredniego w siedzibie Uczelni odpowiedzialny jest Dyrektor Działu Administracyjno-Gospodarczego, który stosuje się w szczególności do wytycznych GIS.
 

§    4
 

1.    O podejrzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 prowadzący zajęcia i studenci zobowiązani są niezwłocznie poinformować telefonicznie, prowadzącego zajęcia i koordynatorów ds. BHP.

2.    Osoba, której zgłoszono przypadek podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2, bezzwłocznie zawiadamia o tym Kanclerza, który zawiadamia właściwy organ Inspekcji Sanitarnej.

3.    Kanclerz bezzwłocznie podejmuje działania ograniczające potencjalne ryzyko zakażenia innych pracowników i studentów.

4.    W przypadku wystąpienia u pracownika lub studenta objawów wskazujących na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w czasie przebywania na terenie Uczelni, należy stworzyć możliwość tej osobie do przemieszczenia się do odrębnego pomieszczenia z wydzielonym dostępem do sanitariatu, a w wyjątkowych przypadkach do wyznaczonego miejsca z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób oraz skontaktować się z: Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu i postępować zgodnie z wytycznymi pracowników PSSE lub osób dyżurujących w infolinii.

5.    Gdy stan zdrowia osoby z objawami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pogarsza się, należy wezwać pogotowie ratunkowe, celem niezwłocznego przewiezienia jej do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Należy poddać sprzątaniu obszar, w którym poruszała się ta osoba, wraz z dezynfekcją powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

6.    W sytuacji opisanej w ust. 4 ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
7.    Realizację zadań, o których mowa w ust. 4 i 5, zapewnia Dyrektor Działu Administracyjno-Gospodarczego.

8.    Prowadząc działania prewencyjne należy stosować się do procedur opisanych w zarządzeniu i bezwzględnie przestrzegać w procesie komunikacji zasad poufności informacji dotyczącej stanu zdrowia pracowników.

 

Kanclerz DSW

Krzysztof Kamiński

 

ZARZĄDZENIE >>>  W PDF

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
NA TERENIE DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ WE WROCŁAWIU

 

§ 1


Ogólne zasady organizacji prac
 

1.    DSW funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, wytycznymi GIS, MZ, MNiSW oraz w oparciu o akty prawa wewnętrznego stanowione przez organy do tego upoważnione.
2.    Na terenie Uczelni nie mogą przebywać osoby chore, z objawami choroby, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
3.    Wszystkie osoby przebywające na terenie Uczelni są zobowiązanie do noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic zakrywających usta i nos.
4.    Po wejściu na teren Uczelni należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
5.    Zaleca się częste mycie rąk wodą ze środkiem myjąco-dezynfekującym, który znajduje się w pojemniku obok umywalek. O braku środka myjąco-dezynfekującego w pojemniku należy niezwłocznie poinformować pracowników recepcji.
6.    Zużyte środki ochrony indywidualnej należy wrzucić do kosza wyposażonego w jednorazowy worek.
7.    Sale dydaktyczne i pomieszczenia biurowe powinny być systematycznie wietrzone.
8.    Sale, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne są sprzątane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
9.    Wszystkie pracownie komputerowe są wyposażone w sterylizator powietrza UV-C.

 

§ 2


Organizacja zajęć – informacja dla studentów

 

1.    W zajęciach może uczestniczyć osoba zdrowa, której domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2.    Studenci powinni być wyposażeni w maseczkę zakrywającą usta i nos, która jest obowiązkowa na terenie Uczelni. Maseczki i rękawiczki jednorazowe są dostępne na recepcji każdego z budynków.
3.    Jeżeli pracownik Uczelni/osoba prowadząca zajęcia zaobserwuje u studenta objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i/lub kaszel, to natychmiast należy odizolować go od pozostałych studentów. Pracownik Uczelni/osoba prowadząca zajęcia zbiera dane studenta (imię, nazwisko, numer telefonu). 
Jednocześnie należy wdrożyć procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia studenta/wykładowcy koronawirusem SARS-CoV-2 lub chorobą COVID-19.
4.    Student, który uzyskał dodatni wynik badania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zobowiązany jest  niezwłocznie powiadomić o tym fakcie (telefonicznie lub mailowo) uczelnianego koordynatora ds. COVID-19. Dane koordynatorów są dostępne na recepcji.
5.    W budynkach Uczelni obowiązują ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny. Student powinien unikać większych skupisk osób, zachować dystans poruszając się po korytarzach, w toaletach i innych pomieszczeniach wspólnych.
 

§ 3

 


Zasady korzystania z biblioteki
 

1.    Zamówienia przyjmowane są  tylko i wyłącznie drogą mailową. Zamówienia należy składać  na  adres: rezerwacja.ksiazka@dsw.edu.pl
2.    Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić dostępność pozycji książkowej w katalogu on-line: katalog.dsw.edu.pl/catalog
3.    Po odbiór zamówienia zapraszamy dopiero, po otrzymaniu ZWROTNEGO MAILA z informacją, że jest ono zrealizowane. Książki są wydawane w godzinach dyżuru biblioteki. 
4.    Karty obiegowe można podbić w godzinach dyżuru biblioteki lub on-line pisząc na  adres: biblioteka@dsw.edu.pl
5.    Czytelnicy odwiedzający bibliotekę zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic zakrywających usta i nos.

Kontakt z biblioteką: 
Tel.:  71 356 15 02, adres mailowy: biblioteka@dsw.edu.pl
Dyżur biblioteki: 
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, sobota i niedziela w godzinach od 9:00 do 14:00

 

§ 4


Postanowienia końcowe
 

1.    Jeżeli sytuacja epidemiologiczna będzie zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników oraz studentów, władze Uczelni wprowadzą odpowiednie zmiany w codziennym funkcjonowaniu Uczelni oraz w sposobie realizacji zajęć dydaktycznych.
  
CAŁA PROCEDURA W PDF. 

Informacje dla studentów I roku. Odpowiedzi na najczęstsze pytania

Każdy z nas rozpoczynał kiedyś studia i szukał odpowiedzi na wiele pytań. Dla osób rozpoczynających studia w DSW, przygotowaliśmy zestaw przydatnych informacji. 

 

Można je znaleźć w zakładce Studia od października (>>>Informacje dla studentów I roku). Zamieściliśmy tam informacje organizacyjne i dane kontaktowe oraz ulotkę „Na dobry początek”. Dodatkowo studenci są objęci opieką tutorów, których poznają podczas pierwszego zjazdu na studiach.

 

Jak sprawdzić plan zajęć?

 

Plany studiów można znaleźć w Wirtualnym Dziekanacie, na który można wejść ze strony www.dsw.edu.pl (górny prawy róg strony „zaloguj”). Z listy rozwijanej należy wybrać zakładkę Wirtualny Dziekanat. Po przejściu na stronę Wirtualnego Dziekanatu wybieramy „Plany zajęć”, później „Plany toków”, następnie swój „kierunek”, nabór: „zima 2020/2021”,  tryb studiów: „stacjonarne” lub „niestacjonarne”. 

 

W harmonogramie zajęć, który umieszczany jest w Wirtualnym Dziekanacie, umieszczone są informację z numerem sali i budynkiem (wtedy zajęcia odbędą się stacjonarne na terenie uczelni). S55 to budynek przy ulicy Strzegomskiej 55, a S47 to budynek przy ul.Strzegomskiej 47.  Jeśli w planie zajęć umieszczono informację "Distance Learning" - oznacza to, że dane zajęcia odbędą się w trybie zdalnym na platformie Teams. 

 

Jednocześnie pragniemy dodać, że ze względu na dynamiczną sytuację epidemiczną, harmonogramy zjazdów mogą drobnym zmianom. W związku z tym, dzień przed zajęciami uprzejmie prosimy o sprawdzenie harmonogramu i trybu przeprowadzania zajęć.

 

Prosimy również o zapoznanie się z Zarządzeniem Kanclerza w  sprawie wprowadzenia zasad BHP podczas realizacji zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym w trybie kontaktu bezpośredniego w siedzibie Uczelni. (PDF) 

 

 

Wirtualny Dziekanat, USOSweb, zakładka STREFA STUDENTA I DOKTORANTA?

 

W Wirtualnym Dziekanacie można sprawdzić harmonogram zajęć (kiedy i gdzie są zajęcia) oraz się kiedy odbywają się konsultacje wykładowców. Zamieszczane są tam również ważne komunikaty do studentów. Wirtualny Dziekanat jest systemem ogólnodostępnym, niewymagającym logowania.


Z kolei niezbędne informacje o swoich studiach znajdziecie Państwo w USOSweb, np. spis aktualnych przedmiotów, uzyskane oceny. Loginem jest numer PESEL (w przypadku obcokrajowców jest to adres mailowy).

Hasło wysyłamy na maila, tak samo jak indywidualny numer albumu.

 

Bieżące informacje, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zamieszczamy w STREFIE STUDENTA I DOKTORANTA.  Z kolei instrukcje do zajęć w trybie zdalnym (MS Teams) znajdują się na stronie www uczelni, w dedykowanej dla Państwa zakładce - STREFA STUDENTA I DOKTORANTA/KSZTAŁCENIE W FORMIE ZDALNEJ.


Jak znaleźć numery telefonów i maile do działów administracyjnych?

 

Wszystkie dane kontaktowe do działów (Dziekanat, Biuro Rekrutacji, Dział Studiów Podyplomowych, Biblioteka, itp.) można znaleźć w zakładce kontakt. 

 

Jak mogę odebrać legitymację studencką?

 

Legitymacje studenckie będą do odbioru u tutora na pierwszych zajęciach  - w przypadku studentów stacjonarnych. Podczas pierwszego zjazdu - w przypadku studiów niestacjonarnych. 

 

Płatności 


Masz już indywidualny numer konta i nie wiesz, co dalej? Pierwszą płatność powinno się uregulować najpóźniej do 15 października, niezależnie od wybranego systemu opłat. Jeśli jesteś na I roku, powinieneś zlecić dwa przelewy za: 
•    pierwszą ratę czesnego,
•    legitymację studencką.

W tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz czego dotyczy przelew (np. opłata za I ratę czesnego", "opłata za legitymację studencką"). W razie pytań do dyspozycji jest Dział Płatności.


Gdzie znajdę informacje na temat stypendiów i zniżek?


Informacje na temat stypendiów i zniżek można znaleźć w zakładce STREFA STUDENTA I DOKTORANTA w części STYPENDIA I ZNIŻKI


Jak zamówić książkę z biblioteki?
 

Zamówienia na książki z biblioteki przyjmowane są tylko mailowo. Należy je składać na adres rezerwacja.ksiazka@dsw.edu.pl. Przed zamówieniem egzemplarza trzeba sprawdzić jej dostępność w katalogu on-line https://katalog.dsw.edu.pl/catalog. Po odbiór zamówienia zapraszamy dopiero po otrzymaniu zwrotnego maila z informacją, że jest ono zrealizowane. Książki są wydawane w godzinach dyżuru biblioteki. Zapraszamy również na FB biblioteki DSW.

W bibliotece wszyscy powinni być wyposażeni w maseczkę zakrywającą usta i nos, która jest obowiązkowa na terenie uczelni.  

Poznaj innych studentów DSW 

 

Jak poznać studentów z innych kierunków lub absolwentów DSW? Wystarczy dołączyć do grupy na Facebooku Studenci i absolwenci DSW! Od teraz będziesz mógł wymieniać się notatkami, brać udział w dyskusjach lub dowiesz się, co ciekawego planuje samorząd studencki.


DSW w social mediach

Poza oficjalnymi kanałami DSW w social mediach (FB, Instagram, Linkedin, You Tube) informacje o tym, co dzieje się na uczelni można też znaleźć w grupach FB, które tworzą nasi studenci. 


Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 

 

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 🎓 w Dolnośląskiej Szkole Wyższej odbędzie się wyłącznie online. Tę trudną decyzję podjęliśmy w trosce o zdrowie wszystkich Uczestników tego najważniejszego dla społeczności akademickiej wydarzenia. Zapraszamy serdecznie i będziemy zaszczyceni Państwa obecnością w trybie online. Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 będzie dostępna na kanale You Tube DSW pod tym linkiem. Więcej na temat wydarzenia na FB DSW.  


Życzymy sukcesów w roku akademickim 2020/2021!