WAŻNE INFORMACJE/Nowa platforma Microsoft 365

Drodzy Studenci, Słuchacze i Doktoranci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 
 
Informujemy, że od dnia 2 listopada 2020 roku rozpoczynamy korzystanie z nowej platformy MS 365. To niezbędny krok w procesie zmian, mających na celu m.in. dalsze usprawnienie procesu edukacji zdalnej. Pozwoli nam to również na zintegrowanie MS Teams z platformą Moodle, a także na wprowadzenie w przyszłości pełnego, darmowego dostępu do pakietu Microsoft Office 365 dla Studentów, Słuchaczy i Doktorantów DSW.

 

Przed pierwszymi zajęciami w listopadzie 2020 r. otrzymają Państwo mailem nowy login i hasło, umożliwiające zalogowanie się do Microsoft 365 grupy TEB Akademia.  

 

Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje i zasady użytkowania platformy dla Studentów/ Słuchaczy/ Doktorantów DSW: 

 

1.    Każdy użytkownik otrzymuje nowe konto na platformie Microsoft 365 (w tym MS Teams), które będzie służyło m.in. do edukacji zdalnej od listopada 2020 roku.  
2.    Przed pierwszymi zajęciami konieczne będzie wykonanie zaleceń zawartych w instrukcji,  co umożliwi dostęp do wszystkich funkcji nowej platformy Microsoft 365 (w tym MS Teams).  
(Pierwsze logowanie do Microsoft 365 oraz Korzystanie z Microsoft Teams).
3.  Zachęcamy także do zapoznania się z pozostałymi instrukcjami w tej zakładce - edukacja w formie zdalnej.   
4.  Dodatkowo rekomendujemy obejrzenie  filmików instruktażowych z użytkowania MS Teams.
5.   W razie problemów technicznych prosimy o zgłoszenia do Działu Informatyzacji przez portal helpdesk: https://helpdesk.dsw.edu.pl/servicedesk/customer/portal/2 lub mailowo na adres helpdesk@dsw.edu.pl.   
6.  Prosimy o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych w Wirtualnym Dziekanacie i USOSweb. 

 

Najważniejsze informacje dla użytkowników nowego Microsoft 365 
1.    Dostęp, czyli loginy i hasła 
a)    W dniach 30.10-02.11 zablokowane zostanie logowanie na konta Microsoft 365, w tym pocztę Outlook, Teams oraz inne aplikacje.  Nie będzie możliwości wysyłania/odbierania wiadomości mailowych. 
b)    Hasła do starych kont nie zmienią się. Do starego konta będzie można zalogować się używając zmienionego loginu.

Nowy login do starego konta będzie brzmieć:
indeks@arch.student.dsw.edu.pl

Po zakończeniu uruchamiania nowych kont zalogowanie się do Microsoft 365 (Outlook, Teams itp.) będzie odbywało się przy użyciu nowego loginu:

c)    Przy pierwszym logowaniu na nowe konto konieczne będzie ustawienie własnego hasła. Nowe hasła tymczasowe zostaną rozesłane po 2.11.2020 r. 
d)    W razie problemów technicznych prosimy o zgłoszenia do Działu Informatyzacji przez portal helpdesk: https://helpdesk.dsw.edu.pl/servicedesk/customer/portal/2 lub mailowo  na adres: helpdesk@dsw.edu.pl
 

2.    Poczta Outlook  

a)    Konieczne będzie skonfigurowanie od nowa programu Outlook dla systemów Windows/ macOS/ Android/ iOS
(Instrukcja usuwania/dodawania konta do Outlook). 
Większość wiadomości będzie oznaczona jako nieodebrane.  
b)    Nie będą działały reguły wiadomości. Konieczne będzie utworzenie ich od nowa.  
c)    Konieczne będzie utworzenie od nowa podpisu wiadomości.  
  
3.    Nowy MS Teams  

a)    Program Teams startuje od nowa, bez historii użytkownika. 
b)    Dostęp do starego programu Teams będzie możliwy na starym koncie Microsoft 365 (domena @arch.student.dsw.edu.pl). 
c)    Nowe zespoły studentów zostaną utworzone automatycznie na podstawie grup zajęciowych z USOS. 
 

W jaki sposób oraz przez jaki okres dostępne będą dane na dotychczasowym koncie Microsoft 365 (w tym MS Teams)?   
  
1.    Dostęp do starych danych będzie możliwy przy użyciu dotychczasowego loginu z dopiskiem “arch” po “@”, np. indeks@arch.student.dsw.edu.pl
2.    Dane będą dostępne w archiwum do 30 września 2021 r.  

 

W jaki sposób oraz przez jaki okres dostępne będą dane na dotychczasowym koncie Microsoft 365 (w tym MS Teams)?   
  
1.    Dostęp do starych danych będzie możliwy przy użyciu dotychczasowego loginu z dopiskiem “arch” po “@”, np. indeks@arch.student.dsw.edu.pl

2.    Dane będą dostępne w archiwum do 30 września 2021 r.  
 

Jesteśmy przekonani, że zmiany przyniosą korzyści dla całej naszej społeczności akademickiej.  

 

Dziękujemy za zrozumienie! 

FAQ - PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. nowego MS 365

Poniżej publikujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w związku z przejściem na nowy MS 365. 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW  
 

1. Dlaczego następuje zmiana na nowy Microsoft 365?
Zgodnie ze strategią i spójną polityką Grupy Teb Akademia od 2 listopada 2020 roku rozpoczynamy korzystanie z platformy MS 365, zintegrowanej z innymi uczelniami grupy Teb Akademia. To niezbędny krok w procesie zmian, mających na celu także dalsze usprawnienie procesu edukacji zdalnej. Pozwoli nam to m.in. na zintegrowanie nowego MS Teams z platformą Moodle. 
 

Z kolei dla studentów DSW planowane jest wprowadzenie pełnego, darmowego dostępu do pakietu Microsoft Office 365, który niesie ze sobą wiele korzyści dla użytkownika.  
 

2. Gdzie znajdę informacje/instrukcje dotyczące procesu przejścia DSW na nowy MS 365?
Komunikat dot. przejścia na nowy Microsoft 365 został wysłany do pracowników i studentów/słuchaczy mailem. Jest również zamieszczony w wirtualnym dziekanacie, USOSweb, intranecie oraz na stronie internetowej uczelni – zakładka strefa studenta i doktoranta/kształcenie w formie zdalnej. W tych miejscach opublikowano informacje dotyczące przejścia na nowy MS 365, instrukcje oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania. 

3. Co z archiwalnymi danymi? 
Wszystkie dane archiwalne z aplikacji “starego” MS 365 będą dostępne do 30 września 2021.  Aby zalogować się do “starego” MS 365 należy użyć loginu z dopiskiem „arch” po „małpie”, np.
 (w przypadku Pracowników) imie.nazwisko@arch.dsw.edu.pl. 
Z kolei Studenci do starego konta będą mogli zalogować się, używając zmienionego loginu: indeks@arch.student.dsw.edu.pl.

4. Co w sytuacji, kiedy nie dostanę nowego hasła tymczasowego?
Przed migracją rozesłane zostaną nowe hasła do kont w Microsoft 365. Logowanie przy użyciu nowych haseł będzie możliwe po zakończeniu migracji, tj. po 2.11.2020 r.

 

W sytuacji, kiedy nie zostanie przesłane hasło tymczasowe, prosimy o kontakt w tej sprawie z Działem IT DSW poprzez portal helpdesk: https://helpdesk.dsw.edu.pl/servicedesk/customer/portal/2 lub mailowo na adres helpdesk@dsw.edu.pl.

5. Dlaczego konta pocztowe muszą zostać zablokowane?
Jest to konieczne ze względów technicznych. Cała operacja przenoszenia danych wymaga niestety zablokowania możliwości korzystania z poczty na okres od 30.09 do 2.11.2020. 

6.  Czy logowanie się do Intranetu, USOSweb też wymaga użycia tego nowego hasła? 
Nowe hasło obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do nowego MS 365. Pozostałe hasła do USOSweb i Intranetu pozostają bez zmian. 
Grupy zajęciowe w “nowej” aplikacji MS Teams – nazwy, wyszukiwanie, tworzenie nowych.

7. W jaki sposób będą zakładane grupy dla studentów? Czy wykładowcy będą mogli samodzielnie zakładać grupy dla studentów?

Zespoły dla wykładowców i studentów zostaną utworzone automatycznie na podstawie grup zajęciowych z USOSweb. Wykładowcy nie będą mogli samodzielnie zakładać grup.  W razie konieczności ich utworzenia powinni zgłosić się z takim wnioskiem do Działu IT poprzez portal helpdesk: https://helpdesk.dsw.edu.pl/servicedesk/customer/portal/2 lub mailowo na adres helpdesk@dsw.edu.pl.
 

8. Jak wyglądać będą nowe nazwy grup zajęciowych w nowym Teamsie?

Zespoły dla wykładowców i studentów zostaną tworzone automatycznie na podstawie grup zajęciowych z USOSweb. Takie same nazwy znajdą się w nowym Teamsie. 
 

Przykładowo GTA_DSW+nazwa grupy z USOSweb, np. 
 

GTA_DSW_202021_Praktyka1_N1-00-PRAKT1-2_PRAK_4, 
 

GTA_DSW_202021Z_3d Graphics fundamentals_S1-00-GRAF-1_CW_1,
 

GTA_DSW_202021Z_3d scanning and reconstruction_S1-00-3DSAR-5_CW_1 
 

9. Czy wykładowcy będą mieli automatycznie założone zespoły do prowadzenia konsultacji?
 Zespoły, które nie są w USOSweb, trzeba będzie założyć ręcznie. Z takim wnioskiem wykładowca powinien zwrócić się do Działu IT poprzez helpdesk.
Prosimy o zgłoszenia konieczności utworzenia takiego zespołu do Działu Informatyzacji przez portal helpdesk: https://helpdesk.dsw.edu.pl/servicedesk/customer/portal/2 lub mailowo na adres helpdesk@dsw.edu.pl
 

Konsultacje można również realizować poprzez założenie cyklicznego wydarzenia w kalendarzu.
 
10.   Kto udzieli wsparcie technicznego Studentom, Słuchaczom i Pracownikom po migracji na nowy MS 365 (listopad 2020)? 
 

W razie problemów technicznych prosimy o zgłoszenia do Działu Informatyzacji przez portal Helpdesk: https://helpdesk.dsw.edu.pl/servicedesk/customer/portal/2 lub mailowo na adres helpdesk@dsw.edu.pl.   


TEAMS – STARY I NOWY 

11.  W jaki sposób Studenci/Słuchacze dostają się na konkretne zajęcia? Wcześniej dostawali kod, czy teraz nie ma takiej konieczności? W jaki sposób dołączą do właściwej grupy?
 

Po zalogowaniu się na swoje konto Student/Słuchacz zobaczy do jakich zespołów został przypisany. Nie ma potrzeby generowania kodów ani wysyłania linków. Zajęcia będą prowadzone w odpowiednich grupach, zgodnie z harmonogramem zajęć.
 

12. Czy wykładowcy będą mogli prowadzić zajęcia w starym Teams'ie? 

Zajęcia będą prowadzone wyłącznie na nowym Team-sie. Do 30 września 2021 r. zapewniony będzie dostęp do "starych Team-sów"”, zatem będzie możliwość korzystania z zasobów archiwalnych. 
 

13. Czy w związku z przeniesieniem należy odinstalować u siebie "starą” wersję Teams?

Nie trzeba odinstalowywać starego Teamsa. Wystarczy od listopada 2020 rozpocząć prace na “nowym” MS 365, logując się nowym, tymczasowym hasłem.

14. Czy jeśli w jednym przedmiocie są np. 4 grupy zajęciowe to będą automatyczne cztery zespoły?

Jeśli dla jednego przedmiotu są stworzone 4 grupy zajęciowe w USOSweb, znajdzie to odzwierciedlenie w nowym Teamsie.
 

W razie problemów technicznych prosimy o zgłoszenia do Działu Informatyzacji przez portal Helpdesk: https://helpdesk.dsw.edu.pl/servicedesk/customer/portal/2 lub mailowo na adres helpdesk@dsw.edu.pl.   

IMPORTANT ANNOUNCEMENT / New Microsoft 365 Suite

Dear University of Lower Silesia’s Academic Community,


we would like to inform you that starting from 02.01.2020 ULS will adopt and start using new MS 365 platform. It is a necessary step in the process of implementing crucial changes aimed at, i.a., further advancement of the remote teaching and e-learning solutions at our University.

 

Using new MS 365 suite will also allow us, as an institution, to fully integrate MS Teams tool with the Moodle platform, which will soon be available to our academic community, as well as to introduce full and free access to Microsoft 365 suite for students, PhD students and post-diploma students of our University in the near future.

 

Please note that you will receive your new MS 365 suite login and password information directly via email and before your first online classes and workshops in November 2020, which in consequence will allow you to sign in to the TEB Akademia group’s Microsoft 365 platform (new login and password to sign in and access your ULS email, MS Teams etc.).

 

We strongly encourage you to please check the necessary MS 365 suite new user information and login procedure for ULS students, PhD students and post-diploma students available below:


1.    Each student will receive a new ULS account in order to access Microsoft 365 platform (including MS Teams tool), which will serve as a, i.a., University of Lower Silesia’s digital educational tool starting from November 2020.

 

2.    Please note that before your first workshops, meetings and classes in November 2020 - it will be necessary to check the manuals and closely follow the instructions available on the University’s website, which will enable you access to all features of the new Microsoft 365 platform (including MS Teams). Links to the ULS’ instructions: MS 365 - first sign in as well as Microsoft Teams access.

 

3.    We also encourage you to check supplemental technical information and additional instructions on ULS’ website: Strefa studenta i doktoranta/Kształcenie w formie zdalnej - please scroll down for English version.

 

4.    Please also feel free to check out and watch MS Teams video tutorials (and Strefa studenta i doktoranta/Kształcenie w formie zdalnej).

 

5.    Should you experience any technical issues, problems or in case you have any further questions and require University's assistance - please feel free to contact our IT Department via email: helpdesk@dsw.edu.pl or request help by using ULS’ IT HelpDesk platform: https://helpdesk.dsw.edu.pl/servicedesk/customer/portal/2 (MS Outlook email access: https://helpdesk.dsw.edu.pl/servicedesk/customer/portal/2/create/53).

6.    We also kindly ask you to please stay in touch with us by regularly checking important information and updates published on Virtual Dean’s Office, or via USOSweb.
 


Crucial information for the new Microsoft 365 suite users at ULS:


1.    Access, i.e. logins and passwords:

a)    Between 30.10.2020 and 02.11.2020 University’s students and staff won’t have access to their Microsoft 365 accounts, including access the the ULS’ mail (MS Outlook), access to the MS Teams tool, and other MS Office applications (MS Word, Excel etc.). Please note that you will not be able to send nor receive emails during that time.

 

b)    Please note that you will still have access to your previous ULS’ MS Outlook email account in the archived form. Your ULS’ email passwords will stay the same and you will be able to sign into the previous account by using the updated login information (one small change).

The updated login for your previous MS Outlooks email account will have an addition of ‘arch’ in the domain address:

YourStudent'sIDCardNumber@arch.student.dsw.edu.pl, for example:
40321@arch.student.dsw.edu.pl

 

c)    After the completion of the launch of ULS’ new MS Office accounts, you will be able to sign into your Microsoft 365 (MS Outlook, MS Teams, etc.) account by using your new login:

▫    your login for the new MS Office account will have an addition of ‘dsw’ within the first part of your address:

dswYourStudent'sIDCardNumber@student.dsw.edu.pl, for example:

dsw65432@student.dsw.edu.pl

 

d)    The first time you’ll sign into your new MS Office account, you will have to set your own secure password. Please note that you’ll receive or you already received your temporary password for the first log in via email.

 

e)    Should you experience any technical problems or in case you have any further questions and require assistance - please feel free to contact our IT Department via email: helpdesk@dsw.edu.pl or request help by using ULS’ IT HelpDesk platform: https://helpdesk.dsw.edu.pl/servicedesk/customer/portal/2.


2.    MS Outlook Email Account:

a)    Please note that you will have to reconfigure MS Outlook for your Windows / macOS / Android / iOS system (instruction and ).

b)    Please note that your MS Outlook settings will not be working - you will need to set your preferred email settings and rules once again.

c)    Please note that you will also have to recreate your email signature (if you had one in the previous account).
 

3.    New MS Teams Account:

a)    Please note that you will loose your previous MS Teams user’s history in the new account.

b)    However, you will still have access to your previous account in the archived form (@arch.student.dsw.edu.pl domain).

c)    New students’ groups for MS Teams will be created automatically based on the specific courses’ and students’ groups in the USOS system.

4.    For how long will I be able to access my data in the previous Microsoft Office 365 account?

1.    You will be able to access your previous account and your data - in the archived form - up until 30.09.2021.


Should you experience any technical problems or in case you have any further questions and require assistance - please feel free to contact our IT Department via email: helpdesk@dsw.edu.pl or request help    by    using    ULS’    IT    HelpDesk    platform:

https://helpdesk.dsw.edu.pl/servicedesk/customer/portal/2.


We are convinced that the technological updates and changes will will be beneficial to our entire academic community.

Thank you for your understanding!

 

INSTRUCTION - new MS Teams:

The remote educational system for students

The remote educational system for students

We would like to inform you we have been working on the implementation of new teaching solutions for ULS students’ community as a whole: Bachelor’s students, Master’s students, MA one-cycle studies students, Erasmus+ students and PhD students.

 

Your participation in the distance education and e-learning activities will be based on the Microsoft Office 365 platform access, in particular its MS Teams tool, as well as your student e-mails in ULS domain. Students will be able to take courses prepared especially for the users of the platform. Every student will receive an individual e-mail address (in ULS’ domain: student.dsw.edu.pl) to enable you all an easy access to Office 365. Please check your private e-mails to find the details.

 

You will be invited to join your study groups and follow courses via your private e-mails, visible in the USOS system. Invitation will be sent to you by your courses’ teachers.

 

You can find the detailed information on how to use MS Teams, including on how to log in using your individual @student.dsw.edu.pl email, in the instructions. Check the website – EDUKACJA ZDALNA >>>>> https://dlakandydata.dsw.edu.pl/edukacja-zdalna/

 

If you experience any technical problems, please e-mail helpdesk@dsw.edu.pl or use our IT support platform: https://helpdesk.dsw.edu.pl

 

Please note that during the courses’ suspension period – you can contact the administration offices and departments via e-mail or phone. They have been working remotely.

 

We are staying in contact with you and will inform you about the current issues via the Virtual Dean’s Office, USOSweb, our website and ULS social media. The tab: https://www.dsw.edu.pl/strefa-studenta-i-doktoranta/najwazniejsze-infor…

Zajęcia zdalne / The remote educational system for students

Zajęcia zdalne będą odbywały się w czasie rzeczywistym, zgodnie z obowiązującym harmonogramem. O szczegółach będą Państwa informować prowadzący przedmiot wykładowcy lub Dyrektorzy Programowi Kierunków.

 

Realizacja zajęć w trybie zdalnym będzie odbywać się przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams oraz uczelnianej skrzynki e-mail. W ramach platformy Teams uruchomione zostaną kursy dedykowane określonym grupom zajęciowym.

 

Dla każdego studenta DSW zostało założone konto pocztowe, które umożliwi pracę z aplikacjami Microsoft 365. Szczegóły dotyczące logowania się na platformie znajdują się w instrukcjach na dole strony. 

 

Zaproszenia do grup zajęciowych z poszczególnych przedmiotów zostaną przesłane przez Wykładowców na Państwa indywidualne adresy e-mail podane w systemie USOS. Do zalogowania się w Microsoft 365 posłuży natomiast uczelniany adres e-mail w domenie student.dsw.edu.pl

 

Szczegółowe informacje jak korzystać z aplikacji Microsoft Teams  znajdziecie Państwo w instrukcjach. W razie problemów technicznych prosimy o zgłoszenia mailowe helpdesk@dsw.edu.pl lub za pośrednictwem platformy helpdesk.

 

Przez cały czas pozostajemy z Państwem w kontakcie, a wszystkie aktualne informacje znajdą Państwo w Wirtualnym Dziekanacie, USOSweb, na stronie www oraz w mediach społecznościowych uczelni. Zapraszamy na specjalną zakładkę z informacjami w związku z koronawirusem.

Filmiki instruktażowe z Microsoft Teams

Microsoft Teams - Jak wyciszyć uczestników spotkania online? 
Obejrzyj filmik instruktażowy na ten temat.

 Jak korzystać z tablicy w Microsoft Teams?
Zobacz filmik instruktażowy. 

Microsoft Teams - Jak usunąć uczestnika z zajęć online? 

Obejrzyj filmik na ten temat. 

Jak udostępnić plik MS Teams?
Sprawdź szczegóły na filmiku. 

Microsoft Teams - Jak udostępnić pulpit?
Obejrzyj filmik instruktażowy na ten temat.

Microsoft Teams - Jak udostępnić prezentację? 
Obejrzyj filmik instruktażowy na ten temat. 
 

Microsoft Teams – Jak nagrać spotkanie? 
Filmik instruktażowy jak nagrać spotkanie w MS Teams. 
 

Jak poradzić sobie ze słabym internetem?
Sprawdź, co radzi ekspert w tym temacie. 
 

Jak udostępnić okno aplikacji?

Obejrzyj filmik instruktażowy jak udostępnić okno aplikacji w MS Teams.
 

Microsoft Teams - Jak wygląda interfejs użytkownika? 
Obejrzyj filmik instruktażowy na ten temat.
 

Jak wyłączyć mikrofon i kamerę?

Obejrzyj filmik instruktażowy na ten temat.

Jak zakończyć spotkanie online?

Zobacz filmik na ten temat. 

Jak zmienić tło w kamerze? 
Obejrzyj filmik instruktażowy na ten temat.