The remote educational system for students

The remote educational system for students

We would like to inform you we have been working on the implementation of new teaching solutions for ULS students’ community as a whole: Bachelor’s students, Master’s students, MA one-cycle studies students, Erasmus+ students and PhD students.

 

Your participation in the distance education and e-learning activities will be based on the Microsoft Office 365 platform access, in particular its MS Teams tool, as well as your student e-mails in ULS domain. Students will be able to take courses prepared especially for the users of the platform. Every student will receive an individual e-mail address (in ULS’ domain: student.dsw.edu.pl) to enable you all an easy access to Office 365. Please check your private e-mails to find the details.

 

You will be invited to join your study groups and follow courses via your private e-mails, visible in the USOS system. Invitation will be sent to you by your courses’ teachers.

 

You can find the detailed information on how to use MS Teams, including on how to log in using your individual @student.dsw.edu.pl email, in the instructions. Check the website – EDUKACJA ZDALNA >>>>> https://dlakandydata.dsw.edu.pl/edukacja-zdalna/

 

If you experience any technical problems, please e-mail helpdesk@dsw.edu.pl

 

Please note that during the courses’ suspension period – you can contact the administration offices and departments via e-mail or phone. They have been working remotely.

 

We are staying in contact with you and will inform you about the current issues via the Virtual Dean’s Office, USOSweb, our website and ULS social media. The tab: https://www.dsw.edu.pl/strefa-studenta-i-doktoranta/najwazniejsze-infor…

Dział Rozwoju Kształcenia Zdalnego / The Remote Education Department

Dział Rozwoju Kształcenia Zdalnego Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW zajmuje się wsparciem wykładowców i studentów w korzystaniu z narzędzi technologicznych w procesie edukacyjnym. Organizujemy szkolenia, pomagamy w pracy z platformą Moodle, przeprowadzamy przez proces planowania kursów on-line, tworzymy kursy asynchroniczne dla studentów i wykładowców na Moodle oraz prowadzimy bieżącą obsługę wykładowców i studentów.

Nasz cel to dostępna, zaawansowana technologicznie edukacja, na tyle elastyczna, by dopasować się do indywidualnych strategii uczenia się każdego studenta. Naszą misją jest też rozwijanie kluczowych kompetencji przyszłości: umiejętności wykorzystania narzędzi technologicznych, umiejętności uczenia się oraz wzięcie odpowiedzialności za własny proces uczenia się czyli rozwijanie samodzielności studentów poprzez ofertę dobrze zaprojektowanych kursów e-learningowych.

DRKZ mieści się w budynku przy ulicy Wagonowej 1, pok. 1. Dział tworzą dwie osoby: Katarzyna Kępińska (dyrektor działu) zajmująca się stroną metodyczną kursów oraz Michał Stańczak (specjalista ds. multimediów i Learning Management System), który zajmuje się techniczną stroną kursów.

Kontakt:

Katarzyna Kępińska
katarzyna.kepinska@dsw.edu.pl
tel. 882390708
 

Michał Stańczak  
michal.stanczak@dsw.edu.pl 
tel. 795581492

 

 

The Remote Education Department of the University of Lower Silesia DSW supports lecturers and students in the use of technological tools in the educational process. We organize workshops, help with the Moodle platform, guide academic teachers through the process of planning e-learning courses, create asynchronous courses on Moodle, and provide ongoing support for both lecturers and students.

Our goal is accessible, technologically advanced education that is flexible enough to adapt to each student's individual learning strategies. Our mission is also to develop the key competencies of the future: using technological tools, study skills, and taking responsibility for one's own learning process, i.e. developing students' autonomy by offering well-designed e-learning courses.

The Department is located in the building at no. 1, Wagonowa Street, room 1. The department’s dream team are two people: Katarzyna Kępińska (director of the department), who deals with the methodological side of the courses, and Michal Stańczak (multimedia and Learning Management System specialist), who deals with the technical side of the courses.

Contact us:

Katarzyna Kępińska
katarzyna.kepinska@dsw.edu.pl
tel. 882390708
 

Michał Stańczak
michal.stanczak@dsw.edu.pl 
kom. 795581492 

 

Zajęcia zdalne / The remote educational system for students

Zajęcia zdalne odbywają się w czasie rzeczywistym, zgodnie z obowiązującym harmonogramem. O szczegółach będą Państwa informować prowadzący przedmiot wykładowcy lub Dyrektorzy Programowi Kierunków.

 

Realizacja zajęć w trybie zdalnym odbywa się przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams oraz uczelnianej skrzynki e-mail. W ramach platformy Teams uruchomione zostaną kursy dedykowane określonym grupom zajęciowym.

 

Dla każdego studenta Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW zostało założone konto pocztowe, które umożliwi pracę z aplikacjami Microsoft 365. Szczegóły dotyczące logowania się na platformie znajdują się w instrukcjach na dole strony. 

 

Zaproszenia do grup zajęciowych z poszczególnych przedmiotów zostaną przesłane przez Wykładowców na Państwa indywidualne adresy e-mail podane w systemie USOS. Do zalogowania się w Microsoft 365 posłuży natomiast uczelniany adres e-mail w domenie student.dsw.edu.pl

 

Szczegółowe informacje jak korzystać z aplikacji Microsoft Teams  znajdziecie Państwo w instrukcjach. W razie problemów technicznych prosimy o zgłoszenia mailowe helpdesk@dsw.edu.pl lub za pośrednictwem platformy helpdesk.

 

Przez cały czas pozostajemy z Państwem w kontakcie, a wszystkie aktualne informacje znajdą Państwo w Wirtualnym Dziekanacie, USOSweb, na stronie www oraz w mediach społecznościowych uczelni. Plany zajęć można znaleźć na stronie - harmonogramy.dsw.edu.pl.

Zapraszamy na specjalną zakładkę z informacjami w związku z koronawirusem.

Filmiki instruktażowe z Microsoft Teams

Microsoft Teams - Jak wyciszyć uczestników spotkania online? 
Obejrzyj filmik instruktażowy na ten temat.

 Jak korzystać z tablicy w Microsoft Teams?
Zobacz filmik instruktażowy. 

Microsoft Teams - Jak usunąć uczestnika z zajęć online? 

Obejrzyj filmik na ten temat. 

Jak udostępnić plik MS Teams?
Sprawdź szczegóły na filmiku. 

Microsoft Teams - Jak udostępnić pulpit?
Obejrzyj filmik instruktażowy na ten temat.

Microsoft Teams - Jak udostępnić prezentację? 
Obejrzyj filmik instruktażowy na ten temat. 
 

Microsoft Teams – Jak nagrać spotkanie? 
Filmik instruktażowy jak nagrać spotkanie w MS Teams. 
 

Jak poradzić sobie ze słabym internetem?
Sprawdź, co radzi ekspert w tym temacie. 
 

Jak udostępnić okno aplikacji?

Obejrzyj filmik instruktażowy jak udostępnić okno aplikacji w MS Teams.
 

Microsoft Teams - Jak wygląda interfejs użytkownika? 
Obejrzyj filmik instruktażowy na ten temat.
 

Jak wyłączyć mikrofon i kamerę?

Obejrzyj filmik instruktażowy na ten temat.

Jak zakończyć spotkanie online?

Zobacz filmik na ten temat. 

Jak zmienić tło w kamerze? 
Obejrzyj filmik instruktażowy na ten temat.