Legia Akademicka to program ochotniczego szkolenia wojskowego, skierowany do studentów i absolwentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia. Program jest realizowany w uczelniach, jednostkach wojskowych, ośrodkach i centrach szkolenia Sił Zbrojnych RP. Skupia się na szkoleniu podstawowym oraz modułach podoficerskim i oficerskim.

 

SZKOLENIE PODSTAWOWE


Wymagania:

 • Pełnoletność
 • Obywatelstwo polskie
 • Niekaralność
 • Status studenta

 

Proces Rekrutacji:

 1. Złożenie wniosku do dowolnie wybranego szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji.
 2. Przesłanie dokumentów, takich jak kopia dowodu tożsamości, dokument potwierdzający wykształcenie, oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
 3. Badania lekarskie i psychologiczne.
 4. Uczestnictwo w szkoleniu i złożenie przysięgi wojskowej.
 5. Kontynuacja szkolenia w ramach kolejnych etapów programu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  na maila: legiaakademicka@dsw.edu.pl

 

MODUŁ PODOFICERSKI


Wymagania:

 • Status studenta lub absolwenta
 • Obywatelstwo polskie
 • Niekaralność
 • Status szeregowego rezerwy


Proces Rekrutacji:

 1. Złożenie wniosku do rektora uczelni uczestniczącej w programie.
 2. Ukończenie części teoretycznej i przystąpienie do części praktycznej.
 3. Możliwość uczestnictwa w szkoleniach specjalistycznych.
 4. Egzamin na podoficera i mianowanie na stopień podoficera rezerwy.
 5. Kontynuacja szkolenia lub przystąpienie do szkoleń specjalistycznych.

 


MODUŁ OFICERSKI

 

Wymagania:

 • Status studenta lub absolwenta
 • Niekaralność
 • Status podoficera rezerwy
 • Dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia


Proces Rekrutacji:

 1. Złożenie wniosku do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
 2. Uczestnictwo w szkoleniu specjalistycznym według zainteresowań.
 3. Egzamin na oficera po ukończeniu modułu oficerskiego.
 4. Przystąpienie do szkolenia specjalistycznego.


Legia Akademicka to kompleksowy program, którego uczestnicy mogą rozwijać się zarówno w sferze wojskowej, jak i zdobywać dodatkowe umiejętności. Program ten ma na celu integrowanie studentów i absolwentów z Siłami Zbrojnymi RP, jednocześnie wspierając rozwój ich kariery zawodowej. Uczelnie realizujące program są wskazane przez Ministra Obrony Narodowej, co gwarantuje wysoki standard szkolenia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  na maila: legiaakademicka@dsw.edu.pl

 

Więcej informacji tutaj.

 

  

Czytaj więcej