Informacje o Dziale Obsługi Finansowej Studentów

Dział Obsługi Finansowej Studentów dedykowany jest załatwianiu spraw związanych z opłatami za studia i pomocą materialną dla studentów. Pracownicy DOFSu rozwieją Twoje wątpliwości dot. czesnego, rzetelnie i sprawnie pomogą Ci w złożeniu wniosku np. o stypendium socjalne lub zapomogę oraz, jeśli będziesz tego potrzebować, przygotują dokumenty potwierdzające wnoszenie opłat za studia.

Zapraszamy!
 


Co załatwisz w Dziale Obsługi Finansowej Studentów?

 • wniesiesz podanie w sprawie dot. opłat za studia (przesunięcie terminu, zmiana sytemu płatności itp.);
 • złożysz podanie o przyznanie stypendium;
 • złożysz wniosek o przyznanie zapomogi;
 • odbierzesz zaświadczenie o wnoszeniu opłat za studia;
 • otrzymasz fakturę VAT potwierdzającą opłaty czesnego;
 • uzyskasz rzetelne informacje dot. zasad wnoszenia opłat za studia i możliwości zmian w tym zakresie;
 • otrzymasz wsparcie w procesie ubiegania się o pomoc materialną.
   

Skontaktuj się z nami

Dokładamy starań, by jak najwięcej spraw załatwiać zdalnie.
Zapraszamy do kontaktu mailowego i telefonicznego:

Stacjonarnie pracownicy DOFS czekają na Ciebie w biurze 107a na I piętrze przy ulicy Strzegomskiej 55 w dniach: 

 • wtorek: 10:00-14:00
 • środa: 10:00-14:00
 • czwartek: 10:00-14:00
 • sobota: 10:00-14:00 (od 1 kwietnia 2021; do 31 marca 2021 dyżury weekendowe ws. płatności pełni Dziekanat)
Do pobrania
Przesunięcie terminu wpłaty
Rozłożenie na raty zaległych opłat

Obsługa stypendialna

Pracowni DOFSu udzielą Ci wszelkich wyjaśnień i wsparcia w procesie ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Stypendia i zniżki.