Sport w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW ma długą tradycję, która obfituje w wiele osiągnięć.

 

Studenci mogą skorzystać z bardzo wielu form aktywności fizycznej w ramach wielu sekcji sportowych czy zajęć z wychowania fizycznego. Nasi studenci biorą udział w zawodach biegowych, narciarstwa alpejskiego czy narciarstwa biegowego. Biorą w nich udział osoby z niepełnosprawnościami oraz studenci, będący przewodnikami. Jest to tym samym wspaniały pomysł na integrację i grę zespołową.

 

Za obszar sportu odpowiada Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, w którym funkcjonują doświadczeni dydaktycy. Za cel stawia sobie prowadzenie:

  • działalności dydaktycznej w zakresie wychowania fizycznego
  • rekreacji

Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW

W ramach współpracy Studium z Uczelnianym Klubem Akademickiego Związku Sportowego w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW realizujemy zajęcia w ramach sekcji:

  • Nordic Walking

    Zajęcia prowadzone są przez dra Dariusza Rutkowskiego