Jako uczelnia staramy się wspierać Twoje pasje. Dlatego na naszej uczelni znajdziesz wiele możliwości, które pomogą je Tobie realizować. Zobacz, jakie organizacje studenckie, koła zainteresowań czy koła naukowe u nas działają. I przyłącz się!

Akademicki Teatr AULA

Akademicki Teatr AULA - nieprzerwanie działa już ósmy rok. Grupa teatralna powstała w 2014 roku, a oficjalny akt powołania Akademickiego Teatru AULA  nastąpił w 2015 roku. Działania teatru stanowią fakultatywną formę zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie aktorstwa oraz sztuki teatru.

 

Na drodze klasycznego teatru dramatycznego, plastycznej narracji w żywym planie, ale też eksperymentów i poszukiwań form artystycznej wypowiedzi teatr proponuje społeczności studenckiej, akademickiej i lokalnej tworzenie forum alternatywnego sposobu wyrażania siebie, komentowania, podejmowania dialogu z otoczeniem.

 

Na swoim koncie mamy czternaście spektakli. Realizujemy również  projekty: badawczo-artystyczne, muzyczne, kulturotwórcze z zakresu szeroko rozumianej humanistyki.

 

Scena Teatru AULA jest miejscem rozwijania pasji, otwartym dla wszystkich tych, którzy chcą poznać siebie i przekraczać własne ograniczenia, chcą tworzyć teatr. 


Prowadzenie Teatru i zespołu - dr Monika Taras. Zapraszamy na FB Akademickiego Teatru Aula. 

Kontakt: monika.taras@dsw.edu.pl

Koło naukowe Evo-Devo

Celem koła naukowego evo-devo (evolutionary developmental biology) jest popularyzacja nauk zajmujących się analizą, wyjaśnianiem zachowań ludzkich, ich przyczyn i uwarunkowań. Perspektywę badawczą tworzą następujące dziedziny nauki: psychologia ewolucyjna, biologia ewolucyjna, biologia człowieka, ale i dyscypliny z zakresu nauk społecznych, psychologii społecznej i innych dziedzin zajmujących się badaniem zachowań człowieka.

 

 • Czy myślisz , że mógłbyś zabić? A może znasz kogoś, kto  byłby zdolny do morderstwa? Dlaczego ludzie w ogóle zabijają i kiedy to robią?
 • Dlaczego większość ludzi boi się pająków (niegroźnych i małych) i węży (odległych na co dzień), a nie lęka np. gniazdek elektrycznych (będących współcześnie realnym zagrożeniem  bezpieczeństwa ludzi)?
 • Dlaczego zawsze wiedźmy i czarownice są brzydkie a księżniczki ładne? Dlaczego uroda i atrakcyjność ma tak duże znaczenie w życiu społecznym?
 • Dlaczego dzieci i młode różnych gatunków zwierząt wzbudzają u większości ludzi przyjazne uczucia?
 • Dlaczego ludzie są skłonni wspierać bardziej osoby młode (często sprawne i zaradne)  niż starsze - bardziej potrzebujące pomocy?

 

Jesteśmy "młodym i dynamicznym" zespołem 😊. Koło powstało stosunkowo niedawno i dopiero się rozwija, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje uczestników, jeżeli chodzi o poruszane tematy czy formy spotkań. Chętnie dzielimy się tym, co nas zastanawia, nad czym rozmyślamy przed snem i prowadzimy dyskusję, w której żadne ostatnie nie jest głupie. Zapraszamy wszystkie osoby, które chciałaby się dowiedzieć "dlaczego?" - razem łatwiej znaleźć odpowiedź!

 

Opiekundr Joanna Mysiakowska

Kontakt: evodevo.dsw@gmail.com 

Koło naukowe studentów bezpieczeństwa i administracji „Paradygmat”

Koło naukowe “Paradygmat” skupia studentów zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i administracji. Koło studenckie organizuje spotkania dyskusyjne i konferencje, a także wspiera studentów w ich indywidualnych projektach.

 

Członkowie koła mogą czynnie uczestniczyć w konferencjach organizowanych przez Wydział Studiów Stosowanych, a zwłaszcza Kolegium studiów administracyjnych, bezpieczeństwa i technicznych. Zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń i warsztatów, zarówno na uczelni jak i wyjazdowych, w tym inicjujemy wymiany międzynarodowe.

Opiekunowie: dr Emilia Kuczma, dr Bogusław Węgliński

Kontakt: paradygmat@dsw.edu.pl

 

"Koło Naukowe Twórców Gier i Aplikacji “Hello IT”

Koło Naukowe Twórców Gier i Aplikacji “Hello IT” powstało w 2020r. z inicjatywy grupy upartych studentów informatyki, którzy chcieli zrobić coś naprawdę niezwykłego.
 

Jesteśmy grupą technologicznych geeków zafascynowanych przede wszystkim C#, Unity i Pythonem. W naszej załodze znajdziesz studentów informatyki jak i mediów kreatywnych oraz znacznie więcej ciekawych, doświadczonych ludzi z różnych części świata.

Dołącz już teraz do społeczności prężnie rozwijającej się ekipy pasjonatów!

Gwarantujemy miłą atmosferą, e-sportowe czwartki oraz wsparcie w rozwoju osobistym wśród najlepszych!

 

 
Opiekunowie koła:
 mgr Maciej Śledź

Kontakt: hit.helloit@gmail.com

 

Koło naukowe warsztaty interpretacji "Sztukateria"

Koło Naukowe „Warsztaty Interpretacji SZTUKATERIA” jest miejscem realizacji różnorodnych zainteresowań studentów. Praca w kole to poszerzanie wiedzy, zdobywanie umiejętności, uczenie się przez działanie, zdobywanie praktycznego doświadczenia. To także miejsce wielostronnego praktycznego samokształcenia.

Zadaniem koła jest także, w ścisłym powiązaniu z powyższymi celami, opracowanie oferty i realizacja działań środowiskowych, przygotowanie prac na rzecz uczelni, a ponadto włączenie do współpracy innych studentów, pracowników, doktorantów oraz uczniów. 

Koncepcja pracy koła zawiera opis realizowanych i planowanych działań naukowych, artystycznych, edukacyjnych oraz popularyzatorskich takich jak: 

 •  współpraca - realizacja tematycznych wystaw w Galerii 55
 •  koncerty w Galerii 55
 • spotkania - warsztaty artystyczne połączone z dyskusjami na temat edukacji artystycznej, krytyki, estetyki, uwarunkowań sztuki współczesnej, problematyki interpretacji oraz współczesnych przeformułowań dotyczących roli sztuki w codzienności. 

 

Opiekunowie: dr hab. Maria Reut, prof. DSW, dr Anita Szprych
Kontakt: maria.reut@dsw.edu.pl  anita.szprych@dsw.edu.pl

Koło naukowe studentów Psychologii RozOs

Koło naukowe RozOs funkcjonuje od 2015 roku. Główną jego ideą jest inicjowanie działań ukierunkowanych na rozwój osobisty oraz poszerzanie kompetencji społecznych i zawodowych studentów. W ramach koła funkcjonują trzy sekcje: 

 • Sekcja „Jaskółka”, która stara się przekazywać wiedzę z zakresu psychologii i socjologii, publikując artykuły, nagrywając podcast i tworząc nowe projekty, a wszystko to we współpracy zarówno ze specjalistami, jak i każdym, kto chce przekazać wartościową wiedzę.  Kontakt: sekcjajaskolka@dsw.edu.pl 
 • Sekcja NUMINOUS, która jest miejscem pogłębiania wiedzy z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych. Poruszane tematy dotyczą redukcji szkód, polityki narkotykowej i profilaktyk związanych z uzależnieniami. Nasze spotkania oparte są o dyskusje, spotkania z gośćmi oraz analizowaniu najnowszych badań.
 • Sekcja psychologii sądowej, która zajmuje się organizacją spotkań z praktykami – specjalistami z obszaru szeroko pojętej psychologii sądowej (penitencjarnej, śledczej, kryminologii, opiniowania sądowego, itd.).

Oferta koła adresowana jest w szczególności do studentów psychologii poszukujących przestrzeni do wdrażania własnych pomysłów z obszaru psychologii. Podczas wspólnych spotkań, studenci realizują projekty badawcze i publikują ich wyniki, organizują wydarzenia naukowe, nawiązują kontakty ze specjalistami z dziedziny psychologii oraz dziedzin pokrewnych, wymieniają się doświadczeniami, poszerzają swoją wiedzę i wzmacniają swoje kompetencje społeczne.

 

Opiekunowie koła: mgr Maciej Jonek, mgr Wioletta Klimczak i mgr Agata Dominik

Kontakt: maciej.jonek@dsw.edu.pl  wioletta.klimczak@dsw.edu.pl  agata.dominik@dsw.edu 
 

 

Koło naukowe studentów psychologii FLOW

Koło Naukowe Psychologii FLOW działa przy Kolegium Psychologii Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW. Chcemy, aby środowisko akademickie było twórcze i otwarte na różne inicjatywy. Koło ma na celu budzenie i rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych studentów.

Prowadzimy projekty z zakresu badań jakościowych i wpływu arteterapii oraz gier planszowych na redukcję stresu. Sprawdzamy integracyjne działanie choreoterapii w środowisku studenckim. W kole utworzyliśmy również sekcję, która obrała sobie za zadanie promowanie wiedzy z zakresu psychoonkologii i współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Prowadzimy fanpage na Facebooku i profil na Instagramie pod nazwą Flowminacja, mające na celu popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii.
 
 Opiekun: mgr Ewelina Cichoń

 Kontakt: Knpsych.dsw@gmail.com

"LEKKIE PIÓRO Koło Pisarskie"

Koło Naukowe Lekkie Pióro powstało z inicjatywy studentów dziennikarstwa, którzy chcieli robić coś więcej. 
Lekkie Pióro powstało by pisać, ale podejmuje się różnych działań związanych z dziennikarstwem. Stawiamy na rozwój z uśmiechem, a w naszych szeregach panuje luźna, twórcza atmosfera. 
 

Zarząd koła: Magdalena Bagińska – przewodniczący, Anna Brzózka – członek zarządu. 

 

Sprawdź nasz INSTAGRAM
 

Opiekun: dr Marek Zimnak

Kontakt: kolo.pisarskie@dsw.edu.pl

Magdalena Bagińska (przewodniczący): tel. 604 502 129, mail: dsw48431@student.dsw.edu.pl
Marek Zimnak (opiekun): tel. 609 666 873, mail: marek.zimnak@dsw.edu.pl

Koło inicjatyw pedagogicznych Entuzjazm

Koło inicjatyw pedagogicznych Entuzjazm powołane przez studentów studiów licencjackich na kierunku Pedagogika w roku akademickim 2020/2021, wspierane jest także przez studentów studiów magisterskich.

 

Do zadań koła należą m.in.: propagowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i pokrewnych dyscyplin naukowych oraz integracja środowiska akademickiego wokół inicjatyw edukacyjnych, w tym wymiana doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej praktyki pedagogicznej, organizowanie spotkań dyskusyjnych, prelekcji, warsztatów i konferencji, współpraca z kołami naukowymi i innymi organizacjami studenckimi działającymi w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW i w innych uczelniach w Polsce i za granicą.

 

Koło współpracuje również z innymi akademickimi i pozaakademickimi instytucjami, placówkami i organizacjami działającymi w obszarze edukacji realizując projekty edukacyjne i naukowe, w tym w ramach konkursów, o tematyce pedagogicznej lub pokrewnej. Przykładem takich działań jest zrealizowany, w ramach konkursu „Akademia Umiejętności” projekt „Dzień dziecka we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania”, który przygotowany był dla dzieci i młodzieży szczególnie dotkniętych psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii Covid- 19. Zaproponowane działania obejmowały aktywności edukacyjne, artystyczne i sportowe. A udział w tym przedsięwzięciu z całą pewnością pozwolił na rozwój i wzmocnienie kluczowych kompetencji pedagoga. 

 

 Opiekunowie naukowi: dr Katarzyna Gawlicz, dr Marcin Starnawski 

Kontakt: kolopedagogiczne@dsw.edu.pl

Koło Psychoonkologii ,,La vie”

Koło powstało z wyłącznej inicjatywy studentów psychologii, którzy ukształtowali jego charakter według własnej wizji. Oto jak sami opisują czym się zajmują:

 • Zajmujemy się pogłębianiem wiedzy z obszaru psychologii, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii zdrowia i emocji, interwencji kryzysowej, profilaktyki oraz interesujących nas nurtów psychoterapii;
 • Skupiamy się na pogłębianiu swoich umiejętności w zakresie wspierania psychologicznego osób doświadczających kryzysu np. w związku z chorobą nowotworową;
 • Zdobywamy nowe kompetencje tworząc i realizując autorskie projekty;
 • Współpracujemy z licznymi organizacjami i instytucjami tj. fundacje, stowarzyszenia, placówki zdrowotne, itp. Systematycznie prowadzimy spotkania edukacyjne, seminaria oraz interwizje koleżeńskie;
 • Motywujemy się nawzajem i wspieramy w pokonywaniu kolejnych szczebli edukacji studenckiej;
 • Przede wszystkim jednak, nieustająco, szukamy inspiracji do własnego rozwoju, realizujemy swoje pasje i zbieramy doświadczenia, w sposób kreatywny tworząc naszą społeczność studencką. 

Dlaczego ,,Psychoonkologia”? 
Choroba nowotworowa, uznana za cywilizacyjną jest powszechna, występująca  globalnie, dotyczy każdej nacji, środowiska, społeczeństwa i, jak mawiał przyjaciel i mentor naszego Koła – Piotr Bursiewicz: jest jak kamień rzucony w wodę, tworzy okręgi, a każdy z nas znajduje się na którymś z nich, czy to na pierwszym jako pacjent, czy na którymś z kolei – jako dziecko, partner, przyjaciel, współpracownik osoby w kryzysie zdrowotnym. 


Zdrowie
Soma i psyche składają się na jedność – Osobę Ludzką. To do nas - przyszłych psychologów i terapeutów należy kształtowanie świadomości zdrowotnej, zwiększanie

kompetencji, zasobów zdrowotnych oraz udzielanie różnych form wsparcia i profesjonalnych interwencji.


Jeżeli chcesz do nas dołączyć, zapraszamy!

 

Opiekun koła: Mgr Wioletta Klimczak
Kontakt: kolo.lavie@dsw.edu.pl 
 

Koło naukowe studentów mediów kreatywnych "PLUM9"

Koło naukowe „Plum9” powstało w 2020 r. z inicjatywy studentów kierunku Media kreatywne: game design, animacja 3D i efekty specjalne. To grupa, w ramach której trwa wymiana wiedzy i umiejętności z zakresu grafiki, animacji oraz game designu.

Członkowie koła to m.in. pracownicy największych polskich studiów deweloperskich, uczestniczący w tworzeniu znanych polskich gier komputerowych.

Celem koła jest rozwijanie kreatywnych umiejętności studentów, organizacja spotkań z doświadczonymi specjalistami, a także realizacja własnych projektów gier i animacji. Razem z członkami "Plum9" poznasz tajniki pracy zespołowej, silników graficznych i wielu innych programów, a także zdobędziesz masę nowych, ciekawych kontaktów.
 
Opiekun: dr Szymon Makuch

Kontakt: szymon.makuch@dsw.edu.pl

Studio 47 - Studenckie Koło Fotografii i Multimediów

Studio 47 to społeczność, która w fotografii widzi medium i działanie z sensem. Nasze koło jest miejscem spotkania i dzielenia się wiedzą, umiejętnościami i pomysłami, dzięki którym fotografia i wideo służą dobrej komunikacji, poruszają do działania. Działamy, żeby tworzyć i tworzymy, żeby działać.

Regularnie spotykamy się online w czwartki wieczorem. 

 

Prowadzimy fotoszkółkę, doskonalimy się teoretycznie i praktycznie. Uczymy się patrzeć, widzieć, rozumieć i pokazywać to, co piękne, ważne i ciekawe. 

Uprawiamy fotogimnastykę - cotygodniowe zadania fotograficzne, dzięki którym ćwiczymy realizację różnych tematów i technik. 

W studio na Strzegomskiej 47 szlifujemy warsztat i eksperymentujemy. 

Co semestr organizujemy warsztatowe wyjazdy plenerowe, na których mamy czas tylko dla siebie.

Zapraszamy na spotkania czynnych zawodowo fotografów i twórców wideo, uczestniczymy w festiwalach i imprezach branżowych.

Podejmujemy współpracę z instytucjami, firmami i stowarzyszeniami z branży fotograficznej i multimedialnej. 

Dążymy do najwyższej jakości tego, co tworzymy i prezentujemy jako własne projekty fotograficzne i multimedialne. Jesteśmy też otwarci na współdziałanie i wsparcie tam, gdzie możemy pomóc aparatem i kamerą.

Opiekun: dr Michał Otrocki

Kontakt: michal.otrocki@dsw.edu.pl

Koło naukowe studentów HR&COACHING

Studenckie koło naukowe HR&C powstało w 2020 roku. Skupia studentów kierunku Human Resources i Coachingu oraz studentów Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW z innych kierunków, zainteresowanych tematyką HRiC i chętnych do poszerzania swojej wiedzy teoretycznej i wymiany doświadczeń zawodowych.

Naszym głównym celem jest rozwijanie zainteresowań oraz śledzenie nowych trendów w obszarze human resources i coachingu. Organizujemy cykliczne spotkania - co dwa tygodnie, najczęściej w piątkowe wieczory, dyskutujemy na tematy branżowe, przygotowujemy prelekcje i debaty tematyczne, zastanawiamy nad kierunkami własnego rozwoju zawodowego. 

Zapraszamy do swojego grona osoby aktywne i zaangażowane, których pasją jest HR i/lub coaching i które chcą w czasie wolnym rozwijać swoje kompetencje i doskonalić wiedzę w tym zakresie. 

Opiekun: mgr Agnieszka Polarczyk-Białek 
Kontakt: dsw.hrckolonaukowe@gmail.com  agnieszka.polarczyk-bialek@dsw.edu.pl

Koło Naukowe "Psychologia w biznesie"

Koło naukowe "Menedżer przyszłości"

Koło powstało wraz z kierunkiem Zarządzanie i skupia głownie studentów tego kierunku, ale znaczący udział mają również studenci innych kierunków naszego Uniwersytetu.

Celem Koła jest kreowanie postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród studentów, rozbudzanie zainteresowań pracą naukowo-badawczą a także zwiększenie wiedzy ekonomicznej i umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania organizacją, przedsiębiorczości oraz przybliżenie problemów praktyki gospodarczej.

Realizacja celu odbywa się poprzez:

 • organizowanie szkoleń i wykładów w ramach Akademii „Wiem więcej”,
 • współpracę z przedstawicielami praktyki gospodarczej i organizację spotkań w cyklu „Ludzie sukcesu biznesowego”,
 • organizację projektów z udziałem studentów, które przybliżają świat biznesu,
 • w najbliższych miesiącach zostaną zorganizowane m.in.: Uczelniane zawody Revas (symulacja biznesowa),
 • wykłady o inwestowaniu na rynku kapitałowych (gł. w krypowaluty), prowadzone przez inwestorów ze znaczącymi sukcesami w tym obszarze.

 

Opiekun: dr hab. Andrzej Brzeziński, prof. DSW

Kontakt: andrzej.brzezinski@dsw.edu.pl

Koło Naukowe „Bractwo inżynierii cyfrowej”

Koło powstało w kwietniu 2023 roku i związane jest z kierunkiem informatyka. 

Cele Koła:

 •  Badania naukowe związane z architekturą i projektowaniem układów FPGA.
 •  Eksperymenty z wykorzystaniem układów FPGA w różnych dziedzinach, takich jak przetwarzanie sygnałów, przetwarzanie obrazów czy uczenie maszynowe.
 •  Projektowanie i implementacja algorytmów na układach FPGA, które pozwalają na efektywne wykorzystanie ich zasobów i zwiększenie wydajności.
 •  Przegląd i analiza dostępnych narzędzi i technologii związanych z układami FPGA, takich jak środowiska projektowe czy narzędzia diagnostyczne.
 •  Poszukiwanie zastosowań układów FPGA w dzisiejszym świecie, w tym identyfikacja potencjalnych problemów, które mogą być rozwiązane z ich wykorzystaniem, a także opracowywanie prototypów rozwiązań wykorzystujących układy FPGA.
 •  Organizacja warsztatów i szkoleń dla studentów i pracowników naukowych, w celu propagowania wiedzy związanej z układami FPGA i zwiększenia umiejętności praktycznych z nimi związanych.
 •  Współpraca z innymi kołami naukowymi i zewnętrznymi partnerami w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wspólnych projektów i badań.

Opiekun: dr inż. Tomasz Długosz

Kontakt: kuchalskimariusz@gmail.com

Akademickie Koło Naukowe Kosmetologii KOSMEO

Jesteśmy młodym i dynamicznym zespołem, który powstał stosunkowo niedawno, ale z pasją rozwija się na polu kosmetologii. Naszym głównym celem jest promowanie wiedzy i badań z zakresu kosmetologii oraz zachęcanie do dzielenia się spostrzeżeniami i pomysłami wśród naszych członków.

Nasze spotkania to okazja do otwartej dyskusji na temat najnowszych trendów, innowacji i badań w dziedzinie kosmetologii. Jesteśmy otwarci na różnorodność tematów i form spotkań, więc każdy członek może wnosić swoje propozycje i pomysły.

Członkowie KOSMEO mają również szansę uczestniczyć w konferencjach branżowych oraz korzystać z różnorodnych szkoleń i warsztatów. Wierzymy, że dzięki wspólnym wysiłkom i pasji do kosmetologii możemy tworzyć inspirujące środowisko naukowe.

Dołącz do nas, jeśli jesteś ciekawy fascynującego świata kosmetologii i chcesz zgłębiać tajniki tej dziedziny razem z nami.
 

 

Opiekun: mgr Julita Florczak 

Kontakt: julita.florczak@dsw.edu.pl

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej „Inkluzja”

Nasze cele to:

 • zaangażowanie/działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi,
 • popularyzacja wiedzy pedagogicznej służącej inkluzji społecznej – szczególnie z zakresu pedagogiki specjalnej i nauk z nią powiązanych,
 • wdrażanie członków Koła do pracy naukowej.
 • integracja środowiska uniwersyteckiego wokół zagadnień pedagogiki specjalnej zorientowanych na inkluzję edukacyjną i społeczną.


Realizujemy swoje cele poprzez:

 

 • rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej oraz nauk z nią związanych (np. problematyka neuroróżnorodności),
 • poszerzanie kompetencji społecznych oraz umiejętności praktycznych i zawodowych,
 • organizowanie i uczestniczenie w warsztatach, treningach i szkoleniach pedagogicznych oraz w konferencjach, seminariach i projektach badawczych,
 • projektowanie i realizowanie różnych form działalności o charakterze prospołecznym oraz naukowym, edukacyjnym, profilaktycznym i terapeutycznym,
 • publikowanie i udostępnianie dorobku Koła dotyczącego między innymi projektów profilaktycznych czy terapeutycznych, 
 • współpracę z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami w kraju i za granicą.

 
Opiekunowie Koła: dr Małgorzata Oleniacz, prof. Uniwersytetu DSW, dr Agnieszka Szymajda
Kontakt: inkluzja.kn@gmail.com
Prowadzimy także profil na Instagramie: inkluzja_kn
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w naszym Kole 😊