Galeria 55 została zaprojektowana jako miejsce ekspozycji i dokumentacji  prac uczestników Letniej Akademii Sztuki, a także studentów Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW oraz współpracujących z nimi artystów. Jest to też  miejsce organizowania tematycznych wystaw, koncertów i innych działań artystycznych. Przedsięwzięcie artystyczno - edukacyjne Galeria55 zakłada, że Galeria to również forum dyskusji o sztuce współczesnej i jej społecznym kontekście  oraz  informacji o wydarzeniach artystycznych.

Galeria 55 ma być twórczą przestrzenią własnej ekspresji twórczej. Miejscem dyskusji o sztuce i jej rozumieniu. W ramach działalności Galerii 55 planuje się:

  • wystawy prac z warsztatów artystycznych studentów; 
  • indywidualne i zbiorowe wystawy własnych prac studentów;
  • koncerty studentów;
  • spotkania dyskusyjne (Wieczory w Galerii);
  • spotkania z artystami;
  • indywidualne i zbiorowe wystawy prac artystów wrocławskich i spoza Wrocławia;
  • wystawy towarzyszące konferencji na temat sztuki i interpretacji;
  • wystawy tematyczne.