Jesteśmy jedną z niewielu uczelni niepublicznych kształcących w tak wielu różnorodnych dyscyplinach studiów. W ofercie mamy studia humanistyczne, techniczne i inżynierskie.

Ofertę tworzymy  na podstawie badań zapotrzebowania rynku pracy, dla osób pracujących w różnych branżach, w różnym wieku i z różnymi zainteresowaniami.


Nasze autorskie, innowacyjne programy kształcenia zdobyły wiele ogólnopolskich nagród. Tworzymy je po konsultacjach z ekspertami zatrudnionymi w danej branży. Na stałe współpracujemy z wieloma podmiotami edukacyjnymi, poradniami psychologicznymi, klastrami nowych technologii, redakcjami, wydawnictwami czy instytucjami państwowymi, które nasi studenci mogą odwiedzać lub w których mogą odbywać praktyki.


Specjaliści z różnych branż często odwiedzają studentów na zajęciach lub prowadzą dla nich ciekawe spotkania, szkolenia i warsztaty. Dzięki temu studenci nie tylko poznają praktyków zawodu, dowiadują się o najnowszych rozwiązaniach z wielu dziedzin, ale też mogą znaleźć ciekawe możliwości przyszłego zatrudnienia.

 

Na naszej uczelni możesz studiować na:

 

Co jeszcze oferujemy?

Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska to miejsce dla osób, które planują rozpocząć karierę akademicką, zrealizować swoje plany badawcze i przygotować rozprawę doktorską w obszarze nauk społecznych w dyscyplinach pedagogika lub nauki o komunikacji społecznej i mediach.  Stopień doktora uzyskało 87 osób, a 20 otrzymało tytuł naukowy doktora habilitowanego. Więcej

 

Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Celem nadrzędnym działalności uniwersytetu i naszym podstawowym zadaniem jest rozwój intelektualny Słuchaczy, dbałość o ich kondycję fizyczną, ale także tworzenie przyjaznej przestrzeni do aktywnego spędzania czasu wolnego. Organizujemy liczne wydarzenia naukowe, kulturalne i artystyczne, kursy językowe, zajęcia plastyczne i sportowe.
Dzięki tej inicjatywie nie tylko promujemy ideę nieustannego kształcenia i poszerzania wiedzy, ale też spełniamy oczekiwania tych, którzy już dawno osiągnęli pełnoletność, a którzy cenią sobie rozrywki intelektualne i są nastawieni na rozwój osobisty niezależnie od wieku, wykształcenia i wykonywanego zawodu. Spotkania to atrakcyjne płaszczyzny wymiany doświadczeń i wiedzy oraz nawiązywania nowych przyjaźni. Więcej

 

Pracownia Kształcenia Językowego
To tutaj projektujemy i realizujemy zajęcia dydaktyczne rozwijające umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Profesjonalni lektorzy, którzy z nami współpracują, mają wysokie kwalifikacje i umiejętności dydaktyczne, tytuły magistra filologii, dyplomy nauczycielskie oraz uznawane w większości krajów Europy certyfikaty. Wiemy, że umiejętność posługiwania się językiem obcym zwiększa możliwość zatrudnienia, ułatwia mobilność i współpracę międzynarodową, otwiera zagraniczne rynki pracy oraz pogłębia nasze rozumienie obcych kultur. Więcej