Dolnośląska Szkoła Wyższa oferuje możliwości studiowania za granicą. To dzięki programowi Erasmus+. W ramach tego programu uczelnia podpisała ponad 100 umów partnerskich z uczelniami z całej Europy i spoza Unii Europejskiej. Dzięki temu studenci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej mogą realizować studia za granicą przez okres 1 bądź 2 semestrów na studiach I, II i III stopnia.


Erasmus+ to również międzynarodowe staże i praktyki zawodowe, dostępne dla wszystkich studentów DSW. Z tym programem nie tylko poznasz i doświadczysz różnych sposobów studiowania. Zgłoś się już dziś!

 

Kontakt

Biuro Międzynarodowej Wymiany Akademickiej

ul. Wagonowa 1

Tel.: +48 71 373 57 75

E-mail: erasmus@dsw.edu.pl

Dyrektor Biura i Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
mgr Jadwiga Dobrowolska - Dyrcz
ul. Wagonowa 1, pokój 3
tel. +48 71 373-57-75
e-mail: erasmus@dsw.edu.pljaga.dobrowolska@dsw.edu.pl