Tutoring to program wsparcia studentów w procesie studiowania. Program ten obejmuje każdego studenta w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW i ma na celu działania doradcze, prorozwojowe i pomocowe. Każda grupa studencka ma swojego tutora, z którym może się kontaktować w miarę potrzeb jako grupa lub indywidualnie. Tutor przekazuje też grupie ważne informacje dotyczące studiów.

Kim jest tutor?

Tutor jest osobą przede wszystkim zaangażowaną w rozwój studenta. Pełni on także rolę doradcy oraz osoby wspierającej żaków w nowym środowisku, jakie stawiają przed nim studia w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW. Tutor nie skupia się na samym problemie i nie daje gotowego rozwiązania – stara się pracować ze studentem nad znalezieniem rozwiązania.
 

Czym zajmuje się tutor?

  • informuje o procesie studiowania, procedurach  i oczekiwaniach
  • wspomaga opanowanie umiejętności uczenia się   zgodnie z wymogami akademickimi oraz wspiera  rozwój naukowy studenta
  • wskazuje inne uczelniane i zewnętrzne źródła wsparcia i informacji
  • buduje związek z Uniwersytetem Dolnośląskim DSW oraz wzmacnia poczucie przynależności.

Wydziałowi koordynatorzy do spraw tutoringu:

Każda grupa ma swojego tutora, który dba o potrzeby studentów, ułatwia proces studiowania i reaguje na sytuacje problemowe.  Szczegółowych informacji o tutorach na poszczególnych wydziałach udzielają Wydziałowi koordynatorzy do spraw tutoringu.