Centrum Egzaminacyjne Pearson Test of English

Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Pearsona mieści się przy Pracowni Kształcenia Językowego Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.
Egzaminy Pearsona to rozwiązania zarówno dla osób uczących się, jak również aktywnych zawodowo. Dostarczają wiarygodnej oceny posiadanych umiejętności, nadają ambitny cel nauce i rozwojowi, motywują i wspierają rozwój osób na całym świecie.


Certyfikat Pearsona jest profesjonalne potwierdzeniem kompetencji językowych i kwalifikacji zawodowych, w tym nauczycielskich do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku młodszym.

 

Celem centrum jest umożliwianie naszym studentom, słuchaczom oraz osobą z zewnątrz zweryfikowania swoich umiejętności językowych oraz uzyskania międzynarodowego certyfikatu językowego potwierdzającego znajomość języka angielskiego na 6 różnych poziomach, A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2 zgodnie z założeniami Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

 

Pearson Test of English General (PTE) to egzamin z języka angielskiego ogólnego bazujący na czterech umiejętnościach komunikacyjnych (speaking, listening, writing, reading) przez pryzmat których weryfikowana jest znajomość gramatyki i słownictwa.

 

Nie jesteś pewny czy ten egzamin jest dla Ciebie? Obejrzyj filmik Pearsona.


Egzamin na każdym poziomie składa się z części pisemnej i ustnej.
Na każdym poziomie egzamin w części pisemnej zawiera zadania na:

  • rozumienie tekstu słuchanego i czytanego oraz
  • napisanie własnego tekstu
     

Pracownia Kształcenia Językowego przeprowadza kilka sesji egzaminacyjnych w roku. Sesje egzaminacyjne Pearson Test of English odbywają się w marcu, maju, czerwcu, październiku oraz grudniu, a dniem przeprowadzania egzaminów jest sobota.

FAQ

1. Jakich języków obcych mogę się uczyć w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW?

 

Od roku akademickiego 2020/2021 Uniwersytet Dolnośląski DSW oferować będzie dwa języki obce do wyboru: język angielski oraz język niemiecki.

 

Kształcenie językowe na studiach zaocznych będzie odbywało się wyłącznie przy wykorzystaniu platformy online na trzech poziomach zaawansowania.

Kształcenie językowe na studiach stacjonarnych będzie miało charakter blended learning. Będą połączeniem platformy online oraz zajęć z lektorem.

 

2. W jaki sposób można być zwolnionym z zajęć z języka obcego?

 

Zwolnienie z zajęć z języka obcego możne nastąpić po okazaniu się certyfikatem z języka obcego na poziomie B2 lub wyższym oraz w sytuacji, gdy student realizował lektorat na innych studiach na poziomie B2. Zwolnionym z zajęć można być również jeśli zdawało się maturę międzynarodową w danym języku obcym lub uczęszczało do szkoły za granicą, gdzie dany język obcy był wykładowym.

 

3. Speałniam jeden z powyższych warunków i co dalej?

 

W takiej sytuacji napisz podanie o zwolnienie z języka obcego załączając do niego odpowiedni dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie B2 lub wyższym oraz wyślij go do dziekanatu.

 

4. W jaki sposób mogę skorzystać z programu Teach & Learn na uczelni?

 

Program Teach & Learn (przedmiot wybieralny - 2ECTS) skierowany jest do studentów zagranicznych przyjeżdżających na naszą uczelnię oraz do pozostałych studentów stacjonarnych chcących uczyć się języka obcego (np. innego niż w naszej ofercie kształcenia językowego) na różnych poziomie zaawansowania.

 

Na początku semestru Pracownia Kształcenia Językowego zorganizuje Languages Exchange Club podczas którego studenci będą mieli okazję spotkać się i znaleźć partnera do programu oraz wybrać język do nauki.

Podczas trwania semestru wyznaczone zostaną również konsultacje, na których zapewniane będzie wsparcie w realizacji programu.

 

W celu uzyskania więcej informacji lub chęci udziału w programie skontaktuj się z kierownik Pracowni Kształcenia Językowego dr Barbarą Muszyńską  barbara.muszynska@dsw.edu.pl

 

5. Czy PKJ prowadzi dodatkowe kursy z języków obcych?

 

Naturalnie, mamy w swojej ofercie dodatkowe kursy z języka angielskiego, niemieckiego, czy hiszpańskiego na różnych poziomach zaawansowania.

 

Wszelkie informacje dotyczące tych kursów mogą być znalezione w zakładce 'kursy i szkolenia' na stronie internetowej Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

 

Aktualna oferta

 
W celu zapisania się na egzamin lub w celu zapisania się na kurs przygotowujący do egzaminu PTE sprawdź bieżące informacje.

Kontakt

Pracownia Kształcenia Językowego - Kierownik: mgr Piotr Skibicki

Wagonowa 1 - pokój 406

E-mail: piotr.skibicki@dsw.edu.pl

Godziny otwarcia


wtorek: 08:30 - 09:30

Na wszelkie pytania związane z egzaminami Pearson PTE General odpowiada kierownik PKJ dr Barbara Muszyńska i mgr Piotr Skibicki.

 

Terminy dotyczą konsultacji za pośrednictwem MS Teams.
 

Test poziomujący jęz. Angielski / English language placement test

Test poziomujący z języka niemieckiego